TIẾNG ANH KC THÉP.pdf

 • Published on
  26-Dec-2015

 • View
  58

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • VO NGOC TUAN 1

  Accessory - Ph kin nh:

  Mt sn phm xy dng ph, nh ca, ca s, tm ly nh sng mi, qut gi, ..vv.

  Minh ho:

  Anchor Bolt Plan - Bn v mt bng bulng neo:

  Bn v mt bng mng nh cho bit mi kch thc v tit din cn b tr chnh xc bulng neo, k c phn l ra bn trn btng, phn chn su yu cu. Cng cho bit phn lc ct ( ln v phng) v kch thc bn .

  Anchor Bolts - Bulng neo:

  Bulng dng neo cu kin vo sn btng , mng, hoc gi khc. Thng dng ch cc bulng chn ct v chn tr ng ca ca.

  Assembly - B ghp:

  Hai hay nhiu b phn bt bulng vi nhau

  Astragal - Giong ca:

  Mt tm un c gn vo mt cnh ca bn l hoc ca y ngn bi v nh sng xm nhp

  Auxiliary Loads - Ti trng ph thm:

  Mi ti trng ng lc thay i thm vo cc ti trng c bn m ngi nh phi chu, v d nh cu trc, thit b bc r vt liu v cc ti va chm.

  Back-up Plates - Bn thm:

  Bn ph thm trong lin kt bulng ch xit, to dung sai lp dng, hoc tng cng .

  Base Angle - Thp gc :

  Thanh thp gc di lin tc gn vo bn btng hay dm bc gi cc tm tng.

 • VO NGOC TUAN 2

  Base Plate - Bn :

  Bn gi ca ct thay dm t ln mt .

  Bay - Gian:

  Khng gian gia cc ng trc ca cc cu kin chu lc chnh theo phng dc nh. Cn gi l bc khung.

  Bead Mastic - Matit cun:

  Cht bt di dng cun, dng bt khe ni gia cc tm mi.

  Beam - Dm:

  Cu kin nm ngang ch yu chu mmen un.

  Bill of Materials - Bn thng k vt liu:

  Bn lit k cc b phn, dng ch to, vn chuyn, tip nhn v thanh ton.

  Bird Screen - Li chn chim:

  Li thp dng ngn chim khng bay vo nh qua cc l qut gi v l chp.

  Blind Rivet - inh tn nh:

  Mt thanh cht nh c m v c thn dn n c , dng lin kt cc thanh thp nh. c bit dng bt cc np, mng, v.v. Cn gi l inh tn nh (Pop Rivet).

  Brace Grip - Khuyn cp ging:

  Tao thp m c cun thnh hnh dy tc xon vn xon vo u tao cp lm ging.

  Brace Rods/Cables - Thanh ging / dy cp ging: Thanh thp trn v dy cp t theo ng cho trn mi v tng truyn ti trng gi xung mng v n nh cho nh

  Braced Bay - Gian c ging:

  Gian c b tr ging.

  Bracket - Cng xn:

  Kt cu nh ra khi tng hay ct lin kt mt cu

  kin khc. V d : cng xn dm cu trc.

 • VO NGOC TUAN 3

  Bridge Crane - Cu trc:

  My trc di ng trn cao, chy trn ray v dm cu trc

  Building Codes - Quy chun xy dng:

  Lut l thit lp bi mt c quan c thm quyn, quy nh nhng yu cu ti thiu cho cc mc ch cp php, an ton v cng nng nh lut l phng chy, khng gian v khong cch. Quy chun xy dng thng c cc quy chun thit k c cng nhn. V d: UBC - Quy chun xy dng thng nht l mt Quy chun xy dng

  Building Width - B rng nh:

  B rng theo phng ngang ca nh o t mp ngoi n mp ngoi ca cc ng chun thp tng bin.

  Built-up Section - Tit din t hp, Thanh t hp:

  Cu kin thng thng c tit din ch H, do nhiu bn thp ring r hn vi nhau

  Butt Plate - Bn mt bch:

  Bn ti u mt mt cu kin , t vo mt bn tng t ca mt cu kin khc, to nn lin kt. Dng cho lin kt chu mmen. Cn gi l Bn nh (Cap plate

  By-pass Girt - Dm tng chy sut

  Dm tng chy lin tc dc mp ngoi ca cc ct.

