Temel Ar-Ge ve Yenilik Kavramları - emo.org.tr ?· 3 Araştırma ve Deneysel Geliştirme (Ar-Ge) Ar-Ge…

 • Published on
  30-Jul-2018

 • View
  213

 • Download
  1

Embed Size (px)

Transcript

 • Temel Ar-Ge ve Yenilik Kavramlar

  Prof. Dr. mer ANLAANTBTAK Bakan Yardmcs

  27 Ocak 2011, Ankara

  Ar-Ge, Yenilik ve Teknoloji Politikalar Forumu (AYTEP)

 • Ar-Ge Tanm

  2

 • 3

  Aratrma ve Deneysel Gelitirme (Ar-Ge)

  Ar-Ge Tanm*:Aratrma ve deneysel gelitirme (Ar-

  Ge), insan, kltr ve toplumunbilgisinden oluan bilgi daarcnn arttrlmas ve bu daarcn yeniuygulamalar tasarlamak zere kullanlmas iin sistematik bir temelde yrtlen yaratcalmalardr.

 • Ar-Ge Trleri

  4

 • Temel Aratrma

  Temel aratrma, grnrde zel herhangi bir uygulamas veya kullanmbulunmayan ve ncelikle olgu ve gzlemlenebilir olaylarn temellerine ait yeni bilgiler elde etmek iin yrtlen deneysel veya teorik almalardr.

  *Frascati Klavuzu, OECD, 2002 5

 • Temel Aratrma (devam)

  Temel aratrma sonular genelliklesatlmaz, bilimsel dergilerde yaymlanrveya ilgilenen meslektalara datlr. Temel aratrma bazen gvenlik nedeniyle "gizli" ilan edilebilir.

  6

 • Temel Aratrma (devam)

  Temel aratrmada biliminsanlar kendi hedeflerini belirlemede ksmen zgrdr.

  Bu tr bir aratrma genellikle yksekretim sektrnde gerekletirilir,ancak belli bir lde devlet sektrnde de yaplr.

  Temel aratrma, gelecekte ok sayda uygulamann bulunmas gibi ak bir amala, baz genel ilgi alanlarnaynlendirilebilir.

  7

 • Temel Aratrma (devam)

  rnek:Lazer nlar

  Charles H.Townes

  8

 • Uygulamal Aratrma

  Uygulamal aratrma* da yeni bilgi elde etme amacyla stlenilen zgnbir aratrmadr. Bununla birlikte, ncelikle belirli bir pratik ama veya hedefe yneliktir.

  *Frascati Klavuzu, 2002, OECD 9

 • Uygulamal Aratrma (devam)

  Uygulamal aratrma, ya temel aratrma bulgularnn olas kullanmlarn ya da belirli ve nceden tanmlanm hedeflere ulamann yeni yntem veya yollarnbelirlemek iin yrtlr.

  Belirli sorunlar zmek amacyla,mevcut bilgi ile eklerinin deerlendirilmesinikapsar.

  *Frascati Klavuzu, 2002, OECD 10

 • Uygulamal Aratrma (devam)

  Uygulamal aratrma fikirlere ilevsel bir biim verir. Bundan elde edilen bilgi ounlukla patent altna alnr, ancak gizli de tutulabilir.

  *Frascati Klavuzu, 2002, OECD 11

 • Deneysel Gelitirme

  Aratrma ve/veya pratik deneyimden elde edilen mevcut bilgiden yararanarak yeni malzemeler, yeni rnler ya da cihazlar retmeye; yeni sreler, sistemler ve hizmetler tesis etmeye ya da halen retilmi veya kurulmu olanlarnemli lde gelitirmeye ynelmisistemli almadr.

  *Frascati Klavuzu, 2002, OECD 12

 • Ar-Ge Trlerini Ayrt Etme ltleri

  Temel, Uygulamal Aratrma, Deneysel Gelitirme rnekleri:

  Temel Aratrma: Atomun yapsnn incelenmesi,

  Uygulamal Aratrma: Polimerlerin retimiyle ilgili olarak, reaksiyonlarn optimize edilmeye allmas,

  Deneysel gelitirme: Laboratuvar dzeyinde optimize edilen ilemin "leini bytme" ile polimerin olas retim yntemlerinin aratrlmasn deerlendirilmesini.

