Tong Quan Ve Quan Ly Mang (6)

 • Published on
  07-Apr-2018

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 8/6/2019 Tong Quan Ve Quan Ly Mang (6)

  1/14

  Bi 6. T chc qun l cc h thng mng qun l mng

  Nguyn Nam HngB mn K thut my tnh v Mng i hc Thy li

  Trang 1/14

  BI 6. T CHC QUN L CC H THNG MNGQUN L MNG

  Mc ch:

  + Cc yu cu trong qun l mng.

  + Gii thiu mt s m hnh h thng qun l nh: qun l m, qun l phn tn, qun l trong

  bng v ngoi bng.

  + Cc quan im v cch tip cn trong qun l mng.

  I. T VN :

  - Nhu cu pht trin a ngnh, a nng, a thng tin.

  - Tc pht trin mng: sa dng cng ngh phn cng, a dng cng ngh truyn

  dn, a dng nhu cu s dng.

  - Ton cu ha mi mt: Xu hng m.

  - Xu hng tn cng h thng thng tin ngy cng tinh vi, v din ra mi lc, mi ni

  - Bn cnh l yu cu cn i gia yu tu t ni b v nhu cu thng tin cho hot

  ng v pht trin.

  Cc vn ny tt dn n s pht trin ca mt h thng qun l c bit m h

  thng ny hoc c cc knh giao tip ring, hoc s dng chnh cc knh truyn thng tinngi dng, m nhn, nh qun l c th tip cn gn hn, tin li hn ti cc thng tin

  ngoi l m c th l: thng tin cu trc mng, thng tin giao vn mng, theo di hiu

  nng thit b chng vn l nhng thng tin m ngi dng mng khng trc tip quan

  tm. Vi ngi dng mng, iu ct yu vi mng l tnh mnh, tnh p ng nhanh, tnh

  ring t, tnh phc hi, tnh d phng v gi c dch v.

  Mc ch ca cc nh qun l l s dng cc thng tin mng kp thi hiu

  chnh (tng cng, tit kim) thng nng, b sung cc phng php an ninh, cc kt hp

  an ninh, cung cp cho ngi dng ng truyn mt cch hp l da trn tha thun, v

  bo mt.

  V bn cht, mt mng li qun l mng vin thng (TMN) cng c quy m a

  l khng nh hn chnh mng m n qun l. Theo , vic xy dng ring mt mng

  TMN thng da trn h thng sn c. Tuy nhin, m hnh ca TMN c th khc nhiu

  so vi cu hnh LAN hay WAN. Vn kh khn m TMN thng phi vt qua

  chnh l vic trao i thng tin gia cc thit b mng vt ra ngoi t chc mng con.

 • 8/6/2019 Tong Quan Ve Quan Ly Mang (6)

  2/14

  Bi 6. T chc qun l cc h thng mng qun l mng

  Nguyn Nam HngB mn K thut my tnh v Mng i hc Thy li

  Trang 2/14

  iu ny khin TMN phi i mt vi cc giao thc c mt trong cc router. gii

  quyt, TMN cn c mt giao tip ring (interface) vi cc router. Tuy nhin cn nh

  rng, c rt nhiu cng ngh mng hay giao thc mng, chng khc nhau c php, ng

  ngha v nh thi. Mt h thng TMN rng ln cn phi c kh nng giao tip vi tt c

  cc giao thc ny. iu ny c ngha rng, giao tip ca TMN vi router nht thit phi

  hm cha cc thnh phn giao tip chc nng v chng thay nhau hot ng vo lc cn

  thit (instance).

  Chng ta r v m hnh phn tng (layering model). Trong m hnh ny, tng

  trn lin lc vi tng di bng cc giao tip thng qua cc cng hay cc SAP; ngc li,

  tng di phc v tng trn thng qua cc dch v. n lt n, cc dch v cng cnphi c a dng ha di dng cc lp dch v (class) ca cu trc lp trnh, phng

  php ng x thc s l thng qua vic k tha cc phng thc (method) vi cc tnh

  cht (property) c th.

  Cng trong m hnh phn tng, hai thc th c th cng trao i, lin lc th

  chng phi c cc tng tng ng v tng A thc th ny giao tip vi tng A thc th

  kia bng giao thc.

  ng i gia hai thc th A v B mun giao tip vi nhau thng phi qua cc

  h thng trung gian m kh nng ca chng l chuyn i giao tip thnh dng ny hay

  dng khc. Ty c mt i hi bo m tnh mnh ca thit b l s cn nhc v

  mt giao tip ni v giao tip ngoi. Giao tip ni l giao tip ni ti ca thit b; giao

  tip ngoi l giao tip ca thit b vi bn ngoi. Giao tip ni thng nhanh hn nhiu

  ln v l cc giao tip phn cng. Giao tip ngoi thng phi c mt cc cng giao

  tip ca thit b trung gian vi bn ngoi.