  By-pass Mounted - Lp pha ngoi:

  H thng dm c lp bn ngoi ct v ta vo cnh ngoi ca ct.

  By-pass Mounted - Lp pha ngoi:

  H thng dm c lp bn ngoi ct v ta vo cnh ngoi ca ct.

  C section - Thp ch C, Thp mng:

  Cu kin c to ngui t cun thp thnh hnh ch C.

 • VO NGOC TUAN 4

  ZS NNG

  Ngi lin h V Xun Thin - K s bn hng

  in thoi (84-511) 817 995

  Fax (84-511) 817 996

  Email ZSDanang@zamilsteel.com.vn

  a ch Tng 9,Hoang Anh Gia Lai Plaza, 01 Nguyen Van

  Linh

  Thnh ph/ Quc gia Nng - Vietnam

  M bu in

  ZS H NI

  Ngi lin h V L Giang - Gim c vng

  in thoi (84-4) 831 5002

  Fax (84-4) 831 5276

  Email mailto:ZSDanang@zamilsteel.com.vn

  a ch Unit 901, 911 & 912 trung tm thng mi

  Daoha, 360 Kim M, Ba nh

  Thnh ph/ Quc gia H Ni - Vietnam

  M bu in

  ZS HI PHNG

  Ngi lin h Trn c Kin - Gim c bn hng

  in thoi (84-31) 827 607

  Fax (84-31) 552 544

  Email mailto:ZSDanang@zamilsteel.com.vn

  a ch Ta nh Habor View, 4 Trn Ph

  Thnh ph/ Quc gia Hi Phng - Vietnam

  M bu in

  ZS TP. H CH MINH

  Ngi lin h Nguyn Minh Phng - Gim c vng

  in thoi (84-8) 827 5755

  Fax (84-8) 827 5754

  Email mailto:ZSDanang@zamilsteel.com.vn

  a ch 1205-1206, thp Si Gn, 29 L Dun, qun 1

  Thnh ph/ Quc gia Tp. H Ch Minh - Vietnam

 • VO NGOC TUAN 5

  iu kin c bn

  C section - Thp ch C, Thp mng:

  Cable Catch Assembly - B mc kho cp:

  Cables - Cp:

  Canopy - Mi ua:

  Cantilever - Cng xn:

  Cap Plate - Bn nh:

  Capillary Action - S mao dn:

  Catwalk - Li i hp:

  Caulking - Trt, Xm:

  Channel (Hot Rolled) - Thp ch C, Thp mng cn nng

  Checkered Plate - Bn thp vn:

  Clear Height - Chiu cao thng thu:

  Clear Span - Nh mt nhp:

  Clip - Bn lin kt:

  Closer - Thit b ng ca:

  Closure Strip - Gii bt:

  Coil - Cun thp:

  Cold-Formed Member - Thp to hnh ngui:

  Collateral Load - Ti trng ph thm:

  Column - Ct:

  Component - Thnh phn:

  Concrete Notch - Rnh khc btng, g khc btng:

  Continuous Beam - Dm lin tc:

  Continuous Ridge Vent - Bng thng gi trn nc nh:

  Corner Column - Ct gc:

  Counter Flashing - Tm che khe mi:

  Crane - My trc, cu trc:

  Crane Beam - Dm cu trc:

  Crane Bracket - Cng xn cu trc:

  Crane Bridge - Cu ca my trc:

  Crane Capacity - Sc cu:

  Crane Rail - Ray cu trc:

  Crane Stopper - U chn cu trc:

  Cross Section - Tit din ngang:

  Curb - B ca trn mi:

  Curved Eave - Mp mi cong:

 • VO NGOC TUAN 6

  Canopy - Mi ua:

  Kt cu mi nh ra hoc treo hng, bn di nh tng, ch c ta mt u.

  antilever - Cng xn:

  Dm nh ra, c ta v c nh ch ti mt u

  Cap Plate - Bn nh:

  Bn t trn nh ct hay u mt dm che cho b phn l ra . Dng cho lin kt khp.

