Teataja 18_2009

 • View
  234

 • Download
  11

Embed Size (px)

DESCRIPTION

NR 18 21. OKTOOBER 2009 EESTI KAUBANDUS-TSTUSKOJA HLEKANDJA, ASUTATUD 1925. AASTAL 7. oktoobril toimus Prnus ettevtlusndala raames rihommikusk Taavi ootustele ning teaduse ja tehnika uusimad avastused rakenduksid tootmises. Kotkaga, kes on 350 ttajaga infotehnoloogiaettevtte AS Webmedia tegevjuht on meelsuse muutumine ja koost laiemast potentsiaalist arusaamine. Kuigi me vtete maailmamajanduse konkurentsis psimiseks on tusnud pevakorda ette -

Transcript

 • EESTI KAUBANDUS-TSTUSKOJA HLEKANDJA, ASUTATUD 1925. AASTALNR 18 21. OKTOOBER 2009

  TEATAJAEESTI KAUBANDUS-TSTUSKOJA

  ornm58 Teenuste direktiivi kohaldamisest

  ornm58 Vlaigusseaduse tarbijat puudutavatestmuudatustest

  ornm58 Euroopa kaubanduskodade majanduskeskkonnaksitluse kokkuvte

  ornm58 Eesti kodadest ja ettevtjate hendustest vlismaal

  Iga liige loeb! | www.koda.ee

  TNA LEHES:

  Taavi Kotka: lesrkamine on depressiivne, aga suurele koostle tuleb melda.

  7. oktoobril toimus Prnus ettevtlusndala raames rihommikusk Taavi

  Kotkaga, kes on 350 ttajaga infotehnoloogiaettevtte AS Webmedia tegevjuht

  ja Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu president.

  Rahvusvahelisel tasandil ei suudeta siiralt aru saada, miks Eesti ettevtjad oma -

  vahel vistlevad, selle asemel et koostd teha. Kui ca 15 aasta eest hakati rkima

  koostvajadusest, siis algul olid need sageli vaid testi lihtsalt snad. Kui kolm

  aastat tagasi nidati Prnumaa puiduettevtjatele slaidi, millel seisis, et lheb

  naabril hsti, lheb mul hsti, siis enamus ettevtjatest mugistas ehteestlaslikult

  naerda, arvates, et tegemist oli nnestunud iroonilise naljaga. Kolme aasta t vili

  on meelsuse muutumine ja koost laiemast potentsiaalist arusaamine. Kuigi me

  oleme tee algusosas, siis Taavi Kotka esinemine kinnitas tee igust ja oli igati

  inspireeriv ning julgustav.

  Kotka rkis, kuidas toimib info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) sektoris

  koost ettevtete vahel, erialaliidus ning krgkoolidega. Muu maailma praktika on

  kinnitanud, et hea koost on kasulik kigile osapooltele. Veelgi enam, meie ette -

  vtete maailmamajanduse konkurentsis psimiseks on tusnud pevakorda ette -

  vtete koost likoolidega. Selleks, et ppekavad vastaksid paremini tandjate

  ootustele ning teaduse ja tehnika uusimad avastused rakenduksid tootmises.

  Jtkub lk 16 ornm58

 • Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapev, 21. oktoober 2009 3Juhtkiri

  amas otsiti ka lahendusi kriisi

  leevendamiseks ja tulevaste

  okkide vltimiseks. Sarnaselt vara -

  semale valmis foorumi ajaks ka ra-

  port State of the Region Report,

  mis vaatab Lnemeremaid tervi -

  kuna ning analsib regiooni tuge-

  vusi ja nrkusi. Raporti autoriks on

  tunnustatud majandusteadlane

  Har vard Business Schoolist Christian

  Ketels. Tnavune uuring vtab olu -

  korra kokku nii:

  Lnemeremaad on globaalses

  kriisis ebaproportsionaalselt

  kan na tada saanud. Selle pea -

  mine phjus on nende majan-

  duste avatus.

  Kriisi tulemusel on arengutase

  regiooni riikide vahel kasvanud

  vaesemate riikide mahajmus

  suureneb.

  Siiski on rahvusvahelises vrd-

  luses tegemist he kiiremini

  kas vava ja suurt potentsiaali

  omava turuga.

