The Roles and Rights of Women in Agriculture_Cebuano

  • Published on
    16-Apr-2015

  • View
    41

  • Download
    11

DESCRIPTION

Presented by Josing Demit of Mindanao Tri-people Women Resource Center (MTWRC) during the Gender Studies on Jauary16 to 18, 2013 at MWIC, Rebe, Lala, Lanao del Norte, Philippines.

Transcript

Pagkilala sa Papel ng Kababaihan sa Agrikultura: Ang makasaysayang

pag-aaral

MTWRC, Inc.

CHR - 12

METSA Foundation, Inc.

Gabay sa presentasyonI. Kahulogan sa agrikultura II. Panahon sa wala pa ang banyagang pananakop III. Panahon sa Kastila IV. Panahon sa Ameriko at Hapon V. Panahon sa Green Revolution, WTO at GMO VI. Ang Rice Crisis VII. Ang pagbabago sa klima (Climate change) VII. Karapatan at panawagan

Ano ang Agrikultura? Ang agrikultura ay isang siyensya na pamamahala sa pagpapalaki ng mga tanim at hayop para sa pangangailangan ng pamilya / mamamayan.

Kakayahan ng babae magsasaka

Hiyas ng isang babae ang kagalingan nito sa pagaalaga at magpapalago sa mga tanim at hayup Kasali na dito ang pagaalaga sa kalikasan Ito ang pangunahing dahilan sa paglitaw at paglago sa agrikultura (Babaye ang naka discover sa agrikultura)

Simula sa agrikultura

NoonHunting and gathering (lalaki) Agrikultura nag-umpisa noong 8,000BC Babae ang unang magsasaka sa pamamagitan ng pagdiskobre sa kahalagahan sa binhi (paano itago at magpili) Pinaniwalaan na una itong nagsimula sa middle east Layunin: Pagkain sa pamilya at tribo/katilingban (na organic)

mahalagang yugto sa sistemang Agrikultura sa Pilipinas

7,000 BC

1565

1898

1960

1995

2002

2010 present

Ang Kasaysayan at Trend sa Agrikultura sa Pilipinas at ang Papel ng Kababaihan

7,000BC 1565: panahon na wala pa ang banyagang pananakop

Lahat merong access sa lupa likas yaman Babae -own property, public affairs, mananatili ang apelyedo, at divorce Mataas ang pagtingin sa isang babae. Babaylan (babaye) responsible panahon sa pagpanganak, kasal, lubing, pagtatanim at ani Babaylan din ang tagapili ng binhi, kailan magtanim at lugar nga taniman

Papel ng babae sa agrikultura

Tagapangolekta ug nagapalago ng binhi: Pilipinas merong sobra 4,000 rice varieties Domestication of wild animals tulad ng manok at baboy Lihi-lihi mas mabuti kung babae ang magtanim ng camote Pagkilala sa timpo kung kailan pwedi magtanim Planting and harvesting rituals at community festivals (kadayawan) Bottom line: malaki papel na ginagampanan ng babae sa pagpapakain ng mamamayan at mataas ang pagtingin sa mamamayan sa kababaihan.

Domestication of wild animals

Banaue Rice Terraces, 1,000BC

1565-1898: Pananakop ng Espanya

Regalian Doctrine lahat na mga lupain at yaman sa bansa pinagmamay-ari ng ng Hari sa Espanya (nawalan ng karapatan ang mga Pilipino sa lupa) Binago ang mukha at papel ng kababaihan sa komunidad pambahay lang ang babae mababa ang babae kaysa lalaki (ex. Pagkawala ng apelyedo) Di pinapaaral ang babae (sapagkat siya lang man ay magsisilbi sa kanyang asawa at tagapag-alaga ng mga bata) Ugat ng kasal-anan ang mga babae (kayat hindi pweding ihalo sa mga kalalakihan).