  Cc bin ng trong h thng mng gy ra bi mi trng hay chnh con ngi l

  thng xuyn khin cho hiu nng mng suy bin, c khi n mc nghim trng. Nhqun l nu mun c c mt h thng mnh cn phi xy dng c cc phng n d

  phng hp l v kch hot h thng d phng mt cch kp thi. Thng th cc phng

  n d phng phi da trn iu kin sn c ca h thng cng nh cc h thng d

  phng. Tuy nhin, h thng d phng li ph thuc vo nhiu yu t, trong , yu t ti

  chnh l vn cn nhc u tin.

  Vic nng cp h thng mng din ra thng xuyn, lin tc. iu ny cng ng

 • 8/6/2019 Tong Quan Ve Quan Ly Mang (6)

  3/14

  Bi 6. T chc qun l cc h thng mng qun l mng

  Nguyn Nam HngB mn K thut my tnh v Mng i hc Thy li

  Trang 3/14

  ngha vi thch thc rng cc giao tip TMN trang b c cn tng thch hay khng?

  Nh tht ra cho cc nh pht trin TMN nhim v bo tr v nng cp chnh cc giao

  tip ca mnh, cu trc thng tin TMN v c m hnh hot ng.

  Nhng phn tch trn y cho thy, c c y thng tin, nh qun l phi

  c:

  - Mt h thng thng sut, nhanh v ng n.- Thng tin phi c cp nht.- Bin php gim thiu thi gian tr ca thng tin.- Kh nng giao tip vi tt c cc thit b mng.- Kh nng iu tit hot ng ca thit b.- Kh nng nm bt kp thi cc s kin bt thng.

  II. YU CU QUN L MNG

  Nghin cu m hnh h thng TMN cho ta bit:

  - Mt s thit bng vai tr qun l (manager) .- Mt s ln thit bng vai tr i din (agent).Kt hp vi kin trc phn tng, ta thy rng tr cc terminal, thit b mng no

  cng ng vai tr agent khi n qun l chnh n. Nu n qun l mng con, th bn thn

  n cng phi l mt manager.

  Mi thit b, thng phi c giao tip vi ngi dng. Cng c ngha l thit b

  ny phi c kh nng chng thc, cp quyn v rt c th c theo di ngi dng (tnh

  cc, bo mt).

  T, yu cu qun l mng c chia thnh hai nhm:

  - Nhm yu cu thng tin tc nghip- Nhm yu cu ca ngi dng

  II.1 Nhm thng tin chc nng p ng lp trn

  p ng qun l lp trn l nhm yu cu ca nh qun l dnh cho tc nghip h

  thng qun l nhm tng cng cht lng v hiu qu ton h thng.

  C rt nhiu quan im khc nhau v m hnh qun l nhng u thng nht

  cc chc nng qun l ba lp trn gm gim st, iu khin v bo co.

  Gim st: lin tc thu thp thng tin v trng thi ca ti nguyn thng

 • 8/6/2019 Tong Quan Ve Quan Ly Mang (6)

  4/14

  Bi 6. T chc qun l cc h thng mng qun l mng

  Nguyn Nam HngB mn K thut my tnh v Mng i hc Thy li

  Trang 4/14

  qua cc s kin; pht cc cnh bo khi cc tham st v vt ngng.

  iu khin: thi hnh chnh xc cc thit lp yu cu ca ngi qun l,ca chng trnh qun l, bo m thu hi cp pht, b sung d phng cc

  ti nguyn mt cch hiu qu. Vic iu khin c th s dn n thay i

  trng thi, thay i cu hnh. iu khin thng c lp thnh cc kch

  bn (k hoch, hay quy trnh vn hnh.

  Bo co: t cc thng tin c thu thp, xy dng cc bo co v hin thdi dng chuNn (GUIU hoc non-GUI) gip ngi c d dng nhn bit

  cc mi quan h v tnh trng cn thit.

  Ngoi ra, m hnh nhm c th cn c thm mt s chc nng khc gm: chinlc d phng, chin lc tng ha.

