TGL för företag med pensionsplan i SEB Pension och ?· frivillig TGL för sina anställda och för…

 • Published on
  03-Jul-2018

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • Fr dig som tecknat TryggPlanArbetsgivare utan kollektivavtal som har tecknat TryggPlan hos oss kan teckna frivillig TGL fr sina anstllda och fr delgare som r verksamma i bolaget. Fretagare med verksamhet inom nrings grenarna jordbruk, skogsbruk (inklusive rennring) eller fi ske kan dock inte teckna TGL fr egen del.

  Vem omfattas av frskringen? Frskringen omfattar anstlld eller fretagare som arbetar minst 8 timmar per helgfri vecka, rknat i genomsnitt per mnad. Vidare krvs att den anstllde r fullt arbetsfr. Anstlld som inte r fullt arbetsfr nr arbets givaren tecknar avtal om TGL, omfattas av frskringen nr denne ter r fullt arbetsfr. Med fullt arbetsfr menas att man kan fullgra ett vanligt arbete utan inskrnkningar, inte uppbra sjukln frn arbetsgivaren eller ersttning frn Frskringskassan (sjuk penning, sjuk/aktivitetsersttning ven vilande eller tidsbegrnsad, handikapp ersttning eller annan liknande ersttning), inte ha srskilt anpassat arbete eller lnebidragsanstllning eller ha varit sjukskriven/erhllit ersttning frn Frskringskassan mer n 14 dagar sammanlagt under de senaste 3 mnaderna.

  TGL (Tjnstegrupplivfrskring) r en dds-fallsfrskring utan sparinslag, som du som har tecknat TryggPlan hos oss kan teckna fr dina anstllda. Frskringen ger den anstlldes anhriga en extra ekonomisk ersttning om den anstllde skulle avlida. Premien r 43 kronor per mnad och anstlld. Premien r avdragsgill fr dig som arbetsgivare.

  TGL fr fretag med pensionsplan i SEB Pension och Frskring

 • SELI

  0152

  201

  5.06

  TGL fr fretag med pensionsplan Fortsttning i SEB Pension och Frskring

  EfterskyddOm anstllningen upphr gller ett s kallat efterskydd, som innebr att frskringsskyddet fortstter att glla under en begrnsad tid. Som huvudregel gller efterskyddet i hgst tre mnader, men vid nedsatt arbetsfrmga och vid arbetslshet kan efterskyddet glla under en lngre period.

  Frskringens frmnerGrundbelopp Vid den frskrades ddsfall utbetalas grundbeloppet till frmnstagaren enligt tabellen nedan. Helt eller halvt belopp utbetalas beroende p den anstlldes ordinarie arbetstid. Om den ordinarie arbetstiden, rknat i genomsnitt per mnad, r

  minst 16 timmar per helgfri vecka utbetalas helt belopp.

  minst 8 timmar men mindre n 16 timmar per helgfri vecka utbetalas halvt belopp. Grundbeloppets storlek anges i antal prisbasbelopp.

  Har den frskrade vid ddsfallet fyllt

  Heltbelopp

  Halvtbelopp

  16 men ej 55 r 6.00 3.00

  55 men ej 56 r 5.50 2.75

  56 men ej 57 r 5.00 2.50

  57 men ej 58 r 4.50 2.25

  58 men ej 59 r 4.00 2.00

  59 men ej 60 r 3.50 1.75

  60 men ej 61 r 3.00 1.50

  61 men ej 62 r 2.50 1.25

  62 men ej 63 r 2.00 1.00

  63 men ej 64 r 1.50 0.75

  64 1.00 0.50

  Barntillgg Om den frskrade efterlmnar arvsberttigat barn som vid ddsfallet nnu inte fyllt 20 r, utbetalas ett tillgg fr varje sdant barn enligt nedanstende tabell. Helt eller halvt belopp utbetalas beroende p den anstlldes ordinarie arbetstid enligt den ordning som gller betrffande grundbeloppet.

  Barnets ldervid ddsfallet

  Heltbelopp

  Halvtbelopp

  ej fyllt 17 r 2.00 1.00

  fyllt 17 men inte 19 r 1.50 0.75

  fyllt 19 men inte 20 r 1.00 0.50

  Makefrskring Om den frskrades make avlider gller makefrskring under frutsttning att ngon av makarna har barn som inte fyllt 17 r vid ddsfallet, och den avlidne maken inte omfattas av TGL eller annan tjnstegrupplivfrskring med i huvudsak samma frmner. Med make avses ven registrerad partner. Sambo jmstlls med make om barnet under 17 r r gemensamt fr den frskrade och den avlidne eller om barnet under 17 r inte r gemen samt, men sambon r frmnstagare till frskrings grundbelopp. Helt eller halvt belopp utbetalas beroende p den anstlldes ordinarie arbetstid enligt den ordning som gller betrffande grundbeloppet.

  Helt grundbelopp 0,50 prisbasbelopp till den anstllde.1,00 prisbasbelopp till varje barn under 17 r.

  Halvt grundbelopp 0,25 prisbasbelopp till den anstllde.0,50 prisbasbelopp till varje barn under 17 r.

  Utbetalning och skatteregler Frskringsbeloppet som utbetalas ska inte inkomstbeskattas. Frskringsbeloppet utbetalas till frmns tagare om den anstllde avlider. Om inget annat frordnande har gjorts gller fljande frmnstagar frordnande fr grundbeloppet:

  1. make/registrerad partner/sambo

  2. barn

  3. frldrar eller om ngon av dem r avliden, den efterlevande frldern.

  Den frskrade kan anmla ett annat frmnstagarfrordnande.

  Begravningshjlp Om inget grundbelopp utbetalats frn frskringen p grund av att frmnstagare helt saknas, utbetalas istllet en begravningshjlp med 0,5 prisbasbelopp till den frskrades ddsbo.

  Vill du veta mer? Kontakta din frskringsrdgivare eller frskrings frmedlare fr en nrmare presentation.

  Du kan ocks ringa oss p 077143 10 00.

  Frskringsgivare Frskringsgivare r SEB Pension och Frskring AB Organisationsnummer: 516401 8243 106 40 Stockholm

Recommended

View more >