  Rkides riikide toimetulekust krii -

  siga lisas Ketels, et majanduslikult

  edukamad on need riigid, kes on

  teinud praktilisi ja pragmaatilisi ot-

  suseid ettevtlussektori stabilisee -

  rimiseks ja vhemedukad on olnud

  mingist kindlasti ideoloogiast kan-

  tud poliitilised otsused. Kogu re-

  giooni riike konkurentsivime

  faktorite kaupa analsides vib

  elda, et viimastel aastatel on meie

  tugevused jnud samaks vi siis

  pigem on mned teised konkuree -

  rivad regioonid oma olukorda paran-

  danud.

  Riikide kaupa analsides toob see

  uuring vlja Eesti nrkused meie

  ettevtted on vga lihtsakoelised

  ning teevad vhe koostd. Eesti

  tugevusteks on vrreldes merer -

  sete naabritega makromajanduslik

  keskkond, poliitiline stabiilsus ja

  tootmissisendite hind. Ehk siis

  tingi mused edukaks ritegemiseks

  on vrreldes teistega tiesti olemas,

  vaja on ainult rohkem uuenduslikke

  ja julgeid ettevtjaid, kes suudaks

  rahvusvahelist ri ajada.

  Teine foorumil esinenud majandus -

  teadlane Truman Packard rhutas

  tulevikust rkides, et Lnemere-

  maad peavad veelgi enam integree -

  ruma Lne-Euroopa majandusega,

  sest vaatamata Aasia riikide kiirele

  kasvule ja Ameerika turu suurusele

  on Euroopa jtkuvalt kige rikkam

  piirkond maailmas. Riikide hakka-

  masaamisel kriisidega rhutas ta

  igapevast riigiinstitutsioonide rolli

  ja avalike teenuste vrdset ktte-

  saadavust. Nende madal ettevtja -

  sbralikkus vib paljusid heidutada.

  Paljude riikide puhul on kriisijrg -

  seks ksimuseks muidugi ka riigi

  rolli vhendamine ettevtluses,

  kuna vahepealsed pankade pst-

  mised ja ettevtete vljaostud on

  suurendanud riikide osalust igape -

  vases majandustegevuses. Kuna

  seda on paljuski tehtud laenuraha -

  ga, siis nd on ksimuseks vlju-

  misstrateegiad. Eestis nneks vi

  nnetuseks ei ole riigi roll ja sekku-

  mine vahepeal oluliselt kasvanud ja

  seetttu ei tule meil ka vljumisega

  tegeleda.

  Uuringu kokkuvtte viitab ka Lne-

  merersete riikide tarbijaturgude

  vga erinevale arengutasemele ja

  erinevustele. Kik need, kes soovi-

  vad olla edukad lnekaldal Soo -

  mes, Rootsis, Norras ja Taanis,

  peavad arvestama, et tarbija eelis -

  tab tooteid, mille kvaliteet on krge,

  mis on keskkonna ja tervisetead-

  likult toodetud ning thelepanu on

  pratud disainile. Idakalda tarbijad

  on samas aga hinnatundlikumad,

  konservatiivsemad uute toodete

  suhtes ning hoolivad vhem intel -

  lektuaalomandi kaitsest.

  Kutsun kiki neid, kes Lnemere

  res ja mber ri ajavad selle ra-

  portiga internetis tutvuma ja omi

  jreldusi tegema.

  S

  Oktoobrikuu alguses Stockholmis toimunud Baltic Development Forum (www.bdforum.org), mis on suurim sarnane ettevtluse edendajatele suunatud konverents siinmail, otsis sel aastal vastust ksimusele, miks on globaalse majanduskriisi mju Lnemeremaades nii tugev.

  ri hise mere res

  SIIM RAIEPeadirektor

 • Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapev, 21. oktoober 20094 Teejuht

  Sisukord Kalender

  22. oktoober Heli Raidve loengusari Phjalikult uuest tlepinguseadusest2. pev T- ja puhkeaegHotellis Dzingel (Mnniku tee 89, Tallinn)

  Kati Krass Tel: 443 0989 E-post: kati@koda.ee

  28. oktoober Tandjate teabepev ViljandisGrand Hotel Viljandis (Tartu 11/Lossi 29, Vilijandi)

  Raili Partvei Tel 435 4641 E-post: raili.partvei@tootukassa.ee

  29. oktoober Heli Raidve loengusari Phjalikult uuest tlepinguseadusest3. pev Lepingu lestlemineHotellis Dzingel (Mnniku tee 89, Tallinn)

