Trec´a je srec´a - III. gimnazija Zagrebgimnazija-treca-zg.skole.hr/upload/gimnazija-treca-zg/multistatic/... · Dušan Džamonja, kipar Ivica Blažičko, ... Dario i Lovro Sindičić i profesorica Darka Sudarević – četvrti put zaredom na državnom natjecanju

 • View
  217

 • Download
  2

Embed Size (px)

Transcript

 • III. gimnazija Zagreb, Kulanova 52

  godina90 tradIcIjeI USPjeHa

  Treca je sreca

  S tri ekipe na svjetskim natjecanjima

  Koarkai i koarkaice u Francuskoj

 • 2

  Mi moemo i znamo rjeavati i najvee probleme u kolstvu!

  Ravnatelj Martin Oroli dvanaest je godina radio kao profesor u III. gimnaziji, zatim dvanaest godina kao ravnatelj, a od 2004. do 2008. bio je pomonik ministra Dragana Primorca. Od 2008. ponovno je ravnatelj kole.

  Nastavniko vijee ini etrdeset i pet profesora meu kojima su pet magistara znanosti, tri profesora savjetnika, ak jedanaest profesora mentora i mnogo mladih profesora suvremena pristupa u radu s uenicima.

  Individualan pristup uenicima svim uenicima koji ostvaruju vrhunske rezultate za kolu, ali i izvan nje, koji pohaaju odreene zahtjevne programe izvan kole omoguujemo dogovaranje termina usmenog odgovaranja.

  Stalna suradnja s roditeljima omoguujemo tjedne konzultacije s razrednicima i predmetnim profesorima.

  Kabinetska nastava organizirana je u dvjema smjenama, a sve su uionice tehniki i didaktiki opremljene za pojedine nastavne predmete.

  Internetska rezervacija lektira u knjinici s preko 15000 knjiga.

  Ravnatelj Martin Oroli, prof.

  Ivan uki, mlada atletska nada Uenicima portaima omoguujemo uspjeno kolovanje

 • III. gimnazija opa i prirodoslovno- -matematika gimnazija

  Upisujemo 140 uenika (pet razreda) u program ope gimnazije i 28 uenika (jedan razred) u program prirodoslovno-matematike gimnazije (dva strana jezika).

  Kao prvi strani jezik ui se engleski, a kao drugi strani jezik njemaki, talijanski ili francuski.

  NASTAVNI PLAN

  RED

  OV

  NA

  NA

  STAV

  A

  Opa gimnazijaNASTAVNI PREDMET 1. RAZ 2. RAZ 3. RAZ 4. RAZ

  Hrvatski jezik 4 4 4 4I. strani jezik 3 3 3 3II. strani jezik 2 2 2 2Latinski jezik 2 2 - -Glazbena umjetnost 1 1 1 1Likovna umjetnost 1 1 1 1Psihologija - - 2 -Logika - - 1 -Filozofija - - - 2Sociologija - - 2 -Povijest 2 2 2 3Zemljopis 2 2 2 2Matematika 4 4 3 3Fizika 2 2 2 2Kemija 2 2 2 2Biologija 2 2 2 2Informatika 2 - - -Politika i gospodarstvo - - - 1Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2 2Izborna nastava (vjeronauk/etika) 2 2 2 2Ukupno 33 31 33 32

  Prirodoslovno-matematika gimnazijaNASTAVNI PREDMET 1. RAZ 2. RAZ 3. RAZ 4. RAZ

  Hrvatski jezik 4 4 4 4I. strani jezik 3 3 3 3II. strani jezik 2 2 2 2Latinski jezik 2 2 - -Glazbena umjetnost 1 1 - -Likovna umjetnost 1 1 - -Psihologija - - 1 -Logika - - 1 -Filozofija - - - 2Sociologija - - 1 -Povijest 2 2 2 2Zemljopis 2 2 2 2Matematika 4 4 5 5Fizika 3 3 3 3Kemija 2 2 2 2Biologija 2 2 2 2Informatika 2 2 2 2Politika i gospodarstvo - - - 1Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2 2Izborna nastava (vjeronauk/etika) 2 2 2 2Ukupno 34 34 34 34

  Dodatna i dopunska nastava odrava se tijekom cijele nastavne godine:- pripremamo darovite uenike za dravna i meunarodna natjecanja,- pripremamo uenike treih i etvrtih razreda za ispite dravne mature,- pomaemo uenicima koji imaju potekoa u uenju odreenih predmeta.

