Tria CGT per a lluitar

  • Published on
    03-Apr-2016

  • View
    218

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Publicaci promocional editada per a la Confederaci General del Treball en format tabloide. Disseny & Illustraci: manoli'n (La Ciutat Invisible SCCL)

Transcript

<ul><li><p>Perqu som t</p><p>reballadors</p><p> i treballado</p><p>res com tu. </p><p>Som gent corrent</p><p>, que depenem de</p><p>l nostre treball per</p><p> viure. </p><p>Som les persones </p><p>que cada dia ens t</p><p>robem al lloc de tr</p><p>eball o al nostre ba</p><p>rri o vila. Som els </p><p>que patim plegats </p><p>les retallades, les r</p><p>ebaixes salarials, la</p><p> precarietat, la tem</p><p>poralitat, latur i la</p><p> destrucci de les </p><p>pensions. </p><p>Perqu volem</p><p> fer un sind</p><p>icalisme asse</p><p>mbleari, par</p><p>ticipatiu </p><p>i horitzonta</p><p>l, mitjanant el qua</p><p>l, amb lesfor col</p><p>lectiu i lajuda m</p><p>tua, puguem plant</p><p>ar cara </p><p>a una patronal cad</p><p>a cop ms prepote</p><p>nt i insaciable. I pe</p><p>rqu creiem que a</p><p>quest sindicalisme</p><p>ha de lluitar tamb</p><p> contra el masclism</p><p>e i el racisme, a la </p><p>feina i fora daques</p><p>ta. </p><p>Perqu volem</p><p> fer un proje</p><p>cte sindical o</p><p>n hi tinguem c</p><p>abuda </p><p>totes i tots</p><p> els treballa</p><p>dors, les precri</p><p>es, aturades o les</p><p> persones immigr</p><p>ades. </p><p>Perqu volem con</p><p>struir entre totes u</p><p>n sindicalisme que</p><p> no vengui drets s</p><p>in que els defens</p><p>i, on no hi tingui </p><p>cabuda cap casta </p><p>sindical, ni cap pr</p><p>ivilegi ni cap pact</p><p>e vergonys fet a</p><p> lesquena de la gr</p><p>an majoria. </p><p> Perqu</p><p> hem de mobi</p><p>litzar-nos m</p><p>s enll del</p><p> nostre </p><p>centre de t</p><p>reball. Perqu he</p><p>m destar plantant</p><p> cara arreu, all on</p><p> sespeculi amb </p><p>els nostres drets </p><p>a lhabitatge, la sa</p><p>nitat o leducaci..</p><p>. Defensant tots i c</p><p>adascun dels nost</p><p>res drets socials. </p><p> no to</p><p>ferim que de</p><p>leguis </p><p>en uns pocs </p><p>la gesti de</p><p>ls interess</p><p>os de molts</p><p>. </p><p>Et proposem un s</p><p>indicalisme reivind</p><p>icatiu, dassemblea</p><p>, transparent, </p><p>en el qual, per la v</p><p>ia de la lluita collec</p><p>tiva i la solidaritat, </p><p>defensem plegades</p><p> els nostres drets.</p><p> Ha arr</p><p>ibat lhora d</p><p>organitzar-</p><p>nos a la fein</p><p>a </p><p>i de mobilitza</p><p>r-nos al car</p><p>rer. El sindicalis</p><p>me pactista de C</p><p>COO i UGT </p><p>ens ha portat a u</p><p>n carrer sense </p><p>sortida, a deixar </p><p>que negocin en </p><p>el nostre nom, a l</p><p>es nostres esque</p><p>nes, </p><p>retallades en el te</p><p>rreny laboral i soc</p><p>ial. Sha acabat e</p><p>l temps del sindic</p><p>alisme de despat</p><p>xos i de gestoria</p><p>. </p><p>Sha acabat el tem</p><p>ps del sindicalism</p><p>e que diu una cos</p><p>a i desprs en fa </p><p>una altra. </p><p>Sha acabat el tem</p><p>ps del sindicalism</p><p>e que ens ven co</p><p>m a inevitables a</p><p>comiadaments o</p><p> baixades de sou</p><p>. </p><p>Hem dit prou</p><p>. Milers i milers de n</p><p>osaltres hem om</p><p>plert els carrers </p><p>i les places reclam</p><p>ant un nou mn,</p><p>basat en la solida</p><p>ritat i el suport m</p><p>utu. I aquesta on</p><p>ada de mobilitzac</p><p>ions tamb pene</p><p>tra als nostres ce</p><p>ntres </p><p>de treball, dins d</p><p>els qual hi ha gen</p><p>t que porta mass</p><p>a temps passiva </p><p>i submisa. </p><p>Cada vegada som</p><p> ms els i les que</p><p> creiem que la C</p><p>GT s una eina p</p><p>er a alar la veu, </p><p>participar i defini</p><p>r honesta i </p><p>collectivament el</p><p> nostre futur i el </p><p>de generacions p</p><p>roperes. Si ning</p><p> treballa per tu, q</p><p>ue ning no decid</p><p>eixi per tu.