Tong quan mang MEN

  • Published on
    08-Apr-2016

  • View
    59

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

mng MAN-E

Transcript

<p>LI M UTrong nhng nm gn y, s pht trin mnh v kinh t, x hi v vn ho trong mi trng cc th v thnh ph ln nn nhu cu trao i thng tin l rt ln, a dng c v loi hnh dch v, tc . Vi s hnh thnh v pht trin bng n cc t hp vn phng, khu cng nghip, cng ngh cao, cc khu chung c ... thm vo cc d n pht trin thng tin ca chnh ph, ca cc c quan, cc cng ty lm cho nhu cu trao i thng tin nh trao i ting ni, d liu, hnh nh, truy nhp t xa, truy nhp bng rng... tng dn n nhng vn cn phi gii quyt. S bng n v nhu cu v loi hnh trao i thng tin trong tt c cc lnh vc hot ng ca x hi nh kinh t, vn ha, gio dc, khoa hc k thut, ngy cng ln. Trong khi mng cc b (LAN) ch p ng nhu cu trao i thng tin trong phm vi hp. Cng ngh mng truyn thng (TDM, PSTN) khng p ng c nhu cu truyn ti bng rng v a dch v. T to ng lc thc y cho xu hng cng ngh hng ti truyn ti gi v truyn ti tch hp a dch v.Xu hng tp trung u t xy dng cc mng ni vng, chuyn i cng ngh, cung cp a dch v, a dch v ti gn ngi s dng, t mc ch cung cp dch v mi ni, mi lc, mi giao din. Vi mi nhu cu t ra, Mng Metro Ethenet (MEN) ra i nhm p ng c nhu cu ngy cng cao trong vic trao i d liu gia mng ni b vi mng bn ngoi (truy nhp Internet, truy nhp c s d liu, kt ni chi nhnh vn phng,) ti Tm hiu mng MAN-E m em trnh by di y bao gm:Chng I: Tng quan mng MAN-E.Chng II: Cu hnh MAN-E ti n v thc tp.Chng III: Cc dch v trn nn mng MAN-E.Mng MAN-E l mng mi a vo khai thc trn mng vin thng Vit nam ni chung VNPT ni ring nn trong qu trnh tm hiu em kh trnh khi thiu st. Em rt mong nhn c s thng cm v nhng kin ng gp.Em xin chn thnh cm n!</p> <p>CHNG 1: TNG QUAN V MANG MAN-E1.1. Gii thiu cng ngh Ethernet:1.1.1. Gii thiu chungEthernet l cng ngh c s dng rng ri cho mng LAN. Cng ngh Ethernet do Robert Melancton Metcafe pht minh ra ti trung tm nghin cu Xeror Palo Alto t nhng nm 1970. Lc , h thng Ethernet ch chy vi tc xp x 3Mbps. Nm 1980, c t Ethernet chnh thc ra i t nghin cu ca lin minh DEC-Intel-Xeror. Tc Ethernet lc c m rng ln 10Mbps. Sau , cng ngh Ethernet c a vo y ban cc tiu chun LAN ca IEEE (IEEE 802). Nm 1985, chun Ethernet l IEEE 802.3 c pht hnh. Ethernet hot ng theo giao thc cm nhn sng mang CSMA/CD. Tc Ethernet ngy cng tng, t 10Mbps ban u ln 100Mbps, 1000Mbps (1Gbps), 10Gbps, 40 Gbps v c th ln ti 100Gbps. Hin nay chun tc cao nht c pht hnh l 10Gbps, chun 40Gbps v 100Gbps vn ang c pht trin v cha hon thin. Cng theo , mi trng truyn dn chuyn t cp ng sang cp quang. S dng truyn dn bng cp quang v tc truyn dn cao l yu t quan trng xy dng cc mng dung lng ln, cht lng cao p ng nhu cu ngy cng ln ca khch hng.1.1.2. u va nhc im cua cng ngh Ethernet:u im: Giao din Ethernet c s dng ph bin trong cc h thng mng LAN, hu nh tt cc cc thit b v my ch trong mng LAN s dng kt ni Ethernet. Chi ph u t thp. Hu ht cc giao thc, giao din truyn ti ng dng trong cng ngh Ethernet c chun ho (h giao thc IEEE 802.3). Phn ln cc thit b mng Ethernet ca cc nh sn xut u tun theo cc tiu chun trong h tiu chun trn. Vic