  Novoureeni portski tereni za vrhunske rezultate

 • 4

  Najvie izborne i fakultativne nastave, izvannastavnih i izvankolskih aktivnosti

  u draviSvaki uenik moe izabrati neke od izbornih i fakutativnih predmeta. Omoguujemo uenje treeg stranog jezika u izbornoj nastavi ve od prvog razreda.

  Njemaki jezikTalijanski jezikFrancuski jezikSociologija ekologijaPolitika i gospodarstvoGraanski odgoj i ljudska pravaHrvatski filozofiHrvatska drava kroz stoljeaFizikaBiologijaKemijaPlivanjeTenisAtletika

  Filmska kulturaNovinarstvoDramsko-scensko stvaralatvoNacionalna i kulturna batinaHortikulturaMultimedijaWeb dizajnDebatni klubHrvatska marijanska svetitaBiblijska povijestHumane vrednote i prva pomoZbor

  Vjeronauni olimpijci dravno natjecanjeEkipa Prve pomoi najbolji u Zagrebu

  IZBO

  RNI P

  RED

  MET

  I

  FAKU

  LTAT

  IVN

  I PRE

  DM

  ETI

 • ak 85% uenika ukljueno je u fakultativnu nastavu i izvankolske

  portske aktivnosti

  kolski portski klub meu najboljima

  u Hrvatskoj

  IZBO

  RNA

  I FA

  KULT

  ATIV

  NA

  NA

  STAV

  A

  VaterpoloNogometRukomet

  Na vie od 10 000 m kolskih portskih terena nalazi se:

  - atletska staza- tri malonogometna/rukometna igralita- veliko nogometno igralite- tri koarkaka igralita- odbojkako igralite- tenisko igralite- etiri igralita za stolni tenis

  Plivaice prvakinje Zagreba

  enska kros ekipa ponovno dravne prvakinje

  FAKULTATIVNI PREDMETI (TZK):

  KoarkaOdbojkaStolni tenis

  PlaninarstvoBadmintonah

 • Devedeset godina tradicije i uspjehaIII. gimnazija utemeljena je 1922. godine u prostoru dananjeg Muzeja Mimara, a od 1936. godine nalazi se u Kulanovoj ulici. Mnogi bivi uenici i danas vrlo aktivno sudjeluju u ivotu kole kao lanovi Kluba III. gimnazije koji je osnovan 1997. godine.

  U III. gimnaziji stasali su mnogi slavni znanstvenici, umjetnici i portai

  Zvonimir Boban, nogometa

  Ivan Herceg, glumac

  Davor Dretar, novinar

  Marijo Monik, gimnastiar

  Draan Jerkovi, nogometa

  Stjepan Peri, glumac

  Mladen Bodalec, glazbenik

  Vladimir Krpan, pijanist

  Ivica erfezi, glazbenik Zlatko Crnkovi, glumac i prevoditelj

  Luj Pintari, umjetnik Stjepan Mihaljinec, glazbenik

  6

 • U III. gimnaziji stasali su mnogi slavni znanstvenici, umjetnici i portai

  POV

  IJES

  T K

  OLE

  Branka Cvitkovi, glumica Jura Stubli, glazbenikIvan Zvonimir iak, predsjednik HHO-a

  Duan Damonja, kipar

  Ivica Blaiko, novinar Mladen Kuec, novinarVladimir Kranjevi, dirigent eljko Malnar, publicist

  Hrvoje Hitrec, knjievnik Vili Matula, glumaceljko Rohatinski, guverner HNB-a

  Zlatko Kranjar, nogometa

  Ivan Kuan, knjievnik Oto Reisinger, karikaturistMirko Fodor, novinar Milan Rakovac, knjievnik

 • 8

  Trea moe biti samo prva!

  Na kolskoj se razini u razliitim predmetima ove godine natjecalo 329 uenika. Na upanijskim natjecanjima imali smo 196 predstavnika,

  a 35 uenika plasiralo se na dravna natjecanja.

