Trinitron Colour Television - Sony DK ?· R 4-205-753-12(01) Trinitron Colour Television Betjeningsvejledning…

  • Published on
    23-Jul-2018

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>R</p><p>4-205-753-12(01)</p><p>Trinitron Colour TelevisionBetjeningsvejledning</p><p>Manual de Instrucciones</p><p>Kayttohje</p><p>Bruksanvisning</p><p>Instrues de funcionamento</p><p>Styrfunktioner</p><p>KV-32FX65 E </p><p> 2000 Sony Corporation</p><p>DK</p><p>ES</p><p>FI</p><p>NO</p><p>PT</p><p>SE</p><p>420575312</p></li><li><p>1</p><p>DK</p></li><li><p>2</p><p>Sikkerhedsoplysninger</p><p>Der findes hjspnding i alle TV-apparater. Flg nedenstende sikkerhedsregler for at forhindre brand og elektrisk std.</p><p>Sikkerhedsoplysninger</p><p>Generelle sikkerhedsregler</p><p> Udst ikke TV-apparatet for regn eller fugt. Fjern ikke bagbekldningen. Af hensyn til sikkerheden br alle serviceopgaver overlades til fagfolk.</p><p>Sikker placering</p><p> Anbring ikke TV-apparatet i varme, fugtige eller meget stvfyldte rum. Bloker eller tildk ikke ventilationsbningerne. For at sikre god ventilation br der vre</p><p>mindst 10 cm fri plads omkring TV-apparatet. Anbring ikke TV-apparatet p steder, hvor det kan blive udsat for mekaniske vibrationer. Anbring kun TV-apparatet p et stabilt underlag, der er beregnet til TV-apparatets vgt</p><p>og dimensioner.</p><p>Sikker anvendelse</p><p> Anvend kun TV-apparatet ved 220-240V vekselstrm, 50Hz. Anvend ikke TV-apparatet, hvis der kommer vske eller andre fremmedlegemer ned</p><p>gennem ventilationsbningerne. F TV-apparatet undersgt med det samme. Af hensyn til milj og sikkerhed anbefales det, at TV-apparatet ikke str i standby, nr</p><p>det ikke anvendes. Afbryd apparatet ved stikkontakten. Afbryd ikke TV-apparatet ved at trkke i kablet. Tag hellere stikket ud. I tordenvejr br TV-apparatet tages ud af stikkontakten og antennestikket tages ud.</p><p>Ellers kan TV-apparatet blive beskadiget ved lynnedslag.</p><p>Vedligeholdelse</p><p> Rengr TV-skrmen med en bld, fugtig klud. brug ikke slibende rengringsmidler. Stv og nikotinaflejringer kan medfre ophobning i TV-apparatet. P lngere sigt kan</p><p>dette udgre en sikkerhedsrisiko, og det kan nedstte TV-apparatets levetid. Detanbefales derfor at f TV-apparatet efterset hvert femte r. </p></li><li><p>3</p><p>Indholdsfortegnelse</p><p>Indholdsfortegnelse</p><p>Installation1.Check det medflgende tilbehr 2.Istning af batterier i fjernbetjeningen 3.Tilslutning af TV-apparatet4.Sdan tndes TV-apparatet5.Indstilling af TV-apparatet6.Sdan finder du videokanalen</p><p>445677</p><p>AnvendelseOversigt over TV-apparatets knapperOversigt over fjernbetjeningens knapperNexTViewTekst-tvSdan bruges TV-apparatets menusystem</p><p>Justering af billede og lydBrug af funktionsmenuenndring af programnumreManuel indstilling af TV-apparatetNavngivning af programmerOverspringning af programnumreBrug af funktionen Flere indstillinger Justering af billedhldningJustering af billedgeometrien til RGB kildeIndtastning af dit personlige IDIndstilling og mrkning af indgangskilder</p><p>891012141416171718181920202121</p><p>EkstraudstyrTilslutning af andet udstyr til TV-apparatetYderligere oplysninger om tilslutning af udstyrSmartlink</p><p>222323</p><p>Yderligere oplysningerSpecifikationerOversigt over programmerFejlfinding</p><p>242425</p></li><li><p>4</p><p>Flg trin 1-6 for at installere TV-apparatetog for at se TV-programmerne.