Trở Về Mái Nhà Xưa

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Trở Về Mái Nhà Xưa. par Mai Hương.  « Flower Market Under Purple Trees » (peinture de Do Xuan Doan). par Văn Đức Trí (ne pas cliquer, attendre).  « Street Scene In Summer » (peinture de Do Xuan Doan). Về đây khi mái tóc còn xanh xanh Về đây với mầu gió ngày lang thang - PowerPoint PPT Presentation

Text of Trở Về Mái Nhà Xưa

 • par Vn c Tr(ne pas cliquer, attendre) Flower Market Under Purple Trees (peinture de Do Xuan Doan)

 • V y khi mi tc cn xanh xanhV y vi mu gi ngy lang thangV y vi xc hiu ht lnh lngi lng du quay v iu tn Street Scene In Summer (peinture de Do Xuan Doan)

 • u ting n ngoi hin maV u bm t vui cng maMt ma Xun miMt m nng ho hoa Autumn Pond (peinture de Do Xuan Doan)

 • V y nghe ting h hn m oanV y lng trm khc nhc truy hoanV y nh ! Cm xong chic thuyn hni thong nghe dy lng tic n Street View At Noon (peinture de Do Xuan Doan)

 • Mi tc nh lu luyn vt trng xanhNu ma v yu ly ht long lanhCh mong nng cho ti i xun xanhNgi xa vng bit u nm nh bun Autumn Noon (peinture de Do Xuan Doan)

 • t nh n in bng vo ru xanhS thy ci tan v hn m thanhV nghe thy kip xa bc nh vang khc than trn ng no n Scenery By The Pond (peinture de Do Xuan Doan)

 • Thi nh ng hoi m xaGit ma gieo trn thm nhNgi ngi im bngLng nghe thng ngy qua Lake Scene In Summer (peinture de Do Xuan Doan)

 • School Girls (peintures de Nguyen Thanh Binh)

 • V y nghe ting h hn m oanV y lng trm khc nhc truy hoanV y nh ! Cm xong chic thuyn hni thong nghe dy lng tic n Flower Market In Spring (peinture de Do Xuan Doan)

 • Mi tc nh lu luyn vt trng xanhNu ma v yu ly ht long lanhCh mong nng cho ti i xun xanhNgi xa vng bit u nm nh bun Street View (peinture de Do Xuan Doan)

 • t nh n in bng vo ru xanhS thy ci tan v hn m thanhV nghe thy kip xa bc nh vang khc than trn ng no n Scene Of The Flower Market (peinture de Lam Manh) Flower Market After The Rain (peinture de Lam Manh)

 • Thi nh ng hoi m xaGit ma gieo trn thm nhNgi ngi im bngLng nghe thng ngy qua Summer Noon (peinture de Lam Manh)Chanson : Tr V Mi Nh Xa (Torna A Surriento)Interprte : Mai HngPeintures de Do Xuan Doan, Lam Manh & Nguyen Thanh Binh : Site Vietnam ArtistsPrsentation : Vn c Tr22 dcembre 2009

 • When we kiss my heart's on fireBurning with a strange desireAnd I know, each time I kiss youThat your heart is on fire too

  So, my darling, please surrenderAll your love so warm and tenderLet me hold you in my arms, dearWhile the moon shines bright above

  All the stars will tell the storyOf our love and all its gloryLet us take this night of magicAnd make it a night of love

  Won't you please surrender to meYour lips, your arms, your heart, dearBe mine foreverBe mine tonight