Tong Hop BMS

  • Published on
    06-Aug-2015

  • View
    29

  • Download
    5

Embed Size (px)

Transcript

Li ch ca bn - Dch v BMS Li ch v nng lng.

T ng iu khin lin tc cng sut ti. t cc thit b chp hnh hot ng theo tin trnh nh trc hoc theo cc tiu chun t ra ban u theo cc thng tin nhn c t h cm bin chuyn dng. iu khin ng ngt h thng in khi gp s c, khi ng h thng chiu sng khi c t nhp tri php, Gim st vic s dng nng lng hng ngy. T ng bo hiu cnh bo nu nng lng tiu th hng ngy qu cao. Gim st mc tiu th nng lng, in ho n tin in cho tng khu vc chc nng, khu vc a l. C th xc nh chnh xc cng sut iu ha khng kh ti tng phng, tng khu vc. Thun li cho cc cao c vn phng cho thu, khi trong mt tng c nhiu vn phng c thu bi nhiu cng ty khc nhau, tuy nhin s dng mt iu ha tp trung.

H tr vn hnh

H thng t ng iu khin cc thit b chp hnh theo cc kch bn c t ra t trc. V d: Khi xy ra chy ti tng 3 ca to nh, cc thit b b tr cho cha chy v cu nn c kch hot, c th nh: H thng cha chy t ng kch hot, h thng thng gi ngng cp kh ti v ht kh trong tng ra khi tng 3. Nhng thit b in khng cn thit c ngt khi h thng in. H thng truy nhp vo ra c ngt, h thng thang my s a cc thang n tng 3, bm p lc cu thang c khi ng, h tr di chuyn ngi ra khi tng 3. Khi yu cu mt phng hp cho 100 ngi. BMS s t ng tm phng hp, thi gian v a im c th. Trc thi gian hp 30 pht (thi gian t c th thay i), BMS s t ng iu khin bt iu ho phng hp, h thng thng gi, chiu sng, an ninh Khi thi gian hp kt thc s vn hnh h thng thang my ch ti tng lm vic. Bng giao din trc quan ti trung tm iu khin, k s vn hnh c th ci t li tham s cho cc thit b chp hnh. cc thit b iu khin, cm bin. V tr cc thit b v trng thi hot ng ca n c th hin trc quan trn mn hnh vn hnh v gim st, ngi vn hnh c th nhn bit c trng thi hot ng, cc s c xy ra i vi thit b v ton h thng. Ngi vn hnh c th gim st cc s kin xy ra i vi cc thit b v c h thng. Cc s kin ny c biu din di dng th hoc lu tr my tnh .

H tr bo dng

BMS s gim st tnh trng hot ng ca tt c hoc cc thit b quan trng trong to nh. a ra cc cnh bo, t lch bo tr, bo dng cho cc thit b . Hn ch c ti a thi gian kim tra thit b. BMS gim st tnh trng hot ng ca cc thit b d phng, m bo tnh sn sng hot ng ca thit b.

Ghi li d liu c h tr phn tch li xy ra v trnh nhng li lp li. Cho nhng cnh bo hu hiu ti ngi vn hnh.

Kim sot v v tit kim nng lng s dng

Theo thng k ca ASRHAE in nng tiu th trong mt to nh vn phng khu vc ASEAN thng l: 264KWh/m2/nm. Nu trang b h thng BMS, kh nng tit kim nng lng t: 12%->30%.Mt v d v li ch tit kim nng lng ca BMS. To nh Sacombank s dng gii php ca Johnson Control .

Chi ph u t ban u: 1.6 t ng Din tch mt sn: 14000 m2 Tiu th in nng (Cha trang b BMS):3.696.000 KWh/nm Tit kim nng lng tng ng 12%: 443.520KWh/nm Tin in tit kim: 887.040.000 ng. =>Thi gian thu hi vn: 2 nm.To nh Vietcombank, gii php Johnson Control: u t: 2.8 t ng (nm 2000) Thi gian hon vn: 2 nm To nh HSBC Headquarter Hng kng u t: 10 triu la Hng kng Thi gian hon vn: 3 nm

Vn hnh to nh t ng

Tit kim c tin thu nhn vin cho cng tc vn hnh to nh. Khi c BMS, ngi vn hnh ch cn ngi ti phng iu khin c th iu khin bt/tt cc thit b chp hnh, lp biu vn hnh t ng cho cc thit b. Tt c cc thit b chp hnh c vn hnh t ng v chnh xc bng h BMS.

