TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOÀNG GIA UDONTHANI THÁI LAN

 • Published on
  15-Jan-2016

 • View
  94

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TRNG I HC HONG GIA UDONTHANI THI LAN. GII THIU. C tt c 5 khoa: Khoa s phm Khoa Khoa hc Khoa Khoa hc XH&NV Khoa Qun l Khoa Cng ngh. CC KHOA V CC CHUYN NGNH. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • TRNG I HC HONG GIA UDONTHANI THI LAN

 • GII THIUC tt c 5 khoa:Khoa s phmKhoa Khoa hcKhoa Khoa hc XH&NVKhoa Qun lKhoa Cng ngh

 • CC KHOA V CC CHUYN NGNHNgnh S Phm (7 Chng trnh hc trong thi gian 5 nm: Dnh cho tt c hc sinh tt nghip Ph thng trung hc).Ngnh Khoa hc (14 Chng trnh hc trong thi gian 4 nm: Dnh cho tt c hc sinh tt nghip Ph thng trung hc).Ngnh K thut (15 Chng trnh hc: 10 Chng trnh dnh cho hc sinh tt nghip Ph thng Trung hc v 5 Chng trnh hc trong thi gian 2 nm dnh cho sinh vin hc lin thng ly bng c nhn hoc tng ng).Ngnh Khoa hc X hi v Nhn vn (10 Chng trnh hc trong thi gian 4 nm).Ngnh Khoa hc Qun l (15 Chng trnh hc trong thi gian 4 nm: 11 Chng trnh dnh cho hc sinh tt nghip Ph thng Trung hc, bao gm Chng trnh dnh cho sinh vin quc t theo hc ly bng c nhn Qun tr Kinh doanh theo K nng Qun l Chung v 4 Chng trnh hc trong thi gian 2 nm dnh cho sinh vin hc lin thng ly bng c nhn hoc tng ng).

 • CHNG TRNH HC TING THITrng i hc Udon Thani Rajabhat c nhng chng trnh hc a dng trong tng phn khoa. Ton b hc ph sinh vin phi ng ty thuc vo ngnh hc. Tuy nhin, i vi nhng sinh vin cc Nc ng dng mun vo hc cc chng trnh ca Trng i hc chng ti, yu cu khong thi gian 01 nm hc ting Thi trc khi bc vo theo hc ly vn bng chng trnh hc chnh thc lin quan n chuyn ngnh ca mnh, v c bit c mc hc ph u i nh chi tit di y.

 • KHOA S PHMCHUNG TRNH C NHN:C nhn s phm Tiu hc C nhn s phm TonC nhn s phm ging dy My tnhC nhn s phm ging dy m nhcC nhn s phm ngh thut th gicC nhn s phm ngh thut v cngC nhn su phm gio dc th chtC nhn s phm ging dy ting AnhC nhn s phm ging dy ting ThiC nhn s phm ngnh khoa hcC nhn s phm ngnh x hi

 • KHOA S PHMCHNG TRNH SAU I HC:Qun l Gio dcChuyn ngnh s phm

 • KHOA KHOA HC X HI V NHN VNCHNG TRNH C NHNC nhn LutC nhn Qun l Hnh chnh (Qun l hnh chnh)C nhn Qun l hnh chnh (Chnh quyn a phng)C nhn Qun l hnh chnh (Qun l ti chnh)C nhn M thut (M thut)C nhn M thut ( Biu din ngh thut)C nhn M thut (K thut m nhc)C nhn ngnh Pht trin X hiC nhn ngnh Khoa hc thng tinC nhn ngnh Ting AnhC nhn ngnh Ting Anh thng miC nhn Ting Thi

 • KHOA KHOA HC X HI V NHN VNCHNG TRNH SAU I HCTing Thi nng cao dnh cho ngi nc ngoiTing Thi dnh cho ngi nc ngoi

 • KHOA QUN LCHNG TRNH C NHN:C nhn ngnh Qun l Du lch v Khch snC nhn ngnh Qun l tng hpC nhn ngnh Ngnh MarketingC nhn ngnh Qun l ngun nhn lcC nhn K ton C nhn ngnh Ti chnhC nhn ngnh Kinh doanh my tnhC nhn ngnh ngh thut giao tipC nhn ngnh kinh t thng miC nhn ngnh truyn thng tip th

