Thuc hanh sp

Embed Size (px)

Text of Thuc hanh sp

  • 1. GVHD: Mai Hong Phng.Nhm TH: hi ng_nhm 1

2. 1.lm th no bn bo m rng hs cabn t uc chun hc tp tng ngvi cng sc b ra trong cc hatng m v cc d n?D n l mt chng trnh v mt cngvic mang li li ch cho tp th nhm.C nhiu ngi cng tham gia trong mtd n. d n thnh cng i hi nhm phihot ng tch cc, c thi gian chun b,tho lun vi nhau. 3. Ta cn ch cc vn sau:Nm c tnh hnh hc tp ca hs: da trnkin thc c l hs bit v cht lng, cc tnhcht ca cht lng, hiu uc s chuyn th.Ngha l, hs bit c s bin i ca vt chtty thuc vo iu kin nht nh. ra d n va sc vi hs: cn c vo kinthc hs bit ta da ra d n V U MARI???Da vo chun kin thc cn t c tvn cho hs: thng qua d n trn hs s bituc s chuyn ha gia lng v kh. l hintung ha hi v ngng t. 4. thc hin nhng vn trn ta cnc phng php ph hp.Kho st trnh hs ca bn bng cch cho kim tra. T c nhn xt nh gi: lp bi kim tra trc nghim linquan ti kin thc c v cht lng v s chuyn th.Thng qua kt qu kim tra, GV a ra phng php phhp.Cn c vo trnh v chun kin thc theo quy nh m ra d n ph hp.Xc nh mc tiu cho bi hc: hs hiu c s ha hiv ngng t, phn bit c s ha hi v s si, vndng gii thch hin tng ma ri, sng mXy dng b cu hi nh hng.Hng dn hs thc hin d n.Thng xuyn theo di v iu chnh kp thi nhng sailch. 5. Xy dng b cu hi nh hng.CHKQ: ti sao li c ma?CHBH: Ti sao li c ma?Vt cht l g?Vt cht tn ti nhng dng no?Chng c tn ti bt bin hay khng?CHND:Nc c l vt cht khng?S ha hi l g? N c bao nhiu hnh thc? cim ca nhng hnh thc ?S ngng t l g?nh ngha p sut hi bo ha, hi kh.Phn bit s bay hi v s si.Trnh by mi quan h gia ha hi v ngng t.Ta thy s ha hi v ngng t u? m khng kh l g? Hy phn loi v nu vaitr ca n.K tn mt s loi m k m em bit. 6. Hng dn hs thc hin d n:Gii tiu d n v u ma ri vi hs. Chia lpthnh 3 nhm thc hin d n.a ra mc tiu cho cng vic ca tng nhm.Nhm 1: tm t liu thuyt trnh cho bi hc.Nhm 2: vn dng l thuyt gii thch hin tngma ri, sng m.Nhm 3: vn dng vo thc tin iu ch nc ct.Thng xuyn theo di v iu chnh kp thi nhngsai lch: hi thm tin trnh cng vic ca mi nhm( hi trc tip, thng qua mail, ). 7. 2. Nu hs t chu trch nhim v vic hc ca cc em th lm sao chng ta bo m rng cc em hc c nhng iu quan trng?Cc vn quan tm: Chun kin thc : kin thc cn t c trong d n v u ma ri. Hc sinh phi tp trung vo bi hc v i ng trng tm: trong qu trnh thc hin d n nhm phi tp trung vo nhim v ca mnh. Nhm 1: tp trung tm ti liu cho bi thuyt trnh. Nhm 2: vn dung gii thch. Nhm 3: vn dng iu ch nc ct. 8. Hng gii quyt nhng vn trn:Lp k hach c th: k hach bi dyM t d n : S ha hi v s ngng t l mt hintng trong t nhin c vn dng vo thc tincuc sng ca con ngi. Trong c hin tng mari rt ph bin th nhng c my ai hiu c nguynnhn ca n, vn ny cn c gii thch.Trong bi hc hm nay, chng ta tm hiu v s ha hiv s ngng t. Thng qua cc hot ng ca bi hccc em tm hiu ti liu thuyt trnh, m t th nghim,gii thch mt s hin tng trong t nhin v vn dngvo thc tin cuc sng.Vd: gii thch hin tng ma ri, sng m, sngng trn l, phi ngoi nng nhanh kh hn.Vn dng iu ch nc ct. 9. Mc tiu i vi hs: hs hiu uc s ngng t v hahi. Vn dng gii thch v iu ch nc ct.Gv thng xuyn gim st kim tra: theo di tin trnhcng vic bng cch hi trc tip hoc qua mail.Nhc nh, iu chnh sai lm nu c : nu pht hinhs i lch hng gv nhc ngay v yu cu lm li, tvn r rng hn cho hs hiu.t vn hng vo trng tm bi hc:Nhm 1: em hiu th no l ha hi, ngng t. S sil g?....Nhm 2 : da vo l thuyt v s ha hi ngng t emhy gii thch ti sao li c ma, c song m vosng sm trong ma lnh.Nhm 3 : da vo l thuyt v s ha hi v ngng tem hy iu ch nc ct. 10. 3. Lm th no bn bo m vn t chutrch nhm khi hc sinh lm vic theo nhm?Lm vic nhm l tp hp nhiu ngi.Nhm cng tn ti hon thnh mtmc tiu nht nh.Nguyn tc chnh l c lp, tng tcv nh hng qua li ln nhau.Chu trch nhim qua li ln nhau tmc tiu chung.Mi thnh vin phi c thc v nhimv ca mnh. 11. Mt s vn quan tm v hng gii quyt:Bin yu cu thnh nhu cu:t tnh hung c vn thu ht s t m ca hs :trong cuc sng ca chng ta c cc cht rn, lng kh. Vy chng c quan h vi nhau nh th no?Ti sao tri ma?....Cch lm vic nhm :Hng dn cch lm vic nhm : chia nhm, yu cu minhm bu ra nm trng, nhm trng c quyn phn cngvic v yu cu thnh vin trong nhm lm, nhm tho lunv a kin, nhm trng nhn xt tinh thn lm vic cacc thnh vin. Thnh vin trong nhm phi tn trng nhau,cng hp tc v mc tiu chung.Nu li ch khi lm nhm: mi ngi mt cng vic nn talm vic t hn c cht lng hn, tch ly k nng lm nhm,tho lun, hp tc 12. Hs phi t gic, tch cc v c trch nhim khi lm nhm:Nu mnh c u im hay kh nng lm vic no thnhn vic .vd: lm word, pp, thuyt trnh, th nghm, tmti liu, tng hp t liu,.Nu lm sai th phi sa, han thnh tt cng vic cgiao, ng thi hn,..Nhm trng phn cng vic, nhn xt kt qu lm vicca tnh thnh vin, np li cho gv.Gv a nhn xt, khuyn khch, ph bnhGv dng im s khuyn khch tinh thn hs. Ngaiim nhm nu tch cc c hiu qu tt s cng im,ngc li b tr.