Thuiszorgplatform Ieper – Lo-Reninge LAS regio Ieper Maandag 23 januari 2012

 • Published on
  15-Jan-2016

 • View
  34

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Thuiszorgplatform Ieper Lo-Reninge LAS regio Ieper Maandag 23 januari 2012. -------------------------------------------------------------- L okaal A ntennepunt S EL regio Ieper Thuiszorgplatform Ieper Lo-Reninge. Thuiszorgplatform t.o.v. LAS regio Ieper en SEL MWVL. Wat is SEL MWVL?. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • Thuiszorgplatform Ieper Lo-ReningeLAS regio IeperMaandag 23 januari 2012

  --------------------------------------------------------------Lokaal Antennepunt SEL regio Ieper Thuiszorgplatform Ieper Lo-Reninge

 • Thuiszorgplatformt.o.v. LAS regio Ieper en SEL MWVL

 • Wat is SEL MWVL? Vanaf 1 januari 2010 werd het SIT officieel omgevormd tot SEL. Vanuit 5 voormalige SITs werd 1 SEL gevormd. SEL staat voor Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg.

  Missie: het SEL MWVL is actief binnen de eerstelijnsgezondheidszorg en ondersteunt de thuiszorg door het aanmoedigen van het multidisciplinair overleg op patintenniveau en het verzekeren van het zorgcontinum van de patint door interactie en samenwerking tussen de partners in de thuiszorg en met de thuisvervangende en thuiszorgondersteunende zorgsector.

 • Kerntaken SEL MWVL

  Het ondersteunen, bewaken en aanmoedigen van het multidisciplinair overleg (MDO) in de thuiszorg.

  Dit wordt gerealiseerd door:het bewaken van de praktische organisatie van de multidisciplinaire overleg-momenten (te realiseren door de OCMWs, de regionale dienstencentra of een andere zorgaanbieder die zijn bereidheid hiertoe kenbaar gemaakt heeft aan het SEL). het toeleiden voor multidisciplinair overleg naar de zorgcordinatoren van RDCs en OCMWs en naar andere zorgaanbieders die hun bereidheid hiertoe kenbaar hebben gemaakt aan het SEL; het bewaken van de kwaliteit van de MDOs;het aanmoedigen tot het maken van zorgplannen en het gebruik van het communicatieschrift of e-zorgplan; het organiseren of ondersteunen van multidisciplinaire vormingen; samenwerkingsprojecten tussen de verschillende organisaties en disciplines opstarten of opvolgen tot een betere afstemming van de zorg in de thuissituatie.

 • Kerntaken SEL MWVL

  2. Het zorgcontinum van de patint verzekeren.

  Dit wordt gerealiseerd door:het opstarten van samenwerkingsprojecten tussen de verschillende organisaties en disciplines of het opvolgen tot het verzekeren van een zorgcontinum voor de patint; de ondersteuning van de progressieve invoering van multidisciplinaire zorgtrajecten.

 • Kerntaken SEL MWVL

  3. Communicatie en interactie

  Dit wordt gerealiseerd door:het actualiseren en actief bekendmaken van een volledig overzicht van de zorgaanbieders in de eerstelijnsgezondheidszorg via het thuiszorgzakboekje; het bekendmaken van de werking en de initiatieven van het SEL MWVL; adviezen verlenen aan of interactief meewerken met lokale, regionale, provinciale, Vlaamse of federale instanties op het vlak van eerstelijnsgezondheidszorg;een projectmatige werking uitbouwen in interactie en samenwerking met de tweedelijnsgezondheidszorg en/of andere organisaties en disciplines waarbij bepaalde noden of hiaten binnen de thuiszorg kunnen aangepakt worden en waarbij de gelijkwaardigheid van de partners steeds verzekerd wordt

 • Structuur SEL MWVL1. Centrale zetelOm de middelen en de medewerkers zo optimaal mogelijk in te zetten, wordt de zetel van het SEL MWVL gecentraliseerd op n plaats in het werkingsgebied. Deze vestigingsplaats is Mandellaan 101 te 8800 Roeselare

