Tam Tam 2010 editie 4

  • Published on
    30-Mar-2016

  • View
    218

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tam Tam 2010 editie 4

Transcript

<ul><li><p> 1</p></li><li><p> 2</p></li><li><p> 3</p></li><li><p> 4</p><p> 7 voorwoord positief</p><p>21 bratwurst en stamppot</p><p>18 evaluatie prettig bouwjaar</p><p> 8 opgelet gesloopt</p><p>10 bouwplaats 25 jaar</p><p>inhoud</p></li><li><p> 5</p><p>Jaargang 16, nummer 4, oktober2010</p><p>UitgeverOplageRedactie</p><p>E-mailVormgeving</p><p>DrukwerkWebsite</p><p>Bestuur HelptElkander</p><p>Secretariaat</p><p>De Tam Tam verschijnt 5 keer per jaar en wordt aan alle leden van Buurtschap Helpt Elkander toegestuurd</p><p>Buurtschap Helpt Elkander525 exemplarenRudy van Steen, Bjorn Verheijen, Assa Hereijgers, Ronald Deckers, Chantal Dobbe, Yvonne Leenaerts</p><p>redactie@helptelkander.nl Ridwan Nasruddinwww.ridwan.nlBergamo &amp; Havandowww.helptelkander.nl</p><p>Ralf Maas (voorzitter)Heidy Gommers (secretaris)John Haast (penning-meester) Patrick van OstaaijenKrisjan van OstaayenRudy van SteenDion GommersAdri BalemansErik de Jongh</p><p>Buurtschap Helpt Elkander Prinsenstraat 174881 VA Zundert</p><p>32 kindercorso wagentjes</p><p>33 kinderkot puzzelen!</p><p>28 nat weer en koud</p><p>37 kalender alles op een rij</p><p>24 HE-kidz de jongsten</p></li><li><p> 6</p></li><li><p> 7</p><p>Vol enthousiasme hebben we dit jaar gebouwd aan Vulture Valley. Een ontwerp vol uitdagingen in de vormgeving, alternatieve materialen en het kleurgebruik. Dat de prijs uiteindelijk niet aansloot bij onze verwachtingen is dan weliswaar bij-zonder jammer maar het positieve gevoel van dit bouwjaar overheerst.</p><p>In deze editie van de Tam Tam blik-ken we nog eenmaal terug op het afgelopen corso. Zo leest u het ver-slagen van de evaluatievergadering, een succesvollegierendemonstratie, de Duitse avond en het bloemenveld. Verder </p><p>in het kader van 25 jaar op dezelfde bouwplaats een dubbelinterview. Er zijn weer twee HE Kidz geinter-viewd en tot slot is er een puzzel. </p><p>Rest mij u nog te bedanken voor de bijdrage, op welke manier dan ook, die u dit jaar aan onze buurtschap hebt geleverd. En wij al bestuur van Buurtschap Helpt Elkander hopen dan ook dat we volgend jaar we-derom op uw massale steun kunnen rekenen.</p><p>Veel leesplezier.</p><p>Ralf Maas, voorzitter.</p><p>voorwoordHet corso van 2010 is inmiddels alweer enkele weken achter de rug. De vele bezoekers konden dit jaar letterlijk een ontmoeting met de zon tegemoet zien. Onder perfecte weersomstandigheden reden twintig creaties op de eerste zondag van september door de straten van Zundert. Zowel langs de kant als via de media was de belangstelling voor ons corso groot. Als buurtschap is het dan ook een voorrecht om deel te mogen nemen aan s werelds grootste dahliacorso.</p></li><li><p> 8</p><p>opgeletLascursusHelpt Elkan-der heeft het afgelopen jaar verschillende verzoeken om een een lascur-sus gekregen. Daarom gaat de buurtschap volgend jaar weer een cursus organiseren. Wanneer en waar is nog niet bekend. Hier-over volgt te zijner tijd meer informatie. </p><p> Bouwkeet Elders in deze Tam Tam leest u dat Helpt Elkan-der 25 jaar op de hoek van de Leeuwerikstraat / Patrijsstraat bouwt. Opletten-de buurtgenoten hebben gezien dat in verband met de verhui-zing de keet leeggeruimd en afgebroken is. Het 25e jaar op deze plek blijkt nu ook het laat-ste jaar te zijn geweest. </p></li><li><p> 9</p></li><li><p> 10</p><p>Hoe het begonFrans weet nog dat HE bij de Tops bouwde, aan de Fazantstraat. Na de Tops zijn we verhuisd naar de Leeuwerikstraat waar nu E. Sloot AutoRestyling zit en daarna zijn we naar de hoek Patrijsstraat/Leeu-werikstraat gegaan. De tent werd gebouwd van houten palen, ver-bonden met touwen en zeil als dak. De touwen werden bevestigd met de platte knoop (mastworp). Frans kan de knoop nu nog! Het knopen was handwerk en kostte veel tijd. De tent was toen gelukkig niet zo