Taller 0.0 d'arquitectura (IV Edició)

 • Published on
  22-Jul-2016

 • View
  218

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Curs d'arquitectura per a futurs arquitectes (2015)

Transcript

 • ESCOLA TCNICA SUPERIOR DARQUITECTURA DEL VALLS (ETSAV)

  Docncia i coordinaci: Juliol 2015

  Berta Bard i Mil, Daniel Garca-Escudero, Carles Marcos Padrs, professors

  TALLER 0.0 DARQUITECTURAIV Curs darquitectura per a futurs arquitectes

 • PROGRAMA I MATERIAL DOCENT, 2015

  ESCOLA TCNICA SUPERIOR DARQUITECTURA DEL VALLS (ETSAV)

  Berta Bard i Mil, Daniel Garca-Escudero, Carles Marcos Padrs, professors

  TALLER 0.0 DARQUITECTURAIV Curs darquitectura per a futurs arquitectes

 • cursfutursarquitectes.tumblr.comfacebook.com/volsestudiararquitectura@CursFutursArqui

  Taller 0.0 darquitectura. Curs darquitectura per a futurs arquitectes

  Programa de la 4 edici: del 6 al 10 de Juliol del 2015

  Autors i professors del cursBerta Bard i Mil

  Daniel Garca-Escudero

  Carles Marcos Padrs

  els autors i fonts originals de les imatges i textos de referncia

  EstudiantsAriadna Aguilella Fuentes

  Paula Andreu Gordillo

  Imma Bigas Andols

  Clara Gonzlez Grau

  Isaac Gultresa Boada

  Oriol Gutirrez Torra

  Ralf Merten Modolell

  Sergi de Moner Sayrach

  Lemmy Ruy Nuijens Fontanals

  PortadaOver Your Cities Grass Will Grow, Joao Serrano

  EdiciJuliol de 2015

  ETSAV

 • ndex

  09 Per qu un curs com aquest?11 Quins sn els objectius del curs?13 Com es treballa?

  15 Sobre el programa

  17 Dibuixar un plnol20 Imprescindible XIX

  23 Illuminar un espai26 Imprescindible XX

  29 Organitzar una casa32 Imprescindible XXI

  35 Pensar la ciutat38 Imprescindible XXII

  41 Construir una estructura44 Imprescindible XXIII

  47 Bibliografi a general48 Imprescindible XXIV

  51 Selecci darticles67 Calendari general62 Quadern de dibuix83 Pla destudis 2010

 • 6Louis Kahn

  Casa Fisher. Hatboro, 1960-67

 • 7

  Amo los inicios. Los inicios me llenan de maravilla. Yo creo que el inicio es lo

  que garantiza la prosecusin. Si sta no tiene lugar, nada podra ni querra existir.

  Tengo un gran respeto por la instruccin porque es una inspiracin fundamental.

  No es slo una cuestin de deber; es innata a nosotros. La voluntad de aprender,

  el deseo de aprender, es una de las mayores inspiraciones.

  Louis Kahn Amo los inicios

 • 8TALLER 0.0 DARQUITECTURA (IV edici) | Programa i material docent | Juliol 2015

 • 9

  Per qu un curs com aquest?

  El taller sorgeix en un moment de necessria refl exi sobre el paper de larquitecte i de

  larquitectura en la societat actual. Un paper que ha de superar la banalitzaci de la professi que

  ha suposat lauge dels arquitectes estrella i les caduques obres dautor dels ltims anys.

  Aix doncs, el curs respon, per una banda, a la necessitat -ara ms que mai- dapropar larquitectura

  a la societat. Per laltra, refl exa la voluntat de mostrar, refl exionar i experimentar larquitectura

  de la manera ms senzilla possible. Tamb s objectiu del curs anticipar, afavorir que el futur

  estudiant es familiaritzi amb lentorn universitari, experimenti la manera de treballar dun estudiant

  darquitectura i conegui de primera m lexperincia daltres alumnes que estudien o han cursat

  els estudis recentment. En defi nitiva, es volen proporcionar arguments objectius perqu la tria de

  cada participant sajusti als seus interessos, a les seves capacitats i condicions personals.

