Trà sữa Kool_New

  • Published on
    07-Jul-2015

  • View
    1.169

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>I - KHI NGUN TNG Tr sa trn chu bt ngun t i Loan vo u thp nin 1980 c tn ting Anh l bubble tea. Nancy Yang, mt ch qun tr ngi i Loan thm hng v tri cy, sir, khoai lang tm ng, v trn chu vo tr sa. Mc d thc ung ny lc u khng ph bin, nhng mt s i truyn hnh Nht Bn khin cc doanh nhn ch . Vo thp nin 1990, tr sa trn chu tr nn ni ting hu ht cc nc ng Nam , ti khu ph ngi Hoa (Chinatowns) v cc cng ng chu hi ngoi. M, cc nhn hiu tr nh Quickly v Lollicup pht trin mnh nht l cc vng c ng ngi chu . Xu hng ny bt u t thnh ph SanGabriel, California v nhanh chng lan ra khp min Nam California. ung ny c ch nhiu t cc phng tin truyn thng, c trn radio v bo Los Angeles Times. Nh , tr sa trn chu ph bin ton th gii. Cc thnh phn trong tr sa: Ht trn chu c lm t c sn. Ht phi un si gn 30 pht cho ti khi chn hon ton, nhng vn gi c do, khi ht n ra ng k, ri phi lm lnh trong khong 30 pht na. ro nc, sau ht trn chu c cho vo nc ng hay mt ong dng cho vo tr. Ht trn chu c ht bng ng ht to, ngi ung tr va ung va nhai ht trn chu. Thch da hoc thch konjac (thch thy tinh) cng c dng cho vo tr trn chu. Thch c ct thnh vin nh. Tr trn chu c th pha ch thnh tr trn chu thp cm nu c c trn chu v thch. C nhiu loi thch vi nhiu hng v hoa qu nh thch vi, thch tr sa, thch cu vng, thch tri cy hn hp Tr sa c pha t bt cng hng v nh mt ong, chanh, nc p tri cy, trn chu v thch c lc chung vi vin to nn mt ly nc si bt, mt lnh v hp1</p> <p>dn. Mi v ca socola, nho, du ty cng vi nhng ht trn chu s quyn ln vo vi nhau. Cc v tr sa: C th ni, cha c mt loi thc ung no li phong ph v tn gi v hng v nh cc loi tr sa trn chu hin nay. No l tr sa bc h, sa da li, sa mt ong, sa nho, sa kiwi, sa cam, sa du, sa to, sa u xanh, sa chanh leo nhn vo menu rt di tn nhng loi tr sa th bn s phi lng l kh lu la chn. Tr sa lnh c bao nhiu loi th tr sa nng cng c by nhiu loi. V tt nhin, cc bn vn s c th thm cho mnh trn chu hoc rau cu ty thch. Sau khi c ch bin thnh tng loi ung vi cc hng v ring, ly tr sa ny s c hm nng ln. im vt tri ca tr sa nng so vi tr sa lnh l khi thng thc tr sa nng bn s cm nhn c ht tt c cc hng v trong ly sa ca mnh. Tr sa nng khng c nn khng b nc ha tan lm nht v ca tr sa v vy tr sa nng m hn v s khin bn cm thy ngt lng hn. Cm nhn c hng v ngt ngo ca tr sa, dai dai ca trn chu, mi thm ca tri cy ca ung ny, bn s thy th thi v thy mnh nh tr li. Cha phi l mt thng hiu nhng chng ti t trn nim tin vo vic em li cho khch hng nhng tri nghim tinh t nht v tr sa chnh hiu. thc hin c iu , tt c mi khu u phi c thc hin nghim ngt v ng tiu chun. T vic ch chn lc nhng nguyn liu pha ch ngon nht, tt nht lm ra thnh phm v phc v cho n vic to nn mt bu khng kh thng thc tr sa tht thoi mi v y hng khi, phong cch phc v nng m v tt nhin khng th thiu c nhng n ci thn thin v mt s nhit thnh, tn tm v khch hng.