</p><p>Installation</p><p>1. Check det medflgende tilbehr</p><p>2. Istning af batterier i fjernbetjeningen</p><p>Husk altid at bortskaffe brugte batterier p en miljvenlig mde.</p><p>Batterier</p><p>Srg altid for rigtigt polaritet, nr batterierne isttes.</p><p>+</p><p>-</p><p>-</p><p>+</p><p>Fjernbetjening</p></li><li><p>5</p><p>Installation</p><p>3. Tilslutning af TV-apparatet</p><p>1. Tilslut den eksisterende antenne til stikket mrket bag p TV-apparatet.</p><p>Tilslutning af en antenne til TV-apparatet</p><p>Sdan sluttes antennen og videomaskinen til TV-apparatet</p><p>Hvis TV-apparatet ikke skal tilsluttes en videomaskine, skal antennekablet tilsluttes (som vist til venstre). G derefter videre til afsnit 4. Sdan tnder du for TV-apparatet.</p><p>Hvis TV-apparatet skal tilsluttes en videomaskine, henvises til nedenstende afsnit.</p><p>Scartkablet er ekstraudstyr. Hvis det kan bruges, kan dette ekstraudstyr imidlertid forbedre billed- og lydkvalitet under afspilning.</p><p>1. Tilslutning af det eksisterende antennekabel til videomaskinen som vist.</p><p>2. Tilslut videoens antennekabel mellem RF OUT p videoens bagside og antennestikket bagp TV-apparatet som vist.</p><p>3. Forbind scartkabel (hvis du bruger et sdant) til AV2-stikket p bagsiden af TV'et.</p><p>4. Tilslut videoens netledning og tnd.</p><p>5. St et indspillet bnd i videomaskinen og tryk p PLAY. Dette gr TV'et i stand til atfinde og lagre videokanalen under "Indstilling af TV'et"-proceduren p side 7.</p><p>OUT</p><p>IN</p><p>AERIALANTENNA</p><p>AC IN</p><p>(eksisterende antennekabel)</p><p>(scartkabel - medflger ikke)</p></li><li><p>6</p><p>Installation</p><p>1. St el-stikket i stikkontakten (220-240V AC, 50Hz) og tnd for kontakten.</p><p>2. Tryk p on/off knappen foran p TV-apparatet.</p><p>4. Sdan tndes TV-apparatet</p><p>I/OI</p><p>Hvis standby indikatoren foran p TV-apparatet er tndt, skal du trykke pTV knappen p fjernbetjeningen for at tnde for TV-apparatet. Vrtlmodig, da det kan vare et jeblik, fr billedet vises p TV-skrmen.</p><p>/</p></li><li><p>7</p><p>Installation</p><p>Fr du indstiller dit TV-apparat, vil du blive bedt om at indstille sprog og land.</p><p>5. Indstilling af TV-apparatet</p><p>Language/Country</p><p>Select Language: Confirm:</p><p>LanguageCountry</p><p>etinaDansk</p><p>DeutschEnglishEspaolFranaisItaliano</p><p>Sprog/Land</p><p>Vlg land: Berkrft: OK</p><p>SprogLand Bulgarien</p><p>TjekkietDanmark</p><p>FinlandFrankrigTysklandEngland</p><p>Dansk</p><p>1. Menuen Sprog/Land vises p TV-apparatet. Ordet English erfremhvet.</p><p>2. Tryk p v eller V p fjernbetjeningen for at vlge sprog og trykderefter p OK for at bekrfte valget. Menuen Land vises pskrmen med ordet OFF fremhvet. Vlg OFF, hvis du ikkensker, at dine programmer lagres i en given rkkeflge med startp programposition 1. </p><p>3. Tryk p v eller V for at vlge det land, du nsker at anvende TV-apparatet i. Tryk derefter OK for at bekrfte valget. </p><p>4. Autotune menuen vises p TV-skrmen p det valgte sprog.Tryk p OK for at bekrfte valget.