  13

 • Ar-Ge Trlerini Ayrt Etme ltleriTemel, Uygulamal Aratrma, Deneysel Gelitirme rnekleri: Temel Aratrma: Elektron bandnn yaps hakknda bilgi edinmek

  zere bir kristalin elektromanyetik radyasyonu emmesininincelenmesi,

  Uygulamal Aratrma: Radyasyon saptamasnn (duyarllk, hz vb. gibi) belirli zelliklerini elde etmek iin, bu malzemenin (rnein scaklk, safszlk, younluk vb. gibi) deiik koullar altndakielektromanyetik radyasyon emiliminin incelenmesi,

  Deneysel Gelitirme: (gili spektral aralktaki) mevcut radyasyon detektrlerinden daha iyilerini elde etmek iin bu malzemeleri kullanarak bir cihazn hazrlanmas.

  14

 • Ar-Ge Trlerini Ayrt Etme ltleri

  Sosyal ve beeri bilimler iin rnekler: Temel Aratrma: ktisadi bymede blgesel

  farkllklar belirleyen etkenlerin teorik olarakaratrlmas,

  Uygulamal Aratrma: Devlet politikasgelitirmek amacyla teorik almalarn yaplmas,

  Deneysel Gelitirme: Aratrma sayesinde kefedilen kanunlara dayanan ve blgesel eitsizlikleri deitirmeyi amalayan ilemsel modellerinin gelitirilmesi.

  15

 • Ar-Ge Trlerini Ayrt Etme ltleri

  Sosyal ve beeri bilimler iin rnekler: Temel Aratrma: renme yeteneini belirleyici

  evre etkenlerinin analizi, Uygulamal Aratrma: evresel dezavantajlar

  dengelemek zere tasarlanan eitim programlarn deerlendirmek amacyla renme yeteneini belirleyen evre etkenlerinin analiz edilmesi,

  Deneysel Gelitirme: Belirli ocuk snflar iin hangi eitim programnn kullanlmas gerektiini belirleme yntemlerinin gelitirilmesi.

  16

 • Ar-Ge Dnda Tutulacak Faaliyetler*

  Eitim ve retim

  lgili dier bilimsel ve teknolojik

  etkinlikler

  Dier snai faaliyetler

  Ynetim ve dier destek etkinlikleri

  *Frascati Klavuzu, 2002, OECD 17

 • lgili Dier Bilimsel ve Teknolojik Etkinlikler

  Aadaki faaliyetler, sadece veya ncelikle bir Ar-Ge projesiamalarna ynelik olarak gerekletirildikleri durumlar haricinde, Ar-Ge kapsamnn dnda tutulmaldr:

  18

  - Bilimsel ve Teknik Personel- Bibliyografik hizmetler.- Patent hizmetleri- Bilimsel ve teknik bilgi, yardm ve danmanlk hizmetleri- Bilimsel konferanslar

  Toplama Kodlama Kaydetme Snflandrma Yayma evirme Analiz etme Deerlendirme

  Tarafndan gerekletirilen

  *Frascati Klavuzu, 2002, OECD

 • lgili Dier Bilimsel ve Teknolojik EtkinliklerGenel amalar dorultusunda veri toplama:

  Rutin veri toplama faaliyetleri Ar-Ge kapsamnda deerlendirilmez.

  Tamamen veya ncelikli olarak Ar-Ge ileminin bir paras olarak toplanan veriler, Ar-Ge kapsam ierisinde yer almaktadr.

  *Frascati Klavuzu, 2002, OECD 19

 • lgili Dier Bilimsel ve Teknolojik Etkinlikler

  Test ve standardizasyon Fizibilite (yaplabilirlik) almalar Uzmanlam salk hizmetleri Patent ve lisans almalar Politikalarla ilikili aratrmalar Rutin yazlm gelitirme

  *Frascati Klavuzu, 2002, OECD20

 • zel Durumlar

  Prototipler:Bir prototip, yeni rn veya srecin tm teknik

  zelliklerini ve performansn ieren orijinal bir modeldir. Prototiplerin tasarm, retimi ve testedilmesi faaliyetleri normalde Ar-Ge kapsamna girer.