</p> <p>2</p> <p>II. M T D N 1. M t d n: Tng th d n l mt chui cc ca hng tr sa mang tn Kool kt hp gia phng thc kinh doanh ung ti ch v ung nhanh mang i. Ty vo vn u t c c, c th xy dng chui ca hng gm 5 a im tng ng vi 5 qun ca Cn Th. Sau s m rng thm giao on sau. Vn u t d tnh cho 1 qun tr sa thuc d n l 400 triu. Ton b d n cn vn u t l 3.6 t. Chui qun s hot ng kt hp 2 lnh vc bn ti qun v bn mang i. Bn ung nhanh mang i ang c mt khong trng th trng rt ln ti Vit Nam nn ha hn nu khai thc c s mang li mt li nhun rt ln v n nh. i vi phng thc bn ti qun, Kool s hp dn cc bn tr bi cht lng sn phm ung, phc v chu o, chuyn nghip v c bit cch trang tr c o, chui 5 ca hng l 5 phong cch ring, nhiu khng gian p mt ni l tng th gin, gii tr v thng thc nhng pht giy ring t hay m p bn bn b. Sau y, nhm lp d n xin trnh by c th 1 trong s 5 qun tr sa thuc chui. Do th trng l rt rng ln v a im cc qun cch nhau xa nn s khng b chng cho th trng, m bo doanh thu ca mi qun trong chui. TR SA Kool #1 1.1. a im: Tng din tch: 70m2, mt tin &gt; 5m C cu: 2 tng, 3 phng, 20 bn. S lng khch ti a ti cng mt thi im l 70 khch. 1.2. Phong cch:</p> <p>3</p> <p>-</p> <p>Kool c xy dng v thit k theo phong cch tr trung, hin i ph hp</p> <p>vi i tng khch qun hng n l hc sinh, sinh vin v nhng ngi i lm trong tui t 22 30 c cuc sng bn rn nn nhu cu v mt khng gian caf th gin yn tnh hay vic mua ung mang i ngay rt cn thit.-</p> <p>Nm r nhc im din tch khng c ln lm do vy Kool s dng mi</p> <p>ngc ngch v chm cht ti tng gc nh nht tn dng din tch v thu ht lng khch hng m bo. S thit k kho lo tn dng khng gian trn mt din tch nh hp gip to cho qun mt phong cch ring gn gi v m p nh nhng phng sinh hot trong mt gia nh. Thc t cho thy rt nhiu khch hng b qun thu ht bi hnh nh p, phong cch v kin trc c o. M t chi tit: Tng mu ch o ca qun l trng-xanh dng-cam-hng. Qua kho st</p> <p>thc t y l mt s tng mu m m m p bt mt li cha c qun no s dng. Tng mu ring gip vic xy dng v qung b hnh nh cho qun d dng thun tin hn. Ni tht: bn gh g mc, n gin ph hp vi phong cch v to cm gic</p> <p>m cng, thoi mi, gn gi m vn lch s, sang trng khng cu k xa hoa. Tng 1: 30m2</p> <p> 2 bn ngoi tri: Mc ch tng s lng bn cho khch ngi ti qun v trang tr cho mt tin ca qun.</p> <p>4 bn trong nh.</p> <p> Trong nh: Khu vc pha ch, bp, kho, wc. Mc ch: Phc v hot ng lm vic ti qun v phc v i tng khch hng mua mang i ngay. Khu vc pha ch, bp, ch ra dn: rng ri, tin nghi to iu kin tt cho nhn vin lm vic, p ng nhu cu khch hng (c bit l i tng khch mua mang i) tht nhanh chng. Kho: Ngay st khu vc pha ch, thun tin cho cng vic. WC: ring bit.4</p> <p> Tng 2: Muc ch: khng gian ngi ti qun thng thc caf, ung cho khch hng.</p> <p>Phng 1: 25 m2. Khng gian bn gh thoi mi. Phng m nhiu ca s v</p> <p>c thit k vi nhng t k trang tr p mt, c by bin hp l, c bit c rt nhiu sch truyn cc th loi khch c th va ngi ung nc, va xem sch ti khng gian qun thong mt, yn tnh.</p> <p>Phng 2: 15 m2. Khng gian ngi thm v gi bt m cng, nh b m xinh</p> <p>xn, lng mn. Tham kho hnh nh qun c nh km trong b h s. 1.3. Sn phm v dch v kinh doanh:-</p> <p>Tr sa, ung gii kht v n nhanh phc v 2 i tng khch:</p> <p> Khch hng c thi gian thng thc tr sa, ung, n nhanh ngay ti</p> <p>khng gian ca qun. Khch mua ung, n nhanh mang i. Cc loi ung qun phc v: Tr sa: ngun nguyn liu t t i Loan, m bo cht lng vi gi ly</p> <p>hng phi chng. Hng tr, lc tr, creamshake, yoshake Nc p hoa qu, sinh t.