Termknv: MOL Hydro HM 46 AL hamumentes hidraulikaolaj Hydro HM 46 AL_BIZTONSGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK s az 1272/2008/EK rendelet szerint) MOL-LUB Kft. Termknv: MOL Hydro HM 46 AL hamumentes hidraulikaolaj

  • Published on
    06-Feb-2018

  • View
    218

  • Download
    4

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>BIZTONSGI ADATLAP </p><p>(Az 1907/2006/EK s az 1272/2008/EK rendelet szerint) MOL-LUB Kft. </p><p>Termknv: MOL Hydro HM 46 AL hamumentes hidraulikaolaj </p><p>Vltozat: 5 Fellvizsglat: 2018. 01. 15. Kibocsts kelte: 2007. 06. 20. Oldal: 1/(13) </p><p>1. SZAKASZ Az anyag/keverk s a vllalat/vllalkozs azonostsa </p><p>1.1 Termkazonost </p><p> MOL Hydro HM 46 AL hamumentes hidraulikaolaj </p><p>1.2 Az anyag vagy keverk megfelel azonostott felhasznlsa, illetve ellenjavallt felhasznlsa </p><p> Azonostott felhasznls: hamumentes hidraulikaolaj </p><p> Ellenjavallt felhasznls: nincs adat </p><p>1.3 A biztonsgi adatlap szlltjnak adatai </p><p> MOL-LUB Kenanyag Gyrt Forgalmaz s Szolgltat Korltolt Felelssg Trsasg </p><p> H-2931 Almsfzit, F t 21. </p><p> Tel/Fax: 06 34 526 330 / 06 34 526 391 </p><p>E-mail: kenoanyag@mol.hu </p><p> Biztonsgi adatlap krse: </p><p> MOL-LUB Kft. Vevszolglat </p><p> H-2931 Almsfzit, F t 21. </p><p> Tel: 06 80 201 296, Fax: 06 34 348 010 </p><p> Biztonsgi adatlaprt felels: </p><p> MOL-LUB Kft. Horvth Csaba FF, EBK s zleti Tmogats vezet </p><p> Tel.: 06 34 526 343; Mobil: 06 20 474 2644 </p><p> E-mail: csahorvath@mol.hu </p><p>1.4 Srgssgi telefonszm </p><p> Baleset, veszly esetn hvhat telefonszm (munkanapokon: 07-1520 h): 06 34 526 210 </p><p> Egszsggyi Toxikolgiai Tjkoztat Szolglat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvrad tr 2.) </p><p> Tel. +36 80 201-199 (0-24 h, djmentesen hvhat) </p><p>2. SZAKASZ A veszly meghatrozsa </p><p>2.1 Az anyag vagy keverk osztlyozsa </p><p> Veszlyessgi osztly: Figyelmeztet mondat: </p><p> Nem besorolt. </p></li><li><p>BIZTONSGI ADATLAP </p><p>(Az 1907/2006/EK s az 1272/2008/EK rendelet szerint) MOL-LUB Kft. </p><p>Termknv: MOL Hydro HM 46 AL hamumentes hidraulikaolaj </p><p>Vltozat: 5 Fellvizsglat: 2018. 01. 15. Kibocsts kelte: 2007. 06. 20. Oldal: 2/(13) </p><p>2.2 Cmkzsi elemek </p><p> Termkazonost: Kereskedelmi nv: MOL Hydro HM 46 AL hamumentes </p><p>hidraulikaolaj </p><p> Jogszably alapjn feltntetend veszlyes sszetev(k): - </p><p> GHS piktogram: nem szksges </p><p> Figyelmeztets: nem szksges </p><p> Figyelmeztet mondat: </p><p> nem szksges </p><p> Kiegszt veszlyessgi informci: - </p><p> vintzkedsre vonatkoz mondat ltalnos: - </p><p> vintzkedsre vonatkoz mondat Megelzs: </p><p> P273 Kerlni kell az anyagnak a krnyezetbe val kijutst. </p><p> vintzkedsre vonatkoz mondat Elhrts: - </p><p> vintzkedsre vonatkoz mondat Trols: - </p><p> vintzkedsre vonatkoz mondat Elhelyezs hulladkknt: </p><p> P501 A tartalom/edny elhelyezse hulladkknt: a 