chun ho ny to iu kin kt ni d dng, tng thch kt ni gia cc nh sn xut thit b khc nhau cao. Qun l n gin.Nhc im: Cng ngh Ethernet ph hp vi cu trc mng theo kiu Hub (cu trc topo hnh cy) m khng ph hp vi cu trc mng ring. iu ny xut pht t vic cng ngh Ethernet thc hin chc nng nh tuyn trn c s thut ton nh tuyn chng lp phn on hnh cy (spanning-tree-algorithm).C th l thut ton nh tuyn phn on hnh cy trong nhiu trng hp s thc hin chn mt vi phn on tuyn trong ring, iu ny s lm gim dung lng bng thng lm vic ca vng ring. Thi gian thc hin bo v phc hi ln. iu ny cng xut pht t nguyn nhn l thut ton nh tuyn phn on hnh cy c thi gian hi t di hn nhiu so vi thi gian hi phc i vi c ch bo v ca vng ring (tiu chun l 50 ms). Khng ph hp cho vic truyn ti ng dng c c tnh lu lng thi gian thc. Cha thc hin chc nng m bo cht lng dch v (QoS) cho nhng dch v cn truyn ti c yu cu v QoS.1.2. Gii thiu chung v mang MAN-E:MAN-E l vit tt ca Metropolitan Area Network (MAN)- Ethernet hay con c goi la MEN, l mt mng d liu bng rng trong phm vi a l c mt thnh ph cung cp, tch hp cc dch v truyn thng nh d liu, thoi v hnh nh. Mt mng MAN thng kt ni nhiu mng LAN vi nhau s dng ng truyn tc cao v cung cp kt ni truy nhp ti WAN v Internet. Xt v quy m, mng MAN ln hn LAN nhng nh hn WAN, phm vi ca mt mng MAN thng di 50km. Theo IEEE 802-2001, MAN l thit k ti u ha LAN cho mt vng a l rng ln, phm vi t mt nhm cc ta nh cho ti ton thnh ph. Cc mng MAN cng c th c s hu v vn hnh nh mt mng cng cng thng ch yu cung cp cc kt ni cc mng LAN vi nhau.Kt ni gia cc phn t ca MAN thng l cp quang hoc c th l khng dy.MAN-E thc hin chc nng thu gom lu lng v p ng nhu cu truyn ti lu lng cho cc thit b mng truy nhp (IP DSLAM, MSAN).MAN-E c xy dng kt ni cc mng cc b ca cc t chc v c nhn vi mt mng din rng WAN hay vi Internet s dng cc chun Ethernet. MAN-E cung dch v truyn ti khung Ethernet v cung cp cc giao din kt ni Ethernet ti khch hng.C kh nng cung cp kt ni truy nhp Ethernet (FE/GE) ti khch hng chuyn ti lu lng trong ni tnh, ng thi kt ni ln mng trc IP/MPLS NGN chuyn lu lng i lin tnh, i quc t.M rng t mng LAN ra mng MAN to ra cc c hi mi cho cc nh khai thc mng. Khi u t vo mng MAN-E, cc nh khai thc c kh nng cung cp cc gii php truy nhp tc cao vi chi ph tng i thp cho cc im cung cp dch v POP (Points Of Presence) ca h, do loi b c cc im nt c chai tn ti gia cc mng LAN ti cc c quan vi mng ng trc tc cao.Doanh thu gim do cung cp bng tn vi gi thp hn cho khch hng c th b li bng cch cung cp thm cc dch v mi. Do vy MAN-E s to ra phng thc chuyn t cung cp cc ng truyn c gi cao n vic cung cp cc dch v gi tr gia tng qua bng thng tng i thp. Mt kh nng c th xy ra l chuyn cc nhim v ca mng t khu vc doanh nghip v thc thi chng ti cc im POP ca nh cung cp mng v thc hin bi nh cung cp mng hoc bi mt cng ty cung ng vt t th ba no .Mng Ethernet th l mng s dng cng ngh Ethernet, kt ni cc mng cc b ca cc t chc v c nhn vi mt mng din rng WAN hay vi Internet. Vic p dng cng ngh Ethernet vo mng cung cp dch v mang li nhiu li ch cho c nh cung cp dch v ln khch hng. Bn thn cng ngh Ethernet tr nn quen thuc trong nhng mng LAN ca