Teataja 11_2010_pisike

 • View
  229

 • Download
  13

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TNA LEHES: Valminud majandustegevuse seadustiku ldosa seaduse eelnust Muudatustest riigihangete seaduses Keskkonnaiguse kodifitseerimisest levaade populaarsematest Arbitraaikohtutest Ettevtlikkuse petamisest Tagasivaade konverentsile Rohelise ettevtluse vimalused Eestis NR 11 2. JUUNI 2010 EESTI KAUBANDUS-TSTUSKOJA HLEKANDJA, ASUTATUD 1925. AASTAL Jtkub lk 2

Transcript

 • TEATAJAEESTI KAUBANDUS-TSTUSKOJA HLEKANDJA, ASUTATUD 1925. AASTALNR 11 2. JUUNI 2010

  EESTI KAUBANDUS-TSTUSKOJA

  Kaubanduskoja juhatus pakkus 27. mail iga -

  kevadise luna president Toomas Hendrik

  Ilve sele. Phiteemadeks olid euro kasutu -

  sele vtt, Tallinna linna mgimaks, eksport

  ja eriti olukord naaberturgudel ning haridus.

  Ettevtjad uurisid presidendilt tema hin-

  nangut EL hisraha euro kasutuselevtu

  poliitilistest ettevalmistustest ning presi-

  dent omakorda ksis tehniliste ettevalmis-

  tuste ja ettevtjate hinnakujunduspoliitika

  kohta. Koja juhatuse liikmed olid veendunud

  euro kasutuselevtu positiivses mjus nii

  investeerimiskeskkonnale kui ka ldisele

  usaldusvrsusele. Samal peval toimunud

  juhatuse istungil vaatas Koja juhatus le

  ausa hinnastamise kokku leppe eelnu ning

  selle phimtteid tutvustati ka presidendile.

  Euro kasutuselevtu seisukohast olu lisest

  inflatsiooniaspektist rkides peatuti ka

  Tallinna mgimaksul, mis ettevtjate hin-

  nangul toob paratamatult kaasa hinna -

  tusu kogu Eestis ning mille ajastatust ja

  korraldamist peetakse jtkuvalt ebannes-

  tunuks ning ettevtjatele koormavaks.

  Jtkub lk 2

  ornm58 Valminud majandustegevuseseadustiku ldosa seaduse eelnust

  ornm58 Muudatustest riigihangete seaduses

  ornm58 Keskkonnaiguse kodifitseerimisest

  ornm58 levaade populaarsematest Arbitraaikohtutest

  ornm58 Ettevtlikkuse petamisest ornm58 Tagasivaade konverentsile

  Rohelise ettevtluse vimalused Eestis

  Iga liige loeb! | www.koda.ee

  TNA LEHES:

  85

  President Toomas Hendrik Ilves kohtus ettevtjatega

 • Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapev, 24. veebruar 20102 President Kojas

  President uuris ettevtjate ke kiku eksportturgudel

  ning pikemalt peatuti olukorral Ltis, Leedus ja Soomes.

  Kui Skandinaavia turgudel nhti hiselt paranemise

  mrke, siis Lti ja Leedu nii majanduslikku kui poliitilist

  olukorda peeti jtkuvalt ebastabiilseks. Sa mas rhutati

  meie majanduse seotust nende turgudega ja avaldati

  lootust tulla edukalt toime kriisi mjudega.

  Pea kikide teemade ja arutelude kigus juti hariduseni

  ning selle mrava thtsuseni Eesti majanduse konku -

  rentsivime tstmisel. Nii phihariduses kui krg hari -

  duses nhti vimalusi koolivrgu mber korraldamiseks

  kui ka vajadust kvaliteedi tstmiseks.

  Jrgmine Koja juhatuse ja presidendi kohtumine leiab

  aset sgisel Kadriorus.

  President Toomas Hendrik Ilves kohtus ettevtjategaAlgus esikaanel

 • Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapev, 2. juuni 2010 3Juhtkiri

  aailma ainus poliitiline ja

  julgeoleku superjud, maa -

  ilma arenenuim tarbijaturg, maa -

  il ma suurimad ettevtted USAst

  rgitakse tihti livrretes. Seda

  teevad nii ameeriklased ise kui ka

  inimesed, kes pole seal kunagi

  kinud. Kik see loob ettekujutuse,

  et riliselt on tegemist meie jaoks

  kttesaamatu turuga. Kui keegi

  ld se, siis ehk vaid IT-ettevtted

  omavad lbilgivimet Silicon

  Valleys, on meie kandis levinud,

  kuid nneks ekslik arvamus.

