tính toán công trình xử lý nước thải

  • Published on
    15-Sep-2015

  • View
    20

  • Download
    12

Embed Size (px)

DESCRIPTION

tnh ton cng trnh x l nc thi

Transcript

<p>1.So lieu dau vaoS liu u vo:Lu lng tnh ton nc thi u vo:Q =60m3/ngy mThi gian hot ng ca trm x lT =20 - 24h/ngy mQ =2.5m3/hBng 1: Cc ch tiu phn tch nc thi u voSTTTn ch tiuv tnhNc thi u vo trm xl ntNc thi sau x l (Ct A ca TCVN 5945 - 2005)1Nhit oC15oC &lt; t</p>