doanh nghip trong nhiu nm qua; gi thnh cc b chuyn mch Ethernet tr nn rt thp; bng thng cho php m rng vi nhng bc nhy ty l nhng u th tuyt i ca Ethernet so vi cc cng ngh khc. Vi nhng tiu chun v ang c thm vo, Ethernet s mang li mt gii php mng c tin cy, kh nng m rng v hiu qu cao v chi ph u t.1.2.1. anh gia v cng ngh Metro Ethernet:- Tnh d s dngDch v Ethernet da trn giao din Ethernet chun, dng rng ri trong cc h thng mng cc b. Hu nh tt c cc thit b v my ch trong LAN u kt ni dng Ethernet, v vy m rng vic s dng Ethernet kt ni cc mng cung cp dch v vi nhau s n gin ha qu trnh hot ng v cc chc nng qun tr, qun l v cung cp(OAM&amp;P).- Hiu qu v chi phDch v Ethernet lm gim chi ph u t v chi ph vn hnh. S ph bin ca Ethernet trong hu ht tt c cc sn phm mng nn giao din Ethernet c chi ph khng t. Gi thnh thit b thp, chi ph qun tr v vn hnh thp hn, t tn km hn nhng dch v cnh tranh khc. Nhiu nh cung cp dch v Ethernet cho php nhng thu bao tng thm bng thng mt cch kh mm do, cho php thu bao thm bng thng khi cn thit v h ch tr cho nhng g h cn.-Tnh linh hotDch v Ethernet cho php nhng thu bao thit lp mng ca h theo nhng cch hoc l phc tp hn hoc l khng th thc hin vi cc dch v truyn thng khc.- Tnh chun haMEF ang tip tc nh ngha v chun ha cc loi dch v v cc thuc tnh ny, cho php cc nh cung cp dch v c kh nng trao i gii php ca h mt cch r rng, cc thu bao c th hiu v so snh cc dch v mt cch tt hn.1.2.2. Cac ng dung mang MAN-E:H tr nhiu loi ng dng v dch v thuc th h mng k tip. Di y l mt s ng dng tiu biu:- Kt ni gia cc LAN.- Truyn ti a ng dng.- Mng ring o Metro.- Kt ni im - im tc cao.- Mng lu tr.- LAN Video/Video Training.- CAD/CAM.- Cc ng dng sao lu d phng.- Truyn s liu Y t.- Hnh nh.- Scientific Modeling.- Streaming Media.- Server Backup.- Cc ng dng Back-end Server.- Cc ng dng lu tr (iSCSI).1.2.3. Cac xu hng phat trin mang MEN: Xu hng pht trin cng ngh mng MEN c th ng dng Ethernet vo h tng mng vin thng, rt nhiu cng ngh truyn ti c nghin cu, th nghim. Nhng ni bt ln hin nay l cc cng ngh sau:- MPLS- T-MPLS- PBB-TECng ngh truyn ti s dng MPLS: Cung cp kt ni ng trc tin cy trn c s cng ngh chn mui, cung cp thnh cng cc dch v im im, a im v phn tch vng qun tr. MPLS v ang c a s cc nh cung cp thit b h tr. Cng ngh truyn ti s dng T-MPLS (Transport MPLS; ITU G.8110): do Alcatel Lucent xng v ng vai tr pht trin ch o. Lc b mt s tnh nng iu khin ca MPLS n gin ha hot ng chuyn mch, vn k tha nhng im mnh ca MPLS. HIn c chun ha mt s chun c bn. Cng ngh ny ln u tin kim th cng khai vi 5 nh cung cp v thit lp thnh cng dch v im im (do EANTC tin hnh kim th nm 2006).Cng ngh PBB-TE (802.1Qay Provider Backbone Bridging Traffic Engineering): hay cn gi PBB-TE do Nortel xut. S dng cc tnh nng c bn ca Ethernet, cng vi cc ci tin v iu khin lu lng, qun l. OAM, theo di hiu nng c th s dng c trong mi trng mng cung cp dch v vn i hi nghim ngt v cht lng dch v. Hin c chun ha OAM v mt s chun truyn ti.Hnh v di y minh ha xu hng pht trin cng ngh mng MEN:</p> <p>Hinh 1.1: Xu hng phat trin cng ngh MEN Xu hng dch v tc caoMng MEN c nghin cu trin khai vi mc ch ch yu l cung cp h tng m bo cho cc dch v yu cu bng thng ln, tc cao, mm do trong qun l. Vi kh nng bng thng c th c cp pht dao ng t khong 1Mbps n 10Gps, Ethernet cho php ngi dng ti u ha ngun lc trong vic pht tin mng ca ring mnh.Di y l lit k mt s dch v c cho l cn c tc cao:- Truy nhp Internet tc cao.