TEORI PEMBELAJARAN

 • View
  54

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TEORI PEMBELAJARAN. NORDIN TAHIR JABATAN ILMU PENDIDIKAN IPGM KAMPUS IPOH. APAKAH PEMBELAJARAN?. Pembelajaran sebagai satu perubahan kekal dalam tingkah laku. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • TEORI PEMBELAJARAN NORDIN TAHIRJABATAN ILMU PENDIDIKANIPGM KAMPUS IPOH

 • APAKAH PEMBELAJARAN?Pembelajaran sebagai satu perubahan kekal dalam tingkah laku. Tingkah laku termasuk aktiviti yang boleh diperhatikan dan proses dalaman seperti pemikiran,sikap, keperluan, kepercayaan dan emosi.

 • Mengapa ada teori pembelajaran?Merancang kurikulum dan pengajaran yang lebih berkesan.

  Bagaimana mempersembahkan isikandungan pelajaran.

  Menilai apa yang dipelajari, dapatmenggalakkan pembelajaran.

 • TEORI PEMBELAJARAN

  Teori Pembelajaran

  Konsep asas

  Tokoh-tokoh

  Behavioris

  Rangsangan,gerak balas, persekitaran, peneguhan, perkaitan

  Pavlov, Skinner, Watson, Thorndike,Guthrie

  Social (neo behavioris)

  Pemerhatian, modelling. pengalaman dan ekspektasi

  Bandura

  Humanis

  Kendiri, kesempurnaan diri

  Maslow, Carl Rogers

  Kognitif

  Proses mental dan persepsi

  Koffka/ Kohler, Ausubel, Bruner, Gagne, Piaget

  Konstruktivis

  Pembinaan makna daripada pengalaman

  Glaserfeld, Piaget, Bruner, Vygotsky

 • TEORI PEMBELAJARAN BEHAVIORIS

  PELAZIMAN KLASIK

  peranan rangsangan bagi menghasilkan gerakbalas

  tingkah laku manusia merupakan gerakbalas terlazim

  Ahli psikologi: Pavlov, Watson, Guthrie

  Teori Perkaitan /R-G

  Perkaitan

  rangsangan dan

  gerakbalas

  Peranan ganjaran

  Hukum kesan

  Hukum amalan

  Ahli psikologi:

  Thorndike

  PELAZIMAN OPERAN

  Gerakbalas terhasil(operan) tanpa rangsangan

  Peranan peneguhan

  Pembentukan

  Ahli psikologi: Skinner

 • PELAZIMAN KLASIKPeringkat 1: R takterlazim G takterlazim Makanan Air liur (refleks)

  R terlazim G terlazim loceng Tiada air liur

  Peringkat 2: R terlazim R takterlazim G takterlazimLoceng Makanan Air liur

  Peringkat 3: R terlazim G terlazim loceng Air liur (Pembelajaran baru)

 • PELAZIMAN KLASIKPeringkat 1: R takterlazim G takterlazim Menampal gigi Bimbang

  R terlazim G terlazim Doktor gigi Tidak bimbang

  Peringkat 2: R terlazim R takterlazim G takterlazimDoktor Gigi Menampal gigi Bimbang

  Peringkat 3: R terlazim G terlazim Doktor Gigi Bimbang (Pembelajaran baru)

 • PELAZIMAN KLASIKGENERALISASI : Anjing keluarkan air liur pada semua bunyi dan bunyi yang hampir sama DISKRIMINASI: Anjing keluarkan air liur hanya pada nada bunyi tertentuPEMUNAHAN: Jika bunyi tidak diikuti dengan makanan, air liur semakin tidak keluar dan akhirnya berhenti

 • WATSON Pembelajaran adalah satu proses pelaziman di mana seseorang menggantikan satu rangsangan kepada rangsangan lain.Eksperimen LITTLE ALBERT

  Bunyi kuat Albert takut

  Tikus Albert tidak takut

  Tikus Bunyi kuat Albert takut

  Tikus Albert takut

 • TUGASANDalam pasangan beri satu contoh dalam bilik darjah di mana guru mengguna pelaziman klasik dalam pengajaran dan pembelajaran.