225/2015. (VIII.7.) </p><p>Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek </p><p>megfelelen. </p><p> Tovbbi jellsi, ill. feliratozsi ktelezettsg: </p><p> Tapintssal rzkelhet, veszlyre utal jelkp: nem szksges </p><p> Veszlyes ruk szlltsa (ADR a 178/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet szerint): lsd 14. </p><p>szakaszban </p><p>2.3 Egyb veszlyek </p><p> A termk nem tartalmaz perzisztens, bioakkumulatv s mrgez (PBT), illetve nagyon </p><p>perzisztens s nagyon bioakkumulatv (vPvB) sszetevt (1907/2006/EK rendelet XIII. </p><p>mellklet). </p></li><li><p>BIZTONSGI ADATLAP </p><p>(Az 1907/2006/EK s az 1272/2008/EK rendelet szerint) MOL-LUB Kft. </p><p>Termknv: MOL Hydro HM 46 AL hamumentes hidraulikaolaj </p><p>Vltozat: 5 Fellvizsglat: 2018. 01. 15. Kibocsts kelte: 2007. 06. 20. Oldal: 3/(13) </p><p>3. SZAKASZ sszettel vagy az sszetevkre vonatkoz adatok </p><p>3.2 Keverkek </p><p> Kmiai </p><p>jelleg: </p><p>Funkcionlis tulajdonsgokat javt adalkokat tartalmaz svnyolaj </p><p>finomtvny keverk. </p><p> sszetev(k) / Veszlyes sszetev(k): </p><p> Megnevezs EU </p><p>szm </p><p>CAS </p><p>szm </p><p>Vesz. oszt s </p><p>kategria </p><p>Figyelmeztet </p><p>mondat </p><p>Koncent-</p><p>rci </p><p>tmeg % </p><p> Kenolajok (svnyolaj), </p><p>C24-C50* </p><p>REACH Regisztr. szm: </p><p>01-2119489969-06 </p><p>309-877-7 101316-72-7 - </p><p>(L megjegyzs) </p><p> max. 99 </p><p> Kenolajok (svnyolaj), </p><p>C18-C40* </p><p>REACH Regisztr. szm: </p><p>01-2119486987-11 </p><p>305-594-8 94733-15-0 - </p><p>(L megjegyzs) - max. 58 </p><p> Prlatok (olajtermk), </p><p>paraffinmentestett knny </p><p>paraffinos, hidrognezett </p><p>REACH Regisztr. szm: </p><p>01-2119488517-24 </p><p>295-301-9 91995-40-3 Asp.Tox.1 </p><p>(L megjegyzs) </p><p>H304 max. 7,5 </p><p> *Megjegyzs: Expozcis hatrrtkkel rendelkezik </p><p> A Vesz. oszt s kategria s a H-mondat(ok) teljes szvegt lsd a 16. szakaszban. </p><p>4. SZAKASZ Elssegly-nyjtsi intzkedsek </p><p>4.1 Az elssegly-nyjtsi intzkedsek ismertetse </p><p> ltalnos: ntudatlan vagy grcss llapotban lv srlt esetn a szjon t trtn </p><p>folyadkbevitel s a hnytats tilos. </p><p> Belgzs: Belgzskor a srltet vigyk friss levegre. Panasz esetn hvjunk orvost. </p><p> Br: A brre kerlt anyagot szappannal, vzzel mossuk le. Panasz esetn a srlt </p><p>forduljon orvoshoz. </p><p> Szem: A szembe kerlt anyagot b vzzel mossuk ki 10-15 percig. Panasz esetn a </p><p>srlt forduljon orvoshoz. </p><p> Lenyels: Lenyelskor itassunk vizet a srlttel. Ne hnytassuk. Vigyk orvoshoz. </p><p> Az elsseglynyjt vdelme: Nincs klnleges elrs. </p></li><li><p>BIZTONSGI ADATLAP </p><p>(Az 1907/2006/EK s az 1272/2008/EK rendelet szerint) MOL-LUB Kft. </p><p>Termknv: MOL Hydro HM 46 AL hamumentes hidraulikaolaj </p><p>Vltozat: 5 Fellvizsglat: 2018. 01. 15. Kibocsts kelte: 2007. 06. 