TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH Khoa Vật Lý

  • View
    98

  • Download
    12

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TRNG I HC S PHM TP H CH MINH Khoa Vt L. DY HC THUYT VT L. Nhm 10. Lng Sn nh Th Hng Hong Phc Mui V Xun o Thng Th Kim nh. Ni dung. 1. Khi nim thuyt vt l. 2. S pht trin ca thuyt vt l. 3. Vai tr ca dy hc thuyt vt l. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

TRNG I HC S PHM TP H CH MINH

TRNG I HC S PHM TP H CH MINHKhoa Vt LDY HC THUYT VT LNhm 10

Lng Sn nh Th HngHong Phc MuiV Xun oThng Th Kim nhNi dung4. Thit k bi dy thuyt hp dn3. Vai tr ca dy hc thuyt vt l2. S pht trin ca thuyt vt l1. Khi nim thuyt vt lKhi nim thuyt vt lThuyt vt l l s hiu bit tng qut nht ca con ngi trong mt lnh vc vt l nht nh. Bao gm mt h thng cc quy tc, cc nh lut, cc nguyn l vt l. gii thch cc hin tng, cc s kin vt l v to ra kh nng tm hiu, khm ph, tc ng c hiu qu vo i sng thc tin.

S pht trin ca thuyt vt lTrong vt l hcS pht trin ca thuyt vt lTrong dy hcDo iu kin thi gian v hn ch v trnh t duyKhng c kh nng t lc nghin cu mt thuytHc sinh

Cn cho hc sinh hiu nhng yu t c bn trong cu trc ca thuyt.Cu trc ca mt thuyt vt lC s ca thuytHt nhn ca thuytH qu ca thuytC s kinh nghim, thc nghimVt l tng ha v cu trc ca nCc kha nim v nh lut miPhn nh mi lin h bn trong, bn cht ca cc s vt v hin tngCc giai on hnh thnh thuyt vt l trong dy hc

Vi thi gian v trnh hn ch vy hc sinh c th xy dng mt thuyt vt l khng ?Cc giai on hnh thnh thuyt ng hc phn tC s ca thuyt: Da vo quan st chuyn ng ca cc ht Braon (ht phn hoa rt nh trong nc)Ht nhn ca thuyt: Phng trnh c bn:

H qu ca thuyt: gii thch cc nh lut ca cht kh, hin tng truyn nhit, hin tng bin i trng thi v nhit

Vai tr ca thuyt trong vic hnh thnh th gii quan duy vt bin chngTh gii khch quan Quan stSuy lun tng ktThuyt vt lCon ngiNhn thc T duy khoa hc Vai tr thc nghim trong vic nh gi ng n ca thuyt vt l

Vai tr ca m hnh trong vic hnh thnh thuyt vt l

Tin on cc s kin v hin tng mi ng vai tr h qu ca thuyt.

Trong vic xy dng thuytM t s vt, hin tng lin quan n thuyt Hnh thnh ht nhn ca thuyt di dng cc m hnh biu din, m hnh ton hc.Gii thch cc s kin v hin tng c lin quan ti i tng ng vai tr h qu ca thuyt.

Kt lun: M hnh vt l c vai tr quan trng trong vic xy dng mt thuyt vt l.

M hnh trong dy hc

Nguyn t c cu to t ht nhn v electron, nguyn t trung ha v inM hnh tng t vi m hnh h thng thi dng h: ht nhn tng ng vi Mt Tri, cc electron tng ng vi cc hnh tinh.

M hnh biu din

Thuyt hnh tinh nguyn tM hnh trong dy hc

M hnh ton hcT trng bin i theo thi gian sinh ra in trng xoy, ngc li in trng bin i theo thi gian sinh ra t trngThuyt in t ca MaxwellThit k bi dy

Thuyt hp dnHc sinh bit cc t tng v ng gp ca Copecnic, Brah, Galilleo, Newton.Hc sinh phi vng ni dung ca thuyt hp dn.Bit c ln ca hng s hp dn v cc phng php xc nh hng s hp dn, cn tri t,

Vn dng thuyt hp dn gii thch mt s hin tng.Vn dng nh lut vn vt hp dn gii quyt cc bi ton lin quan.Xc nh c hng s hp dn G, phng php o khi lng tri t.

Kin thcK nngt vn

Phi chng vt nng ri nhanh hn vt nh?Ti sao qu to li ri xung t m khng bay ln tri?Xy dng thuyt hp dnC s ca thuyt: tm hiu quan im cc nh vt l v vn vt.

Ht nhn ca thuyt: Tm hiu v nh lut vn vt hp dn ca Newton. Nhng t tng c bn ca ng v tng tc khng gian v thi gianH qu ca thuyt: gii thch quy lut chuyn ng cc hnh tinh, xc nh hng s hp dn, khi lng tri t, s ri t do.Nhm I: Tm hiu c s ca thuyt.

Tm hiu v quan im ca Aristotle, Galilleo, Newton v s ri ca vti vi Aristotle, cc vt s ri nh th no?

V sao Galil khng ng vi quan nim ca Aristotle, v th nghim ni ting no ca ng khng nh iu ?

Cc vt c khi lng khc nhau s ri nh nhau.

Cc vt nng nh khc nhau th s ri khc nhau. Vt nng s ri nhanh hn vt nh.

Nhm II: Tm hiu ht nhn ca thuytPht biu nh lut vn vt hp dn ca Newton di dng li v biu thc?i vi Newton th no l khng gian? Th no l thi gian? V cc tnh cht ca n?

Nhm III: Tm hiu h qu ca thuytTm hiu v th nghim xc nh hng s hp dn Th nghim xc nh khi lng ca Tri t.

Nhm IV: Tm hiu h qu ca thuytHy tm nhng ng dng ca thuyt hp dn trong i sng v t nhin.Gii thch hin tng hai vt c khi lng khc nhau s cng chm t cng mt lc.

Gii thch m hnh h Mt TriGii thch v s tin on thi im xut hin ca sao chi H-layTai mt ni nht inh trn Trai t v gn mt t, cac vt u ri t do vi cung mt gia tc g. cc vt ri nhanh chm nh nhau.

Tng ktHc sinh cn nm vng cc kin thc sau

Khng gian l tuyt i, tch ri vt cht, c ba chiu, thun nghch, ng nht v ng hng. Thi gian l tuyt i, tch ri khng gian v vt cht v cng c tnh thun nghch.