Tong Hop(Hung)

  • Published on
    23-Jun-2015

  • View
    422

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

I. Hng mc xng X5 I.1. Phn in I.1.1. Tin A a) T in ng lc Stt Attomat 3P-250A Attomat 3P-100A 1 Cu u lc 4P-300A Dy ngun 3x50+1x25 i ngm Dy ra cp ngun cho my tin ngang DAINICHI (T10 T3) v my hn WTDC400 T in 220V 3P 2 Attomat 3P-250A Dy ngun 3x16+1x10 T ng lc 380V cho my hn v my cng c Attomat 3P-400A 3 Attomat 3P-100A Attomat 3P-100A cp ngun cho my tin bn B Dy ngun 3x35+1x16 ly t t 05 Dy 3x25+1x16 cp ngun cho my tin bn B T in Khi ng t 80A Khi ng t 18A 4 Attomat 30A Attomat 1P-5A Cu u lc 4P-100A 500x900x400 500x900x400 500x900x400 Tn thit b T ng lc 380V cho my hn v my cng c KThc 500x900x400 n v Ci Ci Ci Ci m m Ci Ci m Ci Ci Ci Ci m m Ci Ci Ci Ci Ci Ci 1 1 22 1 1 5 1 24 15 1 1 2 1 2 1 SL 1 1 3 1

4

Cu u iu khin 12 mt Role nhit T ng lc 380V cho my hn v my cng c Attomat 3P-250A 5 Cu u lc 4P-250A Cu u lc 4P-150A Dy ngun 3x50+1x25 i ngm T ngun cho CNC 6 Attomat 3P-250A Attomat 3P-250A Dy ngun 3x70+1x35 ly t t 07 T cu trc v xng gia cng c kh Attomat 3P-300A 7 Dy ngun i ngm Dy 1x70 cp ngun cho hai ray in cu trc Dy 3x25+1x16 cp ngun cho t 08 T ng lc 380V cho my hn v my cng c 8 Attomat 3P-400A Attomat 3P-100A Dy ngun 3x35+1x16 ly t t 07 T ng lc 380V cho my hn v my cng c Attomat 3P-250A 9 Attomat 3P-100A Attomat 3P-75A Dy ngun 3x35+1x16 T ng lc 380V cho my hn v my cng c 10 Attomat 3P-250A Attomat 3P-100A Dy ngun 3x35+1x16 500x900x400 500x900x400 500x900x400 500x900x400 500x900x400 500x900x400

Ci Ci Ci Ci Ci Ci m Ci Ci Ci m Ci Ci m m m Ci Ci Ci m Ci Ci Ci Ci m Ci Ci Ci m

1 1 1 1 1 2 1 1 1 4 2

1 1 3 39 1 1 3 1 20 1 1 4

T in mu xanh Attomat 3P-200A Khi ng t 250A 11 Khi ng t 18A Khi ng t ( Type S-C21L ) Cu u lc 4P-100A Cu u iu khin 12 mt Dy 3x16+1x10 b) My cng c Stt My Phay ging 1 Lioa 75KVA T iu khin Dy cp ngun 3x35+1x16 ly t t 01 CNC My tin ngang TUDA 2 Dy ngun 3x16+1x10 01 Ly t t 01 CNC 01 Ly t t 10 Tin A 3 My tin ngang mazak-860 Dy ngun 3x16+1x10 ly ngun t t 10 Tin A My tin ngang Yamzaki 4 Dy ngun 3x16+1x10 01 Ly ngun t t 09 Tin A 01 Ly ngun t t 10 Tin A 5 6 My tin ngang DYNA 1200 KYORDTG Dy ngun 3x16+1x10 Ly ngun t t 9 Tin A My tin ngang CLL 1500 CHUBU ROKI Dy ngun 3x4 Ly ngun t t 09 Tin A Tn thit b

