Tin hoc 10 bai 20 mang may tinh

  • Published on
    20-Jul-2015

  • View
    3.190

  • Download
    8

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>Chng IV: MNG MY TNH V INTERNET</p><p>Mt s kin thc c s v mng my tnh</p><p>Gii thiu mt s dch v trn internet</p><p>Ni dung chnh: </p><p>Tin hc 10</p></li><li><p>Tin hc 10</p><p>MNG MY TNHBi 20</p><p>(2 tit)</p></li><li><p>Bit nhu cu kt ni mng my tnh</p><p>Bit khi nim mng my tnh</p><p>Yu cu v kin thc</p><p>Bit phn loi mng, cc m hnh mng</p></li><li><p>4. Cc m hnh mng3. Phn loi mng</p><p>MNG MY TNH</p><p>1. Mng my tnh l g?</p><p>2. Phng tin, giao thc truyn thng</p><p>Ni dung </p></li><li><p>Hnh 1</p><p>Hnh 2</p><p>1. Mng my tnh l g?</p><p>chia s d liu</p><p>dng chung my in</p></li><li><p>chia s d liu</p><p>dng chung my in, thit b</p><p>cn kt ni mng</p><p>1. Mng my tnh l g?</p><p>-&gt;Mc ch ca kt ni mng: </p><p>cn lm g cc my tnh</p><p>&amp; cc phn mm, cc ti nguyn</p></li><li><p>-Mng my tnh l g? Phm vi kt ni?-Mng my tnh gm nhng thnh phn no? Cc my tnh</p><p> Cc thit b mng Phn mm -&gt; cc my tnh giao tip vi nhau</p></li><li><p>2. Phng tin, giao thc truyn thnga) Phng tin truyn thng (media)</p><p>Kt ni c dy</p><p>Kt ni khng dy</p></li><li><p>2. Phng tin, giao thc truyn thnga) Phng tin truyn thng (media)</p><p>Kt ni c dy- Cc thit b cn thit: </p><p> Cp truyn thng: cp xon i, cp ng trc, cp quang </p><p> Gic cm dng ni dy mng vo cc thit b</p><p>xem hnh</p><p> V mng cho php my tnh c th kt ni vo mng</p></li><li><p>2. Phng tin, giao thc truyn thnga) Phng tin truyn thng (media)</p><p>Kt ni c dy</p><p>-Ngoi ra cn c th c cc thit b:</p><p>B khuch i (Repeater) B tp trung (hub)B nh tuyn (router)</p></li><li><p>2. Phng tin, giao thc truyn thnga) Phng tin truyn thng (media)</p><p>Kt ni c dy</p><p>Kiu ng thng Kiu vng Kiu hnh sao</p><p>xem thmKiu b tr cc my tnh trong mng</p></li><li><p>2. Phng tin, giao thc truyn thnga) Phng tin truyn thng (media)</p><p>Kt ni khng dy</p><p>- Phng tin: sng radio, bc x hng ngoi hoc truyn thng qua v tinh -S dng phng tin g kt ni?</p><p>-u im so vi mng c dy?</p><p>-Hy tr li cu hi 3 SGK trang 140</p></li><li><p>2. Phng tin, giao thc truyn thnga) Phng tin truyn thng (media)</p><p>Kt ni khng dy</p></li><li><p>2. Phng tin, giao thc truyn thnga) Phng tin truyn thng (media)</p><p>Kt ni khng dy</p><p> lp mt mng khng dy n gin, cn c nhng g?</p><p>-im truy cp khng dy (WAP) hoc dng b nh tuyn khng dy (wireless router)</p><p>-My tnh phi c v mng khng dyWireless Access Point</p><p>Xem hnh</p></li><li><p>2. Phng tin, giao thc truyn thnga) Phng tin truyn thng (media)</p><p>Kt ni khng dy</p><p>Wireless Access Point</p><p>im truy cp khng dy (Wireless Access Point)v b nh tuyn khng dy (wireless router) ging hay khc nhau?</p><p>Cu hi m rng</p><p>wireless router</p></li><li><p>2. Phng tin, giao thc truyn thnga) Phng tin truyn thng (media)</p><p>Kt ni khng dy</p><p>Cn lu cc yu t khi la chn dng kt ni v b tr my tnh trong mng (v iu kin thc t, mc ch s dng)</p><p>Cc yu t no?</p></li><li><p>2. Phng tin, giao thc truyn thngb) Giao thc truyn thng (Protocol)</p><p>-Giao thc truyn thng l g?(HS ghi khi nim trong SGK)</p><p>-B giao thc ph bin hin nay c dng ton cu trn internet l TCP/IP TCP: (Transmission Control Protocol) : Giao thc iu khin truyn vn</p><p>Chng phi dng chung giao thc</p><p>-Cc my tnh trong mng, mun giao tip c vi nhau th chng phi nh th no?</p></li><li><p>Thuvienvatly.com</p><p>Cng c bi (tit 1)</p><p>HS ln lt tr li 4 cu hi cui bi (SGK trang 140)</p></li><li><p>Cp xon i</p><p>Cp ng trc</p><p>Cp Quang</p><p>back</p></li><li><p>v mng (card mng)</p></li><li><p>Thuvienvatly.com</p><p>ng truyn</p><p> Kiu ng thng (Bus): </p><p>12 3</p><p>45</p><p>back</p></li><li><p>Thuvienvatly.com</p><p> u im : t cp, d lp t, gi thnh r Nhc im : n tc khi lu lng chuyn trong mng </p><p>ln Kh pht hin h, mun sa phi ngng </p><p>ton b h thng</p><p> Kiu ng thng (Bus): </p></li><li><p>Tt c my tnh c kt ni vi nhau </p><p>thnh 1 vng trn khp kn</p><p>PC5, cho bn, khng phi ca ti. Ti phi chuyn i thi.</p><p>Xin cho !</p><p>Kiu vng (Ring) </p><p>12</p><p>3</p><p>4</p><p>5</p></li><li><p>12</p><p>3</p><p>4</p><p>5</p><p>PC5, cho bn</p><p>????</p><p>Hic hic,ti b h ri, </p><p>hng chuyn i c.</p><p>Kiu vng (Ring) </p></li><li><p>Kiu vng (Ring Topology)Cc my tnh c kt ni thnh mt vng trn theo phng thc im - im</p><p>Backbone</p></li><li><p>Hello?</p><p>Truyn Hello i.</p><p>Hi !</p><p>Kiu hnh sao (star)</p></li><li><p>Hello?</p><p>Ti b h ri!</p><p>????</p><p>Kiu hnh sao (star)</p></li><li><p>Thuvienvatly.com</p><p>Nhc im Khong cch t mi </p><p>my n trung tm ngn (100m)</p><p> S m rng ca mng tu thuc hon ton vo thit b trung tm</p><p> Nu thit b trung tm c s c ton mng s ngng hot ng</p><p>Kiu hnh sao (star)</p></li><li><p>Thuvienvatly.com</p><p>V mng khng dy (Wireless Network Card).</p><p>back</p></li></ul>