Th(ng tin tiou chu n qu c gia (tcvn)

  • Published on
    28-Mar-2016

  • View
    220

  • Download
    7

DESCRIPTION

abcd

Transcript

Thng tin tiu chun

Thng tin tiu chun Quc gia (TCVN)TCVN 9164:2012Cng trnh thy li. H thng ti tiu. Yu cu k thut vn hnh h thng knh.

S trang: 31

Thay th: QPTL 1-2-75

TCVN 8728:2012

t xy dng cng trnh thy li. Phng php xc nh m ca t hin trng.

S trang:11

Thay th: 14 TCN 150:2006

TCVN 8733:2012

t xy dng cng trnh thy li. Phng php ly mu, vn chuyn, la chn v bo qun mu dng cho cc th nghim trong phng.

S trang:9

Thay th: 14 TCN 183:2006

TCVN 8725:2012

t xy dng cng trnh thy li. Phng php xc nh sc chng ct ca t ht ct mn mm bng th nghim ct cnh trong phng.S trang:12

Thay th: 14 TCN 147:2005

TCVN 9145:2012

Cng trnh thy li. Quy trnh tnh ton ng ng dn bng thp.S trang:20

Thay th: 14 TCN 34-85

TCVN 8724:2012

t xy dng cng trnh thy li. Phng php xc nh gc ngh t nhin ca t ri trong phng th nghim.S trang:12

Thay th: 14 TCN 146:2005

TCVN 9142:2012.

Cng trnh thy li. Trm bm ti, tiu nc. Yu cu cung cp in v iu khin.

S trang: 26

Thay th: HD.TL-C-7-83.

TCVN 9157:2012

Cng trnh thy li. Ging gim p. Yu cu thi cng, kim tra v nghim thu.

S trang:26

Thay th: 14 TCN 101:2001.

TCVN 9150:2012Cng trnh thy li. Cu mng v mng xi mng li thp. Yu cu thit k.

S trang: 48

Thay th: 14 TCN 181:2006.

TCVN 9149:2012.

Cng trnh thy li. Xc nh thm nc ca bng phng php p nc vo l khoan.

S trang:22

Thay th: 14 TCN 83-91.TCVN 9141:2012

Cng trnh thy li. Trm bm ti, tiu nc. Yu cu thit k thit b ng lc v c kh.

S trang:32

Thay th: HD.TL-C-83.

TCVN 9153:2012Cng trnh thy li. Phng php chnh l kt qu th nghim mu t.

S trang:33

Thay th: 20 TCN 74-87.

TCVN 9158:2012

Cng trnh thy li. Cng trnh tho nc. Phng php tnh ton kh thc.

S trang:70.

Thay th: 14 TCN 198:2006.

TCVN 8719:2012

t xy dng cng trnh thy li. Phng php xc nh cc c trng trng n ca t trong phng th nghim.

S trang: 15

Thay th: 14 TCN 133:2005.

QCVN 01-100:2012/BNNPTNT.Quy chun k thut quc gia. Yu cu chung v v sinh th y trang thit b, dng c, phng tin vn chuyn ng vt, sn phm ng vt ti sng v s ch.

S trang: 15.QCVN 01-99:2012/BNNPTNT.

Quy chun k thut quc gia v iu kin v sinh th y khu cch ly kim dch ng vt v sn phm ng vt.

S trang: 10.

TCVN 8723:2012t xy dng cng trnh thy li. Phng php xc nh h s thm ca t trong phng th nghim.S trang: 24

Thay th: 14 TCN 139:2005

TCVN 9146:2012.

Cng trnh thy li. Hng dn nh k sa cha cc thit b trm bm.

S trang: 23

Thay th: QPTL 6 80.

TCVN 9155:2012.

Cng trnh thy li. Yu cu k thut khoan my trong cng tc kho st a cht.

S trang: 78.

Thay th: 14 TCN 187:2006.TCVN 9161:2012

Cng trnh thy li. Khoan n mn o . Phng php thit k, thi cng v nghim thu.

S trang: 86

Thay th: QPTL.D.1.82.TCVN 8726:2012

t xy dng cng trnh thy li. Phng php xc nh hm lng cht hu c ca t trong phng th nghim.

S trang: 11

Thay th: 14 TCN 148:2005.

TCVN 9140:2012

Cng trnh thy li. Yu cu bo qun mu nn khoan trong cng tc kho st a cht cng trnh.

S trang: 22

Thay th: QP.TL-2-70.

TCVN 9152:2012

Cng trnh thy li: Quy trnh thit k tng chn cng trnh thy li.S trang: 116

Thay th: TCXD 57-73.

TCVN 9154:2012.

Cng trnh thy li. Quy trnh tnh ton ng hm thy li.

S trang: 55

Thay th: 14 TCN 32-85 (HDTL-C-3-77).

TCVN 9151:2012

Cng trnh thy li. Quy trnh tnh ton thy lc cng di su.

S trang: 71

Thay th: QP-TL-C-1-75.

QCVN 16:2011/BXD

Quy chun k thut quc gia v sn phm, hng ha vt liu xy dng.

S trang: 41.

TCVN 4118:2012.

Cng trnh thy li. H thng ti tiu yu cu thit k.

S trang: 80

Thay th: TCVN 4118:1985.

TCVN 8718:2012

t xy dng cng trnh thy li. Phng php xc nh cc c trng tan r ca t trong phng th nghim.

S trang: 14

Thay th: 14 TCN 132:2005TCVN 9160:2012.

Cng trnh thy li. Yu cu thit k dn dng trong xy dng.

S trang: 63

Thay th: 14 TCN 57-88.

TCVN 9147:2012

Cng trnh thy li. Quy trnh tnh ton thy lc p trn.

S trang: 86

Thay th: QP.TL.C-8-76.

TCVN 9156:2012

Cng trnh thy li. Phng php o v bn a cht cng trnh t l ln.

S trang: 62

Thay th: QT.TL-B-5-74.

TCVN 8729:2012

t xy dng cng trnh thy li. Phng php xc nh khi lng th tch ca t ti hin trng.

S trang: 23

Thay th: 14 TCN 151:2006.

TCVN 8720:2012t xy dng cng trnh thy li. Phng php xc nh cc c trng co ngt ca t trong phng th nghim.

S trang: 11

Thay th: 14 TCN 134:2005

QCXDVN 05:208/BXDQuy chun k thut Vit Nam. Nh v cng trnh cng cng. An ton sinh mng v sc khe.

S trang: 26.

TCVN 9165:2012

Cng trnh thy li. Yu cu k thut p .

S trang: 16

Thay th: QPTL 1-72.

TCVN 8731:2012

t xy dng cng trnh thy li. Phng php xc nh thm nc ca t bng th nghim nc trong h o v trong h khoan ti hin trng.

S trang: 27

Thay th: 14 TCN 153:2006.

TCVN 9137:2012Cng trnh thy li. Thit k p b tng v b tng ct thp.

S trang: 69

Thay th: 14 TCN 56-88

TCVN 9170:2012

Cng trnh thy li. H thng ti tiu. Yu cu k thut ti phun ma.

S trang: 31.

TCVN 8735:2012

xy dng cng trnh thy li. Phng php xc nh khi lng ring ca trong phng th nghim.

S trang: 13

Thay th: 14 TCN 185: 2006.

TCVN 8721:2012

t xy dng cng trnh thy li. Phng php xc nh khi lng v th tch kh ln nht v nh nht ca t ri trong phng th nghim.S trang: 18

Thay th: 14 TCN 136:2005.

Recommended

View more >