100x120x70

Ci Ci Ci Ci Ci Ci Ci m

1 1 1 2 1 2 2 4

n v Ci Ci Ci m Ci m Ci m Ci m Ci m Ci m

S lng 1 1 1 17 2 2x13=26 1 8 2 2x6=12 1 12 1 8

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

My mi 3p ( Cao 1000 rng 600 ngang 900 ) Dy ngun 3x4 Ly ngun t t 09 Tin A My mi Dy ngun 2x2.5 Ly ngun t t 09 Tin A My ct ln ( c 1.5kw do VN-Thi Lan sn xut ) Dy ngun 2x4 ly ngun t t 09 Tin A My khoan cn MITSUBISHI Dy ngun 3x16+1x10 Ly ngun t t 09 Tin A My khoan cn SHIN NIPPONROKI Osaka NB Dy ngun 3x16+1x10 Ly ngun t t 08 Tin A My khoan cn SEIWA MG 1100 Dy ngun 3x10+1x6 ly ngun t t 08 Tin A My bo YS770 YAMACUCHI Dy ngun 3x10+1x6 Ly ngun t t 08 Tin A My ca CRA300 AMADA Dy ngun 3x16+1x10 ly ngun t Lioa 20KVA My ca H250-SA AMADA Dy ngun 3x16+1x10 ly ngun t Lioa 20KVA My ca H650-HD AMADA Dy ngun 3x16+1x10 ly ngun t Lioa 20KVA My tin ngang DAINICHI Dy ngun 3x25+1x16 My tin ngang FUJII SEIKI Osaka Dy ngun cho my 3x25+1x16

Ci m Ci m Ci m Ci m Ci m Ci m Ci m Ci m Ci m Ci m Ci Ci m Ci m Ci Ci m Ci

1 4 1 5 1 5 1 15 1 12 1 8 1 13 1 6 1 8 1 4 1 1 10 1 8 1 1 20 1

17 My ca HBA 340 AU 18

19

T ngun 250x300x200 Attomat 3P-150A Dy ngun 3x16+1x10 My tin c ln

20

T ngun 20 Attomat 3P-250A Dy ngun 3x35+1x16 ly t t 03 T iu khin Dy ngun 3x25+1x16 ly t t ngun 21 22 My mi ln Dy ngun 3x10+1x6 My tin ngang FUJTI SEIKI osaka Dy ngun 3x10+1x6

Ci Ci m Ci m Ci m Ci m Ci Ci m Ci Ci Ci Ci Ci Ci Ci m Ci Ci

1 1 11 1 5 1 7 1 8 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 9 2 1

23 My khoan cn OKUMA ( Hai khi my mu vng nht ) 24 My sc NAKABO Dy ngun 3x16+1x10

25 My tin ng PE3B6A 26 My khoan cn SPINDLE FEEDS 27 My p WASINO Nht bn 28 My p CP-100 29 My p AUTOMA 30 My khoan bn 31 My p Dy ngun 3x25+1x16 ly t t 07

32 My bm du 33 My p ngang mt xilanh c) Thit b khc Stt C 1 Lioa 20kva cp ngun cho my ca 2 Lioa NL3-300 OIL - Dy ngun 3x95+1x50

n v Ci Ci m Ci

S lng 1 1 7 1

3 ng c in 15Kw, 970vp, 31.3A

4 ng c World eneroy 11kw, 1450vp 5 ng c YASKAWA electric 1200vp 6 Cm xe con nh Hitachi electric Hoist 7 Ct in trn 8m ( st ) 8 Quat cng nghip DETOL 9 Qut lng

Ci Ci Ci Ci Ci Ci

1 1 1 1 1 1

I.1.2. Tin B a) T in Stt Tn thit b T ngun sc cho xe in 1 - At 1p 30A - At 1p 20A - At 50A T in 2 - At 400A Dy vo ra i ngm b) My cng c c) Thit b khc Stt Tn thit b 1 C in 22kw, 44,5A, 980vp 2 C in 4kw, 1410vp 3 C in 45kw, 85A, 1460vp 4 C in 3kw, 13A, 1500vp n v Ci Ci Ci Ci S lng 3 1 1 1 Kch thc n v 500x900x400 Ci Ci Ci Ci 500x900x400 Ci Ci m SL 1 4 1 1 1 1