</p> <p> Nc ngt cc loi Cc loi n nhanh qun phc v: Cc mn n nh: M gi nu b, bnh m p la, b lc lc, khoai ty chin, cm chin cun trng, b-tm-c vin, m st tht b, nui xo b 1.4. Hnh thc hot ng:-</p> <p>Gi m ca: 9h - 22h</p> <p>Vi mc tiu phc v khch hng a phn l gii tr, qun khng ch trng m ca sm m gi m ca sm nht l 9h sng v thay i theo ma.. Qun ng ca lc 22h ti, chp hnh nghim tc cc quy nh v kinh doanh.</p> <p>5</p> <p>-</p> <p>Do c im din tch khng ln lm, s lng khch ngi ti qun c hn</p> <p>trong khi s lng khch hng mua ung, n nhanh mang i l khng gii hn, v vy trong thi gian ti, nhm quyt nh u t vo vic m rng hnh thc kinh doanh l bn n v ung mang i, m bo cc tiu ch: hp dn, phong ph, nhanh chng, tin li, m bo v sinh, gi c hp l. y chc chn l mt im mi m v ni bt ca qun so vi cc qun kinh doanh mt hng nc gii kht hin nay. ng thi tin hnh trang tr ci to khng gian ngay ti qun thu ht nhng i tng khch mun thng thc ung ngay ti khng gian ring ca qun. o</p> <p>Cung cp cc loi hnh dch v: ung, n theo thc n (menu). Dch v wifi min ph. Nhn t chc sinh nht, s kin, k nim, theo yu cu. Cc dch v khuyn mi: Gim gi 30% vo 10h-12h v 15h-17h th 2 v th 4 hng tun. Th tch im mt sau card ca ca hng: mua 8 ung tng 1 ung</p> <p>o</p> <p>min ph bt k. 2. Chin lc pht trin: Giai on Giai on 1 Thi gian 1 nm u Quy m 1 a im duy nht. Mc tiu - a qun vo hot ng thc t nhm thu nhn nhng kin b sung cho vic t chc v iu hnh qun. Gy dng hnh nh v tn tui ca ca hng. D kin hon vn v bt u c li sau 12 thng kinh doanh.6</p> <p>Giai on 2</p> <p>1</p> <p>nm</p> <p>tip 1 a im duy nht</p> <p>-</p> <p>iu chnh phong cch qun, m rng hot ng kinh doanh theo hng ph hp v cn thit sau nhng phn hi t khch hng v kinh nghim rt ra t giai on kinh doanh u tin.</p> <p>theo</p> <p>-</p> <p>Mc tiu li nhun rng t hot ng kinh doanh tng trng nhanh v n nh.</p> <p>-</p> <p>Khng nh thng hiu qun trn th trng. u t pht trin su hn vo cc hnh thc hot ng khc: bn sch, lu nim.</p> <p>-</p> <p>Tip tc rt ra nhng kinh nghim cn thit chun b cho vic m rng quy m hot ng. Li nhun rng t hot ng kinh doanh. Pht trin v khng nh thng hiu h thng ca hng kool i vi cng chng.</p> <p>Giai on 3</p> <p>Cc nm tip theo</p> <p>-</p> <p>M rng quy m hot ng theo m hnh nhng quyn thng (franchise). mi</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>M rng thm cc c s khc trn a bn thnh ph.</p> <p>-</p> <p>Pht trin cc dch v i km mt cch chuyn nghip (i ng thit k ring cho cc sn phm lu nim v vt dng</p> <p>7</p> <p>Xy</p> <p>dng -</p> <p>mang hnh nh ca thng hiu). To nn mt phong cch dch v ung nhanh chuyn nghip trn th trng.</p> <p>thng hiu v pht trin m hnh chui ca hng caf ung mang i nhanh. III - Phn tch th trng 1. Phn tch mi trng v m</p> <p>L mt trong nhng quc gia c th gii cng nhn l im n an ton v c nn chnh tr n nh, Vit Nam ang trn con ng hi nhp kinh t quc t. n nh v chnh tr to iu kin thun li pht trin kinh t. Kinh t Vit Nam tng trng nhanh trn th gii vi tc tng trng trung bnh trn 7% trong 10 nm tri li y ( Ngun: B Ti Chnh). Khng ch c mc tng trng cao m cht lng tng trng cng c khng nh. Vi tc gia tng hang nm ny gip cho mc sng ca ngi dn c bit l ngi dn cc thnh ph ln nh H Ni, Hu, Nng, Tp H Ch Minh, Cn Th c ci thin v gia tng ng k s to mt mi trng kinh doanh thun