Tipografie graad 11

 • View
  1.720

 • Download
  44

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

 • 1. TIPOGRAFIE
 • 2. WATSE GRAFIE???? Tipografie verwys na: Drukontwerp Studie van tipe en manier waarop dit georganiseer word om woorde, sinne en paragrawe te skep.
 • 3. Waar word dit gebruik? Advertensies Webbladsye Modenywerheid Skryfbehoeftes Televisie Huishoudelike Films toestelle Videospeletjies Horlosies Foonskerms
 • 4. Wat nog??? Verwys ook na: - Handgeskrewe letters - Graffiti - Logos - Letters op plakkate - Reklameborde
 • 5. Voorbeelde
 • 6. Daar is verskillende tipes Tekstipografie- gebruik in koerante, tydskrifte, boeke en dokumente
 • 7. Daar is verskillende tipesvervolg Vertoontipografie Plakkate, boekomslae, tipografiese logos, verpakking, rekenaarskerm tentoonstellings, promosie en reklamemateriaal.
 • 8. Daar is verskillende tipes(3) Kinetiese Tipografie tipe/letters vir krediete of onderskrifte in films of televisie wat beweeg.
 • 9. Hoe word tipografie beoefen? Voorheen? Vandag? Nou wat doen n tipograaf? NB! Lettertipes?
 • 10. Toeka
 • 11. Vandag
 • 12. Terminologie Terme vind hul oorsprong toe letter tipes nog uit driedimensionele reghoekige stukke metaal bestaan het. Vandag- fotografies of elektronies Tradisionele terme word egter nogsteeds gebruik.
 • 13. Terme om letters te beskryf HOOFLETTES kleinletters
 • 14. Lettertipe Def: Om een styltipe te beskryf Nou wat is n styltipe? Styltipe bestaan uit: Hoofletters (A) Kleinletters (a) Figure (&) Breuke ( ) Punktuasie (;)
 • 15. Styltipe vervolg Dit kan verskillende: Breedtes wees (allignment) Kursief (italics) Verskillende gewigte wees (bold)
 • 16. Terme wat gebruik word om letterste beskryf: Apeks Skuinsstreep Staaf
 • 17. Terme wat gebruik word om letterste beskryf: Arm Steel Serif
 • 18. Terme wat gebruik word om letterste beskryf: Ronding
 • 19. Terme wat gebruik word om letterste beskryf: Hoofletterhoogte Kontra VoetBasislyn Hakkies
 • 20. Terme wat gebruik word om letterste beskryf: Kleinletters- kyk na voorbeelde in notas
 • 21. Meting van drukletters/maattipe Ontdekking- beweeglike tipe- Gutenburg Metaaltipes- gietery geproduseer word Elke soort volgens spesifikasies en groottes geproduseer. Moes dit dus standardiseer.
 • 22. Meting van drukletters/maattipe Eerste gestandardiseerde puntestelsel Pierre Simon Fournier 1737 Firmin Didot (1785) Europese Didotpuntestelsel 12-puntestelsel Empiriese Meetstelsel- voet en duim
 • 23. Nou wats die nut??? Standardiseerde metode- verbeter leesbaarheid en algehele estetiese waarde van n ontwerp.
 • 24. Punte en Pikas Punt- meet die tipe se grootte 72 punte in n duim. Nommer op die rekenaarskerm langs die naam van die lettertipe.
 • 25. Pikas Pika vorm deel van die puntestelsel, maar word gebruik om groter mates te meet. Bv. lengte van n tipelyn. 6 pikas= 1 duim 15 pikas = 6 punte
 • 26. Setbreedte Breedte van die tipe Aantal eenhede in die set verskil van letterstelsel tot letterstelsel.
 • 27. Em Ruimte wat deur die letter beslaan word. M
 • 28. Cicero Grootte van n gedrukte letter wat effens groter as die pika is.
 • 29. Druklettergrootte/Tipegrootte Letterbeeldhoogte word ook in punte gemeet Standaard puntgrootte vir n bladsy- 12 Voor die puntestelsel bekendgestel is, was die tipegrootte individueel benoem. Bv- 8-punt Brevier 10-punt Long Primer
 • 30. Die SET,die EENHEID en die EM Breedte = setbreedte Eenhede per letter verskil Eenheid= word bepaal deur die em Em= tipegrootte Bv. em van 10-punttipe is 10 punte
 • 31. Leispasie (Leading) Line spacing Verlede- metaaltipe lyne Om woordlyne apart te hou Geen lyn spasie- solied
 • 32. Spasiring van woorde en letters Verwys na die spasie tussen woorde Gewoonlik die breedte van n klinker (a,e,i,o,u) Vandag digitaal
 • 33. Kerning/Krimping Wat is dit? If we were type, I could kern U and I closer together
 • 34. Kerning/Krimping-Oorvleueling Gegote metaalletters Onaantreklike gapings- tussen seker letter kombinasies Gemaak van n enkele gietstuk. Ligatuur/ koppelletter Vandag is dit outomaties
 • 35. Tipe gerigtheid (allignment) Posisie van die teks op die bladsy. Kan julle dit benoem?
 • 36. Teksverdeling Aaneenlopende teks- verdeel in paragrawe Inleidende Kopie- belangrik Groter letters- beklemtoon Byskrifte/ondersk