4

KAIJIELI GROUP Trung Quc

Ci Ci Ci Ci Ci Ci

1 9 1 2 2 4

5 C hng ko nhn 6 My ct Maktec 7 My ct c ng c 2800vp, 10A 8 Bng n Philips 400w 9 Bng n cao p v nha trng I.1.3. CNC a) T in Stt Tn thit b T in 01(Cnh xng tin bn X2) - At 250A 1 - At 100A At 50A Dy 3x10+1x6 Cp in cho 5 my ln rng - Dy ngun i ngm 3x35+1x16 T in 02(u nh di ng s 01) - At 250A At 50A - Cu u lc 150A 2 - Cu u lc 250A - Hai ngun vo i ngm Dy 3x50+1x25 cp in sang t s 1 ca CNC - Dy 3x25+1x16 cp cho t 03 CNC Dy 3x10+1x6 Cp in cho my CNC - Dy 3x16+1x10 Cp cho h thng iu ha T in 03(Trong nh di ng s 01) - At 250A - At 60A 3

Kch thc n v 500x900x400 Ci Ci Ci Ci M M 500x900x400 Ci Ci Ci Ci Ci m m m m m 500x900x400 Ci Ci Ci

SL 1 1 4 2 45 1 1 1 2 1 36 5 70 1 1 2

3

- At 100A - Dy ngun 3x25+1x16 - Dy 3x35+1x16 cp ngun cho 2 my CNC - Dy 3x35+1x16 Cp ngun cho Lioa NL3-150 OIL - Dy 3x16+1x10 Cp ngun cho my CNC T in 04(Trong nh di ng s 02) - At 400A - Cu u lc 250A - Cu u lc 400A - Dy ngun 2 dy ngm - Dy 3x70+1x35 cp ngun cho my CNC - Dy 3x35+1x16 Cp ngun cho my CNC - Dy 3x16+1x10 Cp ngun cho my nn kh T in 05(gia 2 my CNC ngoi ca) - At 350A - At 100A - Dy ngun 3x95+1x50 ly in t BA treo - Dy 3x16+1x10 Cp ngun cho 03 my CNC - Dy 3x25+1x10 Cp ngun cho t in 220V(07) T in 06(Trong nh di ng s 03) - AT 250A - Cu u lc 150A - Cu u lc 250A

Ci m m m m 500x900x400 Ci Ci Ci Ci m m m m 500x900x400 Ci Ci Ci m m m 500x900x400 Ci Ci Ci Ci m m m m 500x900x400 Ci

2 6 18 12 6 1 2 2 1 15 28 10 1 1 3 90 50 40 1 1 2 1 36 36 36 1

4

5

6 - Dy ngun ly t BA treo 3x50+1x25 3x35+1x16 - Dy 3x16+1x10 cp in cho 4 my CNC ( 12 + 6 + 6 + 12 = 36 ) T in 220V (07) Trong nh di ng s 03

7

- At 350A - At 100A 7 - At 75A - At 60A - Dy ngun ly t t s 05 - Dy 3x16+1x10 Cp ngun cho my CNC ( 7 + 8 + 16 + 20 + 30 = 81 ) T in 08 (trong nh di ng s 03) 8 - At 250A - At 100A - C 3 dy ngm i vo T in 09 (Trong nh di ng s 03) 9 - At 350A - At 100A T in 10 (Cp ngun cho my CNC mi) 10 - At 250A Dy ngun 3x95+1x70 ly t t 01 bn in Dy ra 3 dy n 1x70 i ngm T in cp ngun cho iu ha nagakawa nh 11 di ng s 03 - At 30A b) My CNC c) Thit b khc Stt Tn thit b iu ha Funniki 45.000 BTU 1 nh di ng s 01 nh di ng s 02 n v Ci Ci Ci

Ci Ci Ci Ci m m 500x900x400 Ci Ci Ci m 500x900x400 Ci Ci Ci 500x900x400 Ci Ci m m 200x150x150 Ci Ci

1 3 1 1 81 1 1 4

1 2

1 1

S lng 5 2 3

iu ha Nagakawa 50.000BTU 2 - nh di ng s 02 - nh di ng s 03 - ngoi gia t 01 v 02 CNC My tnh bn 3 - Nh s 01 - Nh s 02 - Nh s 03 Bng tp i di 1,2m 4 - Nh s 01 - Nh s 02 - Nh s 03 Bng Philips 400w 5 - Nh s 01 - Nh s 02 - Nh s 03 At dng cho iu ha 6 - At 30A - At 60A 7 Lioa NL3 150 OIL 8 Lioa NL3 Cl 9 Lioa NL 45000w I.1.4. Xng in a) T in v t Stt Tn thit b T in 01 ( cp in cho nh trn ) - At 250A 1

