TOPIK 1 ALAM BELAJAR - 3103_Murid dan Alam Belajar/Taj · •Belajar menyelesaikan masalah yang pelbagai ... • Membina kemahiran sosial ... •Melibatkan proses penyesuaian •Penerokaan •Simulasi

 • Published on
  31-Jan-2018

 • View
  222

 • Download
  4

Embed Size (px)

Transcript

 • TOPIK 1 ALAM BELAJAR

  Nordin Tahir IPG Kampus Ipoh

 • Konsep Alam Belajar

  Teori Urie Bronfenbrenner (ahli psikologi) telah membincangkan pengaruh persekitaran ke atas pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak.

  Beliau telah memperkenalkan Teori Sistem Ekologikal

  Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh 2

 • Menurut beliau persekitaran kanak-kanak terdiri

  daripada lima sistem iaitu:

  a) Sistem Mikro

  merupakan seting dan persekitaran yang dekat dengan

  kita seperti keluarga, rakan sebaya, sekolah, jiran

  b) Sistem Meso

  Hubungan interpersonal dengan orang lain

  Jika kanak-kanak mengalami masalah di rumah, besar

  kemungkinan ia akan menimbulkan masalah di sekolah.

  Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh 3

 • c) Sistem Ekso:

  Pengalaman dalam seting sosial yang

  mempunyai pengaruh secara tidak langsung ke

  atas sistem keluarga dan individu.

  Contoh tekanan yang dialami di tempat kerja

  akan mempengaruhi hubungan kita dengan

  anak-anak secara tidak langsung dan anak-anak

  akan rasa kurang puas hati.

  Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh 4

 • d) Sistem Makro

  Sistem atau kepercayaan dan ideologi sesuatu

  budaya.

  Contoh: sistem perundangan, pendidikan

  d) Sistem Krono

  Merujuk kepada pola peristiwa dalam

  persekitaran dan transisi yang berlaku dalam

  kehidupan sepanjang hayat.

  Contoh: kesan negatif penceraian, jenayah,

  malapetaka, kemalangan yang berlaku ke atas

  masyarakat.

  Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh 5

 • Aspek pembentukan murid secara menyeluruh terdiri daripada

  a) Persekitaran Pembelajaran

  b) Komuniti Pembelajaran

  Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh 6

 • Terdapat dua faktor yang mempengaruhi

  persekitaran pembelajaran

  1) Psikososial

  contoh:

  - nada suara yang sesuai seorang guru

  - berbudi bahasa (cara becakap yang sopan)

  - norma atau tingkahlaku yang diterima

  - suasana yang kondusif

  Persekitaran Pembelajaran

  Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh 7

 • 2) Fizikal

  Contoh meja dalam kelas

  - bentuk tradisional

  - bentuk kluster/berkelompok

  - bentuk ladam kuda

  - bentuk L

  - bentuk U

  Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh 8

 • Komuniti Pembelajaran

  Komuniti pembelajaran kini dikaitkan dengan reformasi

  sekolah.

  Dalam konteks sekolah, komuniti pembelajaran

  profesional mempunyai lima elemen iaitu:

  1) Dialog Reflektif

  2) Amalan Awam (de-privatization of practice)

  3) Fokus bersama terhadap pembelajaran murid

  4) Koloborasi

  5) Norma dan nilai yang dikongsikan

  Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh 9

 • Pengalaman Belajar Kanak-kanak

  Setiap kanak-kanak akan menimba pengalaman dari

  apa yang dilakukan oleh dirinya.

  Alam belajar akan memperkembangkan mental dan

  pengalaman kanak-kanak.

  Terdapat tiga pembahagian melalui pengalaman belajar

  kanak-kanak yang optimum iaitu:

  i. Pengalaman Langsung

  ii. Penglibatan Aktif

  iii. Kebebasan Belajar

  Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh 10

 • Pengalaman Langsung (First Hand Experience)

  Pengalaman ini selalunya melibatkan penggunaan deria seperti deria

  sentuh, bau,rasa, lihat dan dengar.

  Pengalaman ini juga adalah berkaitan dengan pengalaman kanak-

  kanak itu sendiri. Contohnya: apabila kanak-kanak menyentuh

  pemanas air di dapur, secara automatik kanak-kanak akan menarik

  tangannya kerana merasa panas.

  Di sini, kanak-kanak telah menggunakan deria sentuhnya dengan

  merasai kepanasan.

  Pengalaman yang sebegini akan mengingatkan kanak-kanak supaya

  tidak akan menyentuh sesuatu yang panas lagi. Secara tidak

  langsung kanak-kanak ini telah belajar dari pengalaman mereka

  sendiri.

  Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh 11

 • Penglibatan Aktif (Active Involvement)

  Kanak-kanak akan belajar melalui perkara yang dilakukannya.

  Kanak-kanak yang melibatkan diri secara aktif akan mempunyai pengalaman yang

  banyak berbanding kanak-kanak yang tidak aktif atau pasif. Untuk itu, ianya

  terpulang kepada usaha kanak-kanak itu sendiri disamping sokongan dari ibu bapa

  dan guru.

  Kanak-kanak yang dapat melibatkan diri secara aktif dapat menambah

  pengalaman dari segi komunikasi dengan rakan yang lain, menguasai bahasa

  dengan lebih baik, bentuk kemahiran fizikal, lebih berdisiplin atau tahu had serta

  batasan yang perlu mereka patuhi dalam sesuatu yang mereka lakukan.