20. Oldal: 4/(13) </p><p>4.2 A legfontosabb akut s ksleltetett - tnetek s hatsok </p><p> Nincs adat. </p><p>4.3 A szksges azonnali orvosi ellts s klnleges ellts jelzse </p><p> Azonnali s klnleges ellts nem szksges. </p><p>5. SZAKASZ Tzvdelmi intzkedsek </p><p> Tzveszlyessgi besorols [54/2014. (XII. 5.) BM rendelet]: </p><p> Tzveszlyessgi osztly: Tzveszlyes </p><p>5.1 Oltanyag </p><p> Alkalmas oltanyag: </p><p> Hab, szn-dioxid, porolt. </p><p> Nem alkalmazhat oltanyag: </p><p> Vzsugr. </p><p>5.2 A keverkekbl szrmaz klnleges veszlyek </p><p> Veszlyes gstermk: </p><p> gs sorn szn-monoxid, szn-dioxid, klnbz sznhidrognek s korom </p><p>keletkezhetnek. </p><p>5.3 Tzoltknak szl javaslat </p><p> Specilis tzolt vdfelszerels: </p><p> A hatlyos tzvdelmi elrsoknak megfelelen, lgzsvdelem. </p><p> Tovbbi tmutat: </p><p> A tz hatsnak kitett tartlyok vzpermettel htendk. </p><p>6. SZAKASZ Intzkedsek vletlenszer expozcinl </p><p>6.1 Szemlyi vintzkedsek, egyni vdeszkzk s vszhelyzeti eljrsok </p><p> Szemlyi vintzkeds: Lsd 8. szakaszt. </p><p> A kimltt anyag csszsveszlyt jelent. </p><p>6.2 Krnyezetvdelmi vintzkedsek </p><p> Kimls esetn lvzbe, talajba, csatornba jutst krlhatrolssal meg kell </p><p>akadlyozni. rtesteni kell az illetkes hatsgokat. </p></li><li><p>BIZTONSGI ADATLAP </p><p>(Az 1907/2006/EK s az 1272/2008/EK rendelet szerint) MOL-LUB Kft. </p><p>Termknv: MOL Hydro HM 46 AL hamumentes hidraulikaolaj </p><p>Vltozat: 5 Fellvizsglat: 2018. 01. 15. Kibocsts kelte: 2007. 06. 20. Oldal: 5/(13) </p><p>6.3 A terleti elhatrols s a szennyezs-mentests mdszerei s anyagai </p><p> Kimls szrazfldre: A kimls krnykrl minden gyjtforrs eltvoltand. A </p><p>kimltt termket szivattyzzuk fel. A maradkot, ill. kisebb mennyisget nem ghet, </p><p>folyadkfelszv anyaggal (homok, fld, rlt mszk, stb.) kell felitatni. A felitatott </p><p>anyagot veszlyes hulladkknt kell kezelni. </p><p> Kimls lvzbe: rtesteni kell az illetkes hatsgokat. Lehetleg olajmegkt anyagot </p><p>kell hasznlni a vzfelletrl val eltvoltshoz. </p><p>6.4 Hivatkozs ms szakaszokra: </p><p> Egyni vdeszkzk: lsd 8. szakaszt. </p><p> Veszlyes hulladk kezelse: lsd 13. szakaszt. </p><p>7. SZAKASZ Kezels s trols </p><p>7.1 A biztonsgos kezelsre vonatkoz vintzkedsek </p><p> A kenanyagok, ill. tzveszlyes anyagok hasznlatval kapcsolatos ltalnos elrsokat </p><p>be kell tartani. </p><p> Nylt lngtl, egyb gyjtforrstl tvol tartand. </p><p> Kerlni kell a brrel s szemmel val rintkezst, valamint az olajgz s olajkd tarts </p><p>belgzst. </p><p> Biztostani kell a munkavgzs utni s sznetek eltti mosdsi lehetsget. A </p><p>szennyezett, titatott ruhzatot le kell vetni, meleg vzzel, szappannal meg kell mosakodni. </p><p> Hasznlata kzben enni, inni, dohnyozni nem szabad. A termk kifrccsense kerlend. </p><p> Kezelsi hmrsklet: nincs adat. </p><p>7.2 A biztonsgos trols felttelei, az esetleges sszefrhetetlensggel egytt </p><p> A trols krlmnyei feleljenek meg a tzveszlyes folyadkok trolsra vonatkoz </p><p>kvetelmnyeknek. </p><p> Csapadktl vdett, jl szellz helyen, erlyes oxidl szerektl