li. 5 nm qua kinh t TP Cn Th t tc tng trng bnh qun 15,12%, cao hn 1,65% so vi mc tng trng bnh qun 5 nm trc (2001 - 2005), c cu kinh t chuyn dch ng nh hng. Nm 2011, TP Cn Th phn u nng mc thu nhp bnh qun u ngi ln 2.150 USD, cao hn nm 2010 l 200 USD. y l mc cao nht cc tnh ng bng sng Cu Long. Xu th ton cu ha nn kinh t quc t, c bit Vit Nam triwr thnh thnh vin chnh thc ca WTO (t chc thng mi quc t) s m ra nhiu c hi cho cc doanh nghip u t pht trin. Lut doanh nghip c Quc hi kha XI thong qua ngy 29/11/2005 c hiu lc thng 7/2006 th hin r ng li i mi ton din nn kinh t, cho php cc8</p> <p>loi hinh doanh nghip ra i, t do cnh tranh trong khun kh php lut, gp phn thc y pht trin kinh t. Th tc hnh chnh c iu chnh kh nhiu to ra c ch thng thong. iu ny gip cho vic ng k kinh doanh tr nn d dng v nhanh chng hn rt nhiu. 2. Phn tch cu th trng 2.1. Khch hng mc tiu: Da trn mc ch m qun phc v dch v cng nh survey chng ti thc hin trn 450 ngi cc tui khc nhau, khch hang mc tiu m chng ti nhm ti c chia lm 2 nhm khch hang nh sau: Khch hng n thng thc ti qun: c hiu l cc khch hng n l hoc i theo nhm nh; n qun thng thc th gin, c sch, chp nh. i tng khch hng ny bao gm c ngi Vit Nam ln khch nc ngoi. c bit vi nhng ngi Vit Nam: Da trn survey chng ti lm, t l ngi trong tui t 16-30 c s</p> <p>thch ung tr sa l 72% vi mc thu nhp n nh. tui ny, tn sut ti qun kh cao t 1 n 5 ln/thng. Do , i vi ngi Vit Nam n qun vi mc ch ung tr sa v gii</p> <p>tr, chng ti nhm vo i tng khch c tui t 18 n 25.-</p> <p>Khch hng mua ung,thc n nhanh mang i: c hiu l cc khch</p> <p>hng n gi ri mang i, hoc l ng k qua in thoi c a n tn ni ,ni lm vic. i tng ny tp trung gm nhng ngi tui t 22-30, i lm, kh bn rn. 2.2. S liu thng k: S lng phiu iu tra thu nhp c: 378 phiu trong C 14 ngi trong tui t di 18 C 106 ngi tui t 18-21 C 228 ngi tui t 22-359</p> <p> C 30 ngi tui t 26-45 Khng c ai c tui trn 45</p> <p>Qua iu tra kho st, t l ngi trong tui t 22-35 c s thch ung tr sa l 72%.</p> <p>T l thch ung tr sa</p> <p>28% Thch Khng thch 72%</p> <p>Nhn nh xu hng tiu dng sn phm: Khch hng trong nc t 22-35 tui</p> <p>10</p> <p>Bn c thch n qun tr sa khng?11%</p> <p>Thch Khngthch89%</p> <p>Mc d c 72% i tng t 22-35 tui c hi thch ung tr sa nhng ch c 89% s lng thch n qun tr sa. Nhng ngi c phng vn cho rng h c th thng thc ung khc trong khng gian ca qun tr sa. ng thi c mt s lng ng k i tng c hi (28%) thch ung tr sa nhng khng th n qun v cng vic qu bn rn. C 17% s ngi t 22-35 tui c hi i ung tr sa t 2-5 ln mt thng.</p> <p>Bn c thng xuyn ung tr sa hay khng?17% 5% 26% t hn 2 ln/thng 2-5 ln/thng 6-10 ln/thng Trn 10 ln/thng 52%</p> <p>11</p> <p>67% i tng t 22-35 tui c hi thng i ung tr sa vo bui ti v 25% thch ung vo bui sng. Cn li l vo bui tra v bui chiu.</p> <p>Bn thng n qun tr sa vo bui no?