Term Paper Ni Diana

  • Published on
    21-Apr-2015

  • View
    3.240

  • Download
    3

Embed Size (px)

Transcript

Term Paper In Economic

Submitted by: Diana Rose G. Bonus Submitted to: Mrs. Dumaop IV- Garnet

AcknowledgementSa lahat ng mga taong tumulong upang magkaroon ng kaganapanang gawaing ito, isang taos pusong pasasalamat. Sa aking pamilya,na aking naging inspirasyon sa paggawa ng pananaliksik na ito,s a k a n i l a n g w a l a n g s a w a n g tulong at suportang pinansyal n a ibinigay upang matapos ang pan gangailangan para dito. Sa mga kaibigan, na tumulong at naging gabay ko sa paggawa nito. Atpara sa aking guro, Ginang Dumaop na nakatuwang ko at gabay upang magawa ang sulating pananaliksik na ito.

2|Page

Table of Content Acknowledgement...2 Introduction....4 Ekonomiks....5 Iba pang kahulugan ng ekonomiks..8Ang Kaugnayan ng Ekonomiks Sa Iba pang Agham-Panlipunan...11

Mga Ekonomistang Pilipino14 Mga Banyagang Ekonomista.19 Mga uri ng sistemang pang ekonomiya.21 Implasyon. 23 Mga Dahilan ng Implasyon..25 Patakarang Pananalapi..26 Kalagayang Pang-ekonomiya ng Pilipinas..29 Mga Kagamitan Sa Pag-aaral ng Ekonomiks.31 Ang Grap...32 Ang Kaugnayan ng Grap at Matematika.33 Significance of the Research Paper.....37 Definition of Term..38

3|Page

IntroductionEconomics is the social science studying the production, distribution and consumption of goods and services. It is a complex social science that spans from mathematics to psychology. At its most basic, however, economics considers how a society provides for its needs. Its most basic need is survival; which requires food, clothing and shelter. Once those are covered, it can then look at more sophisticated commodities such as services, personal transport, entertainment, the list goes on. Today, this social science known as "Economics" tends to refer only to the type of economic thought which political economists refer to as Neoclassical Economics. It developed in the 18th century based on the idea that Economics can be analysed mathematically and scientifically. Other schools of thought have included Classical and Modern Political Economy, Marxian Economics, Institutional Economics and Keynesian Economics. These all have different emphases on certain aspects of economics.

4|Page

EkonomiksAng EKONOMIKS ay nagmula sa salitang 'oiko', na ang ibig sabihin ay pamamahala at 'nomos' isang na nangangahulugang sa pag-aaral tahanan. ng Ito ay at agham kilos

pagsisikap ng tao at paraan ng paggamit ng mga limitadong yaman ng bansa upang matugunan ang tila tao. Nakilala si Adam Smith bilang 'Ama ng Makabagong Ekonomiks'. Siya ang nagpahayag ng doktrinang Laissez Faire o Let Alone Policy na nagsasaad pakialaman na ang pamahalaan sa ay hindi dapat ng mga ng ang tao ng pagpapaunlaad at walang katapusang panagangailangan ng

industriya bagkus ay bigyang-pansin nito ang pagpapanatili bansa. Si David Ricardo ay nakilala naman sa kaayusan kapayapaan

kanyang katangi-tanging pananaw sa epekto ng likas na yaman tulad ng lupa upang makamit ang pag-unlad Batas5|Page

ng

ekonomiya. na

Ayon

sao

kanyangLaw of

ng

Lumiliit

Pakinabang

Diminishing

Marginal

Returns,ang

pagdami

ng

tao ang nagsisilbing dahilan ng pagbungkal ng tao sa mga di-mabuting lupa upang matustusan ang kanilang mga pangangailangan. Samantalang ay naglahad na ng mabilis na paglaki sa si ng Thomas ukol Robert sa Malthus ng sa the

kaisipan

epekto Batay on

populasyon. na An Essay

kanyang teorya na tinawag na Malthusian Theory naisulat aklat Principle of Population,ang populasyon ay mas mabilis lumaki kaysa sa suplay ng pagkain na maaaring tao at magbunga ng pagkagutom sa ng maraming ng makaaapekto pagsasagawa

mahahalagang gawaing pangkabuhayan. Ang 'Ama ng Komunismo' na si Karl Marx ay nag-ambag din ng mahahalagang prinsipyo at pananaw ukol sa ugat ng kahirapan na tao at lipunan. Si Marx ay naniniwala na ang pag-iral ng kapitalismo ang pangunahing dahilan kung bakit mraming tao, lalo na ang mga manggagawa ang naghihirap sapagkat sila ay kinasangkapan para6|Page

