Trcsik Mria - Genercis marketing

 • Published on
  25-Nov-2015

 • View
  369

 • Download
  43

DESCRIPTION

Asszocicik, szoksok, letstlusok.

Transcript

 • 221

  GENERCIS MARKETING

  Trcsik Mria

  Napjainkban mr nem az a krds, hogy egy-egy termket fogyasztanak, vsrolnak-e az emberek, hanem az, hogy milyen vsrli csoportok vlasztjk a termkeinket, illetve milyen vsrli csoportoknak knljuk mrkinkat. A szeg-mentci fontos krdss, fontos marketingdntss vlt, amely dnts megalapozshoz klnfle szempontokat vizs-glhatunk. Ugyan a mai marketingirodalom a szemlyre szabottsgig viszi az ignyek kielgtst szmos piac esetben, mgis vannak szp szmban olyan esetek, amelyeknl a nagyobb egysgben val gondolkods segti a hatkony mar-ketingmunkt [Reinhardt and Vossen, 2002]. tfog tmakrk esetben, illetve amikor egy-egy cg nem kpes tl sok, elaprzott szegmenst kezelni, akkor hatkony megolds a genercis marketing.

  A genercis marketing a nagyobb fkpp aktv korcsoportokat vizsglja azok meghatroz lmnyanyaga, rtkei, ignyei s elvrsai alapjn. A kzelts alapgondolata az, hogy a fogyasztk megrtshez, magatartsuk elrejelzshez az albbi tnyezk trsadalmi krnyezetbe gyazott vizsglata szksges: letszakasz, vagyis fi zikai, fi ziolgiai, lelki szempontbl milyen fzisban van az egyn, aktulis krlmnyek, vagyis azok a jellemzk, amelyek vsrlerejt, motivltsgt befolysoljk, kohorsz-lmnyek, vagyis egy korcsoport, ebben az esetben egy generci lmny-tra, amely alaktja tagjai szem-

  lletmdjt.

  A koncepci alapjn az egyes genercik markereit, korszakjelzit kell megismerni, mert akkor magatartsuk nagy vonalakban elrejelezhet, magyarzat tallhat mai dntseikre is.

  A genercikat a kzs tapasztalatok, letlmnyek, vgs soron a kzs rtkek fzik ssze [Shewe and Noble, 2000, 129.p.]. Az sszekapcsolds laza szl, de meghatroz. Laza szl, mert annyi letsors, fogyasztsi-vsrlsi dnts mutatkozik meg egy-egy generci esetben, hogy ezeket rendkvl nehz egysgesnek tekinteni. Mgis van egy meghatroz vonulat az rtkek mentn, amely lehetsget teremt arra, hogy sszekapcsoljuk ezeket a dntseket, s azt lltsuk, hogy a genercik kztt szrevehet klnbsgek vannak s egyben a genercikon bell fellelhet azo-nossgok mozgatjk az oda tartoz emberek dntseit. Ez a vizsglati dimenzi idrl-idre eltrbe kerl, lehetsget adva a kutatknak az jra felfedezs [Tomcsnyi, 2000. 272.p.] lmnyre. A genercik vizsglatnl teht kiindu-lpontunk az rtkorientci klnbzsge. Ezen az alapon val klnbsgttel igen nagy csoportokat eredmnyez a fogyaszti magatarts vizsglata sorn. Felmerlhet a krds, hogy lehet-e egyltaln egy-egy kb. 30 letvet tfog korszak alapjn marketingtervet kszteni az gy egysgestett fogyasztkra. Az idevonatkoz kutatsok alapjn lehet, st kifejezetten hatkonyan alkalmazhat az ezen nagyobb egysgek szerinti bonts. A vllalati stratgia alkots sorn [Barakonyi, 1998, 2002.] sem hagyhatjuk fi gyelmen kvl ezt a vizsglati szempontot.

  ELZMNYEK

  A genercik magatartsnak fi gyelsvel vtizedek ta foglalkozik a Yankelovich-riport cmen kszl kutats-sorozat az Egyeslt llamokban. A munkk koncepcija az, hogy az alaplmnyek, a szocializci sorn megtapasztalt nagyobb s meghatroz trtnsek, a korszellem elksri az embereket letk vgig, hatssal van vlasztsaikra (lsd 1. sz. bra).