  En aquesta lnia, el taller semmarca en la tradici docent de lETSAV engegada el 1994 pel Curs

  dintroducci a la carrera darquitectura. Llavors, noms dos anys desprs de la inauguraci

  del Campus de Sant Cugat, els professors Isabel Crespo, Magda Mria, Iaki Alday i Pere

  Fuertes, coordinats per en Xavier Monteys, inicien una assignatura no troncal adreada a

  aquells estudiants que comencen els estudis darquitectura al febrer i que tenen en el primer

  quadrimestre (setembre-gener) una oportunitat per comenar a desenvolupar les habilitats que

  seran necessries durant la carrera. Aquesta assignatura, que encara simparteix en lactualitat

  com a assignatura optativa, va ser pionera a lestat espanyol i va iniciar una clara voluntat de

  lETSAV per facilitar lingrs dels nous estudiants.

  Tanmateix, el taller que aqu es presenta se situa en un estadi previ a linici de la carrera,

  concretament, en el moment que lestudiant dESO, Batxillerat o Cicle formatiu es planteja la

  cabdal decisi de quina carrera escollir. En aquest sentit, forma part i semparenta dalguna

  manera amb les activitats dorientaci de la UPC. Una delles s el Campus Cientfi c dEstiu,

  que t la fi nalitat de potenciar linters destudiants de 4t dESO i 1r de Batxillerat per la cincia,

  la tecnologia i la innovaci. Es tracta dun programa organitzat per la Fundacin Espaola

  para la Ciencia y la Tecnologa (FECYT), el Ministeri dEducaci, Cultura i Esports i el Ministeri

  dEconomia i Competitivitat amb el suport de lObra Social la Caixa.

  Louis I. Kahn. Parlant amb estudiants

 • 10

  TALLER 0.0 DARQUITECTURA (IV edici) | Programa i material docent | Juliol 2015

 • 11

  Quins sn els objectius dels curs?

  El taller est adreat a possibles estudiants darquitectura i t com a objectiu principal ajudar-los

  a decidir sobre el seu futur universitari. La decisi de quina carrera triar determinar, en gran

  part, la seva vida acadmica i professional. s per aix que es proposa donar suport a la decisi

  mitjanant una breu experincia prvia a la prpia universitat. En concret, es pretenen donar

  les bases necessries a lestudiant de 4t ESO, Batxillerat o Cicle Formatiu que ha descollir

  una carrera properament perqu pugui respondre de forma clara a la pregunta: vols estudiar

  arquitectura?

  Aix doncs, el Taller 0.0 dArquitectura pretn convertir a un grup dalumnes dinstitut en

  estudiants de Grau, amb la fi nalitat que durant una setmana experimentin qu signifi ca estudiar a

  la universitat, i especialment la carrera darquitectura. Per aquest motiu, el curs es porta a terme

  a les aules de taller de lETSAV, de la mateixa manera que ho fan els estudiants darquitectura,

  aix poden treballar en equip i alhora disposar de lespai individual sufi cient. Totes les activitats

  sn prctiques i en grup, i van precedides per una petita classe instrumental que emmarca els

  objectius de cada dia. Durant els exercicis, es treballa incentivant el dileg, la presa de decisions

  en equip i largumentaci ordenada didees. Un tret distintiu dels estudis darquitectura s lexercici

  del debat i lexposici pblica com a vehicles per a evolucionar en la formaci personal i la refl exi

  collectiva.

  Conseqentment, es tracta de descobrir al futur estudiant universitari el mn de larquitectura a

  travs duna srie dexercicis prctics, que li permetin adquirir coneixements i destreses bsiques.

  Aspectes com la mida i la proporci dobjectes i elements, la utilitat i el confort dels espais, el

  nexe entre ordre estructural i composici, ladequada relaci entre interior i exterior, el vincle entre

  sistema constructiu i expressi plstica, i la relaci entre larquitectura i la ciutat. En defi nitiva, es

  tracta de donar un bagatge arquitectnic inicial que pot ser til a aquells que fi nalment acabin

  triant aquesta carrera.

  Per altra banda, laugment de les matrcules i les taxes universitries han convertit lelecci dels

  estudis de grau en un tema no nicament vocacional sin tamb econmic. s per aquest motiu

  que sembla raonable oferir un curs com el que aqu es presenta, on el futur alumne universitari

  t loportunitat de conixer lentorn fsic i treballar els continguts amb qu es trobar en el cas

  que decideixi estudiar arquitectura. Daquesta manera, saconsegueix que lalumne tingui un

  coneixement mnim previ de la carrera en el moment descollir la millor opci per al seu futur.