  Kati Krass Tel: 443 0989 E-post: kati@koda.ee

  30. oktoober Seminar Uuest tlepinguseadusest raamatupidajateleKaubanduskojas (Toom-Kooli 17, Tallinn)

  Toomas Hansson Tel: 744 2196 E-post: toomas@koda.ee

  24. november Seminar Euroopa Liidu struktuurifondide vahendite kasutamise vimalused ettevtluse arendamiseks(seminar on vene keeles)

  Kaubanduskojas (Toom-Kooli 17, Tallinn)

  Lidia Friedenthal Tel: 604 0077 E-post: lidia@koda.ee

  Marju Mnnik Tel: 604 0079 E-post: marju.mannik@koda.ee

  25.26. november Kontaktkohtumiste ritus AgroMatch pllumajandusmessil Agromek 2009, TaanisAnnika Metsala Tel: 604 0091 E-post: annika.metsala@koda.ee

  26. november Seminar Sihtturg UkrainaKaubanduskojas (Toom-Kooli 17, Tallinn)

  Viive Raid Tel: 604 0092 E-post: viive@koda.ee

  1. detsember Messikoolitus TartusRaadimisa hotelis (Misavrava 1, Tartu)

  Liis Lehesalu Tel: 604 0081 E-post: liis@koda.ee

  2. detsember Messikoolitus TallinnasKaubanduskojas (Toom-Kooli 17, Tallinn)

  Liis Lehesalu Tel: 604 0081 E-post: liis@koda.ee

  3. detsember Seminar Sihtturg PoolaKaubanduskojas (Toom-Kooli 17, Tallinn)

  Viive Raid Tel: 604 0092 E-post: viive@koda.ee

  Detsembrini 2009 Mentoriphine e-pe tasuta ID-kaardi koolitusToimumiskoht ja aeg vastavalt tellija soovile. Lbiviija BCS Koolitus.

  Piret Elm Tel: 699 8155 E-post: piret.elm@bcs.ee

  Piret Salmistu Tel: 604 0060 E-post: piret@koda.ee

  Juhtkiriri uhise mere res 3

  SeadusandlusAlla kolme kuu teenuste direktiivi kohaldamiseni 5

  Vahekokkuvte Euroopa kaubanduskodade 6iga-aastasest majanduskeskkonna kusitlusest

  Vlaigusseaduse kavandatavad tarbija 8lepingulisi igusi puudutavad muudatused

  Euroopa uudised 9

  EttevtlusharidusEttevtlusained Eesti krgkoolide ppekavades 10

  VlisministeeriumEksportrid suhelge 11omavahel ja jagage kogemusi!

  TagasivaadeEesti uhisstend Soome suurimal 13allhankemessil Alihankinta

  Leedu rikeskkonnast praktikute silme lbi 14

  Taavi Kotka: lesrkamine on depressiivne, 16aga suurele koostle tuleb melda

  Esmakordne mess Ettevtja Eesti 17ti kokku ligi tuhat huvilist

  InnovatsiooniveergKuidas olla innovatiivne ja edukas? 18

  EtikettRiietus tl 19

  Teated 20

  Liikmelt liikmele 23

  Uued liikmed 24

  Riigihanketeated 25

  Koostpakkumised 26

 • Kaubanduskoja TEATAJA, kolmapev, 21. oktoober 2009 5Seadusandlus

  irektiiv aitab realiseerida

  Euroopa teenindussektori

  arvestatavat majanduskasvu ja

  uute tkohtade loomise potent -

  siaali. Kuna thtaeg direktiivi le -

  vtmiseks on kohe-kohe saabumas,

  on paslik ksida, kui kaugel on prot-

  sessiga Eesti. Seda enam, et alles

  le-eelmises Teatajas kirjutasime

  uuringust, millekohaselt vib arva -

  ta, et koguni 40% liikmesriikidest ei

  suuda direktiivi thtaegselt le

  vtta. Paraku ei ole ka Eesti olukord

  selles osas kiita.

  Viimase kuu jooksul on oma eelnu

  koostanud nii Justiitsministeerium

  (majandustegevuse seadustiku ld -

  osa seadus MTSS) kui ka Majan-

  dus- ja Kommunikatsiooni minis -

  teerium (Euroopa Liidu teenuste