 • 222

  kohorszlmnyek

  egyni helyzet

  krnyezeti hatsok

  RTKORIENTCI

  VSRLI, FOGYASZTI MAGATARTS

  kohorszlmnyek

  egyni helyzet

  krnyezeti hatsok

  RTKORIENTCI

  VSRLI, FOGYASZTI MAGATARTS

  1. bra: Genercis hats mechanizmusa [Smith, W. Clurman, A., 1997. 5.p.]

  GENERCIS KUTATSOK PROBLMI

  Fordtsuk fi gyelmnket azonban a genercis marketing nhny problmakrre, gondoljuk vgig azon kvetkezm-nyeket, amelyek ebbl a mechanikusnak tn csoportkpzsi ismrv alkalmazsbl kvetkeznek.

  a genercik lehatrolsa

  Az nyilvnval, hogy a genercik lehatrolsa meghatroz krds ezen szemlletmd esetben. A klasszikusnak sz-mt Yankelovich-riport esetben nem tallunk egyrtelm hatrokat, szmtsi mdokat, de nagyjbl a fi atal gener-ci a 29 vesekig tart, a kzpgenerci a 30 s 59 veseket foglalja magban, mg az ids generci a 60 v flttieket tartalmazza. Nagy krds ma, amikor szmos szocio-demogrfi ai jelensg esetben ltunk vltozsokat, hogy tarthat-ak-e ezek a lehatrolsi ismrvek. Gyakran felmerl vita az, hogy a kitold kpzsi id, illetve csaldalaptsi dnts miatt kezddhet-e a kzpgenercis let a 30. v betltsvel, vagy ezt legalbb 35 ves korig ki kellene tolni. Ameny-nyiben ennek a felvetsnek helyt adnnk, a msik szls rtknl is felmerl, hogy 60 ves kortl tartoznak-e ids ge-nercihoz az emberek, vagy inkbb elbb (fi gyelembe vve a mai magyar helyzetet), esetleg ksbb (fi gyelembe vve a fejlett orszgok trendjeit). Ha ezeket a javaslatokat elfogadnnk, akkor eljutnnk egy t csoportos megoldshoz, ami egyrszt kzeltene az letv-marketing alapjaihoz, msrszt elvenn pont azt az elnyt ennek a gondolati rendszernek, ami a viszonylagos egyszersgben rejlik.

  Hoff mann Istvnn azt veti fel, hogy ngy genercit kellene kezelni, nevezetesen az 1920-38 kztt szletettek, a nagy vltozsok genercijt, az 1939-60 kztt szletettek, a vesztesek s gyztesek genercijt, az 1961-80 kztt szletettek, a rendszervltk genercijt, illetve az 1981-2000 kztt szletettek, az ezredfordul genercijt [Hoff mann, 2007]. Nem vitatjuk, hogy jogosan merlhetnek fel krdjelek a genercis marketing emltse kapcsn, hiszen ez egy baltval vgott szegmenskpzsi gyakorlat, de vitathatatlan, hogy bizonyos piacok esetben mgis kifejezetten jl alkalmazhat.

 • 223

  a genercik lehatrolsnak mdja

  Mindeddig szinte termszetesen fogadtuk el azt a megoldst, hogy a genercik lehatrolsa az letkor alapjn, a sz-letsi idvel, szinte mechanikusan trtnik. Felvetdhet azonban az a krds, fleg a ksbbiekben trgyalt kohorsz-lmnyek gyjtsnek problematikja kapcsn, st az rtkek kutatsnl is, hogy nem szerencssebb-e a genercik lehatrolst azokhoz a nagyobb fordulpontokhoz ktni, amelyek az egyn msodlagos szocializcija, a munkavl-lals megkezdse kapcsn rtelmezhetek. Termszetesen sszefgg a kt kzelts, hiszen adott generci tagjainak tbbsgt hasonl munkavllalsi magatarts jellemez, pldul nem 16 ves korban kezd dolgozni a mai fi atal gene-rci, hanem inkbb 24-26 vesen, gy az letkor is megfelel eligazodst adhat. Eldntend taln az, hogy a genercis

  cmkzs fontos-e, vagy elegend a tnyszer megnevezs.