ng

mga

mayayamang interes at

kapitalista pagpapayaman

sa

pansariling

nila. ang

Siya

rin

ang ay

may-akda may

ng

librong papel

Das na

Kapital. Ayon naman kay John Maynard Keynes, pamahalaan malaking ginagampanan upang mapanatili ang ekwilibriyo sa ekonomiya sa pamamagitan ng pagsasaayos ng demand, suplay at presyo sa pamilihan. Ang saklaw ng ekonomiks ay nakapaloob sa dalawang konsepto o sangay, ito ay ang at o makroekonomiks. bahagi ng ating Ang maykroekonomiks ay ang maykroekonomiks Samantala

tumtukoy sa pag-aaral ng mga maliliit na yunit ekonomiya. makroekonomiks ay pag-aaral ng kabuuang gawi o pangkalahatang dimensyon ng ekonomiya.

KARAGDAGANG KAHULUGAN NG EKONOMIYA7|Page

Kalipunan ng mga gawain ng tao, pamayanan at institusyon na may kaugnayan sa paglilikha, pamamahagi, palitan at pagkonsumo ng mga produkto at serbisyo. Mahalaga ito sa pag-aaral ng ekonomika. Nalalaman kung ang isang bansa ay maunlad, papaunlad o mahirap ayon sa mga estadistika ng ekonomiya. Maaari ring sabihin na ang ekonomiya ay ang sitwasyong pangkabuhayan sa isang bansa.

Ang ekonomiya ay ukol sa pagaaral ng pagkonsumo at produksyon ganun na rin ang pangangailangan ng mga tao at ang pinagmumulang yaman ng ating pangangailangan. Kailangang pagaralan ang ekonomiya sa kadahilanang sa dami ng populasyon sa ating bansa, halata naman at hindi maiiwasang isipin na balang araw ay hindi na magiging sapat at magkukulang na ang suplay ng atingpangangailangan na nakukuha natin sa ating kalikasan dahil na rin sa walang katapusang hilig at luhong hindi naman masyadong mahalaga.

Ang ekonomiks ginagamitan ito

ay ng

isang agham dahil mga tsart, grap, at

8|Page

matematika sa mga pagsusuring ukol dito. Higit pa rito ay sinusunod nito ang mga pamamaraan ng paglulutas sa mga suliraning iginawad sa sangkatauhan ni Sir Francis Bacon, ang scientific method. Gaya ng ibang mga agham, naniniwala ang ekonomiks sa kalipunan ng mga hakbang na dapat isagawa upang malutas ang mga suliranin sa asignaturang ito. Kinakailangan muna tukuyin ang problema, gumawa ng hypotheses, mag-obserba at kumalap ng mga datos, bago guamawa ng konklusyon. Sa tulong ng pamamaraang ito lamang, ayon kay Bacon, maari nating masiguro ang mga konklusyong ating binubuo bilang kalutasan sa mga suliranin. Ayon kay Paul Wonnacott . Ang ekonomiks ay isang pag-aaral kung paano ang tao naghahanap-buhay, naghahanap ng pagkain at iba pa ng pangangailangang materyal. Binibigyang pansin ang mga suliraning pangkabuhayan sa pamamagitan ng pamamaraan kung paano malulunasan o mababawasan ang mga ito. Ayon kay Roger Le Roy Miller Ang mga kalagayan na nangangailangan ng kapasayahan kung paano, kailan, at saan gagamit ang sapat na pinagkukunang yaman. Ayon kay Lloyd Reynolds Ito ay ang pagna may kinalaman sa produksyon,

aaral9|Page

pamamahagi at paggamit ng pinagkukunang yaman. Ayon kay Gerardo Sicat Ayon sa kanya ang ekonomiks ay isang makaagham na pag-aaral na tumutukoy kung paano gumagawa ng pasya ang isang tao o lipunan. Maraming pangangailangan ang mga tao at pangkat ng lipunan at upang matugunan ito, may pinagkukunang yaman na dapat gamitin subalit hindi ito makasasapat sa pangangailangan at ang paggamit ay maaaring sa ngayon at bukas. Kaya naman ang tamang pagpapasya o pagpili ay isinasaalang- alang ang ngayon at bukas. Bukod dito ang paggamit ng likas na yaman ay may kakulangan ngunit may kaukulan na halaga at pakinabang na nangangailangan ng wastong kapasyahan. Ayon kay Clifford James Kabuuan ng nalalaman, bunga ng pakikipag-ugnayan ng tao sa pagnanais na magkakita sa kabuhayan.