  2. LAS: Lokale Antennepunten SEL Het SEL werkt meer op regionaal niveau en de centrale zetel staat verder af van het patintengebonden zorgoverleg. Daardoor bestaat het gevaar dat het SEL de lokale accenten en invloeden zal verliezen. Er wordt uitgekeken naar een structuur die rekening houdt met deze lokale accenten. Een lokale verankering dringt zich hierbij op. Op die wijze beogen we niet alleen overleg en samenwerking op regionaal niveau, maar ook op lokaal niveau met de zorgaanbieders die actief zijn op het werkterrein

 • Structuur SEL MWVL3. Bestuurlijke organisatieEn VZW met Algemene Vergadering - Raad van Bestuur -Dagelijks Bestuur. De leden van de Algemene Vergadering zijn plaatselijke vertegenwoordigers van zorgaanbieders - werkzaam in de SEL-regio - vertegenwoordigers van verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers en vertegenwoordigers van vrijwilligersorganisaties.Er wordt gestreefd naar evenwichtige vertegenwoordiging: - vanuit de verschillende disciplines - rekening houdend met een geografische verspreiding in de vertegenwoordiging van de disciplines en diensten. - er zijn 7 verplichte disciplines (huisartsen, thuisverpleegkundigen en vroedvrouwen, dMW van de ziekenfondsen, diensten gezinszorg, OCMWs, LDCs en WZCs)De voorzitter of ondervoorzitter van het SEL is een huisarts.

 • Welke regio omvat SEL MWVL?Het gebied van SEL MWVL valt samen met de zorgregio regionale stad Roeselare en omvat volgende steden:

  Roeselare (Roeselare, Ardooie, Ledegem, Moorslede, Lichtervelde, Hooglede, Staden en Kortemark)Diksmuide (Diksmuide en Houthulst)Izegem (Izegem, Ingelmunster en Lendelede)Tielt (Tielt, Meulebeke, Pittem, Ruislede, Wingene en Oostrozebeke)Ieper (Ieper, Lo-Reninge, Heuvelland, Mesen, Langemark-Poelkapelle en Zonnebeke)Poperinge (Poperinge en Vleteren)

 • Thuiszorgplatforms in LAS regio Ieper

  Waarom lokaal?

  Voordeel voor SEL:

  Het SEL heeft nauwer contact met de lokale hulpverlenersDynamische werking die gedreven wordt door lokale accentenVeel lokale contacten, het SEL is goed gekendDe SEL-informatie stroomt gemakkelijk door naar de thuiszorgaanbieders

 • Thuiszorgplatforms in LAS regio Ieper

  Waarom lokaal?

  Voordeel voor lokale zorgaanbieders:

  De kans tot ontmoeting en uitwisseling van informatieOp de hoogte blijven van regionale en lokale thuiszorginitiatievenAfspraken dichter bij het natuurlijk milieu van de zorgbehoevendenSamenwerken rond lokale themasLokale ideen en visies worden meegenomen naar het SEL

 • Thuiszorgplatforms in LAS regio IeperDoelstelling:

  De doelstellingen worden bepaald door de lokale zorgaanbieders zelf, maar kunnen o.a. de volgende zijn:

  Elkaar en elkaars werking beter leren kennen, waardoor vlotter contact genomen wordt met collegas in probleemsituaties rond zorgvragersVia een open forum informatie uitwisselen over lokale knelpunten good-practices nieuwe initiatieven Samen met lokale zorgaanbieders lokale projecten of initiatieven opstartenMet als einddoel: vlotte samenwerking en goede zorgafstemming rond de individuele patint/clint/gebruiker

 • Thuiszorgplatforms in LAS regio IeperMiddel:

  Samenbrengen van lokale zorgaanbieders van verschillende disciplines die actief zijn in de gemeenteOpen forum aanbieden met respect voor ieders eigenheidUitwisselen van ervaringen, deskundigheid, Samenwerken rond thuiszorg en eerstelijn

 • Thuiszorgplatforms in LAS regio IeperDoelgroep:

  Iedere lokale professionele eerstelijnsmedewerker/veldwerkerIedereen die actief is binnen de eerste lijn en thuiszorgIedereen die interesse heeft om de overgang van de ene setting naar de andere te optimaliseren (overgang van thuissituatie naar ziekenhuis of rusthuis en omgekeerd, samenwerking met dagverzorgingscentra, centra voor kortverblijf, LDCs, )De doelgroep kan heel ruim gezien worden, maar we hopen vooral op de medewerking van de veldwerkers, de zorgaanbieders die dichtbij de patint de zorg op zich nemen.

 • Thuiszorgplatforms in LAS regio IeperHoe?

  4x/jaar samenkomen:3x/jaar bijeenkomst van het thuiszorgplatform (= TZP)1x/jaar bijeenkomst van de 3 thuiszorgplatforms in de overkoepelende vergadering van LAS regio IeperHet secretariaat wordt opgenomen door het OCMW:Uitnodigingen versturen en inschrijvingen bijhoudenVerslagen opmaken en bezorgen aan leden van het TZPHet voorzitterschap wordt opgenomen door een huisarts:De voorzitter zorgt samen met de secretaris voor het inhoudelijk gedeelte van het TZP. Zij worden hierin ondersteund door de stuurgroep van LAS regio Ieper en door het SEL.De voorzitter zit de vergaderingen voor.

 • Thuiszorgplatforms in LAS regio IeperDoel: meer dynamiek ontwikkelen en dichter bij de gebruiker staan

  Middel: Ontmoeten van collegas, uitwisselen van ervaringen, samenwerken rond de thuiszorg.

  Voor wie: iedere persoon die werkt of genteresseerd is in de thuiszorg (veldwerkers)

  Hoe: 4x/jaar samenkomen secretariaat wordt georganiseerd vanuit het OCMW voorzitterschap door HA (indien mogelijk)

  Mogelijke agendapunten: informatieronde met nieuws uit de sector/regio, voorstelling diverse diensten/initiatieven, nieuws uit het SEL, themas aangebracht door leden van het TZP, concrete (anonieme) thuiszorgsituaties,

 • Informatie vanuit het SEL MWVL

 • Thuiszorgzakboekje

 • ThuiszorgzakboekjeDit is een handig instrument dat zowel uit een geschreven als een online versie bestaat. Het helpt je gemakkelijker de weg naar de gepaste zorg te vinden.Je vindt er informatie over alle thuiszorgmogelijkheden in de regio, zowel organisaties als zelfstandige zorgaanbieders.

  Nieuwe druk: Sedert voorjaar 2011 zijn de nieuw gedrukte thuiszorgzakboekjes (TZZB) van LAS regio Ieper beschikbaar. Die zijn hier verkrijgbaar.

  Er bestaat ook een online versie van het TZZBVia de online versie kan u bij wijzigingen uw gegevens updaten.De website is voor iedereen toegankelijk.

  Nieuwe zorgaanbieders mogen hun gegevens doorgeven aan het SEL MWVL.

 • Websites SEL MWVL www.thuiszorgzakboekje.be

  Dit is de digitale versie van het papieren thuiszorgzakboekje. Je kan zoeken via regio, gemeente, rubriek, subrubriek, naam zorgaanbieder.Je vindt er de gegevens terug van alle thuiszorgaanbieders/diensten/ die werkzaam zijn rond thuiszorg in een bepaalde regio. (bv. regio Ieper)Elke zorgaanbieder die erin vermeld staat, kan zelf zijn gegevens updatenDoordat dit digitaal is, kunnen de gegevens dag op dag gewijzigd worden en is de informatie die beschikbaar is dan ook veel recenter dan bv. in de gedrukte versie.

 • www.sel