Thembrochure Vrije tijd en Onderwijs

  • Published on
    11-Mar-2016

  • View
    215

  • Download
    3

DESCRIPTION

thembrochure vrije tijd en onderwijs

Transcript

ContactDienst Externe CommunicatieOoststraat 35 8800 Roeselare - 051 26 96 00infocentrum@roeselare.beMeer infowww.roeselare.bewww.vrouwenvanvlaanderen.bewww.wiemu.bewww.despil.bewww.traxfestival.bewww.onderwijsroeselare.bewww.kunstonderwijsroeselare.beRedactieJan Van HoeckeFotografieStefaan BeelRoeselare KiektVormgeving en drukDie KeureVerantwoordelijke uitgeverLuc Martens - Botermarkt 2 - 8800 RoeselareVrije tijd en onderwijsThemabrochure vrije tijd en onderwijs Stad Roeselare 2012Foto: Roeselare Kiekt - Jackie DetailleurDit jaar viert Roeselare 150 jaar kanaal. Net als bij vorige themajaren loopt dit op rolletjes dankzij de samenwerking tussen alle stadsdiensten. Dat samenwerking efficint en kostenbesparend is, bewijzen de dien-sten Vrije Tijd en Onderwijs, die al enkele jaren de handen in elkaar hebben geslagen. Samen bieden ze de burger een breed en divers aanbod.De nieuwe bibliotheek zal niet alleen vormelijk vernieuwd zijn, de werking zelf krijgt een totaal nieuwe invulling. De bib zal inzetten op cultuureducatie, nauw samenwerken met het onderwijs, en ruimte en middelen bieden voor vorming. Ze wordt een open leercentrum dat zich toespitst op de noden van de huidige en toekomstige gebruikers.. Uiteraard vindt u er nog de boeken, tijdschriften en cds, maar er is veel aandacht voor nieuwe media en internet. Bovendien is het een belevingsruimte, ideaal voor ontmoetingen, met een leescaf.Nieuwe bibliotheekStilaan krijgt onze bibliotheek vorm. De werken zitten op schema zodat midden 2013 het publiek dit unieke project kan ontdekken. De nieuwe bib vormt het sluit-stuk van de fusie tussen de bibliotheken De Vriendschap en Albrecht Rodenbach en integreert de bibliotheekfunctie met een open leeromgeving. De Vlaamse over-heid honoreert het project met een toe-lage van bijna 7 miljoen euro. Meer tijd voor bezoekersBezoekers mogen zich aan veel meer comfort en een groter aanbod verwach-ten. Uitlenen en terugbrengen zal ge-automatiseerd verlopen. Zo kunnen de medewerkers meer tijd vrijmaken om bezoekers voort te helpen. Daarvoor kregen ze extra opleiding. Onder begelei-ding van de provincie West-Vlaanderen is Roeselare een van de pioniers van het vraaggericht werken. De bibliotheek maakt een omslag van passieve bewaar-plaats naar een actieve aanbieder. Dit past in het Europees gesteunde Delphimodel. In dit model staat de col-lectie niet meer centraal in de bibliotheek, maar wel de vraag van de gebruiker. Media- en bronnenwijzers, zelfafhande-lingsbalies, digitale vraagbehandeling en gerichte infopunten zijn maar enkele van de tools die we aanreiken.Vernieuwing Voor de bibliotheek153De stad organiseert een waaier van toeristische activiteiten waarin jong en oud, inwoner en bezoeker zich kunnen vinden. Proef mee van een rijk aanbod!Vrouwen van VlaanderenIn 2009 werd de prestigieuze ten-toonstelling Vrouwen van Vlaanderen gerea liseerd. Deze tentoonstelling op drie locaties (Rumbeke, Kortrijk, Brug-ge) kijkt naar de geschiedenis van het graafschap Vlaanderen door de ogen van zeventien gravinnen of gravendoch-ters. De fotos van Lieve Blancquaert zetten deze vrouwen in de kijker. Later verhuisden de fotos en verhalen naar een permanente tentoonstelling in Rumbeke waar u ze elke zomer van mei tot september kunt bewonderen.Lekkere stadDe Smaakbeurs Tast.toe is ontstaan uit het Smaakavontuur dat in 2007 en 2008 georganiseerd werd in Brouwerij Rodenbach tijdens de Week van de Smaak. De beurs zet de culinaire rijkdom van onze stad en provincie in de spotlights