  a genercik hatrain

  Gyakran felmerl s nehezen elvethet kritika a genercis marketing alkalmazsnl, hogy mi van azokkal az em-berekkel, azok rtkeivel, azok kohorsz-lmnyeivel, akik ppen tlpik a genercis hatrt, vagy ppen kzeltik, de mg nem lptk t. Ezek az tmeneti csoportok magukon viselik mindkt generci jegyeit, kln kezelsk azonban mgsem lehetsges, mert maga a gondolkods lnyege nem teszi ezt lehetv. Tudjuk azonban, hogy ez idrl-idre vitra ad okot, kezelni azonban ebben a rendszerben nem tudjuk, csak akkor, ha klnleges jelentsge van a hatron levk vizsglatnak.

  a kohorsz-lmnyek

  Lnyegi rsze a rendszernek az letkori szigor lehatrols mellett az, hogy az egyes genercikhoz tartozknak ka-rakteresen ms kohorsz-lmnyeik vannak. Krds azonban, hogy milyen kohorsz-lmnyeket vlasztunk a lttatsnl, milyen forrsra koncentrlunk az lmnygyjts sorn. Ezek szrmazhatnak a korosztlyt megrenget nagyobb politi-kai, trtnelmi, gazdasgi esemnyekbl, de felttelezhet a komolyabb innovcik markns hatsa ugyangy, mint a mvszetek befolysa.

  A kohorsz-lmny pregnns kifejezdse lehet teht egy-egy irodalmi alapm (j barzdt sznt az eke, Zabhegye-z, Harry Potter), zenei stlus s emblematikus kpviselje (Kardy Katalin, Mick Jagger, Eminem), fi lmlmny (Casablan-ca, Hair, Pulp Fiction), jelentsebb politikai-trtnelmi esemny (45, 56, 89). A kiemelked kohorsz-lmnyek, az adott kor szelleme alapjn kialakul, dntsi keretet ad f gondolati ramlat a genercik vilgltst jellemzi, termszete-sen a hatron lvk elmosd kontrjaival egytt.

  RTKEK S GENERCIK

  A rendszer alkotelemei kz az rtkorientci is besoroland, ppen ezrt mindig vizsglat trgyt kpezi a gener-cis rtkorientci is. Az rtkorientci- vizsglatok problmja ugyanaz, mint a kohorsz-lmnyek, vagyis az, hogy megtalljuk-e azokat a karakteresen eltr rtkeket, amelyek egy-egy genercit felismerheten jellemeznek. rde-mes ennek kapcsn azt is kiemelni, hogy az rtkorientci az letstlus-vizsglatok egyik gyakran vlasztott kutatsi dimenzija, ami a genercik viselkedst, dntsi ismrveit tkrzi vissza. Ugyan az letstlus- kutatsok esetben mindig tbb csoportot ltunk, mint hrmat, az sszekt kapocs azonban egyrtelmsthet genercik szerint.

 • 224

  Vitakrds lehet az is, hogy miutn egy-egy genercit az rtkorientci, a kohorsz-lmnyek ktnek ssze, ezek fldrajzi, kulturlis hatrai hol hzdnak. Lehetsges-e, hogy nagyobb civilizcis egysgenknt azonosak a kohorsz-lmnyek, az rtkek, vagy ez nem elkpzelhet, legfeljebb kzs mlt orszgcsoportoknl.

  Az szak-amerikai rendszert ler Yankelovich-riport [2002] esetben pldul a megnevezett genercik az rettek (kb. 60 v felettiek) a boomerek, a baby-boom generci tagjai, akik durva kzeltsben a 30-60 v kzttieket jelentik, az X-generci tagjai (XGenerek), akik 30 v alattiak.

  Addik azonnal a krds, vajon ezek a korszakolsok hogyan nznek ki Magyarorszgon. A mi viszonyaink kztt az albbi genercis csoportokat hatroztuk meg: a hbor utn munkt vllalk, a 40-es, 50-es vekben plyakezdk a szoft-szocializmusban, az j gazdasgi mechanizmus krnykn plyakezdk a rendszervlts utni munkavllalk.

