Thng 6 n m 2010 - Global Home ?? thống Điện ton Hợp nhất của Cisco ... đ nng cao tnh uy ển chuyển, ... Cc chuyn gia Kinh doanh,

  • Published on
    06-Feb-2018

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>If you cannot view this email properly, click here </p><p>Thng 6 nm 2010 </p><p>Data Center 3.0 - Nhng Sng to t ph, Hiu nng ng dng cao hn v Tc ng tch cc ti khch hng Trung tm Dliu Hy cp nht vnhng sn phm mi y sng to trong Danh mc Gii php Trung tm Dliu ca chng ti. Tm hiu xem bn c thhthp chi ph v phc tp vCNTT, o ha trung tm dliu v gip cho doanh nghip ca mnh trnn linh hot v c tnh cnh tranh cao hn nhth</p><p>no. </p><p> Mt hthng tch hp bn pht tirn trung tm dliu ca mnh theo nhu cu Tm hiu xem cc my chrack tiu chun Cisco's UCS C-Series c thhthp tng chi ph shu (TCO) v nng cao tnh uyn chuyn nhthno. (4:29 pht) </p><p> Tin tc vCisco </p><p>Hthng in ton Hp nht ca Cisco Nn tng ca cc tchc uyn chuyn, c hiu sut chi ph v hiu qucao Tm hiu xem cc tchc bao gm tcc doanh nghip cho ti cc csy t nng cao tnh uyn chuyn, hthp chi ph CNTT v ng bha cc hot ng ca hnhthno. </p><p>Tnh nng Cng ngh </p><p>Cisco UCS t klc trong nhng php o so snh (Benchmarks) quan trng trong ngnh Nhng sng to vHthng in ton Hp nht ca Cisco, c kt hp vi bxl Intel Xeon 5600 Series, t c nhng kt quvt tri vhiu nng trong cc php o so snh chun ca ngnh p dng i vi mi trng o ha cng nhl cc ng dng trung tm dliu quan trng khc. </p><p>Tiu im trong ngnh </p><p>n vbn ln gin ha vic qun trmi trng Microsoft Slumberland, Inc., mt n vbn lm v ni tht trin khai Hthng in ton Hp nht ca Cisco vi shtrca Dch vTin tin ca Cisco. Kt qut c l: hiu nng phn mm Microsoft c nng cao v chi ph giy php phn mm Windows Server c gim xung. Cisco WAAS tit kim hn 40.000 la mi nm cho doanh nghip Bissell la chn gii php Ti u ha mng WAN ca Cisco tp trung ha v tng tc ng dng qun l vng i sn phm, gip nng cao nng sut v tit kim c chi ph bng thng mng WAN ti hn 40.000 la Mmi nm. </p><p>Cc Skin v Webcasts sp ti </p><p>Cc chuyn gia Kinh doanh, Kthut v Cng nghip chia snhng thng lti u vcc gii php mng mi nht tCisco Hy duyt ca-ta-l trc tuyn ca chng ti, xem thng tin vcc skin theo nhu </p><p>Nhng chhay c tho lun nht</p><p> Gii thiu thit bCisco Nexus 1010</p><p> Gii thiu thhthhai ca Cisco UCS</p><p> Intel v Cisco tng cng hp tc vTrung tm Dliu</p><p>Cc cng ng ca Cisco </p><p> Cp nht thng tin vchng ti trn Twitter </p><p> Tham gia cng chng ti trn Facebook </p><p> Xem cc video ca chng ti </p><p> Smile! Chng ti trn Flickr </p><p> Chng ti cng l cc bloggers! </p><p> MyNews@CiscoWire </p><p>Generated by www.PDFonFly.com at 6/1/2010 10:39:16 PMURL: http://shire.yingcomms.com/testingsite/ciscoconnections/CiscoConnectionsJune2010VNM.htm</p><p>http://shire.yingcomms.com/testingsite/ciscoconnections/CiscoConnectionsJune2010VNM.htm?JWYSUWY=AOUGZGT#http://www.cisco.com/web/solutions/data_center/dc_breakthrough.htmlhttp://www.cisco.com/web/solutions/data_center/dc_breakthrough.htmlhttp://www.cisco.com/web/solutions/data_center/dc_breakthrough.htmlhttp://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10265/ps10493/c_series.htmlhttp://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10265/ps10493/c_series.htmlhttp://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10265/ps10493/c_series.htmlhttp://newsroom.cisco.com/dlls/2010/prod_040610.htmlhttp://newsroom.cisco.com/dlls/2010/prod_040610.htmlhttp://newsroom.cisco.com/dlls/2010/prod_031810.htmlhttp://newsroom.cisco.com/dlls/2010/prod_031810.htmlhttp://www.cisco.com/en/US/prod/ps10265/at_work_promo.html#~industry_benchmarkshttp://www.gocollaborate.tv/site/download/190?uid=http://www.gocollaborate.tv/site/download/191?uid=http://www.cisco.com/web/learning/le21/le39/featured.html#~technologyhttp://www.cisco.com/web/learning/le21/le39/featured.html#~technologyhttp://www.cisco.com/go/borderlesshttp://www.cisco.com/go/collaborationhttp://www.cisco.com/go/dchttp://blogs.cisco.com/datacenter/comments/meet_the_cisco_nexus_1010/http://blogs.cisco.com/datacenter/comments/meet_the_cisco_nexus_1010/http://blogs.cisco.com/datacenter/comments/introducing_the_second_generation_cisco_ucs/http://blogs.cisco.com/datacenter/comments/introducing_the_second_generation_cisco_ucs/http://blogs.cisco.com/datacenter/comments/intel_and_cisco_collaboration_in_data_center_goes_deeper/http://blogs.cisco.com/datacenter/comments/intel_and_cisco_collaboration_in_data_center_goes_deeper/http://twitter.com/CiscoSystemshttp://twitter.com/CiscoSystemshttp://www.facebook.com/Ciscohttp://www.facebook.com/Ciscohttp://www.youtube.com/CSCOPRhttp://www.flickr.com/photos/25679159@N03/http://blogs.cisco.com/newshttp://blogs.cisco.com/newshttp://tools.cisco.com/newsroom/contactSearch/jsp/myNewsWelcome.jsphttp://www.PDFonFly.comhttp://shire.yingcomms.com/testingsite/ciscoconnections/CiscoConnectionsJune2010VNM.htm</p></li><li><p>cu hay ng k tham dmt skin trc tuyn sp ti. </p><p>Ngng thu bao Xem Lu tr 1992 2010 Cisco Systems Inc. Bo lu mi quyn. </p><p>Generated by www.PDFonFly.com at 6/1/2010 10:39:16 PMURL: http://shire.yingcomms.com/testingsite/ciscoconnections/CiscoConnectionsJune2010VNM.htm</p>http://shire.yingcomms.com/testingsite/ciscoconnections/CiscoConnectionsJune2010VNM.htm?JWYSUWY=AOUGZGT#http://shire.yingcomms.com/testingsite/ciscoconnections/CiscoConnectionsJune2010VNM.htm?JWYSUWY=AOUGZGT#http://www.PDFonFly.comhttp://shire.yingcomms.com/testingsite/ciscoconnections/CiscoConnectionsJune2010VNM.htm</li></ul>