Papel ng babae sa agrikultura

Sistemang Encomienda maraming mga kababaihan ang napapaalis sa kanilang sakahan dahil ito minamay-ari ng mga pamilyang kastila Sistemang Hacienda nagiging trabahante at saop ng mga hacienda ang mga kababaihan. For the first time pinapatanim ng mga Kastila ang mga kababaihan ng mga tanim na hindi pangangailangan tulad ng tubo, abaca, at tabaco (export crops ito)

Sinira ng sistemang encomienda at hacienda ang mga mabuting pamamaraan sa pagsasaka na pinapalago at naipasa-pasa sa libuang taon na karanasan ng mga kababaihan. Kinalala na ang lihi-lihi sa pagsasaka ay hindi mula Diyos o may-likha. Itinigil / sinira ang mga planting and harvest festivals Pinaghahabol ang mga babaylan dahil sila daw ay barangan o mangkukulam. Sinira ng Kastila ang direktang papel ng kababaihan sa agrikultura.

1898-1945: Pagpanakop sa US ug Japan

Ipinapatuloy ng Amerikano ang mga pamamaraan ng Kastila Ninakaw ang malawak na lupain sa pamamagitan ng Land Registration Act of 1902 ug Public Land Act . Ang Hacienda gi convert into plantations, pero ini- introduce ang maramihang paggamit ng chemicals sa mga plantations Nag- bukas ang malawak na lupain dito sa Mindanao (Davao areas) para sa kanilang plantations Nag introduced ng new export crops tulad ng rubber, pineapple, rami ug abaca Pinapalakas ang export-oriented na balangkas sa agrikultura

Papel ng babae sa agrikultura

Minos ang connection tali sa pagkababae at agrikultura dahil sa paglakas ng konsepto na magpunta sa syudad para magtrabaho sa pabrika Nagiging commodity ang babae (model, prostitute, victims of trafficking) Mas naka-focus na ang babae sa bahay, at lumalayo na sa kanya ag trabahong agrikultura.

1960: Programang Green Revolution

Pandaigdigang pagbabago sa sistema ng pagsasaka. Mula sa paggiging malaya sa chemicals hanggang sa mas dependenti nito sa synthetic fertilizers and petro-chemicals. Pinapangunahan ng IRRI (1960), CIMMYT (1966) at 14 other CGIAR Centers, at sinusuportahan ng agrochemical TNCs tulad ng Monsanto, Pioneer ug Syngenta

1st Phase: Itinatag ang IRRI (rice) at CIMMYT (corn and wheat) at 14 other CGIAR centers 2nd Phase: Kinukolekta ang mga traditional seeds at itinatago sa kanilang genebank 3rd Phase: Nagbuo ng HYV/HIV mula sa mga seed varieties na nakolekta 4th Phase: Gumawa ng mga programa ang Gobyerno tulad Masagana 99, sa pamamagitan ng ahensya sa DA upang palakasin ang paggamit ng synthetic fertilizer at petrochemicals na tipo sa pagsaka.

Epekto ng Green Revolution sa papel ng kababaihan sa agrikultura

Nawawala ang mga Traditional na binhi at napalitan ng mga hybrid at certified seeds Sistematikong nabago ang tipo sa pagsaka mula sa pagiging chemical-dependent: mayaman o mahirap, panginoong may lupa yutaan o saop, gumagamit na ng chemicals At lalo nang nawawala din ang kaalaman at kakayahan ng pagsaka na pinapalago at ng mga kababaihan.

Kung kailangan natin ng binhi hindi na kukuha galing sa harvest natin sa sakahan kundi bibili na sa tindahan (agrivet supplies) Ang pagkontrol sa peste o dangan hindi sa pamamagitan ng panuig o pangulilang o iba pang tradisyonal na kaalaman sa kababaihan, kundili sa paggamit ng synthetic chemicals (pero mas dumami pa talaga ang peste) Nawala ang kultura ng pagbibigayan ng binhi Nawala din ang bayanihan o hunglos . Pinalakas ang kultura sa pagngungutang para pagbili ng binhi at abono

Nawala ang pinaka-nakasanayan practice ng kababaihan na home garden Maraming mga babae ang nalason dahil sa paggamit ng chemicals Hindi na din ligtas sa lason ang pagkain Kasali nang nailagay sa alanganin ang kaligtasan ng buong pamilya Nasira ang balanse ng kalikasan resulta sa pagliliit sa pinagkukunan ng pagkain.

