Thuc Hanh Mang

  • Published on
    31-Oct-2015

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

Bi thc hnh s 1:

Ni dung chnh

Bi 1Bm cp xon i UTP(RJ-45):

Nghin cu chun bm cp UTP T568A, T 568 B, tin hnh ct dy v bm u RJ-45.2

Bi 2Lm quen vi mng LANCung cp mt s lnh c bn nh: IPCONFIG, PING, HOSTName,4

Bi 3:Ci t v cu hnh mng ngang hng:

Bao gm cc bc: ct dy, ci t card mng, ci t h iu hnh my trm, kim tra kt ni v chia s ti nguyn mng LAN.6

Bi 4:Cu hnh v qun tr mng Windows Server/Client.Cu hnh mng, ci t nng cp my ch, ci t Domain, to ti khon, ci t Webserver, MailServer, DHCP Server15

Bi 5: Qun tr Local Acount v Group AcountSo snh ti khon cc b v ti khon ngi dng vng. Cch to ti khon v ng nhp ti khon

Cc chnh sch bo mt v chia s cho cc ti khon vi cc mc khc nhau: mc Admin, mc User, mc ch c, mc ton quyn30

Bi 6:Share internet vi Microsoft Internet Security and Acceleration Sever (ISA Server)Cu hnh v chia s kt ni Internet cho cc my tnh trong mng38

Bi thc hnh s 1: Bm cp xon i UTP(RJ-45)

1. Gii thiu k thut bm cp UTP (UnShield Twice Pair)

- u cm RJ-45, mt trc, mt sau.

- Gii thiu cc cp dy:

Dy cp UTP Cat5/5e/6 c 4 cp dy:

+ Cp 1: Trng xanh dng/Xanh dng

White/Blue

+ Cp 2: Trng cam/Cam

White/Orange

+ Cp 3: Trng xanh l/Xanh l

White/Green

+ Cp 4: Trng nu/Nu

White/Brown

- C hai chun bm cp: T568A(gi l chun A)T568B (gi l chun B)

+ Chun A:1. Trng cp 3

2. Xanh l cp 3

3. Trng cp 2

4. Xanh dng cp 1

5. Trng cp 1

6. Cam cp 2

7. Trng cp 4

8. Nu cp 4

+ Chun B:

1. Trng cp 2

2. Cam cp 2

3. Trng cp 3

4. Xanh dng cp 1

5. Trng cp 1

6. Xanh l cp 3

7. Trng cp 4

8. Nu cp 4

- Chc nng ca cc si dy trong cp UTP qua hai chun bm cp

+ Chun A:

S th t dy (Pin#)STT cp dy (Pair#)Mu (Color)Chc nng (Function)

13White/GreenTransmit

23GreenTransmit

32White/OrangeReceive

41BlueNot used

51White/BlueNot used

62OrangeReceive

74White/BrownNot used

84BrownNot used

+ Chun B:

S th t dy (Pin#)STT cp dy (Pair#)Mu (Color)Chc nng (Function)

12White/OrangeTransmit

22OrangeTransmit

33White/GreenReceive

41BlueNot used

51White/BlueNot used

63GreenReceive

74White/BrownNot used

84BrownNot used

Thc hnh bm cp

- Ct mt on cable

- Loi b phn v nha hai u

- Tch ring 4 cp dy

- Xp th t cc cp dy: trng-cam, trng-blue, trng-Green, trng nu

- Tch tng si cp v xp theo chun (T568A hoc T568B)

- Tc b phn v on u tng si cp (nu cn)

- Cho cc si cp vo u ni RJ-45

- Xem xt li cn thn u cc si cp vo ng v tr

- Kim tra mt bng ca u cm RJ45 xem ng chun cha.

- Cho u cm RJ45 vo km v bm

- Kim tra li hai u cp

- Kim tra li bng thit b kim tra cable (cable tester)

Bi thc hnh s 2: Lm quen vi mng LAN

1. Nhn din tn my tnh khai bo trn mng

- Trn mn hnh Desktop nhn phi chut vo MyComputer/Chn Properties

- thay i gia Workgroup hoc Domain cn nhn vo nt Propertries

- C hai la chn (Member of): Domain nu mun cu hnh l my tnh dng vng, cn Workgroup l thnh vin trong mt nhm lm vic).