</p><p>5. Srg for, at antennen er tilsluttet i henhold til vejledningen og trykderefter p OK for at bekrfte. TV-apparatet begynder automatiskat sge og lagre alle de programmer, der er til rdighed. Dette kantage nogle minutter - vr tlmodig og tryk ikke p nogen knapper. </p><p>6. Nr TV-apparatet har indstillet alle de programmer, der er tilrdighed, vises menuen Programsortering p TV-skrmen, s dukan ndre programmernes placering p TV-apparatet. Hvis dunsker at ndre programplaceringen, skal du trykke p v eller Vfor at vlge det program, du nsker at flytte, og derefter skal dutrykke p B. Tryk p v eller V for at vlge den nyeprogramplacering for det valgte program. Bekrft ved at trykkep OK. Det valgte program flytter nu til sin nye programposition,og de andre programmer flytter tilsvarende. Gentag denneprocedure, hvis du nsker at ndre placeringen af de vrigekanaler p TV-apparatet.</p><p>7. Tryk p MENU for at fjerne menuen fra TV-skrmen.</p><p>8. Tryk p PROGR+/- eller cifferknapperne for at f vist TV-programmerne.</p><p>Bemrk: Hvis du p et tidspunkt nsker at afbryde autotune processen,skal du trykke p OK. </p><p>Hvis du har tilsluttet en video til dit TV-apparat, skal du nu finde din videokanal.</p><p>1. Tryk p PROGR+/- knapperne p fjernbetjeningen, indtil videobilledet vises p TV-skrmen.</p><p>Bemrk: Hvis du nsker at flytte videokanalen til en anden programposition henvises til afsnittet Programsortering i dennevejledning.</p><p>6. Sdan finder du videokanalen</p><p>Programsortering</p><p>Vlg Prog.: Bekrft:</p><p>PROG KAN NAVN</p><p>Programme Sortering</p><p>Vlg position: Flyt: OK</p><p>C03 TV 5</p><p>PROG KAN NAVN</p><p> 1 2 3 4 5 6 7 8 91011</p><p>C03C05C07C08C09C11C12C13C14C15C16</p><p>TV 5PRO 7EU-SPSWFRTLSATMDRDDIDSFRTL 2KAB 1</p><p>C03C05C07C08C09C11C12C13C14C15C16</p><p>TV 5PRO 7EU-SPSWFRTLSATMDRDDIDSFRTL 2KAB 1</p><p> 1 2 3 4 5 6 7 8 91011</p><p>nsker du at starteautomatisk tuning</p><p> Ja : OK Nej : </p><p>Bekrft venligst at antennener tilsluttet</p><p> Ja : OK Nej : </p><p>1 2 3</p><p>4 5 6</p><p>7 8 9</p><p>0</p><p>OK</p></li><li><p>8</p><p>Anvendelse</p><p>Oversigt over TV-apparatets knapper</p><p>Volumenknapper.Tryk for at ge(+)/nedstte(-) lydstyrken.</p><p>Videoknap.Tryk for at vlge indgangssignaler fra video osv.</p><p>Knapper til programvalg Op (+) eller Ned (-).Tryk for at vlge TV-programmer.</p><p>Master Reset-knapTryk for at genindstille billed- oglydniveauer til fabriksindstillingen. Sony-logoet vil vises p skrmen fulgt afkanalindstillingsbilledet. Hvis du ikke vilgeninstallere kanalerne, s tryk p bknappen p fjernbetjeningen.</p><p>p- +</p><p>4</p><p>MONO</p><p>4L/G/S/I</p><p>R/D/D/D</p><p>s 4</p><p>Tryk p lgen som vist. Betjeningspanelet bner.</p><p>p- +</p><p>4</p><p>MONO</p><p>4L/G/S/I</p><p>R/D/D/D</p><p>s 4</p><p>Advanced Digital 100Hz Plus</p></li><li><p>9</p><p>Anvendelse</p><p>Oversigt over fjernbetjeningens knapper</p><p>Sdan slukkes TV-apparatet midlertidigtTryk her for at slukke TV-apparatet midlertidigt. Tryk igenfor at tnde TV-apparatet igen fra standby funktionen. For at spare energi anbefaler vi, at TV-apparatet slukkes helt,nr det ikke anvendes. BEMRK: Efter 15-30 minutter udenTV signal og uden at der trykkes p en knap, skifter TV-apparatet automatisk til standby funktionen.</p><p>Valg af indgangssignal eller fastholdelse af tekst-tvTryk her for at vlge indgang fra TV-stikkene (se afsnittetom Brug af ekstraudstyr).</p><p>For at vende tilbage til det foregende programTryk her for at vende tilbage til det sidst anvendte program.Bemrk: Dette kan kun gres, nr du har set p det aktuelleprogram i 5 sekunder.