</p> <p>Bui ti Bui sng Bui chiu</p> <p>Cc yu t quan trng nht i vi mt qun tr sa ln lt l: -</p> <p> ung ngon, gi c phi chng. Khng gian p, c o, ph hp vi nhiu mc ch. Cht lng phc v tt. a im ca qun thun li, d tm kim. L nhng ngi tr, nng ng a phn c thi quen i ung tr sa Thng quan tm n nhng ni c khng gian yn tnh, c o khc l C mt nhm khch hng thng xuyn bn rn, khng c thi gian ngi</p> <p>Qua nhng s liu trn c th rt ra mt s c im cu cc khch hng nh sau</p> <p>-</p> <p>hoc lch s ph hp vi nhiu mc ch. thng thc ti qun. Vi nhng c im trn, kool l mt la chn l tng dnh cho nhm khch hng mc tiu ny. Ngoi nhng i tng mc tiu, cn c nhng i tng khch hng nh nhng ngi tui 18-22 bc u c thu nhp thch s mi m c o v nhng ngi tui ngoi 35 bn rn v thch s tin dng.12</p> <p>Khch hng mang i: Trong cc i tng thch ung tr sa c hi, n 28% thch ung mang i thay v thng thc ti qun</p> <p>c im khch hng: -</p> <p>Nng ng, bn rn khng c nhiu thi gian n quan Ch yu cc khu vc vn phng ca Cn Th kh xa v tr ca cc qun tr sa. Qua nhng phn tch cho thy vic phn on th trng la chn cc nhm</p> <p>khch hng mc tiu l tng i ph hp. mt th trng y tim nng nh vy s l iu kin chi chng ti khi nghip thnh cng. 2.3. Cc i tc: Kool c cc i tc v: Nguyn vt liu. Cc nh cung cp cc trang thit b vt liu s dng trong qun Cc i tc v mt truyn thng qung co.</p> <p>3.2. i th tim n13</p> <p>V c im ca dch v l d bt chc. Chng ti nhn thy nhng i th tim n gn nht nh sau: i th tim n Phng thc i ph Cc qun tr sa bt chc theo m - Xy dng thnh cng thng hiu Qun tr hnh kinh doanh ca Kool. l qun sa Kool to du n trong lng khch hng tr sa kt hp vi ung mang i. v mt s qun nh &amp; l khc. mc tiu v khch hng khc. nh hng pht mang i. - Hng ti mt m hnh qun l kinh doanh chuyn nghip to nn dch v chm sc khch hng tt, ha hn lun l im n hp dn ca khch hng. - y mnh lin kt cht ch vi cc i tc chin lc thc y hot ng kinh doanh. 4. Ma trn S.W.O.T Cc im mnh ung mang i vi mc gi phi chng u tin Cn Th - C chin lc Marketing Cc c hi-</p> <p>i th: Hoa hng dng, TapioCup trin: xy dng mt chui cc qun tr sa</p> <p>Cc im yu</p> <p>- L qun tr sa km - Vn u t ln</p> <p>bi bn Chin lc SO</p> <p>Chin lc WO</p> <p> CT, c rt t cc qun - Tn dng trit cc hnh - Tin nh tr theo thng, hnh nh qu ln cho vic thu nh ngay t ban u Chin lc ST Chin lc WT</p> <p>m hnh tr sa kt hp thc Marketing, qung b khng phi tr mt s tin ung mang i Thu nh ca ngi thn gia nh Cc nguy c</p> <p>14</p> <p>ln-</p> <p>Nhiu i th cnh tranh - Tn dng c s gip - a ra cc hnh thc ca cc kin trc s v ha phc v c bit thu ht M hnh tr sa km s xy dng kin trc khch hng khng ch n c o, c 1-0-2 mt ln m cn quay li nhiu ln na IV - K HOCH MARKETING</p> <p>ung mang i d bt chc</p> <p>4. K hoch kinh doanh: 4.1 Mc tiu Marketing: Kool l mt d n tr sa kt hp ung v thc n mang i vi tng c o v linh hot c thc hin c quy m,nhng bn cht vn l mt d n mi trn th trng, v vy Kool thc r v vai tr to ln ca Marketing trong chin lc kinh doanh tip cn v thu ht khch hng. Mc tiu Marketing m KOOL tp trung vo:o o</p> <p>Kch hot thng hiu- gii thiu KOOL ti khch hng. Thu ht khch hng n vi KOOL</p> <p>o Tng mc nhn bit thng hiu v th phn trn th trng. o Tng doanh thu v li nhun trc thu. 4.2. Chin lc Marketing: 4.2.1 Chin lc cnh tranh: Chin lc cnh tranh ca KOOL s l: o Tp trung chnh vo th trng mc tiu v khch hng mc tiu: 2 nhm khch hng chnh: khch hng thng thc ti qun v khch mua hng mang i. o To dng s khc bit, tin phong v khng ngng i mi nng cao cht lng dch v. o Tp trung v phn khc ring l n thc ung mang i. 4.2.2 nh v:15</p> <p> o</p> <p>Khch hng mc tiu: bao gm 2 nhm khch hng chnh: Khch hng n thng thc...</p>