Temel kavramlar-1 Girişimci/Girişim Temel kavramlar- 2 Girişimci ...

 • Published on
  28-Jan-2017

 • View
  218

 • Download
  0

Transcript

 • Temel kavramlar-1Giriimci/Giriim

  1. retim iin bir ie girien, kalkan kimse, mteebbis.

  2 . Ticaret, endstri vb. alanlarda sermaye koyarak giriimde bulunan kimse, mteebbis.

  Trk Dil Kurumu Szl

  Bir ie girime, teebbs

  Teebbs 1. Bir ie girimek, bir ii ilk olarak teklif etmek2. Salam bir niyetle bir ie balamak3. El ile yapp brakmamak

  Temel kavramlar- 2Giriimci/Giriim

  Kuzey Kutup noktasna gitmek ?

  60 mtye tpsz dalmak ?

  Dnyann en uzun etli ekmeini yapmak ?Giriimcilik semineri dzenlemek ?

  Temel kavramlar-3Giriimci/Giriim

  GGRRMMMal ve/veya hizmet retmeye ynelik yatrm yapmak iin ie girimek

  Temel kavramlar-3Giriimci/Giriim

  Bilinenleri en iyi yapan ve hnerlerine akln da katan, olaan ve olaan d koullarda igc ve sermaye kaynaklarn verimli bir biimde kullanacak nlemleri dnen, analiz eden, planlayan, yrrle koyan, uygulayan ve sonularn denetleyebilen kii giriimcidir

  GGRRMCMC

  Giriimciler, srekli olarak piyasalar izleyen ve bununsonucunda talep boluklar yakalayan, yeni talepleryaratan, talepteki deimeleri zamannda fark ederekgerekli uyumu salayan, kaynaklar toplayp yatrmlargerekletiren, rekabetten kamayan, riske girmektenkamayan ve sorumluluk stlenmekten ekinmeyen, atakve yaratc kiilerdir

  Temel kavramlar-4Yatrm

  Genel Ekonomi AsndanBir lkenin milli gelirini oluturan faktrlerden biridir.Belli bir dnem iinde retilen ve ithal edilen

  mallardan tketilmeyerek veya ihra edilmeyerek gelecek dneme aktarlan ksmdr.

  letmeler AsndanNakdi deerlerin retim amacyla binalar, makineler

  gibi tesis mallarna ve nakit deerlere dnmdr. Yatrm, gelecek dnemlerde kazan getirecei

  umulan bir aktif karlnda bir dnemin gelirinden vazgeme srecidir. Bir art deer yaratmak iin katlanlan maliyetlerin tm

  yatrmdr.

 • Temel kavramlar-5Yatrmc

  Yatrm yapan, Yatrmn mali ykn stlenen, Bu nedenle kar beklentisi olan,

  Kii/lerdir

  Gerek Kiiler Tzel Kiiler

  Temel kavramlar- 6Yenilikilik (innovation)

  Latince Karl: Innovatus Toplumsal, kltrel ve idari ortamda yeni yntemlerin kullanlmaya balanmas.

  ngilizce Karl: Innovation Yeni ve farkl sonu (Webster)

  novasyon : Yenileim Deien koullara uyabilmekiin toplumsal, kltrel veynetimsel ortamlarda yeniyntemlerin kullanlmayabalanmas, inovasyon. (TDK)

  Temel kavramlar- 7Yenilikilik (innovation)

  Yenilikilik Neden nemlidir?

  Ekonominin ki Dinamii; Giriimcilik, Yenilikilik.

  Giriimci Kimdir? GiriGiriimciimci, toplumun gereksinim duyduu

  rnler reterek, hizmetler sunarak,

  ya da ticaret yaparak, maddi-manevi kazan salamay hedefleyen,

  Giriimci Kimdir? bu amala kendi iini kurmak iin harekete geen ve i

  fikrini gerekletirmek iin aratrma, planlama, rgtlenme, ve koordinasyon

  almalar yapan, sonuta gerekli bilgi-beceri, iyeri, eleman, makine-ekipman v.b. iletme

  girdileri ile

  finansman kaynaklarnbir araya getirerek kendi iini kuran kiidir.

  Pazardaki boluklar doldurabilen,Risk stlenebilen,

  Kaynaklar (3M) bir araya getirebilen kiidir.

  Giriimci Kimdir?

 • GRMCLKRisk stlenerek,

  Yaratclk ve/veya yenilikilik ile,

  Ynetim (planlama, kontrol, degerlendirme) fonksiyonlarnn

  ekonomik bir faaliyet iin gelitirilme srecidir.

  Giriimcilik mevcut veya yeni bir kurumda;

  Giriimci Kategorileri

  Yeni Giriimci / Kurulu letme Sektr

  lek

  zel Hedef Gruplar

  Niin Giriimci Olunur?