tvol, az eredeti, zrt </p><p>gngylegben kell trolni. </p><p> Trolsi hmrsklet: max. 40C </p><p>7.3 Meghatrozott vgfelhasznls: </p><p> Hamumentes hidraulikaolaj. </p><p>8. SZAKASZ Az expozci ellenrzse/egyni vdelem </p><p> Mszaki intzkeds: </p><p> Nem szksges. </p></li><li><p>BIZTONSGI ADATLAP </p><p>(Az 1907/2006/EK s az 1272/2008/EK rendelet szerint) MOL-LUB Kft. </p><p>Termknv: MOL Hydro HM 46 AL hamumentes hidraulikaolaj </p><p>Vltozat: 5 Fellvizsglat: 2018. 01. 15. Kibocsts kelte: 2007. 06. 20. Oldal: 6/(13) </p><p>8.1 Ellenrzsi paramterek </p><p> Munkahelyi levegben megengedett, illetve eltrhet rtkek: </p><p> [25/2000. (IX. 30.) EM- SzCsM e.r.] </p><p> olajkd: MK: 5 mg/m3 Ajnlott vizsglati mdszer: NIOSH 5026 </p><p>8.2 Az expozci ellenrzse </p><p> Szemlyi vdfelszerels: </p><p> (A vdfelszerels megfelel jogostvnnyal rendelkez szervezet ltal minstett legyen.) </p><p>(1993. vi XCIII. trvny a munkavdelemrl) </p><p> Belgzs elleni vdelem: lgzkszlk nem szksges </p><p> Kz vdelme: olajll keszty (MSZ EN 374 szerint, DBZ-ttrsi id: </p><p>&gt; 480 perc; PK-teljestmnyfokozat: 6; PR-teresztsi mrtk: 0) </p><p> Megjegyzs: Megfelel vdkeszty kivlasztsa nem csak a </p><p>keszty anyagtl fgg, hanem a gyrttl is. A keszty </p><p>permecis ideje, ttrsi tnyezje, ttrsi ideje, tartssga </p><p>gyrttl fggen vltozhat, ezrt a kivlasztott kesztyt az </p><p>adott alkalmazsra tesztelni kell. </p><p> Szemvdelem: vdszemveg, frccsensveszly esetn (MSZ EN 166) </p><p> Brvdelem: vdruhzat (olaj- s szennytaszt) </p><p> Egyb specilis: nincs adat </p><p> A krnyezeti expozci korltozsa: </p><p> Ne engedjk talajba, talajvzbe, felszni vizekbe, csatornba jutni. </p><p>9. SZAKASZ Fizikai s kmiai tulajdonsgok </p><p>9.1 Az alapvet fizikai s kmiai tulajdonsgokra vonatkoz informci </p><p> Megjelens: </p><p> Halmazllapot: folykony </p><p> Szn: srga, fnyes, tiszta </p><p> Szag: jellemz, nem kellemetlen svnyolaj szag </p><p> llapotvltozs: </p><p> Folyspont (MSZ ISO 3016): jell.rt. -30C </p><p> Forrspont tartomny (DIN 51356): nincs adat </p></li><li><p>BIZTONSGI ADATLAP </p><p>(Az 1907/2006/EK s az 1272/2008/EK rendelet szerint) MOL-LUB Kft. </p><p>Termknv: MOL Hydro HM 46 AL hamumentes hidraulikaolaj </p><p>Vltozat: 5 Fellvizsglat: 2018. 01. 15. Kibocsts kelte: 2007. 06. 20. Oldal: 7/(13) </p><p> Tovbbi jellemzk: </p><p> Lobbanspont (COC) (MSZ EN ISO 2592): jell.rt. 225C </p><p> Gyulladspont (MSZ EN ISO 2592): nincs adat </p><p> ngyullads: nincs adat </p><p> Robbansi tulajdonsgok: nem robbansveszlyes </p><p> Oxidlsi tulajdonsgok: nem oxidl </p><p> Gznyoms, 20C-on: elhanyagolhat </p><p> Srsg, 15C-on (MSZ EN ISO 12185): 0,868-0,888 g/cm3 </p><p> Oldhatsg vzben: gyakorlatilag vzoldhatatlan </p><p> Oldhatsg egyb oldszerben benzin, petrleum, toluol, stb. </p><p> Oktanol/vz megoszlsi egytthat: nincs adat </p><p> Gzsrsg: nincs adat </p><p> Prolgsi sebessg: nincs adat </p><p> Ftrtk: tj.rt. 38 000 kJ/kg </p><p> Kinematikai viszkozits (MSZ EN ISO 3104): </p><p> 40C-on: jell.rt. 47 mm2/s </p><p> 100C-on: jell.rt. 6,8 mm2/s </p><p> pH: nem rtelmezhet </p><p>9.2 Egyb informcik: </p><p> nincs adat </p><p>10. SZAKASZ Stabilits s reakcikszsg </p><p>10.1 Reakcikszsg Nincs ismert veszly. </p><p>10.2 Kmiai stabilits A kezelsre s trolsra vonatkoz elrsok betartsa mellett </p><p>stabil. </p><p>10.3 A veszlyes reakcik </p><p>lehetsge </p><p>Nincs ismert veszlyes reakci. </p><p>10.4 Kerlend krlmnyek: Kzvetlen h- s gyjtforrs. </p><p>10.5 Nem sszefrhet anyagok: Ers oxidlszerek. </p><p>10.6 Veszlyes bomlstermkek: Rendeltetsszer hasznlat esetn nincs veszlyes </p><p>bomlstermk. Veszlyes gstermkek: lsd 5. szakaszt. </p></li><li><p>BIZTONSGI ADATLAP </p><p>(Az 1907/2006/EK s az 1272/2008/EK rendelet szerint) MOL-LUB Kft. </p><p>Termknv: MOL Hydro HM 46 AL hamumentes hidraulikaolaj </p><p>Vltozat: 5 Fellvizsglat: 2018. 01. 15. Kibocsts kelte: 2007. 06. 20. Oldal: 8/(13) </p><p>11. SZAKASZ Toxikolgiai adatok </p><p>11.1 A toxikolgiai hatsokra vonatkoz informci </p><p> Akut toxicits: </p><p> Orlis: LD50 (patkny) &gt; 5000 mg/kg (komponensek alapjn) </p><p> Dermlis: LD50 (nyl) &gt; 2000 mg/kg (komponensek alapjn) </p><p> Irritci mar hats </p><p> Brirritci: nem irritatv (komponensek alapjn) </p><p> Szemirritci: nem irritatv (komponensek alapjn) </p><p> Lgzszervi vagy brszenzibilizci: nem szenzibilizl (komponensek alapjn) </p><p> Egyb adatok, specifikus hatsok: </p><p> L megjegyzs: A rkkeltknt val besorolst nem kell alkalmazni 1272/2008/EK rendelet </p><p>szerint, mivel kimutathat, hogy az anyag(ok) 3 %-nl kevesebb, IP 346 szerint mrt </p><p>DMSO extraktumot tartalmaz(nak). </p><p> Csrasejt-mutagenits: nem ismert, ill. nem mutagn (komponensek alapjn) </p><p> Rkkelt hats: nem ismert, ill. nem rkkelt (komponensek alapjn) </p><p> Reprodukcis toxicits: nem ismert, ill. nem reprodukci krost (komponensek </p><p>alapjn) </p><p> Egyetlen expozci utni </p><p>clszervi toxicits (STOT): </p><p>nem besorolt </p><p> Ismtld expozci utni </p><p>clszervi toxicits (STOT): </p><p>nem besorolt </p><p> Aspircis veszly: nem besorolt </p><p>12. SZAKASZ kolgiai informcik </p><p>12.1 Toxicits Nem llnak rendelkezsre adatok. </p><p> vzi organizmusok: </p><p> talajban l szervezetek: </p><p> nvnyek: </p></li><li><p>BIZTONSGI ADATLAP </p><p>(Az 1907/2006/EK s az 1272/2008/EK rendelet szerint) MOL-LUB Kft. </p><p>Termknv: MOL Hydro HM 46 AL hamumentes hidraulikaolaj </p><p>Vltozat: 5 Fellvizsglat: 2018. 01. 15. Kibocsts kelte: 2007. 06. 