Ang Kaugnayan ng Ekonomiks sa Iba pang Agham-Panlipunan10 | P a g e

Ang ekonomiks ay nauugnay sa iba pang aghampanlipunan. Ilan sa mga ito ay ang kasaysayan, heograpiya, agham-pampulitika, sosyolohiya, at etika at pilosopiya. Bilang isang agham ng pag-aaral tungkol sa mga pangyayari sa sa nakalipas, dahil nauugnay ang

ekonomiks

kasaysayan

pinag-aaralan

din dito ang mga gawaing pangkabuhayan ng tao simula pa noong sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan. Sa at heograpiya, ng sa pinag-aaralan ibabaw tao ng at ang ang kalagayan at ang Sa

estruktura nito

daigdig

epekto

kapaligiran. ilang

ekonomiks, konsepto ng

natatalakay heograpiya

batayang

dahil

binibigyang-

pansin dito ang pinagmumulan ng mga likas na yaman. Samantala, mahalaga ng naman ang kaalaman kung ang sa mga agham-pampulitika pinangangasiwaan11 | P a g e

upang

malaman pamahalaan

paano

pinagkukunang-yaman nang sa gayon ay matugunan

nang

maayos

ang

mga

pangangailangan sa pag-aaral ang mga ng

ng

mga

mamamayan.

Maaaring

agham-

pampulitika, populasyon.

papasok

batayang

kaisipang pang-ekonomiko tulad ng kakapusan at

Kaugnay rin ng ekonomiks ang sosyolohiya na tungkol sa pag-aaral kung paano kumikilos ang mga tao sa kanilang lipunan kultura. kaugnay ng

kanilang

kinagisnang

Pinag-aaralan

din dito ang ugnayan ng tao, institusyon, at estruktura ng lipunang ginagalawan. Nakapaloob din dito ang pag-aaral sa pag-uugali ng mga mamimili at negosyante kung kaya ang agham ng sikolohiya ay natatalakay rin sa pag-aaral ng ekonomiks.

KALAGAYAN NG EKONOMIKS Kung maganda ang ekonomiya ng bansa ay maganda rin ang estado nito o lagay ng pananalapi o maraming investors at mga12 | P a g e

negosyo ang asensado. 1. Paggawa ng matalinong desisyon. 2. Paglinang ng kaisipan sa mga nagaganap sa ating paligid. 3. Pagnanais ng tao na mabuhay. Ang kahalagahan ng ekonomiks ay napag-aaralan nito ang mga bagay bagy tungkol sa ating bansa katulad ng populasyon at ang mga walang katapusang pangangailangan ng tao. Hindi natin kailangan ng mga maluhong bagay para mabuhay sa mundo. 1) Nauunawaan ang pamamaraan kung papaano magamit ang limitadong pinagkukunang yaman. 2) Makakatulong sa pagsuri sa mga paraan na matugunan ang suliranin ng kakapusan. 3)Naiintindihan kung paano nakakaapekto sa bansa ang kilos ng ekonomiya. 4) Malalaman ang mga suliraning umiiral sa buong daigdig na may kinalaman sa lipunan at kabuhayan na mga tao.5)Nakakatulong sa pagunlad ng isang bansa.6)Mauunawaan ang mga sanhi ng mabagal na pag-unlad ng bansa at kung bakit may mga bansang mabilis ang pag-unlad.

Mga Ekonomistang Pilipino:1. Si Jose Encarnacion Jr.(1928 - 1998) ang nagbigay ng kontribusyon ukol sa sa teorya ng13 | P a g e