Pagsalig sa hybrid seeds

Common sa pamilya : short, failure, OD

1995: Ang Pilipinas sumasali sa WTO

Pagdesinyo ng agricultural framework sa Pilipinas para sa export market (pagpapalakas /paspas ng patatanim sa mga high valued crops tulad ng cavendish banana, oil palm ug pinya) Pagbukas sa ating mga local markets para sa mga agricultural products mula sa ibang bansa tulad ng sibuyas at bawang (pagpapalakas sa pag-import) Ang konkretong expresyon nito ay ang Agriculture and Fisheries Modernization Act (AFMA) of 1997

Atong Bahandi 1. Lupa 2. Minerals 3. Tubig 4. Kahoy 5. Agri. Products 6. Humans

WTO

Highly Industrialized Countries 1. USA 2. Japan 3. Germany 4. United Kingdom 5. France 6. Italy 7. Canada 8. Australia

Pangunahing pananim sa Agribusiness Plantations1. Cavendish Banana 2. Oil Palm

Ang agrikultura sa Mindanao sa ilalim ng WTO

Rice - 692,341. 43 has. planted Corn - 906,725.57 has. planted

Cavendish Bananas: 500,000 has. (existing) 1.6M has. expansion Oil Palm : 24,603 has. (existing) 304,350 has. expansion Cassava: 50,000 has Cassava: 100,000 has. Jatropha: 50,000 has Pineapple: 51,500 has.

MALAGOS WATERSHED 235 Has.Groundwater Recharge Zone Groundwater Extraction Zone

TALOMO WATERSHED 20,695.92 Has.

LIPADAS WATERSHED 17,764.94 Has.

Legend: green banana orange pineapple

Plantasyon banta sa kalusugan ng kababaihan at kalikasan

Epekto ng WTO sa papel ng kababaihan sa agrikultura

Ang dating sakahan ay tinaniman na ng export crops Ang mga babae na dating nagsaka sa kanilang sariling sakahan ay nagiging seasonal workers na lamang sa mga plantasyon 50% sa kababaihann sa bundok ang nagiging agricultural workers sila din ang bumubuo ng poorest group sa Pilipinas (Sen. Meriam Santiago)

Wala nang parte ang babae sa kanyang ambag sa agrikultura. Nagiging dependent sa pagbili ng pagkaon instead na kanyang i-produce. Nawalan ng access sa lupa Kinuhaan ng karapatan na makapag-alaga ng hayop Di na rin ang epektibo ang konsepto sa home garden Expose masyado ang mga babae sa chemicals (birth defects and abnormalities) Suliranin sa food insecurity

Pagkatanggal sa mga Filipinong magsasaka mula sa mga Primera-Klaseng lupang Agrikultural pabor sa mga Plantasyon Filipinong Mag-uuma Agri. Corporation

2002: GMO sa AgrikulturaAng GMO o Genetically Modified Organism isang uri ng organismo (maging

tanim, hayop, o mikrobyo)na nagkaroon ng gene alteration gamit ang teknolohiyang gitawag Genetic Engineering (GE). Komplekado kini nga proseso ug risky (I-SIS).

Mga GM-crops na itinatanim dito sa Pilipinas1. Bt-corn 2. RR-corn 3. Stacked events /combination of Bt and RR Planong itanim pa 1. Bt-talong 2. Golden/Vit. A Rice 3. Bt-rice 4. Bt-papaya

Epekto sa GM Crops sa papel ng kababaihan sa agrikultura

Patented na binhi nawala ang karapatan ng mga magsasaka sa binhi Ang lason ay hindi na gina-spray (tulad sa panahon ng Green Revolution) kasi mismo na ang tanim ay nagpapalabas na ng sariling lason (pesticide crops) Ang babae nagiging purely planters na lamang at at hindi na farmers Sila ang first in the line nakatanggap ng masamang epekto sa GM crops

2008: Rice Crisis

1 Filipino maka-consume ng average 128kg per year Rice Area: 3.9M hectares (Vietnam: 84M

pop. with 7M hectares rice areas)