  II.2. Cc yu cu qun l ca ngi dng

  Cc yu cu qun l ca ngi s dng c a ra di y da trn quan im

  ca ngi s dng v qun l. Bao gm:

  Kh nng gim st v iu khin mng cng nh cc thnh phn ca hthng my tnh tu cui n u cui.

  C th truy nhp v cu hnh li t xa cc ti nguyn c qun l.

  D dng trong vic ci t, vn hnh v bo dng h thng qun l cngnh cc ng dng ca n.

  Bo mt hot ng qun l v truy nhp ca ngi s dng, bo mttruyn thng cc thng tin qun l.

  C kh nng a ra cc bo co y v r ngha v cc thng tin qunl.

  Qun l theo thi gian thc v hot ng qun l hng ngy c thchin mt cch tng.

  Mm do trong vic nng cp h thng v c kh nng tng thch vinhiu cng ngh khc nhau.

  C kh nng lu tr v khi phc cc thng tin qun l.

 • 8/6/2019 Tong Quan Ve Quan Ly Mang (6)

  5/14

  Bi 6. T chc qun l cc h thng mng qun l mng

  Nguyn Nam HngB mn K thut my tnh v Mng i hc Thy li

  Trang 5/14

  III. QUAN IM TIP CN CNG NGH QUN L MNG

  III.1 Nhn din h thng

  H thng qun l mng c m hnh n gin da trn quan h qun l gia mt

  bn l Ch thqun lvi tng qun l. M trong :

  Qun l(hay hnh ng qun l) l mi tng tc qua li gia: thc th (ch th)

  qun l v thc th b qun l (i tng).

  Thc thqun l(manager) c c trng bi h thng gm nn Platform v/hoc

  cc ng dng.

  Thc thb qun l(agent) c trng bi cc ti nguyn do thc th qun l gim

  st, iu khin.

  Ban u, cc thit b cha c h trqun l. gio tip vi chng cn c mt

  qu trnh chuyn i trung gian gia hai thc th ny. Chnh thit b trung gian mi qun

  l thit b. V cng chnh thit b trung gian tr thnh thc th b qun l bi thc th

  qun l.

  Ty, thc s r nt v quan h manager v agent.

  III.2 Quan im qun l Manager Agent

  mc n gin, cng ging mt h thng iu hnh trong mt t chc x hi,

  quan im qun l Manager Agent tun th m hnh Request Response, c thc

  hin bng lnh v bo co. Vn cn li l mi quan h gia hai thc th, da trn

  chnh sch truy vn/bo co, hay cn gi poll/report nh c ng dng trong cc

  phin bn SNMP.

  Mt manager qun l mt hay mt s Agent.

  Mt Agent qun l thay manager mt hay mt s thit b.

  Khi mng d liu pht trin v hnh thi (topo) v s lng thit b (NE), gnh

  nng qun l ngy cng tng i vi c manager v agent. Quy m mng mrng, nguy

  Thc thqun l

  Thc th bqun l

  Thc thqun l

  Thit btrung gian

  Thc th bqun l

 • 8/6/2019 Tong Quan Ve Quan Ly Mang (6)

  6/14

  Bi 6. T chc qun l cc h thng mng qun l mng

  Nguyn Nam HngB mn K thut my tnh v Mng i hc Thy li

  Trang 6/14

  cgp s c cng ln, thi gian x l s c cng di, v hu qu li cng ng k,

  quan im qun l chuyn sang mt hnh thc khc, phn vng qun l.

  III.2 Phn vng qun lNh c cp n s mrng khng ngng ca mng, qun l thay i

  rt nhiu.

  Trc ht, cn tch ri quan im qun l mng vi qun l h thng kt ni cc

  my tnh. Vic ny dn ti hai min qun l ti nguyn: vt l v logic.

  Qun l mng

  Qun l h. thng

  Qun l ng dng

  Qun l CSDL

  Qun l cc chuNn mng

  Hosts WSs PCs

  Applications Applications

  Disks Tapes

  Cc Header U_Data Segment (PDU)

  Tinguynlogic

  Tinguynvt l

  DCN

  Thc thqun l

  Thc th b qun l

  Agent Ti nguyn itng qun l

  Request

  Response

  Polling

  Report

 • 8/6/2019 Tong Quan Ve Quan Ly Mang (6)

  7/14

  Bi 6. T chc qun l cc h thng mng qun l mng

  Nguyn Nam HngB mn K thut my tnh v Mng i hc Thy li

  Trang 7/14

  Ti nguyn vt l l cc b phn phn cng tham gia vo qu trnh trao i thng

  tin ca h thng mng vin thng v mng truyn s liu, bao gm b vi x l, thi gian

  x l, b nh, thit b vo/ra, dung lng, s lng thit b lu tr, mc tr, bin i thi

  gian tr, bng thng.... Min qun l ny c gi l qun l mng (network

  management).