</p><p>www.cgtcatal</p><p>unya.cat </p><p>Assegudes al</p><p> sof noms</p><p> aconseguim </p><p>veure com an</p><p>em perdent d</p><p>rets!</p></li><li><p>sense professionals del sindicalisme, sense gent que visqui dels i les treballadores, un sindicat de gent com tu, que estem cansats i cansades que ens explotin, que ens retallin drets i que decidim lluitar.</p><p>on les decisions les prenem les afiliades i afiliats i no cap estructura dalliberats. La gesti dels diferents conflictes i situacions les prenem en lmbit del propi problema, ja sigui lempresa, el sector o el territori.</p><p>que creu en les assemblees de treballadores i treballadors i que les considera lespai principal de presa de decisions. Per aquesta ra, preferim promoure i potenciar les assemblees de treballadores i treballadors per sobre els comits dempresa i entenem que aquestes han de ser el lloc on es decideixin les mesures que ens afecten.</p><p>que no fa del comit dempresa o de la junta de personal un lloc on les delegades i delegats, un cop escollits, tenen carta blanca per decidir el que vulguin, sense cap control (com passa actualment tamb en els parlaments, ajunta-ments, etc.). Les delegades sn una treballadora ms, en peu digualtat amb la resta.</p><p>TrIEM CGT PErQU Som un Sindicat...</p><p>TrIeM lLUITAr PER GUANYARQue no ens venguin cap moto. Les treballadores i tre-</p><p>balladors noms hem aconseguit millorar les nostres </p><p>condicions de vida a travs de la lluita. La patronal, per </p><p>voluntat prpia, no cedir part dels seus privilegis. </p><p>Quan ho han fet, ha estat perqu no han tingut cap </p><p>ms remei. Lexperincia ens ho demostra. Si lluites </p><p>pots vncer, si no lluites ests perduda.</p><p>sense empreses, que no es lucra amb cursos de formaci, que no rep diners per signar acomiadaments. Simplement som una organitzaci de trebal-ladores i treballadors.</p><p>que defensem de manera contundent i sense ambigitats les pensions pbliques, i no promovem els plans de pensi privats ni tenim empreses que gestionin fons de pensions.</p><p>que no signem ni validem acomiadaments. No acceptem que una treballadora o treballador participi en lacomiadament dun altre, per interessos de lempresari. Per aix, no signem cap ERO i lnic pacte que acceptem s aquell que impliqui la seva retirada.</p><p>que promovem la lluita, en comptes de buscar sempre pactes. Sabem que els interessos dels empresaris i dels actuals governs van en contra de la classe treballadora. En conseqncia, a cada situaci concreta busquem la manera que siguin els nostres els que sacabin imposant.</p><p>Atos La multinacional del sector de la informtica ha enretirat la proposta dERO que pretenia fer, 149 acomiadaments, amb loposici ferma de CGT men-tre CCOO estava disposada a arribar a un pacte.</p><p>Federal Mogul (antiga Honeywell) Empresa del sector de lautombil que ha hagut dindemnitzar cada cop ms treballadors per infringir reiteradament la nor-mativa sobre exposici a lamiant, grcies a les accions de la secci sindical de CGT.</p><p>FUNOSA Empresa del metall de lAnoia que, amb el paper molt actiu de CGT, ha aconseguit aturar 2 EROs. Tamb han aconseguit que sarribi el 100% del salari des del 1r dia dembars i 5 mesos addicionals de lactncia, per no exposar les treballadores a productes txics.</p><p>Hospital de Bellvitge La lluita conjunta de venes i vens, treballadores i treballadors, i pacients ha aconseguit evitar el tancament de diverses plantes daquest hospital que dna servei a ms d1,5 milions de persones. En el marc de la Junta de Personal, CGT hi ha tingut un paper molt actiu.