20. Oldal: 9/(13) </p><p>12.2 Perzisztencia s lebonthatsg Nincs adat. </p><p> Biolebonthatsg: Nincs adat. </p><p>12.3 Bioakkumulcis kpessg Nincs adat. </p><p>12.4 Mobilits </p><p> Mobilits talajban: A talajrszecskken adszorbeldik s mobilitst </p><p>veszti. </p><p> Mobilits vzben: szik a vzen. </p><p>12.5 A PBT- s a vPvB-rtkels </p><p>eredmnyei </p><p>A termk nem tartalmaz PBT vagy vPvB-anyagot. </p><p>12.6 Egyb kros hatsok </p><p> Nehzfmtartalom: Nem tartalmaz. </p><p> PCB, PCT s klrozott CH: Nem tartalmaz. </p><p> Hatsa a krnyezetre: Nagy mennyisgben kimlve a termk a krnyezetre </p><p>nzve veszlyes lehet, mivel filmet kpez a vzfelleten, </p><p>elzrva az oxignbejuts lehetsgt. </p><p> Vzveszlyessgi besorols </p><p>(nmet): </p><p>WGK 1 (VwVwS szerint) </p><p>13. SZAKASZ rtalmatlantsi szempontok </p><p>13.1 Hulladkkezelsi mdszerek </p><p> Termkhulladk: </p><p> A termkhulladk, ill. elhasznlt termk a veszlyes hulladk kategriba tartozik. </p><p>Kezelsre a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletben, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM </p><p>rendeletben, ill. az EU, valamint az adott orszg szablyozsban foglaltak az irnyadk. </p><p> Hulladk azonost kd: 13 01 10* </p><p> Klrozott szerves vegyletet nem tartalmaz svnyolaj alap hidraulikaolaj. </p><p> Hulladk azonost kd: 13 02 05* </p><p> svnyolaj alap, klrvegyletet nem tartalmaz motor-, hajtm- s kenolaj. </p><p> Ajnlott hulladkkezelsi mdszer: gets </p><p> Gngyleg hulladk: </p><p> Termkmaradkot tartalmaz gngyleget szintn veszlyes hulladkknt kell kezelni, a </p><p>fenti Korm. rendelet, ill. az EU, valamint az adott orszg elrsait betartva. </p><p> Hulladk azonost kd: 15 01 10* </p><p> Veszlyes anyagokat maradkknt tartalmaz vagy azokkal szennyezett csomagolsi </p><p>hulladk. </p></li><li><p>BIZTONSGI ADATLAP </p><p>(Az 1907/2006/EK s az 1272/2008/EK rendelet szerint) MOL-LUB Kft. </p><p>Termknv: MOL Hydro HM 46 AL hamumentes hidraulikaolaj </p><p>Vltozat: 5 Fellvizsglat: 2018. 01. 15. Kibocsts kelte: 2007. 06. 20. Oldal: 10/(13) </p><p> Szennyvz: </p><p> A rendeltetsszer felhasznls sorn keletkez szennyvz minsgnek lvzbe, ill. </p><p>kzcsatornba bocsts esetn a 220/2004.(VII 21.) Kormnyrendeletnek s a 28/2004. </p><p>(XII. 25.) KvVM rendeletnek, ill. az adott orszg elrsainak kell megfelelnie. </p><p>14. SZAKASZ Szlltsra vonatkoz informcik </p><p> Szrazfldi szllts: </p><p> [ADR: 178/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet] </p><p> Kzti / Vasti ADR / RID besorols: Nem tartozik az ADR/RID hatlya al. </p><p>14.1 UN-szm: - </p><p>14.2 Megnevezs: - </p><p>14.3 Szlltsi veszlyessgi osztly(ok): - </p><p>14.4 Csomagolsi csoport: - </p><p>14.5 Krnyezeti veszlyek: - </p><p>14.6 A felhasznlt rint klnleges vintzkedsek: - </p><p> Vzi szllts: </p><p> Folyami/Tengeri ADN/ IMDG besorols: Nem vonatkozik a termkre. </p><p> Lgi szllts: ICAO / IATA besorols: Nem vonatkozik a termkre. </p><p>15. SZAKASZ Szablyozssal kapcsolatos informcik </p><p>15.1 Az adott anyaggal vagy keverkkel kapcsolatos biztonsgi, egszsggyi s </p><p>krnyezetvdelmi elrsok, jogszablyok </p><p> Ez a biztonsgi adatlap az Eurpai Parlament s a Tancs 1907/2006/EK rendelete (md.: </p><p>2015/830/EU rendelettel), valamint az 1272/2008/EK rendelet, illetve a 2000. vi XXV. </p><p>trvny elrsainak megfelelen kszlt. </p><p>15.2...</p></li></ul>

Recommended

View more >