C kh nng vn hnh, cu hnh h iu khin to nh qua mng Internet. C th kt ni nhiu to nh, nhiu x nghip vi nhau trong mt h thng mng. Ngi vn hnh c th gim st c th gim st v iu khin ton h thng t trung tm iu hnh.L cng c c lc cho bo tr thit b

T ng a ra cc cnh bo khi pht hin cc bt thng trong h thng. T ng cnh bo, a ra cc yu cu khi cn bo tr, bo dng.

Ti u ho cng tc an ninh v bo mt

H thng camera gim st, iu khin truy nhp khi c kt hp vi BMS s c mi quan h cht ch hn vi cc thnh phn khc ca to nh, c h tr v b sung chc nng cho cng tc an ninh bo mt.

V d: Khi h iu khin truy nhp pht hin c t nhp tri php ti tng 3. H thng BMS s thc hin cch ly khu vc thng qua iu khin h thng ca ra vo. H thng chiu sng tng 3 t ng c khi ng. H thng Camera gim st hot ng. V

thng tin t nhp tri php c thng bo trn h audio v nhn vin an ninh s hot ng ng thi. Thng tin platform - Dch v BMS ng dng c BMS, Cc thit b lp t trong ta nh phi h tr kt ni BMS, tc l h tr cc chun truyn thng chun nh: BACnet, LonWork, Modbus Hoc h tr chun tn hiu cng nghip 4-20mA. BMS c th iu khin cc thit b ny qua chun truyn thng.

Thit k BMS i km vi thit k xy dng v cc trang thit b ca ta nh. Khi xy dng ta nh trang b BMS, ngi thit k xy dng v ngi thit k h BMS phi phi hp vi nhau a ra bn thit k thng nht. Trong bn thit k ta nh c trang b BMS, yu cu mt khng gian lp t cc thit b iu khin, thit b cm bin, chp hnh v i dy cable mng.

Khi xy dng ta nh h tr BMS, ngi thit k phi s dng cc thit b h tr kt ni BMS. Hoc kt hp vi nh cung cp gii php BMS b sung v trang b thm cc thit b h tr. V d: Lp t thm h thng Sensor nng CO2 cc ca nhn v ca x h thng gi, sensor nhit cho h thng chiller lm lnh, lm nng nc cng nghip cung cp cho h iu ha, h thng nc nnglnh cho ta nh Thng tin cng ngh - Dch v BMS H thng iu khin t ng ta nh BMS ca Viettel Technologies c thit k theo m hnh iu khin phn lp. Mt h thng BMS thng c thit k theo m hnh 4 lp:

Lp hin trng Lp iu khin Lp vn hnh gim st Lp qun l.

Thit b hin trng

Cc thit b nh cm bin (sensor): Sensor nhit, nh sng, chuyn ng, hng ngoi, b chp hnh (actuator): iu ho khng kh, qut thng gi, thang mycc b field controller giao tip trc tip vi cc khu vc c cc ng dng cn iu khin. Cc thit b hin trng c kh nng t giao tip vi nhau, hoc qua b iu khin (Local controler). Sensor s gi thng s ca h thng, ca mi trng ti b iu khin. B iu khin s x l thng ip v gi ti thit b chp hnh. Thit b chp hnh c th nhn ngay yu cu t cc thit b cm bin. Hoc t h thng BMS.Khi iu khin

Kt ni t trung tm iu khin ti mc iu khin cc ng dng trong ta nh thng qua ccp iu khin BAS vi giao din BACnet TCP/IP, bao gm cc b DDC (Digital Direct Controller - iu khin s trc tip), Cc b iu khin a phng, khu vc, cc giao din ti cc h thng ph tr nh: iu ha khng kh, bo chy, cha chy, h thng in

Khi iu khin c chc nng. Nhn lnh iu khin t khi vn hnh gim st gi ti thit b chp hnh. X l thng ip khi c yu cu ti a phng Gi thng ip, kt qu ti khi vn hnh gim st.

Khi vn hnh gim st (SCADA)

Trung tm iu khin, mc qun l bao gm cc h thng my ch d liu, trm lm vic c ci t cc phn mm qun l bo dng, my in v my tnh dnh cho vic lp trnh v cu hnh h thng. N c chc nng chnh:

Qun l ton b to nh. Gim st vn hnh ca cc thit b, gim st s c xy ra Gi yu cu n b iu khin hin trng.BMS qun l cc thnh phn h thng to nh theo c ch nh a ch. Mi thit b, b iu khin a phng c gn mt a ch. Cc thit b hin trng c th trc tip giao tip vi nhau hoc qua b iu khin a phng.Giao tip thng c s dng bus trng l ARCnet & Bus iu khin l BACnet TCP/IP.Mt iu thun li khi tch hp h thng l cc thit b hin trng nh thang my, iu ho, qut thng gi u h tr chuyn truyn thng TCP/IP. Rt thun li cho nh tch hp h thng.