  Bir prototipin birden fazla kopyasnn oluturulmas, Ar-Ge personeli tarafndan stlenilmi dahi olsa, Ar-Ge'nin bir paras deildir.

  21

 • zel Durumlar (devam)

  Pilot Tesisler:Bir pilot tesisin oluturulmas ve iletilmesi, temel

  amac deneyim kazanmak ve aadakilerde kullanlmak zere mhendislik verilerinin ve dierverilerin toplanmas olduu srece Ar-Genin bir paras olarak kabul edilir:

  Hipotezlerin deerlendirilmesi. Yeni rn formllerinin oluturulmas. Yeni bitmi rn zelliklerinin oluturulmas. Yeni bir sre iin gerekli zel ekipman ve yaplarn

  tasarlanmas. Srele ilgili olarak iletim talimat veya klavuzlarnn

  hazrlanmas. 22

 • zel Durumlar (devam)

  Deneme retimi:Deneme retimi genel olarak Ar-Ge

  faaliyetleri arasnda yer almamaktadr. Fakat, daha fazla tasarm ve mhendislik almasnndeneme retimi esnasnda yaplmasnn gerektii durumlarda Ar-Ge faaliyetleri arasnda deerlendirilmelidir.

  *Frascati Klavuzu, 2002, OECD23

 • zel Durumlar (devam)

  Sorun Giderme:Sorun giderme esnasnda Ar-Ge'ye gereksinim

  duyulmas durumunda, Ar-Geye dahil edilmeli, bunun dndaki sorun giderme faaliyetleri Ar-Geye dahil edilmemelidir.

  Geri Bildirim Ar-Gesi:Ar-Ge gerektiren teknik sorunlar ile ilgili "geri

  bildirim" kaynakl almalar Ar-Geye dahil edilmelidir.

  24

 • zel Durumlar (devam)Snai Tasarm:

  Yeni sre ve rnlerin tasarlanmas, gelitirilmesi ve retilmesi iin gerekli usulleri, teknik zellikleri ve ilem zelliklerini tanmlamay hedefleyen planlar ve izimler Ar-Ge faaliyetlerine dahil edilir.

  25

 • zel Durumlar: YazlmAr-Ge Olanlar:Teorik bilgisayar bilimleri alannda yeni

  teoremler ve algoritmalar gelitiren Ar-Ge almalar,

  letim sistemleri, programlama dilleri, veri ynetimi, iletiim yazlmlar veyazlm gelitirme aralar dzeyinde bilgi teknolojisinin gelitirilmesi,

  26

 • zel Durumlar: Yazlm (devam)Ar-Ge olanlar:Internet teknolojisinin gelitirilmesi,Yazlmlarn tasarm, gelitirilmesi,

  kurulumu veya korunmas ile ilgili aratrmalar,Bilginin yakalanmas, iletilmesi,

  depolanmas, geri alnmas, maniple edilmesi veya gsterilmesi anlamnda jenerik (dourgan) yaklamlarda ilerlemeler salayan yazlm gelitirme almalar,

  27

 • zel Durumlar: Yazlm (devam)Ar-Ge olanlar:Bir yazlm program veya sistemi

  gelitirmek iin gerekli olan teknoloji bilgisindeki boluklar doldurmayamalayan deneysel gelitirme almalar,

  Bilgisayar alannn uzmanlalmdallarndaki yazlm aralar veya teknolojileri zerinde gerekletirilen Ar-Ge (resim ileme, corafi veri sunumu, karakter tanmlamas, yapay zeka ve dier alanlar).

  28

 • zet

  29

  e Uygulama Notlar

  Prototipler Ar-Ge kabul edilir

  Birincil hedef, daha fazla geliimkaydetmek olduu srece.

  Pilot Tesis Ar-Ge kabul edilir

  Birincil hedef, Ar-Ge olduu srece.