2. Mt s lnh thao tc c bn trn mng LAN mi trng MSDOS

a) Chuyn sang ch giao tip MSDOS:

- Start / Run / Cmd / OK

- Hoc Start/Run / Command / OK i vi windows98

b) Kim tra s kt ni mng gia hai im trong mng

Ping

Lnh Ping s gi 4 gi tin t my hin ti cho n tn my g trong lnh, qua tn my lnh s d tm ra a ch IP v gi 4 gi ny n. Mi gi tin c ln l 32 bytes. Thi gian sng ca mi gi tin ny l TTL=128ms. Nu qu 128ms m my nhn khng gi tr li ACK nhn c gi tin th coi nh khng gi/nhn c gi tin. V lc ny kt lun l kt ni mng khng thnh cng.

c) Gi tin nhn trn mng LAN

Net Send Ni dung tin nhn

c) Kim tra cu hnh tng th ca my tnh trn mng

- S dng lnh Ipconfig/all

IPConfigTa dng lnh IPConfig khi cn bit trng thi ca TCP/IP configuration ca computer. Khi dng lnh IPConfig vi /all switch, chng trnh s hin th mt bo co chi tit v configuration ca tt c ct mng, k c cc miniports mng rng (Wide Area Network) no hin din, thng dng cho remote access hay cc mc ni Virtual Private Network (VPN). Vi DNS dynamics update bn cng c th dng IPConfig ng k computer vo dch v DNS.

xem chi tit ca TCP/IP configuration1. nh vo cu lnh ipconfig /all

2. c qua kt qu kim tra xem:

C mt IP Address khng?

C mt Default Gateway khng?

C mt DHCP server khng?

Hnh trn cho thy:

Hostname l Sadec

DNS suffix (ch theo sau Sadec) l Vovisoft.com

Sadec c hai mc ni qua hai ct mng c tn l ICS v Local Area Connection.

Ct ICS:

Hiu ca ct mng l NETGEAR

a ch tht (MAC Address)

IP Address ca ct c configured t ng

Hin gi IP Address ca ct l 169.254.164.100. iu ny c ngha l DHCP khng chy tt hay ngng.

Khng c Gateway

Ct c 3 DNS servers

Ct Local area Connection:

Hiu ca ct mng l Realtec.

a ch tht (MAC Address)

Ct c mt static IP Address - DHCP khng c enabled.

Khng c Gateway

DNS server c cng mt IP Address. iu y c ngha l Sadec l DNS server.

WINS server c cng mt IP Address. iu y c ngha l Sadec cng l WINS server.

C mt s switches khc ca lnh IPConfig cng rt thng dng:

SwitchCng dng

/flushdnsXa b cache cha tn trong DNS

/registerdnsLm mi li tt c Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) leases v ng k li tt c tn DNS. Mt lease l mt hp ng m DHCP cho php mt computer c dng mt IP Address trong thi hn bao lu.

/displaydnsHin th cache ca DNS resolver

/release Hy b lease v mt IP Address cho mt ct. Nu khng ni r tn ct no th DHCP hy b mi leases

/renew Pht hnh mt lease mi vi IP Address cho mt card. Nu khng ni r tn ct no th DHCP pht hnh lease mi cho mi ct.

Bn nn thn trng khi dng lnh IPConfig trn client computer. C nhiu features tn tin ca IPConfig tuy hay nhng khng nn dng trn mt my client nu khng c s tr gip ca mt administrator v mng. Dng lnh ny sai lc c th lm cho client computer mt mc ni vi server.

bit thm v cc switches ca IPConfig hy nh IPConfig /?.

NSLookupNSLookup l mt cng c tin dng gii quyt nhng kh khn v DNS, chng hn nh host name resolution (tm IP Address ca mt computer) bng cch c nhng records trong DNS database. Ta dng NSLookup bng cch nh nslookup , trong name l host name ca record m bn ang tm, v server l tn ca server m bn mun hi. Nu server khng c cung cp th default server s uc dng.