  Ookeanist ookeanini ulatuv, poolt

  kontinenti kattev riik aga ei saa otse

  loomulikult olla igas paigas hte

  ngu ja 50 osariiki erinevad teine -

  teisest kohati kui ja pev. Usta -

  vus oma lipule ja vabadusele kui

  kandvale vrtusele tundub univer-

  saalsena kogu riigis. Majanduspo -

  liitilisest seisukohast on osariigid

  sna iseseisvad ja ka kaubavahetus

  detsentraliseeritud. Sellist asja

  na gu USA turg ei olegi olemas

  regionaalsed erinevused nii regulat-

  sioonide kui kultuurilises mttes on

  selleks liiga suured. Ka kohalikud

  ettevtjad teevad suurt vahet, kas

  on tegemist national (leriigilise) vi

  state-wide (osariigi) riga. Nii nagu

  Euroopaski on aga enamus ettevt-

  teid vikese ja keskmise suurusega.

  Kui meie kipume siin suurettevt-

  teks pidama le 250 ttajaga ri -

  sid, siis USAs peetaks selleks piiriks

  500 ttajat.

  Vliskaubanduspoliitika kujundami -

  sel on olulisimaks teemaks, kui palju

  tkohti kaob Ameerikas seetttu,

  et kasvab Jaapani autode, Vietnami

  krevettide vi Hiina puuvillatoodete

  sissevedu. On isegi vlja ttatud

  vliskaubanduse mjusid leevenda -

  vad toetusmeetmed. Kuigi Euroopa

  on USA kige suurem nii ekspordi-

  kui impordipartner ja lisaks ka kige

  suurem vlisinvestor, ei olda euroo p-

  laste suhtes alati just kige sbra-

  likumad. Dumpinguvastased tarii -

  fid, konkurentsi ohustamise kae-

  bused ja uurimised pole haruldased.

  Eriti just toiduainete valdkonnas,

  kus hormooniliha vi kloorikanad

  on olnud juba pikalt EL-USA vahe-

  liste kaubanduslbirkimiste ob-

  jektiks. Toiduohutusnuded Euroo -

  pas sunnivad ameeriklasi olema

  kaitsvad ka oma turu suhtes. Ja

  kuigi mitmes episoodis on WTO

  selle tegevuse ebaseaduslikuks tun-

  nistanud, tuleb siiski Euroopa toidu-

  ainete tootjatel tihti oma ri ja

  hindade lbipaistvust testada.

  Eesti ettevtjate lbilgivime ja

  potentsiaal Ameerikas on esmapil-

  gul sna ksitav. Meil ei ole selliseid

  mahte, nad isegi ei tea, kus Eesti

  asub, nii kaugele pole mtet vedada

  jne. Need phjused on kik iged,

  kui teil ei ole konkurentsivimelist

  toodet. Kui te olete aga vlja tulnud

  tiesti unikaalse ja tarbija jaoks

  huvitava tootega, siis on just USA

  turg selle katsetamiseks parim.

  Kasvi ks suurlinn on paras ksus

  proovimiseks. Ameeriklasi testi ei

  huvita teie kauba pritolu, vaid

  toote tarbimisvrtus on alati kige

  olulisem.

  Ka riajamise ja lbirkimise kul-

  tuur on erinev. Erinev selles osas,

  et Eestis kipub potentsiaalsete ri-

  partnerite arv olema alati piiratud ja

  igast snast ning kohtumisest sl-

  tub vga palju. Seetttu ehk ole-

  megi rohkem krambis kui peame

  oma kaupa pakkuma vea tegemi -

  ne lbirkimistel vib saada saa-

  tuslikuks.

  Ameerikalik arusaam on aga see, et

  riks lheb siis ja ainult siis, kui

  tegemist on mlemale osa poolele

  sobiva diiliga. Kui he potent siaalse

  partneriga kokkuleppele ei juta, on

  alati vimalik leida keegi teine. Iga

  ebannestumist loetakse ppetun-

  niks ja see annab vimaluse jrg -

  mine kord parem olla. Ehk ongi sel -

  les osas meil kige rohkem p pida.

