Taklimat 1_ Skim Perkhidmatan

  • Published on
    20-Oct-2015

  • View
    64

  • Download
    5

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>TAKLIMAT PELAKSANAAN PEKELILING-PEKELILING PERKHIDMATAN TAHUN 2013 TAKLIMAT 1:PENGGUBALAN SKIM PERKHIDMATAN BAHARU, PENAMBAHBAIKAN DAN PENJUMUDAN SKIM PERKHIDMATAN SEDIA ADA SERTA PEMANSUHAN SKIM PERKHIDMATAN JUMUD(PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. 9 BIL. 35 TAHUN 2013)</p></li><li><p>*PENGGUBALAN 1 Skim PerkhidmatanPENAMBAHBAIKAN 73 Skim PerkhidmatanPENJUMUDAN 7 Skim PerkhidmatanPENGECUALIAN Pekeliling Perkhidmatan Bil. 17/2002 - Panduan Pertukaran Pelantikan:</p><p>TARIKH KUAT KUASA</p><p>1 Jun 2013 1 skim perkhidmatan (Jururawat)</p><p>1 Julai 2013 7 skim perkhidmatan</p><p>1 November 2013 71 skim perkhidmatan</p><p>1 Januari 2014 2 skim perkhidmatan PEMANSUHAN 131 Skim Perkhidmatan JumudPegawai menerima opsyenPegawai menolak opsyenPengecualian pemberian faedah satu Pergerakan Gaji Biasa (PGB)Kekal secara Khas Untuk PenyandangTarikh Pergerakan Gaji (TPG)Kekal mengikut TPG jawatan asalLATAR BELAKANG</p></li><li><p>*PELAKSANAAN</p><p>BIL.</p><p>PERUBAHAN SKIM PERKHIDMATAN YANG DILAKSANAKAN OLEH KERAJAANBILANGAN SKIM PERKHIDMATAN TERLIBATPERKHIDMATAN AWAMKKM1.PENGGUBALAN SKIM PERKHIDMATAN BAHARU1-2.PENAMBAHBAIKAN SKIM PERKHIDMATAN SEDIA ADAA. NAIK TARAF SKIM PERKHIDMATAN53B. PENGGABUNGAN SKIM PERKHIDMATAN195C. PEWUJUDAN SKIM PERKHIDMATAN BERSEPADU92D. PINDAAN PERBEKALAN SKIM PERKHIDMATAN4063.PENJUMUDAN SKIM PERKHIDMATAN SEDIA ADA714.PEMANSUHAN SKIM PERKHIDMATAN JUMUD13122JUMLAH SKIM PERKHIDMATAN21239</p></li><li><p>*PEKELILING PERKHIDMATAN TERLIBAT DI KKMsambung..</p><p>BIL.PEKELILING PERKHIDMATANTAJUKTARIKH KUAT KUASA1.Bil. 9 Tahun 2013Pindaan Skim Perkhidmatan Jururawat dengan Memperuntukkan Perbekalan Kenaikan Pangkat ke Kumpulan Pengurusan Tertinggi1 Jun 20132.Bil. 10 Tahun 2013Pindaan Terma dan Perubahan Had Umur Kenaikan Pangkat Secara Lantikan1 Julai 20133.Bil. 11 Tahun 2013Penjumudan Skim Perkhidmatan Juruteknik dan Pindaan Skim Perkhidmatan Pelukis Pelan, Penolong Jurutera, Penolong Pegawai Seni Bina dan Penolong Juruukur1 Julai 20134.Bil. 16 Tahun 2013Perubahan Nama Klasifikasi Perkhidmatan Mahir/Separuh Mahir/Tidak Mahir (R)1 November 20135.Bil. 17 Tahun 2013Pindaan Skim Perkhidmatan Operator Loji, Pemandu Kenderaan dan Penghantar Notis1 November 20136.Bil. 18 Tahun 2013Pindaan Skim Perkhidmatan Pemandu/Operator Jentera Pemunggah dan Pembantu Perawatan Kesihatan1 November 20137.Bil. 19 Tahun 