met stands, proefsessies, kookdemos, lezingen Samen met Miummm, het Vlaams Huis van de Voeding, versterken we ons imago van lekkere stad.Fietsen en wandelenHet recreatieve routeaanbod voor fiet sers en wandelaars blijft groeien. Vijf gemeentelijke fietsroutes en zes wandelroutes leiden naar alle hoeken van de stad en de deelgemeenten, waar mogelijk via autovrije paden. Hierbij maken we dankbaar gebruik van de functionele fietspaden. Tweejaarlijks is Roeselare de startplaats voor het Fietsfeest van de Leiestreek. Dit evenement haalt tussen de 1200 en 2000 fietsers naar Roeselare. Toerismekubussen.indd 1 26/03/2012 11:26:10WieMuHet WieMu of wielermuseum vertelt het verhaal van de flandriens. Een verhaal dat zich nergens beter laat vertellen, want onze regio is de bakermat van de flandriens, met pioniers als Cyriel Van Hauwaert en Odiel Defraeye. Voor Roeselaarnaars is het WieMu voor slechts n euro te bezoeken.Sinds de renovatie van de balie, het onthaal en de Odiel Defraeye-zaal biedt het museum nog meer een fascinerende, interactieve onderdompeling in de wielersport. Het speelt eveneens een actieve rol in de wielersport als vertrekpunt voor flandrienfietstochten, als beheerder van het wielererfgoed en als opiniemaker in de wieleractualiteit met exposities en praatavonden. Een boekenwinkel maakt de beleving compleet.Thematentoonstellingen in StadsarchiefHet Stadsarchief is een bondgenoot van burgers en instellingen, met archiefstukken die bewijzen wat werd afgesproken tussen de overheid en de burgers. Het archiveert en documenteert niet alleen de eeuwenoude geschiedenis van Roeselare, het speelt ook een actieve rol in diverse evenementen. Bij de jaarthemas (150 jaar kanaal, Roeselare op de fiets, Roeselare aan tafel) is het een onmisbare informatiebron en een publiekstrekker met tentoonstellingen en publicaties. sTevig in heT zadel5Roeselare Kiekt : Francky DryepondtActief en passief sport belevenSport is niet alleen actief bewegen, het brengt ook mensen bij elkaar. Topsport draagt hier veel toe bij. Roeselare is hierin sterk vertegenwoordigd dankzij georganiseerde clubs (voetbal, volleybal) en via de organisaties van grote wieler-manifestaties (Dwars door Vlaanderen, dameswedstrijd Prijs Stad Roeselare, Natourcriterium, Roeselaarse Fietsvier-daagse). De 94 gesubsidieerde sport-clubs tellen samen bijna 15.000 leden.SportinfrastructuurDe sportcentra, zalen en pleinen voor binnen- en buitensport worden erg ge appre cieerd. Toch willen wij de voor-zieningen nog verbeteren door de reser-va ties gebruiksvriendelijker te laten ver-lopen en door de sportaccom mo daties meer aan te passen aan de heden-daagse noden. De renovatie van sporthal Beveren, de bijsturing van het toezicht-systeem, de vlottere toeganke lijkheid voor mensen met een fysieke beperking zijn stappen in de goede richting.We investeren ook in recreatieve sport-voorzieningen met de aanleg van de Finse piste in Rumbeke, het permanente mountainbikeparcours en de outdoor-bewegingstuin.Sport voor allenHet sportaanbod moet afgestemd zijn op de individuele mogelijkheden van elke inwoner, zowel wat betreft prestatie-niveau als organisatievorm (in club-verband of individueel). De jeugd wordt extra gestimuleerd met sportactiviteiten in de vakantie en na de schooluren (Sport na School, Sportacademie). Focus op toegankelijkheidWe schenken bijzondere aandacht aan doelgroepen om de toegankelijkheid tot sport te verbeteren. Onder meer met de ondersteuning van het BK rolstoel-hockey, buurtsport en fietslessen voor kinderen en allochtonen.iedereen sporTief79Het Roeselaarse jeugdbeleid is bijzonder uitgebreid en richt zich tot alle doelgroe-pen. In vakanties en tijdens het