  Ti nguyn logic bao gm qun l cc ng dng v qun l cc c sd liu,

  dch v, ngi dng, qun l giao vn (lung), qun l truy xut v an ninh

  Ngoi ra, cn c mt min c lp khc m n c thc xp vo cc ngun ti

  nguyn logic c bit: cc giao thc chuNn trong truyn thng. V d nh cc giao thc

  phn lp, cc dch v phn lp, cc dch v qun l gn km. Kiu qun l ny c ngdng qun l cc giao din ca cc cng nghc bit nh ATM, SONET v WDM

  di hnh thc cc knh thng tin gn kt hay cc thc th qun l lp LME (Layer

  Managemnt Entities) i cng. Khi nim v kiu qun l ny c a ra trong m

  hnh tham chiu csOSI, thit lp nn kin trc v qun l phn cp chuNn ho.

  III.3. M hnh quan h Manager-agent

  Khi xy dng cc h thng qun l, c rt nhiu kha cnh, vn cn phi quan

  tm. Bn cnh m hnh truyn thng Manager-Agent cn c rt nhiu m hnh khc c

  s dng kt hp cng vi mi quan h gia manager v cc agent. l m hnh kin

  trc, m hnh t chc, m hnh chc nng v m hnh thng tin.

  M hnh kin trc s dng thit k, cu trc cc thnh phn tham gia vo tin

  trnh qun l. iu ny c ngha l manager hay cc manager v cc agent cung cp cc

  thng tin qun l thng qua kin trc mng. Manager c thc thit k nh l mt c

  squn l bao gm mt ccu qun l v mt b cc ng dng qun l cung cp cc

  chc nng qun l thc s nh qun l cu hnh, qun l li v qun l hiu nng.

  M hnh vn hnh nh ra giao din ca ngi s dng vi h thng qun l trong

  ch r trng thi cng nh kiu nh dng ca cc tng tc ti ngi s dng nh

  iu khin cc i tng c qun l, hin th v tm kim cc s kin, cc bn tin hay

  bo ng vi ngi iu hnh trong trng hp cnh bo nghim trng. Phn ln cc c im

  ca hot ng iu hnh qun l ny u c trong cc ch tiu k thut ca h thng in trong cc

  ti liu hng dn s dng.

 • 8/6/2019 Tong Quan Ve Quan Ly Mang (6)

  8/14

  Bi 6. T chc qun l cc h thng mng qun l mng

  Nguyn Nam HngB mn K thut my tnh v Mng i hc Thy li

  Trang 8/14

  M hnh chc nng nh ra cu trc ca cc chc nng qun l gip cho h thngqun l thc hin cc ng dng qun l. M hnh chc nng c cu trc phn lp. Cc

  chc nng cbn trong m hnh ny l qun l cu hnh, qun l hiu nng, qun l li,

  bo mt v thng k.

  Ngoi ra trong cc chc nng cbn ny cn tch hp mt vi chc nng khc

  nh chc nng to phiu bo li, trgip trc tuyn, hot ng gip / d phng, lp k

  hoch lu lng... cc lp bc cao trong m hnh chc nng u l cc ng dng thc

  hin cc chc nng phc hp nh tng quan cc s kin/ cnh bo, cc h thng chuyn

  gia v qun l tng.

  M hnh t chc lin quan cht chn cc chnh sch qun l v th tc vn

  hnh. M hnh ny s xc nh cc min qun l, s phn chia quyn iu hnh cng nh

  quyn truy nhp ca ngi s dng vo h thng qun l cng nh h thng qun l

  mng khch hng. M hnh ny cng cung cp kh nng trao i vai tr gia cc

  manager v cc agent cng nh s hp tc ton cc gia manager ny vi cc manager

  khc hay vi cc ng dng qun l.

 • 8/6/2019 Tong Quan Ve Quan Ly Mang (6)

  9/14

 • 8/6/2019 Tong Quan Ve Quan Ly Mang (6)

  10/14

  Bi 6. T chc qun l cc h thng mng qun l mng

  Nguyn Nam HngB mn K thut my tnh v Mng i hc Thy li

  Trang 10/14

  M hnh h thng mcng c p dng cho cc h thng qun l hay ni cch

  khc l cho cc manager v cc agent. Trong trng hp ny cc ng dng s l cc ng

  dng qun l chuyn bit cung cp cc yu cu qun l (li, cu hnh, hiu nng, bo mt

  v ngi dng).