2013Skim Perkhidmatan Pembantu Operasi dan Pembantu Awam1 November 2013</p></li><li><p>*PEKELILING PERKHIDMATAN TERLIBAT DI KKMPekeliling Perkhidmatan yang Melibatkan Opsyen Tukar Lantik</p><p>BIL.PEKELILING PERKHIDMATANTAJUKTARIKH KUAT KUASA8.Bil. 22 Tahun 2013Skim Perkhidmatan Pembantu Kemahiran1 November 20139.Bil. 23 Tahun 2013Pertukaran Pelantikan Pegawai dalam Skim Perkhidmatan Jumud kepada Skim Perkhidmatan yang Berkuat Kuasa1 November 201310.Bil. 24 Tahun 2013Pindaan Skim Perkhidmatan Pegawai Kebudayaan, Penerbit Rancangan, Artis Budaya, Ahli Muzik, Ahli Fotografi, Jurusolek, Pereka dan Pegawai Berita1 November 201311.Bil. 33 Tahun 2013Pindaan Skim Perkhidmatan Penolong Pegawai Perpustakaan1 November 201312.Bil. 35 Tahun 2013Tambahan Syarat Indeks Jisim Badan (Body Mass Index) dalam Perbezaan Ukuran Fizikal1 November 2013</p></li><li><p>*(1) PENAMBAHBAIKAN SKIM PERKHIDMATAN SEDIA ADA A. NAIK TARAF SKIM PERKHIDMATANSKIM-SKIM PERKHIDMATAN DI KKM YANG TERLIBATPekeliling Perkhidmatan Bil. 17 Tahun 2013Berkuat kuasa mulai 1 November 2013Pekeliling Perkhidmatan Bil. 18 Tahun 2013Berkuat kuasa mulai 1 November 2013</p><p>Pekeliling Perkhidmatan Bil. 18 Tahun 2013 Berkuat kuasa mulai 1 November 2013</p></li><li><p>*Pembantu Am Pejabat Gred N1, N4Pembantu OperasiGred N11, N14Justifikasi: </p><p>Peningkatan syarat lantikan ke perkhidmatan awam di mana sebelum ini kelayakan masuk adalah Darjah Enam (6) di naikkan kepada kelayakan masuk PMR.Menggalakkan multi-skilling/ multi-tasking.Peluasan tugas skim perkhidmatan.Mengurangkan bilangan skim perkhidmatan dan pertindihan tugas skim perkhidmatan.Menambah baik laluan kerjaya.Pembantu Kamera/ PemanduGred N3, N12Penyelia JetiGred N3, N12(1) PENAMBAHBAIKAN SKIM PERKHIDMATAN SEDIA ADA B. PENGGABUNGAN SKIM PERKHIDMATANSKIM-SKIM PERKHIDMATAN DI KKM YANG TERLIBATSKIM-SKIM PERKHIDMATAN DI LUAR KKM YANG TERLIBATPekeliling Perkhidmatan Bil. 19 Tahun 2013Berkuat kuasa mulai 1 November 2013</p></li><li><p>*Justifikasi: </p><p>Peningkatan syarat lantikan ke perkhidmatan awam di mana sebelum ini kelayakan masuk adalah Darjah Enam (6) di naikkan kepada kelayakan masuk PMR Menggalakkan multi-skilling/ multi-tasking.Peluasan tugas skim perkhidmatan.Mengurangkan bilangan skim perkhidmatan dan pertindihan tugas skim perkhidmatan.Menambah baik laluan kerjaya.Pekerja Awam KhasGred R3, R6Pekerja AwamGred R1, R4Pembantu AwamGred H11, H14PenyelamatGred N1, N12(1) PENAMBAHBAIKAN SKIM PERKHIDMATAN SEDIA ADA B. PENGGABUNGAN SKIM PERKHIDMATANSKIM-SKIM PERKHIDMATAN