  Az rettek s a mi hbor utni genercink esetben hasonl, de nem egymsnak teljesen megfelel alaplm-nyek mutathatk ki. Az azonos, hogy tltk vagy nagyon kzelinek ltk meg a hbort s a nlklzst. Megtapasz-talhattk az elnyom rendszereket, az egynt httrbe szort s engedelmessgre tant kormnyzatokat. A magyar generci hosszabb ideig szenvedte el ezeket a beavatkozsokat a magnletbe, slyosbtva egy forradalommal (1956) s kvetkezmnyeivel. Taln legnehezebb a trtnsekben az volt, hogy a vilghbor utn teljesen j alap gondolati rendszert kellett tvenni, aminek a gykerei nem trtnelmnkbl szervesen fakadak voltak.

  A boomerek s a magyar szoft-szocializmusban munkt vllalk kztt mutathat ki taln a legnagyobb klnbsg. Addig, amg a boomerek, a modernek megtapasztalhattk a prosperits rmt, a lthat s szrevehet gazdagodst, addig nlunk ez az alaplmny egy gondolatilag is zrt, csupn nmaghoz kpesti gazdagodst felmutat trsadalom-ban val lst jelentett. Ha azonban jobban a dolgok mg nznk, akkor a szoft-szocializmusban is jellegben ugyanaz a folyamat mutatkozott, mint a fejlett orszgokban, vagyis megjelent a fridzsider-szocializmus, a kis lptk gazda-gods lehetsge s tnye. Ily mdon azt llapthatjuk meg, hogy a folyamatok hasonlak, csak annak eredmnyeinek megjelense korltozott mrtk a magyar viszonyok kztt.

  Az XGenerek s a rendszervlts utni magyar fi atal generci szervesebb egyttmozgst mutat. A globalizci hatsra a klnbz orszgok generciinak krlmnyei, vlemnyket befolysol tnyezk, ennek hatsra ma-gatartsuk is hasonl, termszetesen egyidejleg eltrek a gazdasgok teljestkpessgeinek alapjn, a nemzeti sa-jtossgok fi gyelembe vtelvel.

  Az amerikai szakrkat mr az jabb, az Y, a millenniumi generci kutatsa rdekli, vagyis irodalma van mr az 1982 utn szletetteknek is, akiket clratrbbnek, agilisabbnak rnak le, mint az X genercit [Bakewell-Mitchell 2003., Howe-Strauss 2002., Maconi 2002.].

  GENERCIK S LETSTLUS

  Az letstlus kutatsok egyik dimenzija az esetek tbbsgben az rtkek, az rtkorientcik vizsglata. Gondolatmene-tnk altmasztsra, miszerint az rtkek s a genercik kztt komoly kapcsolat van, egy letstlus-vizsglati rendszer eredmnyeit hozzuk. Az letstlusInspircis modell [Trcsik, 2003.] az lettemp (gyors-lass), illetve az rtkorientci (modern-tradicionlis) dimenziinak sszefggseit vizsglja. Egy 4000 fs magyarorszgi megkrdezs eredmnyekppen nyolc letstlus csoport alakult ki [lersukat lsd Trcsik, 2007. 138-139. p.]. A kutatsi eredmnyek feldolgozhatk gener-cik szerint is, aminek fbb megllaptsait az albbiakban foglalhatjuk ssze. Az brzols rszleteit a hivatkozott irodalom tartalmazza, most a lttats clja annak bizonytsa, milyen eltr letstlus-jegyek jellemzek a generciknl.

 • 225

  A fi atal generci (30 v alattiak) esetben (lsd 2. sz. bra) ltszik a ktplus helyzet, vagyis vagy nagyon dolgoz-nak, vagy nagyon lmnykeresk a generci tagjai, a trsadalmi tlaghoz kpest jobb krlmnyek kztt lve.