school-jaar kunnen jongeren deelnemen aan een waaier van activiteiten georganiseerd door jeugdverenigingen, jeugdhuizen, speelpleinwerking, enzovoorts. Het stadsbestuur ondersteunt een dertigtal jeugdverenigingen en twee jeugdhuizen. De verenigingen, goed voor zon 3000 le-den, krijgen financile en logistieke steun en hebben allemaal een vaste stek. Breed vakantieaanbodHet volledige aanbod van sport, jeugd, kinderopvang tot en met het zesde leerjaar wordt gebundeld in de Zapper die via de scholen bedeeld wordt. Voor tieners tot en met 16 jaar is er Teen-Time, een uitgebreid vakantiemagazine.DagactiviteitenDe eerste zaterdag van de zomervakantie is er Alles Kids op de Grote Markt. Tijdens het schooljaar zijn er diverse evenementen zoals de 100-dagenviering, Best of the West en de Dag van de Jeugdbeweging.Wijkspeelpleinen op kaart Roeselare heeft 42 wijkspeelpleinen. Die zijn makkelijk terug te vinden op de nieuwe speelkaart. Roeselare telt drie grote speelterreinen die zeker een uitstap met het gezin waard zijn: site Kerelsplein, Regenbeek en het Pastoorsbos. Ook speelstraten vergemakkelijken buiten spelen. Ze komen er als buurtbewoners hun straat n namiddag autovrij en speelklaar willen maken. In 2012 hebben al 15 speelstraten plaatsgevonden.JIPHet Jeugd Informatie Punt (JIP) op de Botermarkt is het onthaal van de Jeugddienst waar iedereen info kan verkrijgen over jeugdzaken en jongeren terecht kunnen met hun vragen. Het gebruik van WiFi en laptop is gratis.acTieve jeugdFoto: Maarten DevolderMet zijn kunstenbeleid zet de stad sterk in op eigen talent. Zowel kunstbeoefening als genieten van kunst wordt onder-steund, met bijzondere aandacht voor jonge kunstenaars. In de kunstenbeleid-brief formuleert de stad haar visie op kunst in de openbare ruimte. Zo kunnen ook deze zomer de inwoners genieten van muziek, het kunstevenement Paris Montmartre en theater in de straten. De SpilDe Spil is een van de grootste culturele centra van de Vlaamse centrumsteden, met een zeer verscheiden en dynamisch programma. De Spil is ook actief buiten de muren, met bijvoorbeeld de groote stooringe, een schitterend straattheater-festival in de binnenstad. Muzikale Zomer Roeselare draagt de muziek in het hart, met aandacht voor componisten als Adriaan Willaert en Cecilia Callebert, de orgel- en beiaardconcerten en de brede zomerprogrammatie. Er zijn de dinsdag-concerten in het Sint-Sebastiaans park, optredens tijdens de Batjes en het gloed-nieuwe TRAX. 4500 enthousiastelingen vonden vorig jaar de weg naar dit stads-festival.VerenigingenRoeselare telt 125 culturele verenigingen met honderden vrijwilligers die de stad ondersteunt met informatie, infrastruc-tuur en subsidies. Er werden nieuwe ac-centen gelegd met het cultureel ambas-sadeurschap, een vernieuwde projectwer-king en de muziekfestivalondersteuning.ErfgoedDe stad eert haar verleden. Initiatieven als Open Monumentendag, Museumnacht en Erfgoeddag zijn publiekstrekkers van formaat. Ook het funerair erfgoed op de begraafplaatsen wordt naar waarde geschat. Waardevolle graven krijgen een restauratiebeurt en een databank met belangrijke graven is in opbouw.genieTen van culTuur11Kunstzinnig RoeselareHet kunstonderwijs, gebundeld in de SASK (Stedelijke Academie Schone Kunsten) en de SAMWD (Stedelijke Academie Muziek, Woord, Dans) heeft een rijk verleden en spreekt alle leeftijden aan. Het is er niet alleen voor voltijdse leerlingen, ook het deeltijds kunstonderwijs (DKO) is heel succesvol. Leerlingen kunnen kiezen uit opleidingen als pop en jazz, klassieke en moderne dans, toneel en voordracht, animatiefilm, architectuur, fotografie, beeldhouwen, enzovoorts. De SAMWD maakt eigen muziek-, woord- en