DI KKM YANG TERLIBATSKIM-SKIM PERKHIDMATAN DI LUAR KKM YANG TERLIBATPekeliling Perkhidmatan Bil. 19 Tahun 2013Berkuatkuasa mulai 1 November 2013</p></li><li><p>*Justifikasi: </p><p>Peningkatan syarat lantikan ke perkhidmatan awam di peringkat PMR.Menggalakkan multi-skilling/ multi-tasking.Peluasan tugas skim perkhidmatan.Mengurangkan bilangan skim perkhidmatan dan pertindihan tugas skim perkhidmatan.Menambah baik laluan kerjaya.Tukang K2*Gred R11, R22Tukang K1Gred R17, R24Pembantu KemahiranGred H17, H22, H26Tukang K3Gred R9, R14(1) PENAMBAHBAIKAN SKIM PERKHIDMATAN SEDIA ADA B. PENGGABUNGAN SKIM PERKHIDMATAN*NOTA:Tiada pengisian jawatan Tukang K2di KKMSKIM-SKIM PERKHIDMATAN DI KKM YANG TERLIBATSKIM-SKIM PERKHIDMATAN DI LUAR KKM YANG TERLIBATPekeliling Perkhidmatan Bil. 22 Tahun 2013Berkuat kuasa mulai 1 November 2013</p></li><li><p>*Penolong JuruteraJ29, J36, J38Pelukis Pelan (Kejuruteraan Awam)/ Penolong JuruteraJA17, JA22, JA26, JA29/30, JA36, JA38(1) PENAMBAHBAIKAN SKIM PERKHIDMATAN SEDIA ADA C. PEWUJUDAN SKIM PERKHIDMATAN BERSEPADUPenolong Pegawai Seni BinaJ29, J36, J38Justifikasi:</p><p>Penempatan dan penyeliaan mengikut pengkhususan bidang seni bina dan bidang kejuruteraan awam.</p><p>Penambahbaikan laluan kemajuan kerjaya.SKIM-SKIM PERKHIDMATAN DI KKM YANG TERLIBATSKIM-SKIM PERKHIDMATAN DI LUAR KKM YANG TERLIBATPelukis Pelan (Kejuruteraan Awam)J17, J22, J26Pelukis Pelan (Seni Bina)J17, J22, J26Pelukis Pelan (Seni Bina)/ Penolong Pegawai Seni BinaJA17, JA22, JA26, JA29/30, JA36, JA38Pekeliling Perkhidmatan Bil. 11 Tahun 2013Berkuat kuasa mulai 1 Julai 2013</p></li><li><p>*Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah*Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma</p><p>Pegawai Perkhidmatan PendidikanJustifikasi:</p><p>Dasar Pensiswazahan Guru.</p><p>Kesinambungan perkhidmatan keguruan.</p><p>Penambahbaikan peluang kemajuan kerjaya dan mobiliti. </p><p>(1) PENAMBAHBAIKAN SKIM PERKHIDMATAN SEDIA ADA C. PEWUJUDAN SKIM PERKHIDMATAN BERSEPADU*NOTA:Tiada pengisian jawatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah di KKMSKIM-SKIM PERKHIDMATAN DI KKM YANG TERLIBATSKIM-SKIM PERKHIDMATAN DI LUAR KKM YANG TERLIBATPekeliling belum dikeluarkan Berkuat kuasa mulai 1 Januari 2014</p></li><li><p>*Ahli FotografiPerekaPenolong Pegawai PerpustakaanPenerbit RancanganPegawai Tadbir dan Diplomatik(1) PENAMBAHBAIKAN SKIM PERKHIDMATAN SEDIA ADA D. PINDAAN PERBEKALAN SKIM PERKHIDMATAN(PINDAAN SYARAT KELAYAKAN MASUK DAN LAIN-LAIN PERBEKALAN)SKIM-SKIM PERKHIDMATAN DI