</p><p>FNAC Una sentncia judicial, obliga lempresa a derogar la retallada en les condi-cions laborals de les seves treballadores i treballadors. La vaga del 23 dabril a la FNAC-El Triangle, convocada per CGT, havia tingut una mplia repercussi en lopini pblica</p><p>Neteja viria de Vilanova i la Geltr La lluita de les treballa-dores i treballadors ha aconseguit que lempresa Valoriza tiri enrere la pretensi de rebaixar els sous lany 2015. Les vagues de lany 2013, van evitar que la subcontracta acomiads treballadores quan lajuntament va reduir limport del conveni. En el comit dempresa hi ha majoria absoluta de CGT.</p></li><li><p>TrIEM CGT PErQU Som un Sindicat...que practica la solidaritat i el suport mutu. Perqu considerem que la fora del collectiu pot ms que cada persona pel seu compte. Perqu les nostres lluites no se centren noms en cada centre de treball, empresa o ad-ministraci com un lloc allat de la resta. Perqu sabem que per canviar lactual sistema econmic i de govern cal la fora del conjunt del poble, del conjunt de la classe treballadora.</p><p>que promou lacci directa. No ens quedem tancats negociant en els despatxos dels directius ni ens limitem al treball institucional. Practiquem la lluita, busquem fer realitat la fora que tenim les treballadores i els treballa-dors quan ens unim.</p><p>que no ens preocupem noms per les treballadores i treballadors fixes i amb antiguitat en una empresa. Tamb volem ser una eina de llui-ta per les treballadores i treballadors precaris, les persones que treballen en subcontractes, o amb contractes temporals, de les autnomes o simplement sense contracte. </p><p>perqu la CGT lluitAtant A dins com forA delS Comits demprEsaNo creiem en el model sindical representatiu, en el que </p><p>alguns volen que les treballadores i treballadors noms </p><p>participem quan sens crida a votar, cada quatre anys, </p><p>per a triar el Comit dempresa i/o la Junta de Personal.</p><p>Que defensa fermament que tothom tingui els mateixos drets, tamb </p><p>en el mn del treball: les dones, les persones immigrades i els joves. En aquest </p><p>sentit, considerem que cal donar el reconeixement laboral a les tasques de cura, </p><p>feina desenvolupada principalment per dones i immigrants.</p><p>que vol canviar el mn. Sabem que lactual sistema econmic, el Capitalisme, </p><p>s extremadament injust i noms beneficia a una petita elit grcies al treball de </p><p>la gran majoria de la poblaci. I tampoc oblidem que lEstat empara lexplotaci i </p><p>genera uns professionals de la poltica externs a la poblaci que la acabem vivint. </p><p>Davant daix, defensem linternacionalisme en la lluita per una societat lliure, </p><p>sense cap tipus dexplotaci ni opressi i on tothom puguem participar, en igual-</p><p>tat de condicions, a lautogesti total de la nostra vida quotidiana.</p><p>Rebutgem frontalment les delegades i delegats sindicals investides amb carta blanca, que no necessiten de laprovaci de les treballadores i treballadors per a negociar en nom seu, realitats tant importants com les nostres condicions laborals, acomiadaments o Expedients de Regulaci dOcupaci. Aquest model sindical, fet a mida de CCOO i UGT, ens ha portat a tenir a les empreses dele-gades i delegats que no planten cara a la Patronal, dels quals la gran majoria ens sentim cada cop ms allunyades.</p><p>La decisi de la CGT de participar a les eleccions sindicals difereix radicalment de com actua el sindicalisme oficial. La nostra participaci en els Comits dem-presa, malgrat treballar rduament dins dells, t com a objectiu el reconeixement de les nostres Seccions sindicals, per a que ning no sapropi de la participaci de la plantilla, per a donar veu als i les treballadores, a travs lassemblea i la lluita.</p><p>Defensem un model anarcosindicalista dacci sindical basat en les seccions sindicals dempresa com a rgan de representaci dels i les treballadores or-ganitzades, i en les assemblees de tota la plantilla com a rgan unitari de dis-cussi i presa de decisions. Contra el delegat o delegada amb carta blanca, a la CGT practiquem el control de les seccions sindicals. I contra uns Comits dem-presa de caire parlamentari, proposem assemblees unitries de treballadores i treballadors.