  Jl szitult 1.1%

  Karrier orientlt 4.7%

  Knyszer gyorst 5.2%

  Gyors modern 15.0%

  Leszakad 6.0%

  lmny fogyaszt

  22.3%

  Feltrekv kapaszkod

  16.8%Trsadalmi

  kzp 29.0%

  -4.00

  -3.00

  -2.00

  -1.00

  0.00

  1.00

  2.00

  3.00

  4.00

  5.00

  -3.00 -2.00 -1.00 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00

  Tradcionalits

  Sebessg

  Jl szitult 2.1%

  Karrier orientlt 3.6%

  Knyszer gyorst 11.1%

  Gyors modern 12.9%

  Leszakad 12.2%

  lmny fogyaszt 9.3%

  Feltrekv kapaszkod

  25.6%Trsadalmi

  kzp 23.1%

  -4.00

  -3.00

  -2.00

  -1.00

  0.00

  1.00

  2.00

  3.00

  4.00

  5.00

  -3.00 -2.00 -1.00 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00

  Tradcionalits

  Sebessg

  Jl szitult 1.3%

  Karrier orientlt 1.1%

  Knyszer gyorst 5.5%

  Gyors modern 1.9%

  Leszakad 48.6%

  lmny fogyaszt 4.2%

  Feltrekv kapaszkod

  20.6%

  Trsadalmi kzp 16.9%

  -4.00

  -3.00

  -2.00

  -1.00

  0.00

  1.00

  2.00

  3.00

  4.00

  5.00

  -3.00 -2.00 -1.00 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00

  Tradcionalits

  Sebessg

  2. bra: A fi atal generci 3. bra: A kzpgenerci 4. bra: Az ids generci

  A kzpgenerci (30-59 v) tagjai (lsd a 3. sz. bra) munks letet lnek, rszben k biztostjk a fi atalok jobb lett akr ern fell is, cljuk a felhalmozs, de a szlk tmogatsnak feladata is felmerlhet.

  Az ids generci (60 v felettiek) tagjainak kb. fele tartozik a leszakadkhoz (lsd a 4. sz. brt), br mindenfle csoportban kpviselik magukat, mgis a legnehezebben l generci, a szksg jellemzi ket meghatroz arnyban s nem a grkorcsolyz nagymamk, a vitorlz nagypapk nvekv szma.

  GENERCIS MARKETINGKUTATSOK

  Jeleztk, hogy vannak olyan termkek, szolgltatsok, amelyek esetben a genercis hatr a vsrlsi motivcik vizsglatnl elg egyrtelmen kimutathat. A kvetkezkben nhny kutatsi eredmnyt ismertetnk a genercik magatartsnak rtelmezsre. A kutatsok tervezje, vezetje a szerz volt, gyakran hallgati terepmunkra ptve a primer adatfelvtelt.

  lelmiszervsrls

  1999 tavaszn a genercik vsrlsi magatartsnak megismersre vgeztnk kutatst a vsrlssal kapcsolatos atti-tdk eltr magatartst eredmnyez vizsglatval. A kutats a PTE-KTK Marketing tanszkn kszlt. A kutatst pilot-study jelleggel vgeztk el, tbbfle mdszerrel. A vsrlssal, a frfi -ni szerepekkel kapcsolatos belltdst stan-dardizlt krdvvel mrtk, attitd krdsek esetn 5 fokozat Likert-skln mrtnk. 370 rtkelhet krdv llt az elemzshez rendelkezsre, amelyeket szbeli megkrdezssel ksztettek egyetemi hallgatk. Ezen kvl a genercik magatartst 90 mlyinterjval (egy nap lersa termkek, mrkk hasznlatval) s 75 nvallomssal egsztettk ki.

  Genercik szerint vizsglva a kutats lmnyt az ltszik, hogy a fi atal generci ntagjai szvesen s impulzussze-ren vsrolnak bolthsg nlkl, mg a fi atal frfi ak nem szvesen vgzik a bevsrlsokat s inkbb gyorsan vgezn-nek, esetleg otthonrl vsrolnnak. A kzpgenercinl a nk vsrolnak lelmiszert vagy akci-rzkenyen, rzelmi tltssel, vagy funkcionlisan gyors clorientlt mdon. Az ids generci vrosi tagjai a klasszikus vsrl jegyeit mutat-jk, mg a kisvrosi, falusi tagok a knyszeredettsget, a terhes ktelessget rtik a vsrls alatt.