  Zorunluluklarla lgili Nedenler Aile ilerini devam ettirme zorunluluu cretli i bulma olanann kstll

  Pratik Nedenler Gerekli geliri kazanmann bir yolu Emeklilik dnemini dolduracak faaliyetler

  Ek bir gelir ihtiyac Bo zamanlar deerlendirme abas Aileye gelecekte bir i alan brakma istei

  Niin Giriimci Olunur?

  Kiisel Yapyla lgili Nedenler Bakalar iin almama istei Bamsz bir alma ortam ve srelere sahip olma

  arzusu

  Emir altnda almama istei Kendi geleceine kendi karar ve abalar ile ekil

  verme istei Kiisel tatmin, yaratcl gelitirme abas Hedeflenen farkl bir sosyal statye ulama abas

  Giriimcinin zellikleri

  Giriimci kar amac gder, ancak zarar riskinin de sahibidir.

  Giriimci iinin patronudur, ancak iini yaparken hem alan hem patron olmak zorundadr.

  Giriimcinin hedefleyecei gelir, iinin sermaye yapsna baldr.

  in kurulu ve ayakta durma dnemlerinde giriimci nce iini devam ettirmek zorundadr. Kendi kazanc sonra gelir.

  Her giriim, iin leinden bamsz olarak i hayatnda nemli bir yer tutar. Hangi lekte olursa olsun i kuran giriimci zel ve kamu sektrnde bir ok ilikiye girer.

  Giriimcinin zellikleri

  Giriimci kendi iini kurarken belirli dzeyde bilgi ve deneyim sahibi olmaldr. Sahip olunan bilgi ve deneyimler kendi iini yrtrken hzla artar.

  Giriimci iin kendine gven byk bir silahtr. hayatnn iinde bu gven giderek artar.

  Giriimci kendi iini kurma srecine girdiinde aynzamanda birok farkl alanda olup biteni izleyen etkili bir vatanda olur.

  Giriimcilik srekli bir zelliktir. kurmak giriimcilik zelliklerinin srekli kullanlmasn gerektiren bir balangtr.

 • Giriimcinin zellikleri

  Giriimci kendi iini kurarken tm n hazrlk ve programlardan ncelikle kendini sorumlu hissetmelidir.

  Giriimci kimlerden hangi alanlarda yararlanacanplanlamaldr.

  Giriimci belirledii i fikrinin uygulanabilirliine nce kendisi inanmal, gerektiinde dier kiileri (aile, ortak, finansr v.b) ikna edebilmelidir.

  Giriimci i fikrine inanmal, bu ii kurmak iin youn bir zaman ve para harcamaya yetecek motivasyona sahip olmaldr.

  Giriimci kendi iini kurmann getirecei avantajlaristerken, zorluklarn deerlendirmeli ve hazrlklolmaldr.

  Giriimcinin zellikleri

  Kendine gvenen, Risk alabilen, Hzl dnen, Belirsizlik altnda karar alabilen, Farkllklar grebilen, yeniliki Kararl ve azimli, Gl sezgilere sahip, yi gzlem yapabilen, ok ynl, Yksek hayal gcne sahip, nsan kaynaklarn ynetebilen

  Kiidir.

  Gereken zellikler Gl bir baarl olma istei, Mcadelecilik ve azim, Sorumluluk ve risk alabilme arzu ve yetenei, nisiyatif sahibi olmak, karar alma ve uygulama yetenei, Liderlik ve hedefleri iin bakalarna yn gsterebilmek, Yaratclk, frsatlar sezebilme yetenei, Planl alma ve aratrma yetenei, Bakalaryla alabilmek ve onlara gvenebilmek, iliki

  ierisinde olduu kiilere gven verebilmek, Eksikliini, snrlarn bilmek ve tavsiyelerden

  yararlanabilmek, Zor artlarda ar almalara hazr olmak, Kendini gelitirme arzusu,

  Giriimcilik Neden nemlidir?

  1. Klasik retim faktrleri olan emek, sermaye ve tabiat faktrlerine giriimcilik de dahil olmutur.

  2. stihdam yaratlmasna ve bymeye katkda bulunur,

  3. Mal ve hizmet retimi artar, 4. Toplumsal refah ve fayda yaratr,5. Kiisel potansiyeli aa karr,6. Tketici iin seenek bulabilme frsatn yaratr.

  Avantajlar

  zlemek yerine liderlik yapmak

  Fikirlerinizi uygulama ans Yaratcla ak Yksek kazan beklentisi Bamsz almak ortamn kontrol altnda

  tutmak Emirler verebilmek

  Zorluklar

  Uzun ve dzensiz alma saatleri

  Geni sorumluluklar Risk almak Gelirin dzensizlii Daima finansmanla urama

  zorunluluu Zaman kst Srekli renme gerei leri delege edememe dari ve brokratik iler Baarnn alanlara da

  bal olmas

  Kendi inin Sahibi Olmak ABde Giriimcilik-1

  European Charter for Small Enterprises (Avrupa KOBbildirgesi)Giriimciliin gelitirilmesi iin mesleki eitime nem

  verilmelidir. Piyasaya giri nndeki engeller kaldrlmal ve yeni i

  alanlarnn kurulmas zendirilmelidir. Brokrasi ve krtasiyecilik azaltlmaldr. nsan kaynaklarna daha fazla nem verilmeli; yaam

  boyu eitim, bilgi ve beceri kazandrma programlaruygulanmaldr.