 • zet (devam)

  30

  e Uygulama NotlarSanayi tasarm ve izimi

  Blnz Ar-Ge srasnda gereken tasarm faaliyetlerini dahilediniz. retim ilemleri iintasarm faaliyetlerini dlarda tutunuz.

  Endstri mhendislii ve retim tasarmcl

  Blnz Yeni rnlerin ve yeni srelerin retim tasarmclgelitirilmesi ile ilgili endstrimhendislii, retim takmlarnn hazrlanmas ve Ar-Ge "geri bildrimi"ni dahilediniz. retim sreleri iin darda tutunuz.

 • zet (devam)

  31

  e Uygulama Notlar

  Deneme retimi

  Blnz retim faaliyeti, tam kapsaml testve bunu izleyen ileri tasarm vemhendislikalmalar ieriyorsadahil ediniz. lgili tm dier faaliyetleri darda tutunuz.

 • zel Durumlar: YazlmAr-Ge Olmayanlar: Bilinen yntemleri ve mevcut yazlm aralar

  kullanlarak ticari uygulama yazlmlar ve bilgi sistemleri gelitirilmesi.

  Mevcut sistemler iin destek. Bilgisayar dillerinin dntrlmesi ve/veya tercme

  edilmesi. Uygulama programlarna kullanc ilevselliinin

  eklenmesi. Sistemlerin hatalardan arndrlmas. Mevcut yazlmn uyarlanmas. Kullanc dokmantasyonunun hazrlanmas.

  32

 • zet

  33

  e Uygulama Notlar

  Patent ve lisans ileri

  Ar-Ge deildir

  Patent ve lisanslar ile ilgili tm idari ve yasalalmalar (Ar-Ge iledorudan balantl olanpatent almalar hari)

  Rutin testler

  Ar-Gedeildir

  Ar-Ge personeli tarafndanstlenilmi olsa bile.

 • zet (devam)

  34

  e Uygulama Notlar

  Veri toplanmas

  Ar-Ge deildir

  Ar-Genin ayrlmaz bir paras olduudurumlar hari.

  Kamu denetimi, standartlarnuygulanmasve dzenlemeler

  Ar-Ge deildir

  Yeni rnlerin ve yenisrelerin retim tasarmcl gelitirilmesi ileilgili endstri mhendislii,retim takmlarnnhazrlanmas ve Ar-Ge "geri bildirimi"ni dahil ediniz.retim sreleri iin darda tutunuz.

 • Yenilik (Inovasyon) Tanm

  35

 • Her Yeni Fikir Yenilik midir?

  36

 • Her Deiiklik Yenilik midir?

  37

  Innovation distinguishes between a leader and a follower.

 • Temel Tanmlar

  38

 • Yenilik (novasyon)

  Ar-Ge paray bilgiye dndren,Yenilik bilgiyi paraya dndrensretir.Esko Aho, Finlandiya Eski Babakan

  39

 • Bir yenilik*, iletme ii uygulamalarda, iyeri organizasyonunda veya dilikilerde yeni veya nemli derecede iyiletirilmi bir rn (mal veya hizmet), veya sre, yeni bir pazarlama yntemi ya da yeni bir organizasyonel yntemin gerekletirilmesidir.

  * OSLO Klavuzu, OECD, 2005

  Yenilik Tanm

 • Yenilik Faaliyetleri

  Yenilik Ar-Ge faaliyetleri ierebildii gibi, iermeyebilir.

  Yeniliin genel bir zellii, gerekletirilmi olmas gerektiidir.

  * OSLO Klavuzu, OECD, 2005 41

 • Yeniliki Firma

  Yeniliki firma*, gz nne alnan dnem sresince bir yenilik gerekletirmi olan firmadr.

  Bir rn/sre yenilikisi firma gz nne alnan dnem sresince yeni veya nemli derecede iyiletirilmi bir rn veya sregerekletirmi olan firmadr.

  * OSLO Klavuzu, OECD, 2005 42

 • Yenilik Trleri*

  Drt tr yenilik ayrmyaplmaktadr:

  1.rn yenilikleri, 2.Sre yenilikleri,3.Pazarlama

  yenilikleri ve 4.Organizasyonel

  yenilikler.