 • 226

  Gygyszervsrls, hzipatika

  Ezen kutats sorn a gygyszertrba jrs, a gygyszertrakkal kapcsolatos belltds, a hzipatika, a gygyhats k-sztmnyek vsrlsi jellemzit vizsgltuk. A kutats 2003 janurjban zajlott standardizlt krdvvel olyan megoszlsban, ahol a fi atal genercit jelentette a gyerek, a kzpgenercit a szlk vagy a hasonl korak (30-59 v), mg az ids genercit a nagyszl megkrdezetti kr. sszesen 384 f megkrdezse zajlott mlyinterjval, illetve 384 db hzipa-tika-sszers trtnt egyidejleg. A legtbb tmakrt attitdkrdsekkel vizsgltuk, ahol az egyetrts mrtkt egy 1-5 rtk kztti Likert-skln adtk meg a megkrdezettek. A legidsebbek s a legfi atalabbak jellemzen maguknak vsrolnak, mg a kzpgenerci tagjai alapveten nem csak sajt maguknak vesznek ksztmnyeket a gygyszertr-ban. Az ngygyts a kzpgenercit jellemzi leginkbb, ha lehet, nem fordulnak azonnal orvoshoz, hanem megveszik a gygyszert, a gygyhats ksztmnyt s krljk magukat. A gygyszerhez s a gygyszertrhoz val hsg az ids generciknl jellemz, k azok, akik mindig ugyanabba a gygyszertrba jrnak, s k krnek inkbb tancsot a gygy-szersztl, k ismerik el szaktudsukat leginkbb.

  Asszocici sznekre

  2004-ben a klnfle fogalmakhoz kapcsold szn-rzeteket vizsgltuk genercinknt 822 mlyinterj elemzsvel 100 fogalomhoz kellett sznasszocicit megadni 25 sznkd alkalmazsval (pldul milyen sznekbl ll n szerint az euthanzia? az olcs?). Kiderlt, hogy minl idsebb a vlaszad, annl inkbb kerli a harsny szneket magn, kr-nyezetben, a nehz lethelyzeteket a fi atalok inkbb fekete sznnel jellemzik, mg a kzpkorak s az idsek fkpp szrkvel, a betegsg az idseknek inkbb fekete, ha egszsg van, minden van, a tbbieknek inkbb szrke, a rgi-mdi az idseknek barna, mg a fi ataloknak inkbb szrke.

  Genercik asszocicii

  2005-ben elvgzett kutats a genercik asszociciit clozta feltrni, 420 rtkelhet megkrdezs zajlott face to face mdon, a megadott fogalmakhoz az els gondolatot jegyeztk le, majd elemeztk a kapott anyagokat.

  rett generci Kzpgenerci Fiatal generci

  Tanuls

  mester-tantvny viszony,a tanult ember elismerse,

  hobbi vagy semmi,szellemi karbantarts eszkze

  szakmaorientlt,sok szakkzpiskolai vgzett-

  sg, kevs diploms,munkahelymegtarts miatti knyszer,

  a szakmavlts eszkze

  termszetes,tmeges rszvtel a

  felsoktatsban,a felnttsg idejnek eltoldsa,

  tesztorientci

  Munkakiegszt kereset,

  egy letre szl munkahely,llami, szvetkezeti alkalmazs

  pozcitarts,vltoz elvrsok,

  munkanlklisg vagy tl hossz munkanap,

  vllalkozs

  nmegvalsts,munkahelyvlts,

  nemzetkzi munkavllals,multik alkalmazottai

  Egszsgbetegsg,

  gygyszerek, orvos, pols,hagyomnyos letvezets

  kezdd problmk, stressz,hagyomnyos letmd, ki-

  sebb vltoztatsokkal

  termszetes llapot, nem kell trdni vele,

  testmozgs,aktivitsok

  1. tblzat Genercik asszocicii kiemelt tmkra

 • 227

  Ruhatr

  A 2006-ban vgzett kutats a genercik ruhatrnak, ruhavsrlsi szoksainak felmrst clozta. Kt mdszerrel vizsgltuk a genercik ruhzkodst, egyrszt ruha-leltrral, vagyis a megkrdezett ruhinak szmszer listzsval. sszesen 107 ruhatr adatait vettk fel, fkpp nkt (nk 66%, frfi ak 34%), genercinknt egyenletes eloszlsban. Msrszt a leltrozs mellett mlyinterjkat is ksztettnk, genercinknt 22 nvel s 11 frfi val (sszesen 99 interj). Azt lttuk, hogy a nemek kztt ruhzkods tekintetben jelents klnbsgek vannak, ezek fellmljk a genercik kztti eltrseket.

