Thủ lĩnh thanh niên

  • Published on
    27-May-2015

  • View
    648

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Th lnh thanh nin

Transcript

  • 1. K NNG NHN DIN TM LTHANH NIN

2. NI DUNG TRNH BY 1. Mt s c im tm l chung ca thanh nin 2. nh hng gi tr sng ca TN 3. L tng ca thanh nin4. Li sng ca thanh nin5. Mt s vn tm l TN m ngi th lnh TN cn lu 5. Cch thc tip cn tm l thanh nin 3. 1. Mt s c im chung ca tm lthanh ninQuan tm n c th- Ho nhp vo thgii ngi ln 4. - Th giicng la(ch yu- Quan h trong gia nhchi(mu thun) vi bncngtui) 5. - Lp nghip - Lp gia nh 6. 2. nh hng gi tr sng ca TN nh hng gi tr l mt h thng gi tr chun ca x hi c chuyn thnh h gi tr ca c nhn qua qu trnh x hi ha, l c s, mc tiu v ng lc trong mi hot ng la chn gi tr ca con ngi. 7. S la chn gi tr sng ca thanh ninsinh vin hin nay1. Hiu tho6. Sng to2. T tin 7. Tn trng ngi khc3. Trung thc 8. Ht lng v cng vic4. T trng 9. Mi trng trong lnh5. Chn thnh 10. Chung thu 8. Tho lun: li ch c nhn hay cng ng? 9. 3. L tng ca thanh ninL tng sng (l sng) l ci ch cacuc sng m con ngi kht khaomun t c.Nu l tng ca thanh nin ch c lmgiu thi th l s tht li...Nguyn Khoa im 10. Nguyn Vn Thc(1952 - 1972)ng Thu Trm (1942 - 1970) 11. Nguyn Ngc CiSN 1980 C ChiPhm Tun V SN 1989 - UVBCH HSVH KHTN HSV TP 12. Nhng mt tri trong l tng sng cathanh nin hin nay Sngkhng cLtng 13. Th vi chnh tr 14. Vy, ltngcathanh nin ngynay lg? 15. Tho lun: Vai tr ca Hi trong vic gio dc l tng cho thanh nin? 16. 4. Li sng ca thanh nin Li sng l mt thi quen cnh hng, c cht lng ltng, th hin c trng vn ho ca mt ngi hay cngng ngi. 17. Thanh nin v li sng p 18. Nhng gc khut trong li sng thanh nin 19. Tho lun: Hi v li sng ca thanh nin? 20. 5. Mt s vn tm l thanh nin m ngi th lnh thanh nin cn lu Cu chuyn: Rng m trc mt 21. Li ch Nhu cu 22. - Mt phong tro, hot ng c th to ranhu cu, li ch mi hoc lm mt i nhucu, li ch no .- Ngi th lnh thanh nin phi bitdng li ch nh mt cng c, phngtin qun l.- Ngi th lnh thanh nin phi bitpht hin v chm lo nhng nhu cu, lich chnh ng ca c nhn. 23. - Phi bit iu ho gia li ch c nhnvi li ch tp th.nh hng gi tr x hi hng thanh nin n nhng nhu cu tch cc v iu chnh cc hnh vi cho ph hp vi nh hng chn. ng thi, ph phn cc gi tr khng ph hp. 24. 6. Mt s bin php tip cn tm lthanh nin- Bin php 1: i su vo qun chng 25. - Bin php 2: Sng bng hi th cathanh nin 26. - Bin php 3: Lun l bn ca thanhnin 27. - Bin php 4: Tip cn bng cng ngh 28. Chc cc anh, ch lunthnh cng v hnh phc!!!GV: ThS Bi Hng Qun