  Suvekuudel on meil plaanis Kauban-

  duskojas koosts meie Washing-

  toni saatkonnaga ka ks USA turgu

  tutvustav seminar, kus juba pike-

  malt saab kuulda sealsetest rivi-

  malustest.

  M

  Ameerikat avastamasSIIM RAIEPeadirektor

  Siim Raie viibis USAs riigidepartemangu kutsel Trade

  and Economic Development programmi raames.

 • Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapev, 2. juuni 20104 Teejuht

  Sisukord Kalender

  4. juuni Ettevtlusteemaline koolitus: Rahanduse roll ja vajadus ettevtluses uuemad lhenemised Lne-Virumaa Keskraamatukogus (Lai tn 7, Rakvere)Koolitus on tasuta. Vajalik eelregistreerimine.Kerda Spitz Tel: 356 0608 E-post: kerda.spitz@ut.ee

  16. juuni Ekspordi Akadeemia seminar tipp- ja keskastmejuhtidele KanalKaubanduskojas (Toom-Kooli 17, Tallinn) Inglise keeles.Eva Maran Tel: 604 0083 E-post: eva@koda.ee

  17. juuni Ekspordi Akadeemia seminar keskastmejuhtidele KanalKaubanduskojas (Toom-Kooli 17, Tallinn) Inglise keeles.Eva Maran Tel: 604 0083 E-post: eva@koda.ee

  16.18. juuni rireis Vladimiri oblastisseViive Raid Tel: 604 0092 E-post: viive@koda.ee

  11.12. august Ekspordi Akadeemia ppevisiit Ida-Virumaale ja TartusseEva Maran Tel: 604 0083 E-post: eva@koda.ee

  21.27. august ri visiit HiinasseKristy Tttar Tel: 604 0093 E-post: kristy@koda.ee

  25. august Ekspordi Akadeemia seminar tipp- ja keskastmejuhtidele TrendidEva Maran Tel: 604 0083 E-post: eva@koda.ee

  26. august Ekspordi Akadeemia ppepevKaubanduskojas (Toom-Kooli 17, Tallinn)Eva Maran Tel: 604 0083 E-post: eva@koda.ee

  28. august rihooaja 2010/2011 avamineAnnika Eesmaa Tel: 604 0060 E-post: annika@koda.ee

  20.24. september rivisiit Leedu VabariikiKristy Tttar Tel: 604 0093 E-post: kristy@koda.ee

  JuhtkiriAmeerikat avastamas 3

  SeadusandlusPika kodifitseerimisprotsessi kigus valmis 5majandustegevuse seadustikuuldosa seaduse eelnu

  Koja gallupid 6

  Keskkonnaiguse kodifitseerimine 7

  Riigihangete seaduse muudatused 8

  TagasivaadeKonkurentsivime salavti peitub 9rohelises mtlemises

  ArbitraaikohusPraktikas enim kasutatavad arbitraaikohtud 10

  EttevtluspeEttevtlikkust ei ole vimalik 12petada loenguvormis

  Euroopa uudised 13

  Teated 13

  Liikmelt liikmele 16

  Riigihanketeated 17

  Koostpakkumised 17

  Juubilarid 18

  Kaubanduskoda koosts Raadio Kukuga kutsub kuulama saadet

  MAJANDUSRUUMkolmapeviti kell 11.0012.00, kordusena kolmapeva htul kell 20.0021.00

  Raadio Kuku ja Kaubanduskoja koosts valmiv saade Majandusruum toob kuulajani majanduse

  aktuaalsed teemad ning kike huvitavat, mis Eesti majanduses toimub. Saatejuht on Vallo Toomet.

  Saateid on tagantjrele vimalik kuulata Raadio Kuku arhiivist http://akamai.tehnokratt.net/tehnokratt/arhivaar/majandusruum/.

 • Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapev, 2. juuni 2010 5Seadusandlus

  smapilgul tuleb nentida, et

  eelnu on vga mahukas.

  Seda siiski mitte niivrd majandus -

  tegevuse seadustiku ldosa sea -

  duse (MTSS) osas, vaid pigem

  rakendusstteid arvestades. Nii

  moodustavad MTSSi phiosa 72

  paragrahvi ligikaudu kogu eelnu

  mahust ehk on rakendusstted.

  Viimase