  Robert Geevi trei na dravnom natjecanju iz

  francuskog jezika

  Edvard Bedoi esti na dravnom natjecanju iz

  biologije

  Ivona Vuji poezijom do dravne smotre Lidrano

  Dario i Lovro Sindii i profesorica Darka Sudarevi etvrti put

  zaredom na dravnom natjecanju iz informatike

  Ve godinama njegujemo pozitivan natjecateljski duh, a nai se uenici natjeu unutar svih predmetnih natjecanja i postiu izvanredne rezultate:

  - koarkaice, rukometai, atletiarke i atletiari, koarkai, nogometai i plivai redovito osvajaju medalje na dravnim natjecanjima

  - dramska skupina, novinari i literati vie od dvadeset godina nastupaju na dravnom Lidranu

  - na dravnim natjecanjima iz kemije, matematike, informatike, zemljopisa, povijesti, biologije, logike, filozofije, engleskog i njemakog jezika, sociologije i vjeronauka redovito imamo svoje predstavnike

 • USP

  JESI

  U O

  VOJ

  KOLS

  KOJ G

  OD

  INI

  Najvei uspjeh u povijesti kole: tri portske ekipe na svjetskim prvenstvima

  portai nastavljaju svoje fantastine uspjehe: kao prvaci drave nai koarkai i koarkaice predstavili su Hrvatsku na Svjetskom kolskom prvenstvu u Francuskoj. U konkurenciji 32 kolskih ekipa iz cijeloga svijeta koarkaice su osvojile 8. mjesto,

  a koarkai 10. Odlinim uspjehom na dravnom natjecanju i nai su atletiari osigurali odlazak na Svjetsko kolsko prvenstvo u Kinu.

  dravna natjecanjaHRVATSKI JEZIK (LIDRANO):FRANCUSKI JEZIKBIOLOGIJAINFORMATIKAVJERONAUKPRVA POMOTZK:- atletiari- enska kros ekipa

  Koarkaice osme na svijetu

  Atletiari ponovno na dravnom natjecanju

  Koarkai deseti na svijetu

 • 10

  Najbolji u Hrvatskoj na dravnoj maturi iz Hrvatskoga, Logike, Filozofije, Matematike i Fizike

  Najbolji esej iz Hrvatskog jezika na dravnoj maturi 2010.

  Leona Gruji

  Branka Milkovi, profesorica hrvatskog jezika

  Najbolji u Hrvatskoj na dravnoj maturi iz Filozofije 2011.

  Luka iko

  Petar runje, profesor filozofije, logike i etike

  Prvo mjesto na dravnoj maturi iz Matematike 2014.

  Luka Valenta

  Milena ujansky, profesorica matematike

  Prvo mjesto na dravnoj maturi iz Logike 2010.

  evica jurkovi

  Petar runje, profesor filozofije, logike i etike

  Najbolji eseji iz Hrvatskog jezika na dravnoj maturi 2012.

  Nera Grin

  Grgur Bulovi

  Maja Ili,profesorica hrvatskog jezika

  Prvo mjesto na dravnoj maturi iz Matematike 2012.

  Luka MlinariSonja Manestar

  profesorica matematike

  Prvo mjesto iz Matematike i Fizike na dravnoj maturi 2013.

  jelena Filipovi

  Zrinka Korbar, profesorica matematike

  anela Gojevi, profesorica fizike

 • POSE

  BNE

  VRI

  JED

  NO

  STI

  Idealan spoj uenja, ugodnog druenja i zabave

  Organiziramo razredne izlete dva puta godinje.

  Jedini u Zagrebu slavimo Dan maturanata u kolskom dvoritu.

  Organiziramo zajedniku maturalnu veer svih maturanata.

  Proslavljamo Boi i Dan kole (31. svibnja) prigodnim kolskim kazalinim predstavama i portskim natjecanjima.

  Organiziramo maskenbal, kolska natjecanja plesnih skupina te kolsku nogometnu i koarkaku ligu.

  Redovito odlazimo u kazalita, muzeje, na koncerte

  Odravamo tribine u koli s poznatim vrhunskim strunjacima i umjetnicima.

  Organiziramo humanitarne akcije.

  Nai uenici aktivno sudjeluju u radu Parlamenta mladih.

  Suraujemo s HRT-om na snimanju priloga za emisije Obrazovnog programa.

  Tiskamo kolski list Mi mladi i godinjak za svaku kolsku godinu.