TATITRA MOMBA NY ATRIKASA “NY VEHIVAVY SY NY

 • Published on
  29-Jan-2017

 • View
  237

 • Download
  8

Embed Size (px)

Transcript

 • 1

  TATITRA MOMBA NY ATRIKASA

  NY VEHIVAVY SY NY FIFIDIANANA IFOTONY DINGANA FAHA 4;7-8

  FOTOANA : 18 - 21 Septembra 2012 Kaomina BEROROHA,Distrika Beroroa,Faritra Atsimo Andrefana

  Firenena:Madagascar TOERANA : Tranopokonolona

 • 2

  FIZAHAN-TAKELAKA

  FIZAHAN-TAKELAKA ............................................................................................................................................. 2

  FANOLORANA ........................................................................................................................................................ 3

  FIZOTRY NY ATRIKASA ....................................................................................................................................... 4

  IREO FANAMBY ................................................................................................................................................... 18

  TOVANA

  TOVANA A: FANDAHARAM-POTOANA ............................................................................................................. 20

  TOVANA B: FANAMARINAM-PAHATONGAVANA ............................................................................................. 24

  TOVANA D : AMOLAVOLANA NY PROJET DE SOCIETE N 1 ..................................................................... 27

  TOVANA E : TOMBANA ...................................................................................................................................... 36

 • 3

  FANOLORANA

  Ity atrikasa natao tao aminny Kaominina Ambanivohitra Beroroha dia mizara roa lehibe:

  1. Fitsidiana ireo manapahefana eo an-toerana ny 17 Septambra 2012

  2. Fanatanterahana ny fampiofanana,izay mizara ho lohahevi-dehibe efatra ny 18 ,19,20,21 Septambra 2012 tao aminny Tranopokonolona: Hevitre fototra iompananny Miralenta Miralenta sy ny fitondram-panjakana Paikady atao aminny fiseraserana Fandresehan-dahatra aminny alalanny fampiasana teknolojianny torohay

  - Ny andro voalohany no nanaovana ny fanokafana ofisialy ka ny Lehibenny Distrika no

  nanao izany.Nanatrika io fotoana io koa ny Benny Tanana Beroroha sy ny lefiny,teo ihany

  koa Ramatoa Medecin inspecteur sy ny lefitry ny chef CISO nanome vonihatra ny fotoana.

  Ny mpampiofana no nandray fitenennana voalohany ka nananeho ny fisaorana ireo manapahefana nanaiky ny fiarahana miasa mba ampiroboroboana ny Miralenta aty ifotony ,nisaotra ihany koa ny aminny nahatongavanizy ireo nanome voninahitra ny fanomboana fa indrindra aminny fanamorana ny asa ho atao.Rehefa izay dia nanazava foy ny momba ireo fifanarahana iraisam-pirenena maro sy fifanarana rezionaly izay anisany nahatonga ny fisianny GL ,nazavaina koa ny momba ny GL,ny fiarahana miasa aminny PNUD ary indrindra ny antony hanaovana ny atrikasy .Ny namaranana ny fitenenana dia ny fanazavana foy ny programa ho tanteraina mandritra ny efatra andro sy ny andrasana aminny tsirairay.

  Nandray fitenenana fahoroa ny Benny Tanana izay naneho ny fisaorana sy fankasitrahana ny GL sy ny PNUD noho ny antony nisafidianana ny faritra sy ny Kaominina Beroroa.Notsahiviny teo ny fivoriana fa natao tany Tular ka nahatonga izao atrikasa iazao.Nanentana ny mpandray anjara izy mba ho havitrika sy hahay andray lesona stria dia zava-baovao ny ho azonizy ireo ity fa sambany voa nisy fiofanana momba ny Miralenta aty ary koa naiantsoana solon-tenanny vahoaka isan-tsokaziny tahakizao.

  Rehefa nandray fitenenana kosa Andriamatoa Chef District dia nanamafy ireo rehetra voalazanny Benny Tanana ary nampahery ny mpapiofana tsy ho kivy satria zavatra vaovao no entina ho anny vahoaka ka tsy fantatra izay mety ho fomba andraisanizy ireo izany,nankahery ny mpizaika koa izy mba ahay mandray ny zava-baovao ka ampiasa izany ho fampandrosoana anI Beroroa.Avy eo vao nosokafany aminny fomba ofisialy ny atrikasa.