  Contohnya: kanak-kanak yang suka bermain bola dengan rakan-rakannya pada

  setiap petang akan mendapat lebih ramai kawan dan dapat memperkembangkan

  dirinya sendiri dari sudut fizikal dan kognitif.

  Berbanding dengan kanak-kanak yang hanya mengurungkan diri di dalam bilik,

  mereka tidak mempunyai ramai kawan-kawan dan ini mungkin akan

  mempengaruhi kemahiran berbahasa kanak-kanak tersebut.

  Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh 12

 • Kebebasan Belajar

  Setiap kanak-kanak mempunyai minat, gaya belajar dan gaya berfikir

  yang berbeza.

  Pengalaman yang mereka dapati adalah ditentukan bagaimana

  kanak-kanak belajar serta minat mereka terhadap sesuatu perkara.

  Contohnya: kanak-kanak yang mempunyai minat yang mendalam

  terhadap kereta akan mula menunjukkan bakat dalam menamakan

  jenis-jenis kereta yang diketahui atau akan membuat sendiri model

  keretanya sendiri.

  Pengalaman kanak-kanak ini akan lebih bertambah dengan adanya

  buku-buku yang berkaitan atau mereka dibawa pergi untuk

  menonton perlumbaan kereta.

  Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh 13

 • Peranan & Kepentingan Bermain Dalam Proses Pembelajaran

  Konsep Main:

  Main mempunyai unsur kesukarelaan, motivasi intrinsik, melibatkan

  penglibatan ahli dan pergerakan fizikal yang aktif serta mempunyai

  kualiti yang melibatkan imaginasi (Pellegrini, 1995).

  Main pada kanak-kanak adalah belajar. Naluri kanak-kanak suka

  bermain dan pada waktu yang sama mereka belajar menerusi

  bermain.

  Tanggapan main antara kanak-kanak dengan orang dewasa adalah

  berbeza. Main pada orang dewasa adalah untuk beriadah. Ada juga

  yang menjadikan main sebagai suatu profesion seperti bermain bola

  sepak, badminton dan golf.

  Bagi kanak-kanak, dua perkara akan berlaku pada perkembangan

  mereka iaitu sosial dan kognitif.

  Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh 14

 • Kepentingan Bermain:

  Menurut Piaget (1962), kanak-kanak bermain kerana : Meluahkan idea, perasaan dan emosi Tenang dan beriadah Menggunakan tenaga yang berlebihan Menyediakan diri untuk tahap perkembangan seterusnya

  termasuk alam dewasa Belajar menyelesaikan masalah yang pelbagai (kognitif,

  manipulatif, sosial) yang menyumbang kepada perkembangan intelek

  Melibatkan pembelajaran merentasi tiga domain : kognitif, psikomotor dan sosial

  Membudayakan proses pembelajaran Pembentukan jati diri, ketrampilan diri dan nilai murni

  Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh 15

 • Kepentingan Bermain Bagi Perkembangan Fizikal:

  Menggerakkan psikomotor

  Meningkatkan kemahiran fizikal berlari, melompat, memanjat

  Meningkatkan keupayaan dan ketangkasan deria bau, sentuh

  Meningkatkan kemahiran manipulatif mencantum, melukis, menampal

  Meningkatkan kemahiran mengimbang renang, kawal pernafasan

  Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh 16

 • Kepentingan Bermain Bagi Perkembangan Sosioemosi:

  Belajar berinteraksi secara positif

  Belajar menghormati hak orang lain

  Menghargai alam sekitar

  Menghormati nilai budaya

  Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh 17

 • Kepentingan Bermain Bagi Perkembangan Kognitif:

  Mendengar

  Berbahasa

  Membaca

  Berbincang

  Berlakon

  Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh 18

 • Secara Ringkas, Kepentingan Bermain Adalah :

  Belajar konsep Meningkatkan keupayaan kognitif Memupuk pemikiran inovatif, kritis dan kreatif Memenuhi perasaan ingin tahu melalui penerokaan Membantu dalam menyelesaikan masalah Membina kemahiran sosial Memahami dunia sekeliling Mempelajari bahasa Membantu murid mengatasi perasaan bimbang dan tertekan Membina kemahiran kendiri yang positif Memupuk sikap tanggungjawab Mempelajari peranan orang dewasa

  Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh 19

 • Kategori Main:

  Permainan Sosial:

  Bermaksud permainan yang dimainkan secara kumpulan

  Berlaku secara berperingkat dalam perkembangan kanak-kanak ke arah mencapai kematangan bermasyarakat

  Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh 20

 • Jenis Permainan Sosial

  Main Unoccupied tidak bermain dengan apa-apa alatan tetapi hanya berada dalam kawasan permainan

  Main Solitary bermain seorang diri tanpa menghirau orang lain

  Main Onlooker memerhati rakan-rakan bermain

  Main Parallel bermain sendirian,menggunakan cara dan alatan yang sama dengan rakan serta tanpa berbincang, kongsi alat main sendiri

  Main Associative bermain sendirian tetapi berinteraksi, bertanya dan meminjam alatan dengan rakan

  Main Cooperative bermain dan bekerjasama dalam kumpulan

  Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh 21

 • Jenis Permainan Kognitif :

  Main Simbolik - menggunakan imaginasi dan main peranan - gunakan objek atau peranan yang mewakili objek atau peranan seb