</p><p>Sdan vises menuenTryk her hvis du nsker at anvende TV-apparatetsmenusystem. Tryk igen for at fjerne menuen fra TV-skrmen.</p><p>Valg af emner i menuenBrug OK og piletasterne for at vlge de funktioner, der er tilrdighed i menusystemet p dette TV-apparat.</p><p>For at vlge Elektronisk programmerings-vejledning (EPG)Tryk her for at sl EPG til og fra.</p><p>ndring af skrmformatTryk for at ndre skrmformatet. Se "ndring af skrmstrrelse" i denne vejledning for detaljer.</p><p>Fastext tasterSe afsnittet om tekst-TV for nrmere oplysninger.</p><p>Sdan vlges programmerTryk her for at vlge programmer.</p><p>Afbrydelse af lydenTryk her for at afbryde TV-apparatets lyd. Trykigen for at tnde for lyden p ny.</p><p>Visning af on-screen oplysningerTryk her for at f vist alle on-screen oplysninger.Tryk igen for at annullere.</p><p>Sdan vlges programmerTryk p cifferknapperne for at vlge programmer.</p><p>For tocifrede programnumre, f.eks. 23, trykkesfrst -/--, derefter knapperne 2 og 3. </p><p>Tilbage til TV-visningTryk her for at vende tilbage til normal visning fratekst-tv eller standby funktionen.</p><p>Sdan vlges tekst-tvTryk her for at sl tekst-tv til og fra.</p><p>Sdan vises billedmenuenTryk her for at ndre indstillingen af billedet. Trykp OK for at fjerne menuen.</p><p>Sdan vises lydmenuenTryk her for at ndre indstillingen af lyd. Tryk pOK for at fjerne menuen.</p><p>Justering af lydstyrkenTryk her for at justere lydstyrken.</p></li><li><p>10</p><p>Anvendelse</p><p>*afhngig af om serviceydelsen er tilgngelig</p><p>NexTView er en elektronisk programguide med op til 1 uges programinformation om de kanaler, der er inkluderet hosden valgte leverandor (se ogsa Valg af din NexTView-leverandr). Hvis data overstiger NexTViews hukommelse, vil duf information om mindre end 7 dage.</p><p>Nr du leder efter information kan du sge efter tema (sport, kunst etc.), dato eller tid (f.eks. udsendelser mellem kl. 20:00 og21:00). Nr du har fundet et program, kan du g direkte til dette program; brug timeren til huske dig p det, eller indstil din videomed NexTView-link.</p><p>NexTView-leverandren er ansvarlig for indholdet af guiden. TV'et er ansvarlig for prsentationen, d.vs. menustrukturen og sty-ringen, hvis leverandren ikke har medleveret denne. Hvis leverandren har leveret styring, er den generelle betjening med joy-sticken den samme som beskrevet i Sony-styring.</p><p>Frst skal du vlge en kanal, der udbyder NexTView service. 1 s fald vil indikationen "NexTView' vises p skrmen,s snart der er NexTView-data. Hvis du senere skifter kanal er denne NexTView-service stadig tilgnglig.</p><p>Betjening med Sony-styring</p><p>1. Tryk p for at sl NexTView til og fra.2. Brug joysticktasteme som flger flytte op- eller nedad inden for en kolonne: Brug V eller v G til den venstre kolonnes tid og dato: Brug b G til hjre kolonnes ikoner: Brug B Bekrftelse af et valg: Tryk p OK</p><p>(a) mens du er i kolonnerne dato, tid eller ikon (temaer), ndres programlisten alt efter valget.(b) mens du er i programlisten, bringer bekrftelse af en igangvrende udsendelse dig direkte til TV-programmet; </p><p>bekrftelse af et fremtidigt program bringer dig til den lange informationsmenu (se Brug af timer).