  - Nandrintra ity atrikasa ity dia nojerena manokana ny anjara-asa aman-draikitry ny Benny Tanana ary ny andraikitrinny mpanolon-tsaina eo anivonny kaominina

  - Nisy koa fijoroana ho vavolombelona nataonolomboafidy ny aminny zavatra niainany ka nahatonga azy nametrehanny vahoaka fahatokisana

  - Nisy ihany koa famolavolana tetikasam-piaraha-monina - Nisy ihany koa fianarana momba ny paika fampiasana ny serasera sy ny

  fampiasana ny teknolojia vaovao - Mba ho fampiarana dia nisy nanao fisehona sy firesahana aminny mpanao gazety ho

  fandresehan lahatra ny mpifidy raha hilatsaka ho fidiana. - Ny tanjoa aminity atrikasa ity dia ny mba hisianny fahasahianireo vehivavy ho sahy

  hirotsaka ho fidiana ary ho lany sy ho maro anisa.

 • 4

  TANTARA

  Ny Gender Links dia Fikambanana tsy miankina aminny Fanjakana izay manana ny foiben-toerany atsy Afrika Atsimo, miasa ary mampiroborobo ny Miralenta sy ny ady aminny Herisetra indrindra mianjady aminny Vehivavy sy ny Ankizy. Firenena 14 manerana ny Faritra Atsimoni Afrika no iasanny Gender Links ka isanizany i Madagasikara.

  Miara miasa aminny PNUD ny GL ankehitriny mba hanamafisana izany fampiroboroboana atrany ifotony izany ny Miralenta mba hitondra fampandrosoana tsy mitanila ary indrindra mba isianny vehivavy miditra aminny fitondrana ka andray anjara ho fampandrosoana .

  Anisanireo Kaominina hiasana i Beroroha ary hita tena mbola tara tokoa raha ampitahaina amnny hafa satria na ny lalana mankany aza dia mbola lalatany mifidy fiarakodia afaka andeha aminy,ny trano fonenanany olona dia mbola maro no vita amny zava-maniry ka raha sanatria misy ny rivodoza mahery vaika dia mety hanahirana ireo vahoaka,mbola maro ny misotro ny rano avy aminny renirano izay ampiasaina aminny zavatra rehetra hiainana andavanandro(sasa lamba,mandro,vintana,fisasana etc.),mbola maro ny tsy mampiasa trano fivoahana.

  Tsapa kosa anefa fa manan-karena I Beroroa satria dia manana omby maro,mamoka-bary tsara kalitao,tsaramaso(150 ariary ny kapoaka),trondro ary akoho amam-borona saingy tsy misy mivoaka izany rehetra izany fa mihodikodina ao ka tsy mitombo ny vola sns.

  Rehefa ho aty Beroroha dia miomana telo andro mialoha ny aminny fiandrasana fiara hitondra ary ra aotomobilina tokony hitondra olona 14 dia mahatakatra atraminny 25-30 izany ka raha ao Ranohira no miainga dia 146Km atao adiny 10-12 izany fa raha avy any Toliara no miainga dia roa andro anaty aotomobilina ianao, indray mandeha isakerinandro vao misy izany ary izy io tsy tonga eny an-tampon-tanana fa tsy maintsy miampita rano.Tahakizay koa ny fiverenana.

  Alohany ny ahatongavanao eny an-tanana dia eo aminny Tanana kely atao hoe Bemana no mizanona ny fiara ,dia mandray sarety ianao mamonjy ny morondrano andraisanao lakana hiampitana eny Beroroha:vao mi ala taxi-brousse dia sarety sy lakana indray no fitaovam-pitanterana ampiasaina.

  FIZOTRY NY ATRIKASA

  1. Fitsidiana ireo manapahefana eo an-toerana ny 17 Septambra 2012 - Nanomboana ny fitsidiana dia tany aminny Chef de District nanambarana taminy

  ny anto-diha izay efa fantany ihany sy ny programa ary nanasa azy ihany koa ho tonga hanokatra ny atrikasa

  - Avy eo dia namonjy ny biraonny Kaominina iresaka aminny Benny Tanana ny programa sy manamafy ireo fanomanana izay efa napetraka taminy talohanny fidinanana izao.Teo no nahapafantarany ny lisitry ny mpandray anjara sy ny toerana hanatanterahana ny atrikasa.

  - Nofaranana taminny fihaonana taminireo vehivavy mpikambana aminny VML efa ny fotoana:noararaotina io fotoana io niresahana mba hanamafisanizy ireo ny fanentanana ny vehivavy mba andray anjara aminny fifidianana rehetra ary hilatsaka ho fidiana ihany koa.