  C squn l bao gm ccu t chc qun l v c s tnh ton. Cc dch v

  qun l chuyn ho bao gm cc dch v qun l s kin, cc dch v truyn thng, cc dch v

  cung cp giao din ho cho ngi s dng v cc dch v v csd liu.

  Thnh phn cbn ca cc h thng m l cc API cho php pht trin cc ng

  dng qun l da trn cc dch v chuyn bit. Cc csqun l l cc thc thc lp

  nhng khng tch bit, giao tip vi cc agent v vi cc h thng qun l khc. Cc giao

  din bn ngoi l cc giao din chuNn ho xc nh cc hot ng, cc dch v v cc giao

  thc qun l

  IV.2. Cc yu cu i vi h thng qun l m

  C bn yu cu m tc im ca cc h thng mcng nh cc h thng qun

  l m. l: kh dng, kh nng hot ng lin kt, kh nng di ng v kh nng

  phn cp.

  kh dng biu th kh nng d dng ci t, vn hnh v bo dng camt h thng qun l. N cng bao hm cn nh v hiu nng cao.

  Kh nng hot ng lin kt th hin kh nng trao i thng tin qun l mtcch trong sut gia c squn l vi cc agent b qun l hay gia cc h

  thng qun l ngang hng.

 • 8/6/2019 Tong Quan Ve Quan Ly Mang (6)

  11/14

  Bi 6. T chc qun l cc h thng mng qun l mng

  Nguyn Nam HngB mn K thut my tnh v Mng i hc Thy li

  Trang 11/14

  Kh nng di chuyn din t sn nh ca csqun l hay cc ng dngca cc h thng qun l khi b thay i mi trng (cstnh ton) hay ni

  cch khc, csqun l hay cc ng dng ca cc h thng qun l khng b

  thay i hay s thay i l ti thiu.

  Kh nng nng cp l kh nng h thng c th nng cp, m rng phm viqun l, phm vi ngi s dng, cc chc nng qun l m khng lm thay

  i thit k ban u.

  V. H THNG QUN L PHN TN

  Mt h thng (n x l hay a x l) c coi l mt h thng t tr nu cc qu

  trnh x l trong h thng cng chia s b nh. Tri ngc li, h thng phn tn l h

  thng bao gm cc h thng t trc lin kt li vi nhau m khng c s chia s b

  nh.

  Phn ln cc h thng my tnh, mng vin thng, mng truyn s liu l phn

  tn. Chng lin kt li vi nhau trong mt mng truyn thng truyn ti thng tin hay

  cc bn tin phc v cho mt mc ch truyn thng no . Qun l mng c ngha l

  qun l cc ti nguyn mng v h thng my tnh a dng m phn ln l tch bit nhau

  v mt vt l. Chnh v vy, bn cht ca h thng qun l mng l phn tn.

  V.1. Kin trc h thng qun l phn tn

  Thc cht ca h thng qun l l tp trung hay phn tn khng ch xc nh bi

  s phn tn vt l ca phn t (manager v agent) m cn xc nh bi s tp trung cng

  nh qu trnh x l thng tin qun l.

  Nu mt h thng c thit k thu thp tt c cc thng tin qun l t tt c

  cc agent (thit lp nn min qun l) v mt im, ngi ta s coi l h thng qun l

  tp trung. Nu s thu thp thng tin qun l phi tin hnh qua mt vi qu trnh x l

  lin kt vi nhau v thng tin ny c lu d trong cc csd liu phn tn th ngi

  ta coi l h thng qun l phn tn.

 • 8/6/2019 Tong Quan Ve Quan Ly Mang (6)

  12/14

  Bi 6. T chc qun l cc h thng mng qun l mng

  Nguyn Nam HngB mn K thut my tnh v Mng i hc Thy li

  Trang 12/14

  Trong h thng qun l phn tn ch thc, c rt nhiu ngi s dng hay ni

  cch khc l ngi iu hnh mng, tt cu c coi l cc client qun l, truy nhp

  vo cc server qun l thng qua cc mng cc b hay mng din rng. Cc manager s

  iu khin cc ng dng qun l, c nm gi bi mt MIB no trong mt min

  qun l ring bit. Mi mt manager chm nhim mt s lng agent c th trong

  min qun l ca n.

  i vi kin trc qun l phn tn thc s, cc server (hay manager) c th trao

  i thng tin qun l vi nhau, ging b thng tin MIB c chia s, tip tc minqun l ca manager...