Teadlikkus kutseharidusest ja selle maine

 • Published on
  12-Jan-2016

 • View
  43

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Teadlikkus kutseharidusest ja selle maine. 2013. Faktum & Ariko 15. november 2013. Uuringu taust - eesmrk. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • Teadlikkus kutseharidusest ja selle maine

  Faktum & Ariko15. november 2013

  2013

 • Uuringu taust - eesmrk

  Uuringu eesmrgiks oli selgitada kas ja kuivrd on kutsehariduse maine vrreldes 2008. aasta uuringu andmetega muutunud ning milliseid sisulisi vi maine probleeme nhakse kutsehariduse suhtes praegu.

 • Ksitleti kolme sihtrhma:Elanikkond vanuses 15-50 eluaastat (500 respondenti)2013. aastal phikooli lpetanud noored (233 respondenti)*2013. aasta abituriendid (200 respondenti)**Koolilpetajate valimis oli poistest enam tdrukuid ning sellest tulenevalt vivad vastused olla mnevrra kallutatud.Uuringu taust - valim

 • Uuringu taust - metoodika

  Elanikkonna ksitlemiseks kasutati telefoniintervjuu meetodit (CATI).Elanikkonna ksitlemine toimus ajavahemikul 3.-15. juuni 2013

  Koolilpetajate ksitlemiseks kasutati veebiksitlust (CAWI) ning ksitlemine toimus terve suve ehk umbes kolm kuud.

 • Ksitletavad teemad

  Kokkupuude kutseharidusegaInformeeritus kutseharidusestHinnangud erinevatele kutsehariduse aspektidele Kutsehariduse soovitamine

 • Uuringutulemused

 • Kokkupuude kutseharidusega - elanikkondElanikkonna isiklik kokkupuude kutseharidusega on tagasihoidlik.

 • Kokkupuude kutseharidusega - koolilpetajadKoolilpetajate peamine kokkupuutepunkt kutseharidusega on sber, kes pib/ppis kutsehariduskeskuses.

 • Informeeritus kutseharidusest - elanikkond

  24% vastajatest on kutseharidusega vga hsti ja hsti kursis. Vaid veerand vastajatest ei ole kutseharidusega mitte ldse kursis.

 • Informeeritus kutseharidusest - koolilpetajadPhikoolilpetajad on abiturientidest enam kursis ppimisvimalustega kutseppeasutustes.

 • Hinnangud kutseharidusele - elanikkondKrgeimalt hinnatakse omandatava erialase hariduse taset ning kutseharidusega inimese perspektiive tturul.

 • Hinnangud kutseharidusele - koolilpetajad

  Phikoolilpetajad hindavad kutsehariduse aspekte positiivsemalt kui abituriendid.

 • Hinnangud kutseharidusele - elanikkondElanikkonna hinnangul pakub peamiselt kutseharidus edasippimisvimalust Eestis, kindlat sissetulekut ja tkohta.

  Vhem aga krget sissetulekut.

 • Kutsehariduse soovitamine - elanikkondSoovitusindeks 43 punkti*Vanemate soovitused kutsekooli kasuks on sagedasemad, kui laps on lpetamas phikooli.

 • Kutsehariduse soovitamine - elanikkondSoovitusindeks 41 punkti** Soovitusindeksid 2013 ja 2008 ei ole omavahel otseselt vrreldavad, sest nende sisu on veidi erinev (moodustatud erineva sisuga ksimustest)

 • Kutsehariduse tegelik soovitamine vanemate pooltVaid 4% abiturientide ja 6% phikoolilpetajate vanematest on neil soovitanud minna kutseppeasutusse.

 • Koolilpetajate tegelikud haridusplaanidRohkem kui kolmveerand abiturientidest ja phikoolilpetajatest lheb edasi ppima krgkooli vi gmnaasiumisse. Kutseppeasutuse valivad enam just phikoolilpetajad (18%)

 • Phinitajate vrdluses 2008. aastaga (indeksid 100 punkti skaalal)*Kutsehariduse haridusliku korralduse indeksid ei ole elanikkonna ja koolpetajate vahel otseselt vrreldavad, sest indeksitesisu on veidi erinev.

  Tabelis on toodud 2013, aastal gmnaasiumide ja phikoolide lpetajate hinnangud

 • Kokkuvtteks

  Elanikkonna informeerituse indeks kutseharidusest42 pGmnaasiumilpetaja informeerituse indeks kutseharidusest64 pPhikoolilpetaja informeerituse indeks kutseharidusest62 pKutsehariduse taseme hinnangu indeks - elanikkond71 pKutsehariduse taseme hinnangu indeks gmnaasiumi lpetaja65 pKutsehariduse taseme hinnangu indeks phikooli lpetaja69 pLapsevanemate positiivne suhtumine, kui nende laps lheks kutseppesse Gm.lpet52%Lapsevanemate positiivne suhtumine, kui nende laps lheks kutseppesse PK.lpet56%Kutsehariduse soovitusindeks elanikkond 43 pKui palju vanemad tegelikult kutsepet soovitasid Gm. lpet.4%Kui palju vanemad tegelikult kutsepet soovitasid PK lpet.6%Kui paljud tegelikult kavatsevad minna kutseppesse Gm. lpet.9%Kui paljud tegelikult kavatsevad minna kutseppesse PK. lpet.18%

 • KokkuvtteksTulemused nitavad, et teadlikkus kutsehariduse kohta on selgelt krgem koolilpetajate hulgas ning eriti phikoolilpetajate seas (61%).

  Phihinnangud kutsehariduse tasemele on kikides sihtrhmades le keskmise ning krgeim just elanikkonna seas ldiselt.

  Hinnangud tasemele on head ning ei olda vga vastu, kui noor ise soovib minna ppima kutseharidusse, kuid soovitusindeks, mis on alla keskmise, nitab, et kutseharidust ei soovita oma lastele peamise edasippimise vormina siiski soovitada.

  Samuti, lpetajate hinnangul ei ole vanemad neile altid just kutseharidust soovitama. Eelnevalt selgus seegi, et koolilpetajate tegelike haridustee plaanidesse kutseharidus esmajrjekorras ei kuulu.

 • Tname thelepanu eest!

  *

Recommended

View more >