Khi qun l.

Khi ny thc ra c ci dt ngay khi vn hnh gim st. Chc nng chnh ca n l ci t k hoch lm vic. Kt ni vn hnh t xa qua mng vin thng, internetV d: Khi ta cn mt phng hp cho 100 ngi vo X gi, ngy Y thng Z. Ngi qun tr c th t tm v n nh n hoc g lnh my t tm. Khi H thng vn hnh gim st s t ng gi lnh iu khin bao gm: Thi gian m phng hp, bt n, iu ho, thng gi trc thi gian n nh no . nh sng trong phng c mc nh l phng hp. Khi yu cu mt phng khch s c phng khch vi khng gian ca n Vi mc ch em li s thoi mi cho ngi s dng, tit kim nng lng, gim s vn hnh ca con ngi i vi cc thit b trong to nh. Hin nay, cc phn mm iu khin BMS ca Viettel Technologies c tch hp hon ho vi cc thit b h tr khc nh: H thng truyn hnh hi ngh, iu khin v gim st qua mng, cc thit b cm tay PDA Thng tin dch v - Dch v BMS Dch v BMS (building management system) ca Viettel Technologies ra i nhm phc v nhu cp qun l cc to nh mt cc tit kim v thng minh nht. Cc thit b trong to nh c chia thnh cc h thng chnh nh sau: H thng in. H thng iu ho khng kh, thng gi, iu nhit (HVAC). H thng chiu sng. H thng bo chy. H thng cp v thot nc H thng iu khin truy nhp. H thng gim st an ninh. H thng thang my. H thng thng tin lin lc Chng ti s phn tch s phn tch chc nng, mi lien h ca cc h thng ny v a ra dch v BMS ph hp nht nhm mc ch ti u ho qu trnh vn hnh, thao tc cc thit b , m bo iu kin lm vic n nh, thoi mi, tin nghi, ph hp v an ton ti sn, d liu.

i tng tc ng ca BMS

BMS s gim st v iu khin ti u cc h thng trong ta nh trn c s phn tch c trng tng h thng v mi lin h gia cc h thng . BMS s thay th con ngi thc hin mi lin h gia cc h thng trn. Vn hnh cc h thng trn c s mi lin h vi cc h thng khc.

Mi quan h gia cc h thng trong to nh. Ngi vn hnh chnh c th cu hnh li h thng iu khin BMS. Thay i kch bn vn hnh, kch bn x l s c. H thng cung cp in l mt h thng quan trng trong ta nh cao tng, cc h thng k thut u ph thuc vo h thng ny trong qu trnh hot ng ca ta nh. qun l h thng ny rt phc tp, kh khn. Vi BMS vn ny c gii quyt ti u. H BMS c chc nng sau:

Gim st trng thi hot ng ca my pht in (Mc du, nhit my pht, cng sut). t lch hot ng d phng gia cc my pht d phng. Gim st cc trm trung th, h th (Qut mt, nhit my bin th) Thc hin o m cc thng s in nng (in p, cng sut, dng in) tng v tr, khu vc v ca ton th to nh. iu khin ng m cc attomat tng, attomat phn phi Lp bo co v tnh trng cung cp in, thng s in theo tng khu vc, tng tng theo thi gian hng ngy, hng thng. H thng HVAC c nh hng trc tip n i sng, cht lng sng v lm vic ca con ngi. Do vy h thng HVAC c vai tr rt quan trng. y l mt i tng tc ng ln ca h BMS, c th BMS s thc hin cc nhim v: Gim st tnh trng kh hu ca cc phng, cc tng (Nhit , m khng kh, nng CO2). a ra iu khin cn thit cc thit b chp hnh (Qut thng gi, iu ho khng kh, thp gii nhit ) m bo iu kin chun kh hu trong phng v tit kim nng lng. Xc nh sm s thay i min kh hu ca vng, khu vc, a ra cc hnh ng tip cn. o V d trong mt phng hp c nhiu ngi, thi gian c tr ti lu, h thng thng gi/ iu ho khng kh phi vn hnh rt nhanh ngn cn qu trnh sinh khi CO2 trong phng hp. H thng chiu sng c chia lm hai phn: Chiu sng trong nh v chiu sng ngoi sn. i vi h thng chiu sng ngoi sn: BMS s iu khin theo cc kch bn nh trc in ca h vi phun nc, n in trang tr, in chiu sng, C th t ng iu chnh lin tc cng sng h th