 • 5

  Le Maire de la Commune Rurale de Beroroha

  2. Fanatanterahana ny fampiofanana:efatra andro no faharetana( programa tovana A )

  Ny 18 Septambra 2012 - HEVITRA FOTOTRA IOMPANANNY MIRALENTA

  Mpizaika iray no namaky ny Tanjona aminio lohahevitra io ,taorianizay dia nanasa lehilahy

  iray sy vehivavy iray nasaina nanaovanny rehetra fampitahana :nasaina ny tsirairay hilaza

  ny fahitany ireo endrika mampiavaka ny lahy sy ny vavy ka tafiditra aminizany ny tsy

  fitoviana voajanahary izay tsy azo ovana.Naresaka ny adihavitra teto,avy nasaina samy

  namoaka ny heviny momba ny fahalalany ny fahasamihafana novolavolainny fiaraha-monina

  ka nahatonga ny fanavakavana taty aoriana Taorianny adihevitra mafonja dia niditra

  taminny fizarana karatra misy ireo fama ritana isan-karazany ny anjara asa na toetranny

  lahy sy ny vavy ka nasaina nametaka tsirairay eny aminny tabilao mizara tsanganany roa

  dia ny lahy sy ny vavy izy ireo.Rehefa izany dia niarahan nijery izany dia ry zareo ihany no

  nanitsy ny toerana sy ny anjara asa ho anny lahy sy ho anny vavy ,ary maro aminizy ireo

  no itambarana ary misy kosa izay napetrakinny hevitra raiki-tapisaka novolavolainny

  fiaraha-monina izay tokony ovaina. Tao anatinio fampiasana io dia samy niaiky ny rehetra fa

  ny asa afaka ataonny lehilahy dia afaka ataonny vehivavy avokoa .

 • 6

  ANJARA ASANNY LEHILAHY SY NY VEHIVAVY

  LEHILAHY IOMBONANA VEHIVAVY

  Vaky feo Misy tsomotse Mompera Misy pomdAdam Atao didi-poatra

  Manenona Mandrary Mivarotra Miasa tany Mpampianatra Mpitondra Olom-boafidy Miandry omby Manetsa Mitsabo ny marary Filoham-pirenena Chauffeur Mitsabo biby Manao politika Sefo fokontany Benny Tanana Mandova Miketriky sakafo Mpanolon-tsaina

  Mampinono Mitondra vohoka Miteraka Misy fadimbolana

  Rehefa avy nijery sy nahay nanavaka ny maha lahy sy ny maha vavy ary ny famaritana ny

  atao hoe miralenta ny mpizaika dia nidirana lalina ny momba ny hevitra raiki-tapisaka ka

  afahanny tsirairay manaeho hevitra tsara dia asam-baomiera no natao: nizara ho vaomiera

  efatra ka ny V1 nikaroka momba ireo Ohabolana sy Fomba fiteny,ny V2 nijery hira sady

  nihira ,V3 nanadihady momba teny ao anty Baiboly,ny V4 nikaroka ireo Tantara-lovasofina-

  fomba amam-panao no sady nandinika gazety ihany koa:

  Asanny Gr 1:OHABOLANA SY FOMBA FITENY

  Ohabolana

  Ny lehilahy tsy mba kanda

  Ny osy vavy tsy mima Ny omby vavy tsy mitre Tsy lehilahy raha tsy mamngalatse Ny lehilahy tsy ratsy Ny lehilahy tsy boka herintaona Fanaka malemy ny vehivavy Kapay tsy hita fery ny lehilahy

  Fomba fiteny

  Ka atositosika ny omby botry fa tsy fantatra izay hanao kambana Ka atao fitia varavarana Gnampela da ko sakorokita Gnampela soa tsy magnaja tegna Raha mahafaty tsy ambara-vady

 • 7

  Asanny Gr 2:HIRA

  BELINA

  O ry Belina (4 fois)

  Nila ampela vadiko

  Tsy nitsara agnamiko

  Mitsara ravaly

  Laha fa malay

  Izaho tsy malay

  Gny resaky tsy mindray

  Atero amy babako aho

  Laha fa malay

  Tsy anao raiky avao

  Gny iterahanny Neniko ahy

  O ry Belina Sambelahy

  O ry Belina Sambelahy gny saboketra

  Fa gny tsikoboke gny tompondrano

  Fanazavana: maditra ny vadini Belina dia misy mitatibolana aminy.Taty aoriana dia nitaraina

  tamanolona izy ary dia nanatra azy ilay olona manao oe:avelao ny olo hitabataba,fa ny

  lehilahy tsy natao ho anolona tokana fa rehefa ianao ny tompom-bady dia mipetraha tsara

  Asanny Gr 3:TENY AO ANATY BAIBOLY

  Tsy tsara raha irery ny lehilahy Ny lahy no lohanny vavy Ianareo lehilahy,tiava ny vadinareo,ianareo vehivavy manake ny vadinareo Tsar ra tahaka ahy ny lehilahy nefa raha maimay aleo manamady hoy Paoly Tahaka ny nanekenny Fiangonana anI Kristy no hanekenny vehivavy ny lehilahy Fa ny vehivavy mendrika dia ireo izay Mankato ny vadiny Fitaka ny hatsaram-bika Fa ny vehivavy matahotra anAndriamanitra no ho deraina