  Capillary Action - S mao dn:

  Hin tng nc c dng ln mc cao hn.

  Catwalk - Li i hp:

  Li i hp i n cc thit b c kh thng c t trn mi.

  Caulking - Trt, Xm:

  Dng cht xm trt cc mi ni kn nc .

  Channel (Hot Rolled) - Thp ch C, Thp mng cn nng

  Thanh c to hnh, khi thp ang trng thi na chy, thnh hnh ch C, c

  cc kch thc v c trng quy nh bi tiu chun tng ng

  Checkered Plate - Bn thp vn:

  Bn thp cn c cc ng vn ni ln chng trt ; dng lm cc sn thit

  b cng nghip, li i, bc thang

  Clear Height - Chiu cao thng thu:

  Kch thc theo phng ng t mt sn hon thin n im thp nht ca

  ko

  Clear Span - Nh mt nhp:

  Nh khng c ct bn trong . Minh ha:

  Clip - Bn lin kt:

  Bn hay thp gc dng lin kt hai hay nhiu cu kin vi nhau.

 • VO NGOC TUAN 7

  Closer - Thit b ng ca:

  Thit b c kh, thng gn vo bn l ca, t ng ng

  ca.

  Closure Strip - Gii bt:

  Gii xp ch sn chn vo bn trong hay bn ngoi tm tng v tm mi kn nc.

  Coil - Cun thp:

  Cun thp tm hay dy hp

  Cold-Formed Member - Thp to hnh ngui:

  Cu kin thp nh c ch to t cun thp qua mt lot cc trc cn, nhit bnh thng

  Collateral Load - Ti trng ph thm:

  Ti trng tnh ngoi ti trng thit k c bn, nh ti trng do cc vi phun, h thng in v c kh, trn, v.v.

  Column - Ct:

  Cu kin chnh chu lc ca nh, t thng ng, dng truyn ti t dm chnh ca mi, dn hay thanh ko xung mng. Minh ha:

  Component - Thnh phn:

  Mt b phn c lp ca mt b lp ghp

  Concrete Notch - Rnh khc btng, g khc btng:

  Khc hay g dc mp ngoi ca bn mng hay dm bc cho cc tm tng c ta thp hn mc nn nh, do m ngn bi v nc i vo. Minh ha:

  Minh ha:

 • VO NGOC TUAN 8

  Continuous Beam - Dm lin tc:

  Dm c nhiu hn hai im ta. Minh ha:

  Continuous Ridge Vent - Bng thng gi trn nc nh:

  Hai hay nhiu ca thng gi c lp trn nc

  nh lu thng khng kh. Xem Bng thng

  gi (Ridge

  Vent). Minh

  ha:

  CornerColumn - Ct gc:

  Ct ti gc bt k ca nh. Ct gc c th l ct ca khung chnh hoc ct ca h

  dm ct tng hi. Minh ha:

  Counter Flashing - Tm che khe mi:

  Dim dng ni mt tng bn ca nh chnh vi mi

  ca nh thp hn.

  iu kin c bn

  C section - Thp ch C, Thp mng:

  Cable Catch Assembly - B mc kho cp:

  Cables - Cp:

  Canopy - Mi ua:

  Cantilever - Cng xn:

  Cap Plate - Bn nh:

  Capillary Action - S mao dn:

  Catwalk - Li i hp:

  Caulking - Trt, Xm:

 • VO NGOC TUAN 9

  Channel (Hot Rolled) - Thp ch C, Thp mng cn nng

  Checkered Plate - Bn thp vn:

  Clear Height - Chiu cao thng thu:

  Clear Span - Nh mt nhp:

  Clip - Bn lin kt:

  Closer - Thit b ng ca:

  Closure Strip - Gii bt:

  Coil - Cun thp:

  Cold-Formed Member - Thp to hnh ngui:

  Collateral Load - Ti trng ph thm:

  Column - Ct:

  Component - Thnh phn:

  Concrete Notch - Rnh khc btng, g khc btng:

  Continuous Beam - Dm lin tc:

  Continuous Ridge Vent - Bng thng gi trn nc nh:

  Corner Column - Ct gc:

  Counter Flashing - Tm che khe mi:

  Crane - My trc, cu trc:

  Crane