Ekonomiya ng Pilipinas. Sa kanyang pagsulat ng mga artikulo ukol sa Ekonomiya ng Pilipinas, nahirang siya sa isa sa "Ten Outstanding Young Men (TOYM)" ng Junior Chamber of the Philippines at "Distinguished Scholar of the University of the Philippines" noong 1968.Siya ay pinarangalan bilang "Pambansang Siyentipiko sa larangan ng Ekonomiya" noong 1987. Isinilang si Jose Jr. sa Maynila noong Nobyembre 17, 1928. Nakapagtapos ng Master of Arts in Philosophy sa Unibersidad ng Pilipinas, masters degree at doctorate degree in Economics noong taong 1954 at 1960. Kinilala siya bilang ekonomista, guro at dekano ng School of Economics sa Unibersidad ng Pilipinas. Kauna-unahang Pilipino na nakapagpalathala ng artikulo sa International Economic review, vol. 10, no. 2 na may titulong "On Independence Postulates Concerning Choice.", at sa Econometrica, vol. 32, no. 1 & 2, na may titulong "A note on lexicographical Preferences." Ang iba pa niyang mga sulatin ay lumabas din sa iba't ibang journal sa Inglatera at Estados Unidos. 2. Solita Collas-Monsod - sikat at kilala bilang Mareng Winnie, ay isang Pilipinong tagapagbalita sa radyo, isang ekonomista, propesor, at manunulat. Si Monsod ay mahusay at kilala para sa kanyang papel bilang Socio-pang-ekonomiya Planning Secretary sa panahon ng termino ng Pangulo Corazon Aquino at bilang isang host ng debate GMA Network. Si Monsod ay isang iginagalang ekonomista at pampulitikang komentarista sa Pilipinas. Siya ay may-asawa14 | P a g e

na si Christian S. Monsod, isang corporate executive at minsang naging Chairman ng Philippine Commission sa Halalan. Sila ay may limang anak na humahawak ng iba't-ibang mga karera. Si Monsod ay nagtapos ng Bachelor of Arts in Economics Degree, may karangalan sa Unibersidad ng Pilipinas sa 1959. Siya ay nakuha ng isang Master ng Sining sa Economics mula sa University of Pennsylvania sa 1962 at naging isang kandidato ng Ph.D. Economics. Sya ay nagtuturo sa Unibersidad ng Pilipinas School of Economics noong 1963. Sa 2005, siya ay hinirang upang maging President of the University of Philippines System, isang opisina na nag-uutos sa management ng lahat ng UP campus sa buong bansa.

3. Pura Villanueva Kalaw- (B. Agosto 27,1886 - D. 1954) ay kilala para sa kanyang mga aktibong panlipunan, pang-ekonomiya at serbisyo sa kanyang bansa at mga tao. Ang pagkakaroon ng isang simbuyo ng damdamin para sa pagsulat, hinihimok nya ang mga batang manunulat upang ituloy ang kanilang mga pangarap. Ang isang negosyante at ekonomista sa kanyang sariling paninindigan, Villanueva Kalaw Social Works ay tumatak sa isip at puso ng kanyang mga kababayang Pilipino. Ang lahat ng mga serbisyo na inalay nya sa kanyang mga benepisyaryo ay nagiging Masaya hanggang ngayon pat sa ibang mga tao.

15 | P a g e

4. Mar Roxas - nakatuon sya sapagpapalaganap ng kanyang Palengkenomics Program na naglalayong pangalagaan pareho ang kapakanan ng consumers at mga market vendors at mabigyan ng murang pautang upang huwag mabiktima ang mga vendors ng loan sharks at 56 usurers. Layunin din nyang mapasigla at mapaunlad ang ekonomiya sa liblib na mga barangay; at mabigyan ang small and medium enterprises ng pautang sa maliit na interes. Kasama rin sa kanyang nagawa ay ang "Marangal na Kabuhayan," kabuhayan para mga maralitang taga-lungsod; "Presyong Tama,Gamot Pampamilya," dekalidad na gamot at produktong pangkalusugan sa mas murang halaga; personal computers for public schools, pamamahagi ng computers sa mga public schools sa buong bansa; Adopt a School Program - upang matulungan ang mahihirap na public high schools; at call centers upang mabigyan ng trabaho ang 300,000 kabataan sa loob ng limang taon.

5. Benjamin Diokno - nagsilbi bilangpandalawang ministro para sa Budget Operations sa Department of Budget and Management, form 1986-1991 sa panahon ng pamamahala ng Pangulo Corazon Aquino. Sa panahon ng administrasyon Aquino, ibinigay ni Diokno ang teknikal na tulong16 | P a g e

sa ilang mga pangunahing reporma tulad ng disenyo ng 1986 Tax Repormang Program, na pinagaan ang income tax at ipinakilala ang value-added tax (VAT), at sa 1991 Local Government Code ng Pilipinas. Sinigurado nya ang teknikal na tulong mula sa Canadian International Development Agency (CIDA) upang matulungan ang GPS na bumuo ng isang elektronikong sistema ng pagkuha kasama ang mga linya ng Canadian model. Sa pamamagitan ng Agosto 1999, ang DBM ay nagkaroon ng dalawang mga dokumento na kailangan upang simulan ang reporma sa pampublikong pagkuha. Sa unang bahagi ng 2000, Si Diokno at ang USAID ay matagumpay...