dansproducties en de SASK komt naar buiten met tentoonstellingen.Specifieke doelgroepenBepaalde kinderen en jongeren hebben nood aan extra ondersteuning. Stad Roe-selare organiseert vakantiekampen zoals Zomerspurt (12-14 jaar) en Wiebelweken voor anderstaligen (3-12 jaar). Daarnaast ondersteunt de stad initiatieven die kin-deren en jongeren extra hulp bieden. De SASK beschikt over een autistenklasje en SAMWD heeft een basisscholenproject. Meer capaciteit voor basisscholenTussen 2007 en 2012 steeg het aantal kinderen in het Roeselaarse basisonderwijs met 629. Gemiddeld zijn jaarlijks vijf extra klasruimtes nodig. Daarom ontving Roeselare 3,4 miljoen om netoverschrijdend te investeren in de scholen van Rumbeke, Godelieve en Oekene. Hierdoor kunnen we voor ongeveer 600 kinderen de klasaccommodatie verbeteren of bijkomende plaatsen creren.Gerichte communicatieDe stad bundelt het brede aanbod activiteiten, uitleenbaar materiaal, zalen voor scholen en leerkrachten in een brochure en een website (www.onderwijsroeselare.be).onderwijs13Simulatie Buro IIDit jaar viert Roeselare 150 jaar kanaal. Net als bij vorige themajaren loopt dit op rolletjes dankzij de samenwerking tussen alle stadsdiensten. Dat samenwerking efficint en kostenbesparend is, bewijzen de dien-sten Vrije Tijd en Onderwijs, die al enkele jaren de handen in elkaar hebben geslagen. Samen bieden ze de burger een breed en divers aanbod.De nieuwe bibliotheek zal niet alleen vormelijk vernieuwd zijn, de werking zelf krijgt een totaal nieuwe invulling. De bib zal inzetten op cultuureducatie, nauw samenwerken met het onderwijs, en ruimte en middelen bieden voor vorming. Ze wordt een open leercentrum dat zich toespitst op de noden van de huidige en toekomstige gebruikers.. Uiteraard vindt u er nog de boeken, tijdschriften en cds, maar er is veel aandacht voor nieuwe media en internet. Bovendien is het een belevingsruimte, ideaal voor ontmoetingen, met een leescaf.Nieuwe bibliotheekStilaan krijgt onze bibliotheek vorm. De werken zitten op schema zodat midden 2013 het publiek dit unieke project kan ontdekken. De nieuwe bib vormt het sluit-stuk van de fusie tussen de bibliotheken De Vriendschap en Albrecht Rodenbach en integreert de bibliotheekfunctie met een open leeromgeving. De Vlaamse over-heid honoreert het project met een toe-lage van bijna 7 miljoen euro. Meer tijd voor bezoekersBezoekers mogen zich aan veel meer comfort en een groter aanbod verwach-ten. Uitlenen en terugbrengen zal ge-automatiseerd verlopen. Zo kunnen de medewerkers meer tijd vrijmaken om bezoekers voort te helpen. Daarvoor kregen ze extra opleiding. Onder begelei-ding van de provincie West-Vlaanderen is Roeselare een van de pioniers van het vraaggericht werken. De bibliotheek maakt een omslag van passieve bewaar-plaats naar een actieve aanbieder. Dit past in het Europees gesteunde Delphimodel. In dit model staat de col-lectie niet meer centraal in de bibliotheek, maar wel de vraag van de gebruiker. Media- en bronnenwijzers, zelfafhande-lingsbalies, digitale vraagbehandeling en gerichte infopunten zijn maar enkele van de tools die we aanreiken.Vernieuwing Voor de bibliotheek15ContactDienst Externe CommunicatieOoststraat 35 8800 Roeselare - 051 26 96 00infocentrum@roeselare.beMeer infowww.roeselare.bewww.vrouwenvanvlaanderen.bewww.wiemu.bewww.despil.bewww.traxfestival.bewww.onderwijsroeselare.bewww.kunstonderwijsroeselare.beRedactieJan Van HoeckeFotografieStefaan BeelRoeselare KiektVormgeving en drukDie KeureVerantwoordelijke uitgeverLuc Martens - Botermarkt 2 - 8800 RoeselareVrije tijd en onderwijsThemabrochure vrije tijd en onderwijs Stad Roeselare 2012Foto: Roeselare Kiekt - Jackie Detailleur