KKM YANG TERLIBATPekeliling Perkhidmatan Bil. 24 Tahun 2013Berkuat kuasa mulai 1 November 2013Pekeliling Perkhidmatan Bil. 33 Tahun 2013Berkuat kuasa mulai 1 November 2013Pekeliling belum dikeluarkan Berkuat kuasa mulai 1 Januari 2014</p></li><li><p>*Jururawat(1) PENAMBAHBAIKAN SKIM PERKHIDMATAN SEDIA ADA D. PINDAAN PERBEKALAN SKIM PERKHIDMATAN(PERUNTUKAN KENAIKAN PANGKAT KE KUMP. PENGURUSAN TERTINGGI)SKIM-SKIM PERKHIDMATAN DI KKM YANG TERLIBATPekeliling Perkhidmatan Bil. 9 Tahun 2013Berkuat kuasa mulai 1 Jun 2013</p></li><li><p>*Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL)Had Umur 54 tahunTidak kurang 2 tahun sebelum tarikh persaraan paksaPeningkatan Secara Lantikan (PSL)(1) PENAMBAHBAIKAN SKIM PERKHIDMATAN SEDI ADA D. PINDAAN PERBEKALAN SKIM PERKHIDMATAN(PINDAAN TERMA DAN SYARAT UMUR KPSL )Pekeliling Perkhidmatan Bil. 10 Tahun 2013Berkuat kuasa mulai 1 Julai 2013</p></li><li><p>*BMI** = Julat antara 19-26** Walau bagaimanapun, bagi pegawai yang dilantik secara Peningkatan Secara Lantikan (PSL), keistimewaan diberikan iaitu BMI sehingga julat 30 mengambil kira pengalaman/kemahiran penyandang.(1) PENAMBAHBAIKAN SKIM PERKHIDMATAN SEDIA ADA D. PINDAAN PERBEKALAN SKIM PERKHIDMATAN(PERUNTUKAN SYARAT INDEKS BMI/SYARAT FIZIKAL)Pekeliling Perkhidmatan Bil. 35 Tahun 2013Berkuat kuasa mulai 1 November 2013sambung..</p><p>BMI=Berat (kg)Tinggi (m) x Tinggi (m)</p></li><li><p>*Pegawai Rendah Polis dan Konstabel Pegawai KeselamatanPenolong Pegawai KeselamatanPengawal KeselamatanPembantu KeselamatanSKIM-SKIM PERKHIDMATAN DI KKM YANG TERLIBAT</p></li><li><p>Juruteknik (Kejuruteraan) Gred J17, J22, J26*Tukar Lantik Ke(2) PENJUMUDAN SKIM PERKHIDMATAN SEDIA ADA SKIM-SKIM PERKHIDMATAN DI KKM YANG TERLIBATPenolong Jurutera JA29 (dalam Skim Perkhidmatan Bersepadu Pelukis Pelan (Kejuruteraan Awam)/Penolong JuruteraJuruteknik (Seni Bina)Gred J17, J22, J26Juruteknik (Ukur Bahan)Gred J17, J22, J26Penolong Pegawai Seni Bina JA29 (dalam Skim Perkhidmatan Bersepadu Pelukis Pelan (Seni Bina)/Penolong Pegawai Seni BinaPenolong Juruukur Bahan JA29Pekeliling Perkhidmatan Bil. 11 Tahun 2013Berkuat kuasa mulai 1 Julai 2013</p></li><li><p>*Penyandang SP Jumud Gred 1-10Skim Perkhidmatan Sedang Berkuatkuasa yang memperuntukkan Gred 11 Sebagai Gred LantikanPenyandang SP Jumud Gred 11 dan ke atas 22 skim perkhidmatan jumudSkim Perkhidmatan Sedang Berkuatkuasa yang memperuntukkan gred setaraTukar Lantik Ke(3) PEMANSUHAN SKIM PERKHIDMATAN JUMUD Pekeliling Perkhidmatan Bil. 23 Tahun 2013Berkuat kuasa mulai 1 November 2013sambung..