- Mng lu tr.- Cc mng ring o lp 2 (L2VPN).- Cc dch v gi tr gia tng.- Dch v LAN trong sut.- VoIP.- H tng ng trc mng th.- LAN - FR/ATM VPN.- Extranet.- LAN kt ni n cc ti nguyn mng.1.3. Kin truc phn lp mang MAN-E:1.3.1. Kin trc phn lp MAN-E theo CiscoMang MAN-E c chia thnh 5 lp: Lp mng truy nhp (Access Layer):cung cp kt ni dch v ti khch hng (cc dch v Cable, xDSL, PON hay ETTx) thng qua cc thit b truy nhp nh IP-DSLAM, Ethernet Switch, ETTx, UMTS. Lp tp trung lu lng (Aggregation Layer): m bo tp trung lu lng t cc mng truy nhp (IP-DSLAM, ETTx, UMTS) a vo mng core. C nhiu cng ngh c th trin khai trong lp ny. Ba loi cng ngh transport chnh l: Ethernet over Sonet/SDH, Ethernet Transport, Resilisent Packet Ring (RSR). Lp mng bin (Edge Layer): y l lp bin ca lp core, cc thit b lp ny l cc thit b thng minh, c kh nng x l ln, nx l thng tin trc khi a vo mng core MPLS, thc hin bc, tch nhn, gn nhn, thit lp QoS MPLS, traffic engineering. Lp mng trc (IP/MPLS - Core): hnh thnh mt li chuyn mch gi chung da trn cng ngh MPLS, kt ni tt c cc tnh thnh trong c nc. Lp ny chu trch nhim chuyn gi tin i vi lu lng ln mt cch nhanh chng v hiu qu. Lp ny phi c kh nng chu li, d phng cao bi v y l kt ni quan trng nht trong ton b mng. Lp mng bin khch hng (Subscriber Edge Layer): ng vai tr bin mng pha khch hng, cung cp kt ni ti lp truy nhp ca nh cung cp dch v v cung cp dch v cho nhng ngi s dng bn trong mng.</p> <p>Hinh 1.2: Kin truc phn lp mang MAN-E theo Cisco1.3.2. Kintrcmng MEN theo Metro Ethernet Forum:Theo MEF 4, mng MEN cxydng theo 3 lp Lp truyn ti dch v: H tr kt ni gia cc phn tca lp dch v Ethernet. S dng nhiu cng ngh khc nhau thc hin vic h tr kt ni:IEEE 802.1, SONET/SDH, ATM VC, OTN ODUK, PDH DS1/E1, MPLS ,LSPCc cng ngh truyn ti trn, n lt mnh li c th o nhiu cng ngh khc h tr, c tip tc nh vy cho n lp vt l nh cp quang, cp ng, khng dy. Lp dch v Ethernet (ETH Layer): Lp dch v Ethernet c chc nng truyn ti cc dch v hng kt ni chuyn mch da trn a ch MAC. Cc bn tin Ethernet s c truyn qua h thng thng qua cc giao din hng ni b, hng bn ngoi c quy nh r rng, gn vi cc im tham chiu.Lp ETH cng phi cung cp c cc khnng v OAM, kh nng pht trin dch vtrong vic qun l cc dch v Ethernet hng kt ni. Ti cc giao din hng bn ngoi ca lp ETH, cc bn tin bao gm: Ethernet unicast, multicast hoc broadcast, tun theo chun IEEE 802.3 2002. Lp dch v ng dng: H tr cc dch v s dng truyn ti trn nn mng Ethernet ca mng MEN. C nhiu dch v trong bao gm c cc vic s dng lp ETH nh mt lp TRAN cho cc lp khc nh: IP, MPLS, PDH DS1/E1 </p> <p>Hnh 1.3: M hnh mng theo cc lp </p> <p>CHNG 2: CU HINH MAN-E TAI N VI THC TP2.1. Gii thiu:2.1.1. Tnh hnh trin khai MAN-E ca VNPT:Ngy 28/05/2009, Tp on Bu chnh Vin thng Vit Nam (VNPT) k kt hp ng thit k, cung cp v lp t h thng mng MAN-E cho 10 vin thng tnh, thnh ph