  * OSLO Klavuzu, OECD, 2005 43

 • rn Yenilii

  Yeni rn Bir rnn teknik zelliklerinde yalnzca

  kk apl deiiklikler yaparak o rn iin yeni bir kullanm gelitirmek

  Mevcut rnlere yaplan nemli derecede iyiletirmeler

  Hizmetlerde rn yenilikleri; salanma biimlerinde yaplan nemli iyiletirmeleri

  Tasarm

  * OSLO Klavuzu, OECD, 2005 44

 • Sre Yenilii

  Sre yenilikleri, birim retim veya teslimat maliyetlerinin azaltmak, kaliteyi artrmak veya yeni ya da nemli derecede iyiletirilmi rnler retmek veya teslim etmek zere ngrlebilir.

  * OSLO Klavuzu, OECD, 200545

 • Pazarlama Yenilii

  Pazarlama yenilikleri, firmann satlarn artrmak amacyla, mteri ihtiyalarna daha baarlekilde cevap vermeyi, yeni pazarlar amayveya bir firma rnn pazarda yeni bir ekilde konumlandrmay hedeflemektedir.

  Pazarlama yeniliinin, bir firmann pazarlama aralarndaki dier deiikliklere kyasla ayrt edici zellii, firma tarafndan daha nce kullanlmam bir pazarlama ynteminin uygulanmasdr.

  * OSLO Klavuzu, OECD, 200546

 • Organizasyonel YenilikBir organizasyonel yenilik, firmann ticari uygulamalarnda,

  iyeri organizasyonunda veya d ilikilerinde yeni bir organizasyonel yntem uygulanmasdr.

  47

 • Trkiyedeki Gelimeler

  48

 • 49

  Ar-Ge Harcamalar*

  492010 sabit fiyatlaryla

  2003-2009 arasnda Ar-Ge harcamas yaklak 3 katna kt.

  * Kaynak: TK

 • 505050

  Ar-Ge Harcamalarnn Sektrel Dalm

  zel Sektr Pay Hedefi (2010): % 50* zel Sektr Pay Hedefi (2013): % 60**

  % 47,4

  % 40

  *12. BTYK, 2005/201 no.lu karar** 2008/102 no.lu karar gerekesi

  Kaynak: TK

 • 51

  Ar-Ge Personeli Sektrel Dalm

  Kaynak: TK, bin TZE Ar-Ge Personeli

  2003-2009 arasndazel Sektr TZE Ar-Ge Personeli 4 katna kt.

  8

  32

 • 52

  TBTAK TEYDEB Destekleri

  81 ilden 54 desteklerden faydaland. (35) 12 il 10 milyon TLnin zerinde destek ald. (4)

  27 il desteklerden faydalanmad. (46)

 • 535353

  1507-KOB AR-GE 1501-SANAY AR-GE

  Artk Ar-Ge yapabiliyorum

  Ar-Ge ileyeni ufuklar

  7. ereve Program

  EUREKA

  Uluslararas kli ve oklu birlikleri

  1503-PROJE PAZARLARI

  TBTAKa Proje Bavurular

 • 54

  TBTAK TEYDEB Projelerinden rneklerTrkiye'de ilk kez Karbon Elyaf iin Pilot Sistem Kurulmas

  Aksa Akrilik Kimya Sanayi A..

  Dnya karbon elyaf ihtiyacnn %3lk ksmnsalayacak kapasite120 yeni istihdam

 • 55

  TBTAK TEYDEB Projelerinden rnekler

  Gezer Optik Kafal Lazer Makinesi Tasarm ve malatDurmazlar Makine San. ve Ticaret A..

  Yurt d imalatlar rekabet edebilmek iin Trkiye sat fiyatn %20 civarnda drmlerdir.

 • 56

  TBTAK TEYDEB Projelerinden rnekler

  Nanoteknoloji Yntemleri Kullanlarak ok Fonksiyonlu Tekstil rnlerinin Gelitirilmesi

  Elvin Tekstil San. ve Tic. A..

  yurt ii ve yurtdnda benzeri olmayan GREEN GUARDpatent bavurusu yaplmtr

 • TeTeekkekkr ederim.r ederim.

Recommended

View more >