</p><p>*sambung..</p><p>BIL.SKIM PERKHIDMATAN JUMUD (JKK 1976) TUKAR LANTIK KE SKIM PERKHIDMATAN BERKUAT KUASA1.Operator Mesin Gred N1, N4Pembantu Operasi Gred N112.Pelayan Gred N1, N4Pembantu Operasi Gred N113.Pencari Fail Gred N1, N4Pembantu Operasi Gred N114.Penghantar Cepat Gred N1, N4Pembantu Operasi Gred N115.Anak Perahu Gred R1, R4Pembantu Awam Gred H116.Pemandu Enjin Sangkut/Motobot Gred R1, R4Pembantu Awam Gred H117.Drebar/Operator Wayang Gambar Gred N11, N14Pembantu Operasi Gred N11 / N148.Pegawai Kerani Rendah Gred N11, N14Pembantu Operasi Gred N11 / N149.Pembantu Luar Hal Ehwal Orang Asli Gred S11, S14Pembantu Operasi Gred N11 / N1410.Juruteknik Malaria Gred U24Diuruskan Secara Berasingan11.Juruteknik Tibi Gred U24Diuruskan Secara Berasingan</p><p>*</p><p>BIL.SKIM PERKHIDMATAN JUMUD (SSB) TUKAR LANTIK KE SKIM PERKHIDMATAN BERKUAT KUASA1.Juruteknik Percetakan Rendah Gred N11, N14Pembantu Operasi Gred N11 / N142.Penyelenggara Stor Rendah Gred N11, N14Pembantu Operasi Gred N11 / N143.Juruproses Filem X-Ray Gred U11, U14Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N174.Pembantu Hospital Rendah Gred U11, U14Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N175.Pembantu Teknologi Makmal Perubatan Gred U11, U14Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N176.Bidan Gred U11, U14Jururawat Masyarakat Gred U19BIL.SKIM PERKHIDMATAN JUMUD (SSM) TUKAR LANTIK KE SKIM PERKHIDMATAN BERKUAT KUASA1.Kelasi/Jurumudi Gred A1, A3/A4Pembantu Awam Gred H112.Tukang Masak Gred N1, N4Pembantu Operasi Gred N113.Jaga Gred R1, R4Pengawal Keselamatan Gred KP114.Pembantu Tadbir Rendah Gred N11, N14Pembantu Operasi Gred N11 / N145.Penolong Jururawat Gred U11, U14Jururawat Masyarakat Gred U19</p></li><li><p>*TERIMA KASIHSebahagian daripada kandungan dalam slaid ini adalah ihsan JPA</p></li><li><p>*NAIK TARAF SKIM PERKHIDMATANPEMANDU KENDERAANMaklumat Bilangan Penyandang di KKM:Kaedah Tukar Lantik:-</p><p>Memiliki kelayakan PMR atau 9 tahun pengalaman:* Penyandang tanpa kelayakan atau tidak cukup tempoh pengalaman akan kekal secara KUP.Pemandu KenderaanGred H11R3R6Tukar Lantik Ke Gred H11 </p><p>PerbekalanSedia AdaBaharuGredR3, R6H11, H14Syarat LantikanDarjah 6 dan lesen memandu JPJ (D/E/E1/E2/F/G/H/I)PMR dan lesen memandu JPJ (D/E/E1/E2/F/G/H/I)Syarat BMBerkebolehan bertutur, membaca dan menulis dengan baikKepujian di peringkat PMRSyarat Kenaikan PangkatMempunyai lesen memandu untuk memandu kenderaan/ jentera yang beratnya melebihi 5,000 kgDIGUGURKANPSLTiadaPT (P/O) Gred N17Pembantu Kemahiran Gred H17</p><p>Skim PerkhidmatanGred Sedia AdaBilangan PenyandangPemandu KenderaanR37,034R6229JUMLAH7,263</p></li><li><p>*NAIK TARAF SKIM PERKHIDMATANPEMANDU/ OPERATOR JENTERA PEMUNGGAHMaklumat Bilangan Penyandang di KKM:Kaedah Tukar Lantik:-</p><p>Memiliki kelayakan PMR atau 9 tahun pengalaman (kecuali penyandang di Gred R14 dan R16)* Penyandang tanpa kelayakan atau tidak cukup tempoh pengalaman akan kekal secara KUP.R3R16Tukar Lantik Gred ke GredR14H11H16H14Tukar Lantik ke Gred 11</p><p>PerbekalanSedia AdaBaharuGredR3, R14, R16H11, H14, H16Syarat LantikanDarjah 6 + lesen memandu JPJ Kelas E/E1/E2/F/G/H/I + berkebolehan memandu dan mengendalikan jentera pemunggah PMR + lesen memandu JPJ Kelas E/E1/E2/F/G/H/I + berkebolehan memandu dan mengendalikan jentera pemunggah.(Sijil Pendaftaran Orang Kompeten untuk tugas pengendalian kren)Syarat BMBerkebolehan bertutur, membaca dan menulis dengan baikKepujian di peringkat PMRPSLTiadaPembantu Kemahiran Gred H17Penjaga Jentera Elektrik Gred J17</p><p>Skim PerkhidmatanGred Sedia AdaBilangan PenyandangPemandu/ Operator Jentera PemunggahR3/R64JUMLAH4</p></li><li><p>*NAIK TARAF SKIM PERKHIDMATANPEMBANTU PERAWATAN KESIHATANMaklumat Bilangan Penyandang di KKM:</p><p>Kaedah Tukar Lantik:-</p><p>Tukar Lantik Gred ke GredU3U14U12U11U14Tukar Lantik ke Gred 11U12 (KUP)</p><p>PerbekalanSedia AdaBaharuGredU3, U12, U14U11, U14, U16Syarat LantikanTamat Tingkatan 3PMRSyarat BMBerkebolehan bertutur, membaca dan menulis dengan baikKepujian di peringkat PMR</p><p>Skim PerkhidmatanGred Sedia AdaBilangan PenyandangPembantu Perawatan KesihatanU3/U1222,898U121,479U14277JUMLAH24,654</p></li><li><p>*Maklumat Bilangan Penyandang di KKM:</p><p>PENGGABUNGAN SKIM PERKHIDMATANPEMBANTU AM PEJABAT + PEMBANTU KAMERA/PEMANDU + PENYELIA JETIKaedah Tukar Lantik:</p><p>N1Pembantu OperasiN11N3N4Tukar Lantik Ke Gred N11 N12Memiliki kelayakan PMR atau 9 tahun pengalaman (kecuali penyandang di Gred N12):* Penyandang tanpa kelayakan atau tidak cukup tempoh pengalaman akan kekal secara KUP.Pembantu OperasiN12 (KUP)sambung..</p><p>Skim PerkhidmatanGred Sedia AdaBilangan PenyandangPembantu Am PejabatN11,608N4145JUMLAH1,753</p></li><li><p>*</p><p>Skim Perkhidmatan BaharuPembantu OperasiGredN11, N14Syarat LantikanPMR; atau PMR dan lesen memandu JPJ Kelas B2/B/D/E2/E1/ESyarat Bahasa MelayuKepujian di peringkat PMRPSLPembantu Tadbir (Perkeranian/ Operasi) Gred N17 Pembantu Kemahiran Gred H17Operator Wayarles Gred N17Pembantu Kesihatan Aw...</p></li></ul>