 • TEORI PERKAITAN THORNDIKEPembelajaran berlaku mengikut kaitan antara rangsangan dan gerakbalas.Ganjaran dan latihan memperkuatkan kaitan rangsangandan gerakbalas.Hukum kesan: R ----- G GanjaranHukum Amalan/Latihan R -----G Latihan

  Contoh: Ujian Sains Gred A RM 10.00

  Matematik Sifir 5 Latihan

 • PELAZIMAN OPERANGerakbalas Peneguhan Kebarangkalianterhasil berlaku gerakbalas itu meningkatPeneguhan bertujuan menambahkan kebarangkalian berulangnya sesuatu tingkah laku.Peneguhan positif Contoh: kebendaan, pujian, tokenPeneguhan negatif- Contoh: tolak elaun sara hidup jika tidak hadir semasa kursus maka pelajar sentiasa hadir

 • TUGASANDalam kumpulan, bezakan ganjaran, dendaan dan peneguhan

 • PELAZIMAN OPERANPembentukan: Cara membentuk tingkah laku yang kompleks secara beransur-ansur dengan menggunakan peneguhan. Contoh: Memanaskan bahan kimia dalam tabung ujiTingkah laku kecil1. Memegang pengapit Peneguhan2. Klipkan tabung uji dengan pengapit Peneguhan3. Pegang pengapit dengan tabung uji Peneguhan4. Letakkan bahan kimia dalam tabung uji Peneguhan5. Panaskan bahan kimia dengan Peneguhan meletakkan tabung uji di atas api penunu bunsen

 • PENGGUNAAN PELAZIMAN OPERANModifikasi Tingkah LakuTentukan sasaranPelan tindakan modifikasiKontrakLaksanakan pelanPemantauan Tindakan susulan

  Arahan yg diprogramPrinsip langkah kecilPrinsip penglibatan aktifMaklumbalas yang serta merta

 • IMPLIKASI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANSemua tingkah laku boleh dipelajari dengan menyediakan persekitaran pembelajaran yang kondusif dengan rangsangan yang sesuai

  Objektif pengajaran dinyatakan dalam bentuk tingkah lakuGunakan peneguhan dalam pengajaran dan pembelajaranPecahkan pembelajaran yang kompleks kepada unit-unit kecilAdakan latihan selepas sesuatu pembelajaran

 • Gabungan teori behavioris tentang peneguhan dan proses kognitif dalam memahami tingkah laku seseorang. Tingkah laku sosial dan interpersonal dipelajari dengan memerhati dan meniru tingkah laku orang lain/modeldiikuti dengan peneguhan bagi tingkah laku itu.

  Terdapat 4 proses dalam modelling: memberi perhatian, mengingat, melakukan, memberi peneguhan. Akhirnya, terdapat identifikasi di mana tingkah laku yang ditiru menjadi tingkah laku biasa seseorang.

 • Pengalaman membolehkan seseorang mempelajari daripada akibat responnya.

  Sesorang akan mempersepsikan sesuatu akibat responsnya secara subjektif dan akan membentuk jangkaan terhadapnya,

  Refleksi terhadap pengalaman seseorang dan orang lain adalah penting.

 • IMPLIKASI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANGuru sebagai teladan yang baik dengan menunjukkan tingkah laku yang baik untuk pelajar meniru.Sekolah/ organisasi sebagai teladan yang baik.Refleksi tentang tingkah laku dan pengalaman semasa mengajar dan pengalaman pembelajaran pelajar.

 • Pertumbuhan individu dan perkembangan potensi individu melalui interaksi dengan orang lain dan persekitaran.Kendiri adalah penting dalam menetukan tingkah laku untuk meningkatkan diri. Ini dipanggil kesempurnaan diri atau proses menjadi (the process of becoming).Seseorang bergerak balas kepada persekitaran sebagaimanaianya mengalaminya.

 • Kesempurnaan diri

  Esteem kendiri

  Kasih Sayang

  Keselamatan

  Pisiologikal

 • IMPLIKASI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANPerasaan dan emosi pelajar adalah penting dalam proses pembelajaran.Sediakan suasana pembelajaran yangmenggalakkan dan memahami. Fasilitator mesti peka, empatik, menerima, jujur, ikhlas danmemberi keyakinan kepada pelajar untuk menyuarakan diri.Galakkan penglibatan pelajar dalam aktiviti pembelajaran dan dalam kumpulan secara kooperatif.Hormati pelajar sebagai individu yang berbeza (keperluaanpengalaman dan jangkaan terhadap situasi pembelajaran).

 • TUGASANBanding bezakan teori behavioris dan teori humanis.