  Devlet ve iletmeler arasndaki ilemlerin elektronik ortamda gerekletirilmesi salanlmaldr. E-devlet ynnde admlar atlmaldr.

 • ABde Giriimcilik-2Lizbon Stratejisi

  Dnyann rekabet gc en yksek ve dinamik bilgi gdmlekonomisini, daha iyi i imkanlar ve sosyal kaynama ve srdrlebilir ekonomik byme kapasitesine sahip olacak ekilde oluturmak stratejisidir. Mteebbislerde, mteebbislik ruhu ve risk almann tevik edilmesi

  Etkin inovasyon ve aratrma politikas, risk sermayesi ile desteklenmi dinamik bir mteebbis yaratma ortamnn ina edilmesi

  Mteebbislerin yurtii ve yurtd pazarlara erierek rnlerini satma imknlarnn oluturulmasnn salanmas .

  ABde Giriimcilik-3Green Paper-Entrepreneurship in Europe (Yeil Belge)1. Neden az sayda kii iyeri ayor?2. Neden az sayda Avrupal iletme geliiyor veya bu

  gelime mtevazi llerde?Giriimciliin tevik edilmesi konusunda 3 konu

  stnde allmas gerekmektedir: Birey (Motivasyon) letme-irket (Destekleyici i ortam koullar

  gereklidir)Toplum (Giriimcilik faaliyeti iin giriimcilerin

  toplumda olumlu olarak takdir edilmesine ihtiyavardr)

  ABde Giriimcilik Politikas

  Daha fazla insann giriimci olmasnn teviki, Giriimciliin kltrel olarak ocukluktan yerlemesini

  salama, Gelime ve rekabet iin giriimciliin teviki, dari ve mevzuat altyapsnn giriimciler iin

  kolaylatrlmas, Finansman aknn gelitirilmesi.

  ABde Giriimcilik VizyonuGiriimcilik ABde;Sadece istihdam yaratma,

  rekabet ve gelimenin bir arac olarak grlmemektedir,

  Ayn zamanda kiisel gelime ve sosyal problemlerin zmnde de etkin rol oynad dnlmektedir.

  ABde Giriimcilik Politikas Giriimciliin Teviki, zellikle bilgi ekonomisinde, Inovasyon ve deiimin teviki, pazardan daha fazla pay alnmas, Rekabet ve srdrlebilir kalknma.

  ABde Giriimcilik Politikas

  Genilemenin KOBler zerindeki etkileri zerine haberdarlk yaratma,

  Giriimciliin gelimesini AB gndeminde tutma,

  eDevlet ve ein KOBlerdekullanmn yaygnlatrma.

  1. Giriimciliin Teviki;

 • ABde Giriimcilik Politikas

  2. novasyon ve deiimin teviki;KOBlerin KOBlerin zellikle 6FPye katlm ve inovasyonun teviki,

  3. Pazardan daha fazla pay alnmas;Kreselleme, eEkonomi, EURO, Genileme, Yeni teknolojiler v.b gibi kavramlara uyum salamalar iin nlemler alnmas,

  ABde Giriimcilik Politikas

  Giriimcilik politikas ve dier politikalar (blgesel kalknma, sanayi, inovasyon, istihdam, ipazar) arasnda ilikinin uluslararas rekabet gc iin btnletirilmesi,

  5. Ayrca srdrlebilir retimin teviki.

  4. Rekabet ve Srdrlebilir Kalknmann Teviki

  nce Kk Dn(Think Small First) lkesi 1. AB kk leklileri daha iyi dinlemelidir.

  2. ye lkeler en iyi deneyimlerini daha hzl paylamaldr.3. Eitim ve retim giriimcilik iin nemlidir.4. Aday lkelerde giriimcilik kltr oluturulmaldr.5. KOBler Topluluk prog. temelinde yer almaldr.

  nce Kk Dnartnn lkeleri1. Giriimcilik iin Eitim ve

  retim2. Daha Ucuz ve Hzl Start-

  up destei3. Kurma iin

  Basitletirilmi Mevzuat4. Becerilerin Bulunabilirliini Artrma5. Internet Eriiminin yiletirilmesi ve Kolaylatrlmas

  6. Tek Pazar Dnda alma mkanlarn Artrma7. Vergi Sistemleri ve dari Mevzuat Kolaylatrma8. Kk Giriimcilerin Teknolojik Kapasitesini

  Glendirme

  9. Baarl e Modelleri ve st Seviye Destek Hizmetlerini Gelitirme

  10. AB dzeyinde ve lke dzeyinde iletmelerin daha gltemsili.

  nce Kk Dnartnn lkeleri ABdeKOB Tanm

  letme Tr

  i Says