  Genercis hatrok

  2006-ban 1000 fs reprezentatv orszgos mintn vgzett kutatsunk szerint a megkrdezett felnttek (18-74 v kzt-tiek) a genercik hatrait a kvetkez 2. sz. tblzat szerint rtkeltk.

  2. tblzat: Genercis hatrokrl val vlekeds

  Piaci szintek ismerete

  2007-ben a piaci szintek ismerett, azokhoz kapcsold mrkaismeretet vizsgltuk 150 mlyinterj segtsgvel, gene-rcinknt egyenl arnyt kvetve. A vlaszadk 72%-a n, mg 28%-a frfi volt. Hrom piaci szintet vizsgltunk (fels, kzp, als) a drga, az elfogadhat r s olcs jelzk alkalmazsval. A piaci szinteket a genercik jelentsen eltren ismertk s tltk meg, a mrkaismeret s a mrkarzkenysg hihetetlen klnbsgeket mutatott.

 • 228

  MEGLLAPTSOK

  A genercik fogyasztsa, vsrlsainak sszettele, mrtke, sznterei, motvumai eltrek, nyilvnval mdon lt-tathat ez bizonyos termkek, szolgltatsok esetben. A genercik vlemnye igen sok piacon bizonythatan ms viselkedst, magatartst eredmnyez.

  Rendkvl izgalmas krdskr a genercik vizsglata, fbb jellemzik feltrsa s ezek marketingalkalmazsa. r-dekesnek s fontosnak tnik ezen a terleten tovbbi kutatsokat vgezni, kutatsi tmakrket, gyakorlati vonatkoz-sokat is feltrni.

  FELHASZNLT IRODALOM

  BAKEWELL, C. MITCHELL, V-W.2003 Generation Y female consumer decision-making styles. International Journal of Retail and Distribution Management. Vol.

  31. pp. 95 106.BARAKONYI, K1998 Stratgiai dntsek (Csapdk-Buktatk-Megoldsok), JPTE FEEFI Pcs 1998.BARAKONYI, K.2002 Stratgiai tervezs Stratgia alkots. Nemzeti Tanknyvkiad, Budapest 2002.HERBIG, P. KOEHLER, W. DAY, K.1993 Marketing to the baby bust generation. Journal of Consumer Marketing. Vol. 10.HOFFMANN ISTVNN2007 A genercis marketing alkalmazsa a civil szfrban (http://www.mifi gyelo.hu/Civilkomp02.07/civilkompaudio.htm)

  letlts: 2009.01.16.HOWE, N. STRAUSS, W.2002 Millenials Rising: The Next Great Generation. Journal of Consumer Marketing. Vol. 19. pp. 282 285.MARCONI, J.2002 Future Marketing. Journal of Consumer Marketing. Vol. 19. pp. 531-SCHEWE, C. D. AND NOBLE S. M.2000 Market Segmentation by Cohorts: The Value and Validity of Cohorts in America and Abroad. Journal of Marketing

  Management, Vol 16, pp. 129-142.SMITH, W. CLURMAN, A.1997 Rocking the Ages. HarperBusiness New York, 1997. 5.p.TOMCSNYI, P.2000 ltalnos kutatsmdszertan. Szent Istvn Egyetem, Gdll 2000.TRCSIK, M.2003 Fogyaszti magatarts trendek. KJK Kerszv, Budapest 2003.TRCSIK, M.2007 Vsrli magatarts. Akadmiai Kiad, Budapest 2007.VOSSEN, K. - REINHARDT, A. F.2002 Zukunftsmrkte Was das Marketing ber den Kunden der Zukunft wissen sollte. Metropolitan Verlag, Dsseldorf, Berlin

  2002.