Shortage of 2.61MMT (SHORT: Current production cant supply the consumption rate of the Filipinos)

noon

ngayon

Nanatiling mataas sa importation sa RiceFood insecurity

2002 1.14 million metric tons 2005 1.67 million metric tons (P 17billion) 2007 1.65 million MT

Phil 1st biggest rice importer in the world

Mataas masyado ang rate sa kagutom sa Pilipinas Phil - 1:6 walang makain and 5th country with massive hungry people (gallop pool research institute, Nov. 2008 survey result)

Babaeng macho

Hindi pina-priority ang pagpapaunlad ng agrikultura Priority: Call Centers, pagpadala of OFWs, Mining, GMOs, at pagnanakaw sa pera ng bayan

2010-2012: Climate Change ug si Pres. Noynoying

Climate Change at ang epekto nitoSobrang kainit: Paglitaw ng mga bagong peste at sakit Pagbaba sa ani/yield(rice:1kg=4,700L water, corn:1kg=1,400L

1.Sobrang kainit

May masamang epekto sa agrikultura

Pagdapagdami ng mga damo Pagbaba sa no. of varieties sa tanim Abnormal nga precipitation: Baha Damage to crops Damage to livestock

2. Abnormal nga precipitation /ulan

Combined effects Food Shortage Pagtaas sa presyo Kagutom/famine Malnutrition Injuries Thermal stress Infectious/makatakud nga diseases Conflicts Damage to properties Damage to infrastructures Damage to livelihood Damage to lives

Epektibong pamamaraan ng Kababaihan para para malampasan ang epekto sa Climate Change

Seed saving Breeding Propagation ug production sa indigenous microorganisms, Pests and diseases management Herbal Garden Pag-aalaga ng native animals

Mensahe

Ang kababaihan ay may malaking kontrbusyon sa pagpapaunlad sa agrikultura, subalit ito nawawala dahil sa kolonisasyon, mapanlinlang na teknolohiya sa pagsaka, at mag hindi pantay na kasunduan at palisiya na iniimpleminta sa gobyerno. Makilahok at kumilos para sa PAGBABAGO!

Pantay na papel ng babaet lalaki sa pagprotekta sa kalikasan at pagkain ng mamamayan

1948: Pandaigdigang Deklarasyon ng The Universal Karapatang Declaration on Pantao Nagpahayag ng Human Rights Tiwala sa (UDHR) and the pundamental na Karapatang Convention on Pantao, sa the Elimination dignidad at halaga ng tao, atof all Forms of sa pantay na Discrimination karapatan ng Against Women lalaki at babae.

Kumprehensibo ng sakop sa karapatan ng mga kababaihan (both public and private spheres)

Commission on Human Rights XII

72

Womens Rights are Human Rights

HUMAN RIGHTS are not the making of

philosophers, or lawyers or commissions or of parliaments;hey are not fruit of philosophical ideas;

are born out of

the concrete struggle of the people;

Sen. Jose W. Diokno . . . HUMAN

RIGHTS are more than legal concepts; they are the essence of man/women or children; deny them and you deny mans/womens or childrens humanity

The Convention was adopted by the UN General Assembly on 18December 1979 (Resolution 34/180) and entered into force on 03 September 1981.

x . . . discrimination against women violates the principles of equality of rights and respect for human dignity;is an obstacle to the participation of women, on equal terms with men, in the political, social, economic and cultural life of their countries,

"discrimination against women" shall mean any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex which has the effect or purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women, irrespective of their marital status, on a basis of equality of men and women, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field.

State Parties : CONDEMN DISCRIMINATION against women in all its forms, and eliminate discrimination against women.

UNDERTAKE ALL APPROPRIATE MEASURES TO, AND ON EQUAL BASIS WITH MEN: LEGAL PROTECTION embody the principle of the equality of men and women in their national constitutions . . . adopt appropriate legislative and other measures, including sanctions where appropriate, prohibiting all discrimination against women; establish legal protection to ensure through competent national tribunals and other public institutions against any act of discrimination;

Training on Mainstreaming Gender on Peacebuilding initiatives

Recommended

View more >