Thuc Hanh Photoshop

  • View
    126

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

Bi thc hnh PhotoshopThi gian: 6 tit. Bi thc hnh ny s gip sinh vin bit c nhng thao tc c bn trong Photoshop: To mt tp tin mi Chn cc hnh nh Chn vng chn, cc hiu ng trn vng chn To bng Chn ch v cc hiu ng ch

Xut nh cho Web.

Bi hng dn ny s dng phin bn Adobe Photoshop CS3. Chng ta s to ra mt banner qung co n gin trn Web. Sinh vin c cung cp sn mt s hnh nh v c th t tm kim thm cc hnh nh khc.

1

Thao tc 1: to tp tin.1. Khi ng chng trnh Adobe Photoshop CS3.

2. Chn File/New Nhp cc thng s cn thit: Chiu rng cao. V d: 600x150 px. Chn OK.

2

3

Thao tc 2: Chn hnh vo trong bn thit k hin ti.1. C nhiu cch thc hin. D dng nht l dng Photoshop m mt hnh nh c sn, sau , chn khi (c th chn tt c - Ctrl_A), ri Copy Ctrl_C, v Paste Ctrl_V vo ca s thit k ca mnh. 2. Photoshop s to mt Layer mi cho hnh nh mi chn vo.

d qung l, chng ta nn t tn cho Layer ny. (Click phi vo tn Layer, chn Layer Properties, nhp tn cho Layer). Lu : Khi thao tc trn i tng no, phi chn Layer cha i tng .3. Thay i kch thc ca hnh nn va chn vo: Chn Layer cha hnh

nn, Chn Edit/Free Transform hoc bm Ctrl_D, xut hin cc hnh vung nh ti cc bin ca hnh. Dng chut ko thay i kch thc.

4

Thao tc 3: Chn v chnh sa vng chn.1. Dng Photoshop m mt hnh mi cn ly vng chn. y, chng ta cn ly vng chn c ch, cn nn mu trng th khng ly.

2. Dng cng c Magic Wand Tool ly nhanh vng chn

Lu chnh Tolerance chn cc pixels c mu mc ging nhau nh th no.

5

Nhp chn vo vng nn mu trng. Khi , vng chn ca chng ta l ton b nhng nn mu trng, nhng gia cc ch O cha c chn. Tip tc trn thanh Menu nhanh, chn vo Add Selecttion thm vng chn, chn vo vng nn gia cc ch O. gp

6

Nh vy, ton b vng c chn l nn mu trng. Tuy nhin, chng ta cn chn vng c ch v hnh. Click phi chn Select Inverse o vng chn

Vng chn s thnh

7

3. Chnh vng chn. Lm mn bin chn: Select/ Modify/ Smooth

8

Nu chng ta copy vng chn ny th cha p, nn s lm

Nn lm m bin vng chn. Trc khi lm m, phi m rng vng chn: Select/ Modify/Expand

9

10

Sau , lm m bin vng chn: Select/ Modify/Feather

n lc ny, vng chn s c bin m. Nu copy vng chn ny th s p hn.

11

Copy vng chn ny sang bn thit k. Chnh kch thc cho nh li v t trn gc tri ca bn thit k.

di chuyn, chn cng c Move Tool: Layer cha i tng ang x l.

. Lu : phi chn ng

12

Thao tc 4: To bng cho hnh.Chn vo bn thit k hnh mi, i tn layer thnh LiveHUI

02 layer trn vo nhau, chng ta chnh Fill: 50%. Lu phi chn ng Layer ang x l.

13

Nhn i Layer: Click phi, chn Duplicate layer, t tn l LiveHUI bng. Chn Ctrl_T v dng chut ko lt ngc hnh.

14

Chn layer LiveHUI_bong, Chn cng c: Add layer mask.

Khi , layer LiveHUI_bong xut hin nh sau:

Chn vo Mask, chn cng c: Gradient Tool t chuyn mu. Ch , mu en trng. hiu c v Layer Mask, vui lng c trong gio trnh Photoshop.

15

Ko drag chut thng ng t di ln chuyn mu bng. Ch no c t mu en th bng s b khut.

Thao tc 5: To layer mi.Chn biu tng Add New Layer: , t tn Layer mi l: Nenden.

Dng cng c Marquee Tool to vng chn. Drag qut khi vng chn.

16

Dng cng c: Paint Bucket Tool mu vng chn. Chn mu:

17

V Click mu vo vng chn. Lu chn Layer mi to (Nenden) mu.

Ko Layer Nenden xung di layer LiveHUI.

18

Ri chnh Opacity cn 25%. (lm cho trong sut).

Bm Ctrl_D b vng chn

19

Thao tc 6: Chn ch v hiu ng.Chn cng c: Type Tool.

Click vo bn thit k. Sau nhp vn bn. V d: Trng i hc Cng Nghip Tp. H Ch Minh Khoa Cng Ngh Thng Tin

Mun thay i ch, chn li cng c Type Tool, chn vo dng vn bn chnh sa. Qut chn khi cc ch cn nh dng v thay i thng s. V d nh thay i mu:

20

ch vit p hn, th s dng cc hiu ng. Click phi vo tn ca Layer, chn Blending Option

21

Mn hnh hin th nh bn di. Th chn v thay i cc hiu ng, c th thy hiu ng tc ng ngay lp tc. Chn OK thit lp.

Tng t cho cc dng ch khc. Cui cng ta c banner nh sau:

Hy thay i ty theo thch. T dng nhng hnh nh khc thc hnh thm nhiu ln.

22

Thao tc 7: Xut hnh in n v xut hnh cho Web.1. Lu hnh nh in n. Chn File/ Save As

23

Chn loi nh dng. V d:.JPG. Chn cc thng s.

2. Lu hnh nh cho Web.

24

25