  Asanny Gr 4 :

  *TANTARA-LOVAN-TSOFINA-FOMBA AMAM-PANAO

  Ny zanaka vavy tsy mahazo mitambatra matory amny RR rehefa mitsiry nono na somon-drara

  Ny ampianadahy tsy mahazo miaradia raha tsy misy olo*kafa(mpifady) Ny zanaka lahy tsy mahazo mianatra satria maha ebo azy Ny lehilahy no ampita-hazomanga

 • 8

  Ny lehilahy no mandidy amny omby na dia ny vehivavy aza no tompony

  Mahazo mivady ny zanaky ny mpianadahy nefa tsy maintsy mamono omby izay no lazaina hoe lova tsy mifindra(Tandra)

  Tsy dia fomba aty loatra ny manambady roa

  *FANADIHADIHANA GAZETY

  Hita fa misongadina be ny lehilahy Maro anisa atrany ny lehilahy Ny vehivavy na misy aza dia any amnny dokam-barotra no tena mampisongadina azy

  ireo

  -MIRALENTA SY NY FITONDRAM-PANJAKANA

  Noresahina niaraka aloha ny fahazahona ny atao hoe Tafiditra ny vehivavy ,ny atao hoe

  Mandray anjara ary farany ny atao Mitondra fanovana .Nazava taminny rehetra izany fa mila

  miditra eo amny fitondrana ny vehivavy raha te handray anjara aminny fampandrosoana ka

  hitondra fanovana hanafaka ny Firenena aminny fahantrana sy ny fijaliana .Afahana miditra

  lalina bebe kokoa dia nanao asam-baomiera hamoahana ny antony mhatonga ny vehivavy

  tsy tafiditra sy ny mety ho vahaolana,ny mahatonga tsy mandray anjara na dia tafiditra aza

  ary farany ny antony tsy hotondrany fanovana ihany koa.Nozaraina tarika telo ary ireo

  mpandray anjara

  Groupe 1-FILATSAHAN-KOFIDINA NA FAHAZAHOANA MIDITRA

  -Mahazo milatsaka na vavy na lahy

  -Feno 18 taona na mihoatra

  -Mizaka ny zom-pirenena

  -Mbola tsy nigadra

  -Mahafeno ny fepetra rehetra

  Inona no SAKANA ?

  Ny toe-tsaina manambany tena mihoatra ny lehilahy Matahotra ny fiaraha-monina amnilay teny hoe Atsika tsy andesinampela na Tsy

  fehezinampela Ity faritra ity dia faritra mena ka sarotra aminnyvehivavy ny hamehy ny

  lehilahy(herisetra,halatromby,dahalo ) Ny vehivavy mora enti-po Tsy omenny vadiny hilatsaka satria eo ny farahy(asarotam-piaro) Tsy manam-bola satria misy fandaniana ny filatsahan-kofidiana Tsy ampy faripahaizana

  Tsy tafiditra amnny sehatra politika ny vehivavy Mananki-po be aminny karakara tokan-trano

  VAHAOLANA

  Tokony hatoky tena ny vehivavy Fanentanana ny vahoaka

 • 9

  Tokony hahay hiara-hiasa aminny calonne,ny andrimasom-pokonolona,ny mpitandro ny filaminana

  Tokony hanana programanasa,tokony hahay hiara-hiasa aminny lehilahy Fandaminana ny tokan-trano Fahaiza miasa aminny manam-bola Fanentanana ny vehivavy mba hianatra

  Tokony hatao loha lisitra ny vehivavy Atao TSAKOTA (zebr) ny lisim-pifidianana ho anireo kandida hilatsaka

  Groupe 2-FANDRAISANA ANJARA

  Tsy mandray anjara: Noho ny tsy fahampianny fahaizana Tsy fahampianny fahalalana Tsy fahampianisa

  Matahotra ny fanapepoana ataonireo lehilahy izay be vava

  VAHAOLANA

  Tokony hanam-pahaizana Matotra Tsara fitondra-tena Mahay miara-monina Ho maro anisa ny vehivavy eo aminny fandraisana anjara Tsy mihaino ny vavanolona manapepo rehefa misy hevitsa soa

  Groupe 3-MITONDRA FANOVANA

  N.B. Taminny voalohany dia lehilahy no sahy mirotsaka nanao,nefa tato afara nisy vehivavy

  sahy nirotsaka ho fidiana ho solom-bavambahoaka,ka:

  ny fanovana hita tao :maro ny vehivavy sahy nanao politika ka nirotsaka ho fidina,ohatra;Benny Tanana,mpanoln-tsaina,lehibenny fokontany

  Tsy nisy fiovana satria mbola teo ilay fom...

Recommended

View more >