vi Cng ty C phn Vin thng Tin hc Bu in (CT-IN) i tc c y quyn ca nh sn xut thit b Cisco.Mng li ca VNPT s tn dng li th ca nh tuyn Cisco dng 7600, l b nh tuyn mng bin dnh cho cc nh cung cp dch v u tin ca ngnh cng nghip mang li kh nng chuyn mch Ethernet mt cao tch hp, nh tuyn IP/MPLS (chuyn mch nhn a giao thc), v giao din kt ni 10-Gbps (Gigabit/giy), gip cho cc nh cung cp dch v mang n cho c ngi tiu dng v doanh nghip cc dch v trn mt mng Carrier Ethernet hi t n nht.Cho ti nay, MAN-E v ang c lp t ti 59 tnh thnh trong c nc s dng cc thit b ca Huawei v Cisco. Mt s tnh thnh nh H Ni, TP. H Ch Minh, Hi Phng, Ph Th a vo hot ng cung cp cc dch v mi nh IPTV, MetroNet, FTTH2.1.2. Nhu cu xy dng mng MAN-E ti VNPT Tin Giang:Trong nhng nm gn y, vi s pht trin khng ngng ca cc cng ngh truy nhp (xDSL, FTTx,) v cc dch v (IPTV, VoIP, VoD,), c bit l xu hng tin ln NGN ca cc nh khai thc Vin thng: Yu cu v bng thng kt ni ti cc thit b truy nhp (IP-DSLAM, MSAN) ngy cng cao. Yu cu c s h tng truyn ti phi p ng cc cng ngh mi ca IP sn sng cho cc dch v mi ngy cng tng: multicast, end-to-end QoS, bandwidth-on-demand. Yu cu bng thng cung cp trc tip cho khch hng (FE, GE).2.2. Cu trc mng MAN-E ca VNPT: M hnh trin khai h thng mng ca VNPT bao gm cc cng ty truyn ti (VTN,VTI), cc cng ty cung cp dch v (VDC,VASC) v cc cng ty cung cp kt ni n khch hng ( cc cng ty vin thng tnh, thnh ph). H thng mng MAN-E c trin khai ti cc cng ty vin thng tnh, thnh ph nhm cung cp kt ni n khch hng. Hin ti VNPT ang xy dng h thng mng NGN bao gm mng li, mng bin, mng MAN-E v mng access.Mng MAN-E thc hin chc nng thu gom lu lng v p ng nhu cu truyn ti lu lng cho cc thit b mng truy nhp (IP-DSLAM, MSAN).C kh nng cung cp kt ni truy nhp Ethernet (FE/GE) ti khch hng.S dng cc thit b CES to thnh mng chuyn ti Ethernet/IP. Kt ni gia cc thit b CES dng hnh sao, ring hoc u ni tip, s dng cc loi cng kt ni: n x 1Gbps hoc n x 10Gbps.Mng MAN-E c t chc thnh mng li v mng truy nhp v c th hin s bn di.</p> <p>Hnh 2.1: Cu hnh mng MAN-EHnh 2.1 m t phng n kt ni gia cc mng Metro Ethernet ca mi tnh vi h thng mng trc trn c nc. Phn phi trn ca mn hnh (IP/MPLS Backbone), th hin mng trc c vai tr cho vic kt ni gia cc mng Metro Ethernet ti mi Vin thng tnh. Phn pha di ca hnh m t m hnh mng Metro Ethernet ca mi tnh.i vi cc loi dch v nh truy cp Internet, mng Metro Ethernet ti mi tnh s cung cp mt s tuyn kt ni BRAS phc v vic truy cp.i vi cc loi dch v nh VLAN phc v trao i d liu m cc khch hng nm phn tn trn cc tnh khc nhau hoc cc dch v VoD, IPTV, mng Metro Ethernet cung cp cc kt ni n thit b PE (Provider Edge).Mng li (Ring core): Bao gm cc CES c ln lp t ti cc trung tm ln, vi s lng hn ch, ti a t 2 n 3 im trong mt Ring, v tr lp t cc CES core ti im thu gom truyn dn v dung lng trung chuyn qua cao. Cc thit b ny c kt ni ring vi nhau bng mt i si cp quang trc tip, s dng giao din kt ni Ethernet cng 1Gbps hoc 10Gbps. m bo an ton cho phn mng truy nhp th cc vng ring access hoc cc kt ni hnh sao c kt ni ti 2 node li v m bo mng hot ng n nh cao, kt ni t mng MAN ti mng trc IP/MPLS - NGN s thng qu...</p>