 • KHOA KHOA HCC nhn Khoa hc ngnh TonC nhn Khoa hc ngnh Sinh hcC nhn Khoa hc ngnh Vt lC nhn Khoa hc ngnh My tnhC nhn Khoa hc ngnh Th ThaoC nhn Khoa hc ngnh Mi trngC nhn Khoa hc ngnh Thng k ng dngC nhn Khoa hc ngnh Y t cng ngC nhn Khoa hc ngnh Ha hcC nhn Khoa hc ngnh Cng ngh thng tin

 • KHOA K THUTC nhn ngnh Qun l cng nghipC nhn nhn ngnh Kinh doanh nng nghipC nhn ngnh K thut v khoa hc lng thcC nhn ngnh k thut Th C nhn ngnh K thut Sn xut nh myC nhn ngnh Sn xut ng vtC nhn ngnh K thut Sinh hcC nhn ngnh K thut in tC nhn ngnh K thut C khC nhn ngnh K thut Xy dngC nhn ngnh Dch v v n ungC nhn ngnh Thit k cng nghipC nhn ngnh K s in tC nhn ngnh C kh

 • DCH V KHOA HCA/ Cc kha hc ngn ngy c cc lp c t chc trong vi ngy n cc lp c t chc trong 8 thng vi nhiu lnh vc:Cc ngn ng: ting Thi cho ngi nc ngoi, ting Anh, ting Nht Bn, ting Trung Quc, ting Php, ting Vit, ting cNgh thut: M thut, Thit k ha, m nhc, MaCng ngh ng dng: ng dng my tnh, E-learning, cng ngh v ch bin thc phmKinh doanh: K ton, Th trng, SME, SML, Qun l kinh doanh, Sng to ngi u t mi(NEC), Kinh doanh v l p trng ca trng i hc Rajabhat Udothani(UBI),

 • DCH V KHOA HCGio dc: Phong cch gio dc c bn, phong cch nghin cu, phong cch cho nhng b mn khc nh ting Anh, ting Thi, Khoa hc,B/ Cung cp ngun nhn lc vi ti chuyn mn trong vic tip xc s cn thit ca cng ng.C/ Cung cp kh nng v gio dc c bn nh th vin in t, cc loi hnh th dc th thao, khoa hc, cng ngh v phng th nghim ngn ng.

 • HC PH

  HC PHCHNG TRNH HC1 nm 2 hc kGI TIN(USD)HC KTON B CHNG TRNH HCNgnh Gio dc ( 5 nm)3503,000Ngnh Khoa hc ( 4 nm)3753,000Ngnh K thut4 nm3753,0002 nm3751,500Ngnh Khoa hc XH v Nhn vn4 nm3002,400Ngnh Khoa hc Qun l4 nm3002,4002 nm3001,200BBA ( quc t)1,75014,000

 • K TC XC 3 k tc x 5 tng mi c xy dng, c th cha khong 3000 sinh vin, c 1 k tc x dnh cho nam v 2 k tc x dnh cho n.Trang thit b trong phng:Mt b bn gh c mt k schMt t qun o v t dng c nhnMt ging c nm v giMt bnh ng nc ungMt bung tm c 2 phng : 1 phng tm vi hoa sen v 1 phng v sinhMt h thng thu tn hiu truyn hnh trong phngMt in thoi ni mng ni b mi tng trong khu k tuc xMth phng tp th dnh c sch, gii tr, c 1 phng khch c trang thit b mi tng

 • GI TIN V KIU PHNG

  KIU PHNGGI TIN PHNG/ NGI/ 1 HC KPhng c qut dnh cho 4 ngi 150 USD Phng c iu ha dnh cho 4 ngi 220 USD

 • CC IU CM KHU K TC XNu n.C bc, n cp v tng tr bun lu thuc gy nghin v tt c cc loi nc ung c cn. Phim nh i try.Tt c cc loi v kh.Cc hot ng gii tr nh n nhu, nhy ma, t tp v v.v...Lm h hi/ ph hoi ti sn ca Trng i hc khu kin trc x. T thay i trang thit b trong phng.Lm phin toi cho ngi khc nh ht thuc, lm n v nh lnNui ng vt.a ngi bn ngoi vo trong khu kin trc x.

Recommended

View more >