groot. De touwen werden door Helpt Elkander zelf gemaakt met de touwmachine. Nieuwe houten palen werden uit het bos gehaald. Het hout werd in het water gelegd, dit om het steviger te maken en om ongedierte te bestrijden. De houten palen naar boven takelen was een flinke klus. Er waren altijd voldoende mensen om de tent mee </p><p>op te bouwen. Aan de hoek Patrijs-straat/Leeuwerikstraat is 6 keer met hout gebouwd. Om de steiger dicht te leggen werden al die tijd de bekende steigerplanken gebruikt. Eerst werden deze geleend en later zelf aangeschaft. Ze werden behan-deld tegen de boktor. Op het dak lagen vrachtwagenzeilen. In het begin werden deze zeilen gehuurd maar als ze dan beschadigd raakten, was dat een flinke schadepost. Later hebben we zeilen gekregen van Transportbedrijf Oostvogels. </p><p>Van hout naar steigerbuizenEen belangrijke verandering was de overgang van houten palen naar steigerbuizen.De steigerbuizen werden geleend bij aannemersbedrijven. Later werden deze door de buurt zelf gekocht. De verandering van hout naar steigerbuizen ging in 1992 eerst gepaard met ijzeren wanden </p><p>Wij bouwen dit jaar alweer voor de 25ste keer aan de hoek Patrijsstraat/Leeuwerik-straat. Tijd om aandacht te besteden aan de veranderingen gedurende de jaren. We begin-nen onze zoektocht naar de historie van de bouwplaats bij een oude rot in het vak; Frans van Doremalen. Frans is alweer 29 jaar actief bij Helpt Elkander, waarvan hij 20 jaar de verantwoordelijke is geweest voor de stei-gerbouw. Natuurlijk gaan we niet over n nacht ijs en hebben we ook de expertise van Patrick van Ostaaijen ingeroepen, alweer 25 jaar actief bij Helpt Elkander. Patrick zit in het huidige bestuur en is vanuit die hoedanigheid verantwoordelijk voor de veiligheid. </p><p>bouwplaats</p></li><li><p> 11</p><p>en een houten dak. In 1993 kwam het stalen dak. De laatste verbe-tering waren de schuifdakzeilen, waardoor de zeilen makkelijker en veiliger bevestigd konden wor-den. De buizen worden met ijzeren klemmen vastgezet. Eerst hadden de klemmen losse spie en daarna kwamen er veiligere klemmen met vaste spie.</p><p>Opslag van materialenVroeger werden het gereedschap en de materialen opgeslagen in een container op wielen bij de bouw-plaats. De houten palen werden in de buitenlucht opgeslagen. In 1993 is de bekende keet gebouwd en in-gericht. Dit was een grote verbete-ring! De keet was in deze jaren nog groot genoeg voor de opslag van materialen. Op dit moment is het aantal planken meer dan verdub-beld en ze worden opgeslagen bij Frans Schrauwen aan de Biggelaar-straat. In de keet kan momenteel koffie en thee gezet worden, maar vroeger werd de koffie gebracht. Ook de wcs zijn, met de komst van de keet, een vooruitgang; voorheen moesten de mensen bij Lian of Aga-tha thuis. </p><p>Veiligheid25 jaar terug werd weinig aan vei-ligheid gedacht; blote handen en los op de palen. Vooral met regen was het gevaarlijk, dan werden de hou-ten palen glad. Nu wordt iedereen aangelijnd aan een stalen kabel in een tuigje van riemen. Het dragen van helmen werd steeds belangrij-</p><p>ker. Toen de Stichting kwam werd er veel aangescherpt qua regels en veiligheid. De Stichting vindt de veiligheid voldoende, maar in de nieuwe tent zal onder andere een vast trappenhuis komen, om de veiligheid te verbeteren. </p><p>Verlaten van de bouwplaats aan de hoek Patrijsstraat/LeeuwerikstraatDe lichamelijke belasting werd voor Frans steeds groter en gelukkig was de opvolging aanwezig! Mensen zeiden vaak tegen Frans: maar je bent toch niet echt aan de wagen aan het werken, maar ze zagen niet hoe vindingrijk je soms moest zijn voor de steigerbouw!Volgens Frans is er geen betere plek dan de hoek Patrijsstraat/Leeuwe-rikstraat, dit ook omdat het dichtbij huis is, maar vooral omdat het mid-den in de buurt ligt. Voor de nieuwe bouwplaats moet toch een drukke weg worden overgestoken. Jammer dat we weg moeten aan de hoek Patrijsstraat/Leeuwerikstraat, maar de nieuwe plek zal ook zeker weer vertrouwd voelen! </p><p>Patrick vindt daarentegen, dat de nieuwe bouwplaats een grote ver-betering is. Minder mensen zullen overlast krijgen van de tent en daar-naast komt meer ruimte beschikbaar voor Helpt Elkander. De tekeningen voor de nieuwe bouwlocatie lig-gen klaar. De cateringdames mogen trots zijn, Patrick vertelde dat de nieuwe bouwkeet een eigen keuken zal krijgen en er komen betere wcs!