Trường đại học sư phạm TP. Hồ Chí Minh  Khoa vật lý 

 • View
  65

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Trng i hc s phm TP. H Ch Minh Khoa vt l . ti:. Hiu ng compton. Thc hin: nhm VIII - Nm 2012 V Xun o Hong Phc Mui Th Hng Trn Thin Bo Lng Sn nh Nguyn Lm Thy Linh Bch Th Thy Dung GVHD: Trn Vn Tn Nguyn Th Ho. NI DUNG. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • Trng i hc s phm TP. H Ch MinhKhoa vt l ti:

 • Thc hin: nhm VIII - Nm 2012V Xun oHong Phc Mui Th HngTrn Thin BoLng Sn nhNguyn Lm Thy LinhBch Th Thy DungGVHD: Trn Vn TnNguyn Th Ho

 • Qu trnh nghin cuTh nghim ca ComptonHiu ng ComptonTnh cht ca hiu ng ComptonC ch tn x Compton dch ComptonBc sng ComptonMi quan h v Kt lun t hiu ng Comptonng dng

 • Hiu ng Compton c tm ra bi nh vt l Arthur Holly Compton vo nm 1923 v c t theo tn ca ng.Nm 1923, CTR Wilson ch to bung my chng minh thc nghim ca hiu ng Compton bng bng cch hin th s tn ti ca electron git Compton (electron git li).Nm 1927, Compton v Wilson c trao gii thng Nobel vt l cho nghin cu v pht minh ca h.

 • Tn x Compton (hiu ng Compton) l hin tng thay i bc sng ca bc x in t v lch phng (b tn x) khi n va vo ht in tch.Tn x Compton xy ra khi ht photon ca tia X c nng lng t khong 0,5 MeV n 3,5 MeV v electron c lin kt yu.

 • Tn x Compton l hin tng tn x ca tia X vi electron c lin kt yu trong nguyn t.Tn x Compton ging nh s va chm n tnh gia 2 vin bi.Tn x Compton ph thuc vo mt electron trong nguyn t.

 • Coi hin tng tn x tia X nh mt va chm hon ton n hi gia mt photon v mt electron trong cht m tia X chiu ti.Coi h photon-electron nh mt h kn

 • dch chuyn Compton ch ph thuc vo gc tn x

 • Tn x Compton chnh l th phm gy ra ci gi l xung in t trong cc v n nhit hch trn cao kh quyn. Tn x Compton l minh chng hng hn chng t s tn ti ca cc photon. T khng nh nh sng cn mang bn cht ht (ngoi bn cht sng).

 • Knh thin vn tia gamma Compton s dng hiu ng tn x Compton pht hin v vch ra cc tia gamma nng lng cao.Nhng bcnh do Compton chpc cung cp cho con ngi ci nhn v s bng n cc tia gamma trong v tr. Da vo , cc nh khoa hclp bn phn b mt nng lng ca di thin h.

 • Ging nhau: u l hin tng photon b lch phng khi gp vt cn.Khc nhau:

  Tn x nh sngTn x ComptonLch phng khi i qua mi trng chit sut khng ng nhtLch phng khi photon va chm vi electron t doNng lng ht photon sau tn x khng thay i.Nng lng ht photon sau tn x gim.

 • Tn x Compton v tn x Compton ngc l hai hiu ng tri ngc nhau.

  Tn x Compton Tn x Compton ngcPhoton c nng lng cao (tia X) va chm vi electron t do truyn nng lng cho electron, gii phng electron ra khi nguyn t .Photon c nng lng thp (bc x nhit) ti va chm vi electron tng i tnh nhn nng lng t electron tr thnh photon nng lng cao (tia X).C hai hiu ng photon sau tn x u b lch phng truyn.

 • Dng I: Tm bc sng photon ti?Dng II: Tm bc sng photon sau tn x?Dang III: Tm gc tn x ?Dng IV: Tm ng nng ca electron sau tn x?Dng V: Tm phng chuyn ng ca electron sau tn x?