</p><p>Signaturforklaring til ikoner</p><p>NexTView* </p><p>fuld liste over valg sports</p><p>brugervalg underholdning</p><p>nyhedsudsendelser brn</p><p>film tilbage til sidste menu</p><p>7Tue</p><p>07 Tue12:38</p><p>8Wed</p><p>10Fri</p><p>11Sat</p><p>12Sun</p><p>13Mon</p><p>9Thu</p><p>12</p><p>SWISS</p><p>Star WarsSuper RTL</p><p>Fantasy film, USA, 1996</p><p>Werner - BeinhartPro 7</p><p>Flui grsst den Rest der WeltKabel 1</p><p>Once upon a time in the WestEuronews</p><p>International NewsRTL Plus</p><p>10:35 - 12:45</p><p>10:20 - 12:00</p><p>10:45 - 10:50</p><p>11:00 - 11:20</p><p>11:45 - 12:50</p><p>TXT TPS / RINGIERTue 07. 04 .98</p></li><li><p>11</p><p>Anvendelse</p><p>NexTView</p><p>lndividuell indstilling</p><p>Nr du vlger vil der ikke vre noget bruger fr-valg. Med kan du foretage dit eget individuelle valg af temaer, og begrnse sgningen til de markerede.</p><p>1. Vlg med v eller V. Skub til B.Menuen Individuell indstilling vises.</p><p>2. Vlg det punkt du nsker at markere med v eller V. Bekrft ved at trykke p OK.Gentag trin 2 for alle de punkter du nsker at have p din liste.</p><p>3. Nr du er frdig med listen, vlges med B, og der trykkes p OK.</p><p>Brug af bang lnformationsmenu</p><p>1. Vlg et fremtidigt program i kolonnen programliste med v eller V. Tryk p OK.Den lange informationsmenu vises.</p><p>Du nsker at optage det vaigte program med din video (kun med Smartlink videoapparater)2. Vlg med b og tryk p OK.</p><p>Information overfres til den video, der er tilsluttet dit TV.</p><p>Opsatning af din video3. Vlg VPS/PDC med b.</p><p>Med denne indstilling slet til, er du garanteret optagelse af hele udsendelsen, hvis der skulle vre en ndring i TV-programmet. Dette virker kun, hvis den valgte kanal udsender et VPS/PDC-signal. </p><p> Vaelg Til eller Fra med OK.4. Vlg Hastighed med V.</p><p>Vlg mellem standardplay (SP) eller longplay (LP) -funktion. Med longplay kan du optage dobbelt s meget tid p etvideobnd som med standardplay. Billedkvaliteten kan dog blive forringet.</p><p> Vlg SP eller LP med OK.5. Vlg Video ops. med V. Skub B til for at registrere.</p><p>Vlg hvilken af de tilsluttede videoer du nsker at programmere. </p><p> Vlg video 1 eller 2 med v eller V. Tryk p OK.</p><p>For at forbade menuen</p><p>6. Vlg med B. Tryk p OK.Du er tilbage i den sidste menu.</p><p>07 Tue12:38</p><p>Address Mapping</p><p>The position of the addresses in theOSDA is shown in the following diagram.The position values of the DPW are setto '0'.</p><p>If other values are set, the completecombination will be scrolled.</p><p>Example:if the DPWC is set to '63', the char-</p><p>SpeedTimer Prog</p><p>VPS/PDCSP</p><p>VCR1</p><p>On</p><p>This channel has been set for a timer</p><p>First nextTView/EPG-Providers in Europe</p><p>SWISS TXT TPS / RINGIER nexTViewTue 07. 04 .98</p></li><li><p>12</p><p>Anvendelse</p><p>De fleste TV-programmer sender oplysninger via tekst-TV. Tekst-TV's indeksside (normalt side 100) giver oplysningerom, hvordan denne service anvendes. Brug et TV-program med et kraftigt signal, ellers kan der forekomme tekst-TV fejl.</p><p>Tekst-tv </p><p>Sdan sls tekst-TV til og fra1. Vlg det TV-kanel, der sender den tekst-TV service, du nsker at se.2. Tryk n gang p for Teskt-TV.3. Tryk to gange p for Mix-funktion.</p><p>4. Tryk p , eller tryk p en 3. gang for at sl tekst-TV fra.</p><p>Sdan vlges en tekst-TV side</p><p>Tast tre cifre for sidetal ved hjlp af cifferknapperne p fjernbetjeningen. Hvis du tasterforkert, skal du taste tre cifre og derefter det korrekte sidetal.</p><p>Brug af andre tekst-TV funktioner</p><p>Bladr...</p></li></ul>