</p></li><li><p> 12</p></li><li><p> 13</p></li><li><p> 14</p><p>foto</p></li><li><p> 15Iedere gebeurtenis is uniek!</p></li><li><p> 16</p></li><li><p> 17</p></li><li><p> 18</p><p>Tent zettenDe eerste twee bouwweken werden de jukken geplaatst en de tentzeilen gehangen. Daarna hebben we een week voor het inrichten gebruikt. Het vervangen van de verlichting ging vanzelf. Alleen de noodver-lichting was voor een paar man een grote klus. Nu uitgevonden is hoe de noodverlichting het beste werkt, hopen we dat het volgende jaar sneller kan. Volgend jaar moet de bekabeling alleen wel beter, omdat deze nog kwetsbaar is.</p><p>ConstructieConstructie is ouderwets op papier getekend. De simpele constructie leende zich hiervoor. Iedereen kon meewerken aan de constructie. De grote zaagmachine is kapot ge-gaan. Het is erg wenselijk dat deze machine in gebruik blijft of vervan-gen wordt. In de winter wordt hier aandacht aan besteed. Het verbou-wen van het onderstel heeft amper geleid tot vertraging van de bouw. Er wordt gevraagd of er eerder begonnen moet worden aan zaken als het onderstel en vooral het goed afmaken ervan. Ad Hereijgers spreekt waardering </p><p>uit voor flexibiliteit van de construc-tieploeg. </p><p>VormgevingEr was veel vormgeving. Er zijn wat jongere bouwers gaan vormen. Er is n rothoek gebleven tot het eind. Hier hadden we graag eerder afgewerkt en niet tot vrijdag en zaterdagmiddag met tempex bezig geweest. Ruwe vormen maken is handig als de jeugd het dicht kan maken. Soms is het echter wat te ruw vormgegeven en weten jeugd en plakkers er geen raad mee. Het is dan belangrijk dat oudere vormers aangeven wat eigenlijk de bedoe-ling is. Vormgevers moeten ook letten op het terugkoppelen naar de constructie.</p><p>Tempexen en de proefopstelling voor de gier bleken goede zetten. Er is een tempexploeg ontstaan en de behoefte aan tempex bleek gaan-deweg steeds groter te worden. Het middenstuk was laat klaar en gelukkig werkte tempex sneller dan lassen. Ook bijsnijden van tempex is gemakkelijk. Bezwaren omtrent milieu, zijn trouwens geen pro-bleem meer omdat er niets verbrand wordt. </p><p>Op 20 september werd het afgelopen corsojaar gevalueerd. Voor-zitter Ralf Maas opent om 20:00 de vergadering. Er zijn 20 personen aanwezig. Ralf opent met het bedanken van de bouwers voor een prettig bouwjaar. Ondanks een tegenvallende 15e prijs voert het gevoel van een goed en prettig bouwjaar de boventoon. Toch wil-len we ook de mening van bouwers horen over alles dat betrekking heeft op corso 2010. </p><p>evaluatie</p></li><li><p> 19</p><p>Het landschap veel niet mee. De diepte werd niet bereikt. Het land-schap werd wel volgens plan ge-maakt. Of het nu een onmogelijke opgave was, of dat het onderschat is, het landschappelijke deel is mis-lukt of kansloos gebleken. Het doel was diepte in het landschap met de gieren dienend hieraan. Eenmaal op straat, bleek dit andersom.</p><p>Plakken en kartonnenEr is toch veel meer gekartond dan eerst verwacht. We moeten vooral opletten of er achteraan begonnen wordt. Rothoeken zijn frustrerend, zeker als de rest al gedaan is. Papier mache is makkelijker aanbrengen maar men moet er meerdere keren in. Mensen hebben meestal een voorkeur voor kartonnen of plak-ken. </p><p>Prikken en tikkenAllemaal op een lijn zitten met tik-ken is lastig. De mensen op de voor-ste vogel en de grote vogel aan de zijkant hebben een proefstukje van een vierkante meter bekeken om duidelijk te maken wat de bedoe-ling is. Het afmaken van inkleuren met verf maakt dat mensen netter werken en dat er meer duidelijkheid is. </p><p>De voorbereiding bij afwijkend tikken kan beter. Een avond of de week van tevoren kun je misschien problemen oplossen en duide-lijke afspraken maken. Toch zul je problemen tegenkomen tijdens het werk zelf. Als er dan veran-</p><p>deringen doorgevoerd worden is het belangrijk dat iedereen weer wat er gedaan moet worden. Ook kistendragers moeten op de hoogte gehouden worden van de kleurver-anderingen.