  Tercera edici del taller. Alumnes treballant en el primer exercici

 • 12

  TALLER 0.0 DARQUITECTURA (IV edici) | Programa i material docent | Juliol 2015

 • 13

  Com es treballa?

  El taller sorganitza en cinc temes de treball independents, un per cada dia lectiu. El temes

  afronten aspectes diversos i essencials dels estudis darquitectura: dibuixar un plnol, illuminar

  un espai, organitzar una casa, pensar la ciutat i construir una estructura. Aquests temes

  senuncien a travs de verbs, daccions concretes que es poden portar a terme a laula. Sevita

  aix una aproximaci purament conceptual o terica, ms prpia del cursos de Grau. En lacci

  refl exiva recau, en gran mesura, la capacitat daprendre, com ja va indicar Joseph Albers: En lloc

  de preparar noms lintellecte i la memria, hem de considerar tamb el desenvolupament de la

  voluntat, demostrada en la iniciativa i lacci, ja que s la nostra tasca principal.

  Per altra banda, cadascun dels temes es pot abordar des de les disciplines clssiques que

  conformen larquitectura. Aquestes disciplines sorganitzen en diferents departaments: Projectes

  Arquitectnics, Urbanisme i Ordenaci del Territori, Construccions Arquitectniques,

  Estructures a lArquitectura, Composici Arquitectnica i Expressi Grfi ca Arquitectnica.

  s aix com es pretn donar una imatge transversal i heterognia duna activitat, la de larquitecte,

  que interv en la realitat des de la seva complexitat i les seves diferents escales, que van des del

  projecte a lurbanisme, de la tecnologia a la teoria, i del paisatgisme al disseny.

  Cada tema es treballa durant una jornada de cinc hores que es divideix en tres parts. Una

  primera part de refl exi terica (20 minuts), en la que es presenta el tema a travs de diversos

  exemples i obres darquitectura de tots els temps, fent bona aquella dita den Gaud: La cincia

  saprn amb principis i lart amb exemples. Desprs duna primera i breu introducci, en la que

  sexplica lexercici, es dna pas a la part prctica, que es desenvolupa per equips i amb el suport

  dels professors. Tots els exercicis estan pensats per obtenir resultats tangibles, en forma de

  dibuixos o maquetes, que permetin que al fi nal de cada sessi de treball es pugui fer una darrera

  part de refl exi conjunta. Aix, lalumne s capa de veure refl ectit lesfor en un material fsic i

  pot treure conclusions del procs de treball i dels resultats.

  La complexitat i durada de cada exercici sha adaptat al format redut del curs i als coneixements

  de lalumnat, per sense oblidar en cap moment que, el que volem, s parlar darquitectura.

  Daquesta manera, es pretenen desenvolupar especialment algunes de les capacitats que ha de

  tenir un arquitecte: imaginaci espacial i visual, destresa manual, pensament analtic i raonament

  crtic, coordinaci i organitzaci dequips, planifi caci del treball, i un inters equilibrat entre la

  cultura artstica i la cientfi ca.

  *El taller proporciona a cada estudiant el material necessari per desenvolupar les activitats.

  Tercera edici del taller. Alumnes construint una estructura

 • 14

  TALLER 0.0 DARQUITECTURA (IV edici) | Programa i material docent | Juliol 2015

 • 15

  Sobre el programa

  Programa de la Tercera edici del taller. Conjunt de llibrets

  En el programa es recull una breu descripci de cadascuna de les activitats, conjuntament amb

  un petit horari, un llistat dels materials a utilitzar i una imatge evocadora del que sexperimentar.

  A ms a ms, cada descripci sacompanya dun text de referncia que recull una refl exi

  interessant sobre el tema a tractar. Aquests textos i una breu bibliografi a pretenen donar unes

  primeres pistes sobre el transfons teric que tamb sustenta la tasca de larquitecte i que cal

  comenar a conixer.