Ci Ci Ci Ci Ci Ci Ci Ci Ci Ci Ci Ci Ci Ci Ci Ci Ci Ci Ci Ci Ci Ci

6 1 3 2 6 1 2 3 55 13 18 24 6 2 2 2 5 4 1 1 1 1

Kch thc n v 500x900x400 Ci Ci

SL 1 2

- Cu u lc 250A 1 - Cu u lc 400A - Dy vo i ngm Dy ra cp in cho nh trn 3x35+1x16 Dy ra cp in cho my CNC mi 3x95+1x70 T in 02 2 - At 250A - Cu u lc 150A - Cu u lc 300A 3 T in 03 - At 50A T in 04 - At 400A - At 200A - KT 400A - Cu u lc 300A - Cun dng - Cu ch 32A 4 - Role PMR - ng h Ampe - ng h Vol - Nt n - n ch th - Dy ngun 4x95 ly in t ray Dy ra cp in cho nh iu hnh v mt s my cng c, t in 5 T in chiu sng cho lng ng, hng cy v ct cao p

Ci Ci m m m Ci Ci Ci Ci 300x400x150 Ci Ci 500x900x400 Ci Ci Ci Ci Ci Ci Ci Ci Ci Ci Ci Ci m

2 1 100 153 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 3 1 2 3 21

400x600x200 Ci Ci

1 1

6 Cu dao hp 3p

7 T ng 3 tng 6 ngn 8 T ng 2 khoang 9 T ng 2 tng 4 ngn ( bng st c ca knh ) b) My hn Stt Tn thit b 1 My hn TA500 2 My hn SK500 3 My hn SKR500 4 My hn OK500 5 My hn Pana KR300 6 My hn MZ1000A 7 My hn ZX5-50 8 My hn MAG503A 9 My hn Super 1000DC 10 My hn MIG450R 11 My hn KR 12 My hn Pana DX500 13 My hn X500 GX 14 My hn WTDC400 15 My hn TSARC500SA 16 My hn ZXE1-400 17 My hn DP500 18 My hn Miller CP300 19 My hnSuper Arc500 20 My hn khng nhn 21 My ra hi 22 May hn Multi Function Arc Welding Rectinfier 23 My hn hng ko r nhn

900x1900x500 Ci 2000x2200x500 Ci

1 1 1

Ci

n v tnh SL Ci Ci Ci Ci Ci Ci Ci Ci Ci Ci Ci Ci Ci Ci Ci Ci Ci Ci Ci Ci Ci Ci Ci

31 2 20 9 4 1 1 2 2 5 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 6

c) Thit b khc Stt Tn thit b 1 My ct nhm Makita LS1040 2 Qut cng nghip 3 My khoan bn Moden CH 13 HA 4 My ct CRAWN 5 my khoan bn PXL 6 My mi Moden MD 250 7 My ct Mastertacd MT32H1 8 iu ha funniki 45.000 BTU 9 iu ha nagakawa 50.000 BTU 10 Bng vit meca I.1.5 Cu trc, chiu sng v camera a) Cu trc Stt Tn thit b 1 Cu trc 30T u xng CNC 2 Cu trc 30T Cui xng tin A 3 Cu trc 30T Xng in 4 Cu trc 30T Cui xng tin B 5 Cu trc 50T gia xng CNC v Tin A b) Dy in v dy ngun cho cu trc Stt Tn thit b 1 Ray 3p 150A 2 Dy n 70 cp ngun ln ray c) Chiu sng n v tnh SL m m Tng (m) 2 6 2x135 = 270 6x15 = 90 n v tnh SL Ci Ci Ci Ci Ci Ghi ch 1 1 1 1 n v tnh Ci Ci Ci Ci Ci Ci Ci Ci Ci Ci SL 1 1 3 1 1 1 5 2 1 3

1 Cha lp thit b i

Stt Tn thit b 1 Bng n Philips 400w Hp n 2 At 20A LS ( cp in cho 4 n ) Dy vo 4 dy 2x2.5 Dy ra 3x4 3 n chiu