Kt qu trong hnh trn cho bit DNS server khng th tm ra tn host hay IP Address trong authoritative domain. Ci authoritative domain c th nm trn DNS server y hay mt DNS server khc m DNS server ny lin lc c.

Khi bn khi ng NSLookup, n hin th host name v IP Address ca DNS server c configured cho h thng a phng, ri hin th mt command prompt cho bn tip tc hi.

Mt cu hi c kt qu tt s c dng nh di y:

Bn c th hi nhiu th cng mt lc vi command-line parameter -d2 khi dng verbose debugging enabled. Verbose debugging cho php bn kim tra cc bc hi v p gia computer hi (resolver) v server..

Mun bit thm v cch dng NSLookup ch cn nh ? hay help.

TracertTracert hin th ng i gia ngun (source host) v ch (destination). Ch nh Tracert s hin th ch dn nh sau:

Trong hnh di y, Tracert hin th cc routers pht hin dc ng t host cho n ch; sau hai routers th trace n ni.

Trong trng hp trace khng i n ch c, th kt qu l mt du hoa th (*) nm nhng ct thng dng hin th thi gian i gip vng, v c hin th s ip Request time out, hay s ip li no khc trong ct bn phi, ni domain name hay IP Address thng c hin th.

Lnh Net user:

Net user /?Xem hng dn s dng cu lnh

Net userXem danh sch cc ti khon c trn my tnh

Net user /add TnTKThm ti khon mi

Net user /delete TnTKXa ti khon

Bi tp thc hnh mng phc v cho cc thnh vin trong gi thc hnh. Bi 1: S dng mng LAN1. S dng mng Workgroup, quan st cc my tnh ang hot ng trong nhm thng qua biu tng My Network Place. Nu biu tng ny khng tn ti trn mn hnh Desktop th c nhng phng php no tip cn vi mng.2. Kim tra a ch IP v cu hnh mng ca my trm bng giao din Windows.3. Kim tra a ch IP v cu hnh mng ca my trm bng dng lnh.4. Kim tra s kt ni ng hay sai gia hai my trm A v B thng qua lnh Ping.5. Ti my trm A ci t my in Local (gi s my trm A c kt ni my in). Ti my trm B ci t my in Network. Hy tin hnh in th mt vn bn t my trm B ln my in mng ci t my trm A.6. Kim tra card mng ci t trn my trm l loi card g, tc truyn d liu nh th no? Nu card mng khng ci t thnh cng, th du hiu th hin nh th no trn my trm. Cch khc phc ra sao?7. Thit lp a ch Ip cho my trm theo cu trc a ch lp A. Gii thch cc thng s trong bng thit lp cu hnh a ch IP.8. Thit lp a ch Ip cho my trm theo cu trc a ch lp B. Gii thch cc thng s trong bng thit lp cu hnh a ch IP.9. Thit lp a ch Ip cho my trm theo cu trc a ch lp C. Gii thch cc thng s trong bng thit lp cu hnh a ch IP.10. To ti khon TK11 trn my trm s 1, to ti khon TK21 trn my trm s 2 bng giao din Windows. Quy nh TK11 trn my trm s 1 thuc nhm Administrator. Ch mt khu gn cho cc ti khon lun l 12345611. To ti khon TK12 trn my trm s 1, to ti khon TK22 trn my trm s 2 bng giao din MSDOS. Ch mt khu gn cho cc ti khon lun l 12345612. Chia s th mc TM11 trn my trm s 1 cho ti khon TK11. Ti my trm s 2 hy sao chp ti liu chia s trong TM11 ca my trm s 1. Kim tra xem vic chia s c phn loi (full control, read only).13. Thc hin cc lnh sau trn mi trng MSDOS:Ping TenMayPing DiaChiIPPing DiaChiWebIpConfigIpConfig/allNet UserNet User Taikhoan /AddNet User Taikhoan mtkhu /AddNet User /DeleteNet Use \\may53 /User:TentaikhoanTracert www.yahoo.comNetstat -aNet viewNet share vidu1=d:Net share vidu2=d:\music

Bi 2: S dng trnh thit k