  Entre activitat i activitat, el programa incorpora petites pauses grfi ques que anomenem

  imprescindibles. Sota aquest ttol sagrupen una srie dexemples dobres reconegudes

  darquitectura que illustren el programa, alhora que mostren a lestudiant referncies bsiques.

  Sn exemples darquitectes amb els que els estudiants shaurien de comenar a familiaritzar.

  En la primera edici, els imprescindibles van consistir en obres dels anomenats mestres de la

  modernitat: Frank Lloyd Wright, Adolf Loos, Le Corbusier, Mies van der Rohe, Alvar Aalto i Louis

  Kahn. En la segona edici, la tria dobres va atendre a cases duna segona generaci de mestres,

  com Luis Barragn o Jrn Utzon. A la tercera edici es va optar per mestres moderns espanyols

  de meitat del segle XX, com Jos Antonio Coderch o Josep Maria Sostres. En aqueta quarta

  edici es recullen cases contempornies dels nous mestres, com Enric Miralles o Juan Navarro

  Baldeweg.

  Finalment, el programa incorpora lapartat de selecci darticles. En ell apareixen dos textos

  adreats a estudiants darquitectura. Ja siguin articles, conferncies o fragments de llibres, es

  recullen refl exions sobre la tasca de larquitecte i el seu paper cultural i social.

 • 16

  TALLER 0.0 DARQUITECTURA (IV edici) | Programa i material docent | Juliol 2015

 • 17

  DIA 1

  Dibuixar un plnol

  Lescriptura i les seves regles constitueixen un mtode de pensament i comunicaci articulat

  i precs. Comprendre i entendre la codifi caci que suposa qualsevol llengua i els seus signes

  resulta un vehicle i un fi en s mateix. En el mn de larquitectura, un dels principals mitjans

  -tot i que no lnic- per projectar i interpretar la realitat s el dibuix. Reconixer i representar

  lentorn immediat suposa un aprenentatge que tot estudiant darquitectura ha demprendre per

  tal de desenvolupar un pensament grfi c. Aquest li ha de permetre iniciar-se en les estratgies,

  convencions i tcniques de representaci de formes i espais. Aix doncs, aprendre a realitzar

  un dibuix, dordre tcnic o artstic, suposa aprendre a mirar, imaginar i comunicar. Aquesta

  darrera tasca, la de comunicar, resulta imprescindible no tan sols per explicar-nos a nosaltres

  mateixos qu estem projectant i pensant, sin tamb per mostrar-lo a la resta de persones. s

  una caracterstica particular dels arquitectes el desenvolupar un pensament grfi c que transforma

  en dibuixos i plnols all que el client desitja i ens demana.

  El primer exercici del curs planteja una activitat prctica i refl exiva que intentar reunir diversos

  aspectes bsics de la representaci arquitectnica. A partir de la interpretaci dunes fotos

  descriptives duna casa, ens haurem de fer una imatge mental de lespai i dibuixar-lo mitjanant

  les convencions grfi ques habituals: planta, alat, secci, perspectiva i/o maqueta. Aix doncs,

  a partir dun petit reportatge fotogrfi c, shaur de refl exionar mitjanant esbossos sobre la

  interpretaci de les imatges i posteriorment shauran delaborar els plnols i una petita maqueta

  de la casa. Caldr desenvolupar la imaginaci arquitectnica necessria per assimilar les imatges

  com a un conjunt que representa un espai ms enll del paper.

  Horari

  10.00h - 10.30h: Presentaci ofi cial de la quarta edici del curs

  10.30h - 11.00h: Presentaci dels continguts del curs

  11.00h - 11.30h: Classe terica sobre el dibuix arquitectnic

  11.30h - 14.00h: Dibuixos a partir de les fotos duna casa

  14.00h - 14.30h: Refl exi fi nal conjunta

  Material

  Estris de dibuix: llapissos, regles, escaires, cartabons, paper de gran format i cartr

  Bibliografi a

  LAPUERTA, Jos Mara de. El Croquis: proyecto de arquitectura: scintilla divinitatis. Madrid: Celeste, 1997.

  GMEZ MOLINA, Juan Jos (coord.). Las Lecciones del dibujo. Madrid: Ctedra, 1995.

  Le Corbusier. Villa Savoye. Poissy, Pars, 1928-31

 • 18

  T...

Recommended

View more >