</p><p>Veel werk de laatste weken We zien een trend dat vooral in de laatste weken heel veel gebeurd. De vakantietijd speelde een rol, maar ook het WK en het warme weer. De tent overdag eerder openen is een idee. Er zijn nu drie weken van tevoren s middags gewerkt. </p><p>Afwerken en afbreken tent De afbreekploeg s nachts ging goed. Ook de ploeg van afwerking was beter geregeld. Tot het eind toe kon er nog iets gedaan worden. Het stuur is s ochtends vrij gemakkelijk gemaakt.</p><p>Afbreken tent en wagen (dins-dag)Dinsdag ging het afbreken van de wagen beter dan vorig jaar. Het los-maken van de wagen was duidelijk. Alleen is 30 minuten per corsowa-gen met afbreken is wel erg kort.</p><p>Was de wagen eigenlijk wel geslaagd?Over het algemeen was er veel verbazing over de 15e prijs. Nog voordat het juryrapport er ligt wil de vergadering toch nagaan of iets is mis is gegaan en zo ja waar. Na nagepraat te hebben over kleuren, vormgeving en alternatieve mate-rialen komt de vergadering tot de </p></li><li><p> 20</p><p>conclusie dat de wagen gemaakt is zoals ze bedoeld was. Ad geeft aan dat bouwers gerust kritisch mogen zijn tijdens en ook na de bouw. De bouwers geven hierop aan dat er veel vertrouwen is in hem en dat een tegenvallende prijs niet gelijk betekend dat dit vertrouwen weg is. </p><p>RondvraagPascal Surewaard: Op gegeven moment waren veel mensen op de wagen bezig en was de vloer even onderbemand. Prikken en lift moet je scheiden. Er was steeds een beperkt aantal kisten en die werd verspreid geprikt. De capaciteit van prikken was goed, alleen de coor-</p><p>dinatie van welke kleuren wanneer nodig zijn, varieert snel waardoor 2 uur vooruit zien lastig is.</p><p>Ad Hereijgers: Communiceren met mensen thuis kan door een bord langs de weg met informatie. Dit gebeurt ook bij andere buurten. </p><p>StichtingDe vergadering sloot met eva-luatiepunten voor de Stichting Bloemencorso Zundert. Vooral het trekken van de optocht kwam hier naar voren. Helpt Elkander zal niet de enige zijn die dit punt aanvoert verwachten we.</p></li><li><p> 21</p><p>Na het eten was het tijd voor De Duitse Quiz. Quizmaster Dion had iedereen een nummer gegeven, zodat er teams gevormd konden worden. Onderling mocht geruild en onderhandeld worden. Onzin volgens enkele buurtgenoten, je moet gewoon meteen op de juiste plaats aan de juiste tafel gaan zit-ten! Er was plaats voor zes teams, waarvan er uiteindelijk, na een fusie, vijf op het bord verschenen. Team Walkren, Team aus bei mit nach zeit von zu, Team A3 Kapit-een B.V., Team Strmpf en Team Die Schmutziger Geier. Ieder team was uitgerust met een krijtbordje, pen en papier en een herkenbaar geluid. Zo had Fred Paladanus de toeter al verbouwd tot vuvuzela en hadden we een fietsbel, die zelfs een keer sneller bij de quizmaster aankwam dan het geluid. Het werd een sport om zo snel mogelijk of zo veel mogelijk antwoorden te verzin-nen. En dat allemaal in, op en over Duitsland. Je moest zelfs kunnen rekenen, maar daar had John zo zijn methodes voor. Vraag niet hoe, maar op een kleine afronding na, zat hij er heel dicht bij. Er klonken geluiden van herkenbaarheid door de tent, vooral bij de muziekklas-</p><p>siekers. Muziek van nu tot jeugd-sentiment en zelfs uit de oude doos. En dan, tja, hoe heet ie ook al weer. Ik ken m wel in het Nederlands, maar Tot de laatste vraag bleef het spannend en was het nog onbe-kend wie de winnaar van de avond zou worden. Maar nadat de punten van de laatste v...</p></li></ul>