</p><p>El nostre objectiu no s guanyar eleccions sindicals amb mrqueting per a pren-dre el pl a la gent, el nostre objectiu s organitzar la classe treballadora per a lluitar. I lluitar per a guanyar.</p></li><li><p>On som?</p><p>Federaci Local de BARCELONA Via Laietana, 18, planta 9. 08003 Barcelona Telfon: 933103362 Fax: 933107080 Correu Electrnic: flbcn@cgtbarcelona.org</p><p>Federaci Comarcal del BARCELONS NORD C/ Alfons XII 109. 08912 Badalona Telfon: 933831803 Fax: 933831803 Correu Electrnic: cgt_bn@yahoo.es</p><p>Federaci Comarcal del BAIX CAMP/PRIORAT c/ Raval de Santa Anna 13, 2n. 43201 Reus Apartat de Correus 634 - CP43280 Reus Telfon: 977340883 Fax: 977128041 Correu Electrnic: baixc-p@cgtcatalunya.cat46</p><p>Federaci Comarcal del BAIX LLOBREGAT Carretera dEsplugues 46. 08940 Cornell de Llobregat Telfon: 93 377 91 63 Fax: 93 377 75 51 Correu Electrnic: cgtbaixll@cgtcatalunya.cat / cgtbaixll@pangea.org</p><p>Federaci Local de VILADECANS C/ del Comer 5. 08840 Viladecans Telfon:: 936590814. Correu Electrnic: fl.viladecans@cgtcatalunya.cat</p><p>Federaci Comarcal del BAIX PENEDS C/ Nord 11-13, 3r 43700. El Vendrell Telfon: 977660932 Fax: 977660932 Correu Electrnic: cgtbaixpenedes@cgtcatalunya.cat / cgt.baix.penedes@gmail.com</p><p>Federaci Local de BERGA Carrer del Bal, 4 baixos. 08600 Berga Telfon: 938 216 747 Correu Electrnic: sad@cgtberga.org47</p><p>Federaci Local de CASTELLAR DEL VALLS C/ Pedrissos 9 bis. 08211 Castellar del Valls Telfon: 937142121 Fax: 937142121 Correu Electrnic: cgtcastellardelvalles@gmail.com</p><p>Federaci Intercomarcal del GARRAF/ALT PENEDS C/ Lepant 23, baixos esquerra. 08800 Vilanova i la Geltr Telfon: 938934261 Fax: 938934261 Correu Electrnic: cgtvng@cgtcatalunya.cat</p><p>Federaci Intercomarcal de GIRONA Av. Sant Narcs 28, entr. 2a. 17005 Girona Telfon: 972231034 Fax: 972231219 Correu Electrnic: cgt_gir@cgtcatalunya.cat / general.cgtgirona@gmail.com</p><p>Federaci Comarcal de lANOIA C/ Clavells 11. 08700 Igualada Telfon: 938042985 Fax: 938042985 Correu Electrnic: cgtanoia@yahoo.es </p><p>Federacions Locals Federaci Intercomarcal de PONENT (LLEIDA) Avinguda Catalunya 2, 8. 25002 Lleida Telfon: 973275357 Fax: 973271630 Correu Electrnic: lleida@cgtcatalunya.cat / cgtlleidacomunicacio@gmail.com</p><p>Federaci Local de MANRESA C/ Circumvallaci 77, 2n. 08240 Manresa Telfon: 938747260 Fax: 938747559 Correu Electrnic: flcgtmanresa@hotmail.com</p><p>Federaci Comarcal del MARESME Uni 38, baixos. 08302 Matar. Telfon: i Fax: 937908261 Correu Electrnic: maresme.cgt@gmail.com</p><p>Federaci Local de RUB Pl. Anselm Clav 4-6. 08191 Rub Telfon: 935881796 Fax: 935881796 Correu Electrnic: federaciolocal@cgtrubi.org</p><p>Federaci Local de SABADELL C/ Rossell, 10. 08207 Sabadell Telfon: 937450197 Fax: 937450197 Correu Electrnic: cgtsabadell@hotmail.com / cgtmetalsabadell@hotmail.com</p><p>Federaci Local de SALLENT Clos, 5, 1a. 08650 Sallent Telfon: 938370724 Fax: 938206361 Correu Electrnic: sallent@cgtcatalunya.cat</p><p>Federaci Local de SORT Sindicat de la Muntanya-PILUM CGT Plaa Major 5, 25560 Sort Telfon: 633 322 033 Correu Electrnic: pilumcgt@gmail.com</p><p>Federaci Intercomarcal de TARRAGONA Plaa Imperial Trraco, nm. 1 Edifici 2, 3a Planta. 43005 Tarragona Telfon: 977242580 Fax: 977241528 Correu Electrnic: cgttarragona@cgt.es</p><p>Federaci Local de TERRASSA c/Ramon Llull 130-136. 08228 Terrassa Telfon: 937887947 Fax: 937894504 Correu Electrnic: cgtterrassafl@gmail.com</p><p>Federaci Comarcal del VALLS ORIENTAL c/ Francesc Maci 51. 08100 Mollet del Valls Telfon: 935931545 Fax: 935793173 Correu Electrnic: cgt.mollet.vo@gmail.com</p><p>Confederaci General del Treball de Catalunya Via Laietana, 18, planta 9. 08003 Barcelona Telfon: 933 103 362 Fax: 933 107 110 Correu Electrnic: spccc@cgtcatalunya.cat Compte de Twitter: @CGTCatalunya</p><p>www.cgtcatalunya.cat www.about.me/cgtcatalunya </p></li></ul>