Tecno: comunicació

  • View
    19

  • Download
    3

Embed Size (px)

Transcript

Les primeres comunicacions van ser orals i gestuals.Amb un receptor, un emissor i un missatge.

Posteriorment van inventar un altre sistema de comunicaci:l' escriptura.

TELGRAF

1873

Cooke i Wheatstone

TELFON

1876, Graham Bell i Elisha Gray

FONGRAF

1877ThomasAlva Edison

GRAMFON

1887, Emile Berliner

RDIO

1901 Guillermo Marconi

TELEVISI

1926 John Logie Baird

MAGNETFON (CASSET)

1929Fritz Fleumer

MAGNETOSCOPI

1956 per AMPEX

MICRFON