Truyen thong

  • Published on
    15-Jun-2015

  • View
    68

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li> 1. Nh Lnh oTruyn Thng.Nhm thc hin:Brainwash GroupNguyn Quc Vit.V Hu Cng.Nguyn Thanh Gip.Trn Vn Tm.</li></ul> <p> 2. Ch Dn Bo Co.Khi nin truyn thng. ngha ca truyn thng.Nn tng vn .Ni dung. 3. Khi nim truyn thng.Truyn thng l qu trnh truyn tthng tin v ngha ca thng tin.Truyn thng tht s ch xy ra khi ttc cc bn hiu thng ip (thng tin)theo cng mt vin cnh ( ngha). 4. ngha ca truyn thng.S dng truyn t v vin cnh, vxa hn l cc s kin v mu thng tin.L c s trit l vng chc cho s tintng xy dng mt s tin cy vli cam kt n vin cnh. 5. Nn tng vn .Truyn thng khng phi s dng trong:Cc cuc hp t bit.Nhng cuc ni chuyn trang trng.Nhng bui thuyt trnh. 6. Nn tng vn .Hc truyn thng l :Truyn t v vin cnh.Xy dng mt s tin cy.Vt qua kh nng yu km.Sp xp s khc nhau trong t chc. 7. Ni dung. S nh hng ca truyn thng. Qu trnh gi, nhn v phn hi thng ip. Cc k nng truyn thng. La chn knh truyn thng phong ph. Truyn thng trong cn khng hong. Kt lun. 8. S nh hng ca truyn thng.Thit lp vin cnh.Xy dng gi tr v chn l.Gy kh khn, phc tp vn vthm ch c th git cht mt ai . 9. M hnhtruyn thng.VincnhXung tc nhnMi trngbn trongMi trngbn ngoiThng tinPhn hiKhngHongNhLnhoTruynthngKnngtruynthng.Knhtruynthng.Thngtin. 10. Qu trnh gi, nhn &amp; phn hithng ip bng li.Cam kt v thc hin.Kim tra s thng hiu.Pht trinquan h.Pht biumc tiu.Truynthng ip.Lng nghe.Phn tchthng tin.Hi.Din gii.Khng hn chthng tin.Truyn thng bngcc hnh ng.Ngini.Nginghe. 11. c kt 1.Nguyn nhn chnh dn n vic ccthng ip khng c truyn t lkhng c thng tin phn hi mbo s hiu bit ln nhau.S thch hp ca vic s dng cc cuhi v li din gii l iu m bothng ip ca bn c truyn i. 12. c kt 2.Khi bn hi c th bn s nghe cnhng iu m bn rt ngc nhin,kh chu hoc l lng m bn, thm chn cn tn thng tnh cm ca bn.Nu bn tr nn bo th v d xc ngiu chng t bn khngkin tr khi bn b cng kch. 13. K nng truyn thng.Sdnghiuqunhngknhthngtinint.Nhn thcvn .Khng hnh thc.Nhng cu chuynv hnh nh n d.To mi trngtruyn thng m.Lng nghe.i thoi. 14. c kt 1.S dng cch truyn thng thn thinv qun l bng vic i do vng quanh.Ra ngoi ha cng vi nhngngi phc tng, cc i tchay nhng khch hng. 15. c kt 2.Tn dng nhng cu truyn v nhngphp n d gip mi ngi kt ninhng cm xc vi nhng thng ipv nhng gi tr ct li m bn muntruyn ti h. 16. Hy hc cch lng nghe.nh ch phn s.Nhn chm ch.Loi bsuy ngh.Truyn thngkhng bng li.V rasuy ngh.Ghi ra giy.Nginghechuynnghip. 17. c kt.Nu bn ginh nhiu thi gian ni hnl lng nghe, th l mt khuyt imtrong truyn thng ca bn v chng tbn cng l mt con ngi nht nho. 18. La chn knh truynthng phong ph.Truyn thngin thoi. Mail, IM,intranetMt i mt,LiBo cotrang trng.Th bo,th.. 19. c kt.Hy s dng cch truyn thngmt i mt.Bn c th nhn thy mi ngi trongcon mt. Bn c th ni bng vicnhn vo con mt hay bin t trongging ni ca h v thy c vn ,cu hi, hay cu tr li l g. 20. Truyn thng trongcn khng hong.VincnhNhLnhoR rngBnh tnh,lng ngheNi sthtKhngHongTruynThng 21. c kt 1.L mt nh lnh o hy:Ly li s bnh tnh v tp trung trongsut thi gian ca nhng ln thay inhanh chng, s khng chc chn haynhng cn khng hong.Tha nhn nhng lo lng vs hi ca con ngi. 22. c kt 2.Cung cp thng tin chnh xcv ph hp.Gip mi ngi gii quyt nhngnhu cu cm xc, nhng nhu cu thityu,v gip h nhn thy mt ngy maiti sng hn. 23. Ph Ni Dung. Thng tin phn hi. Gii quyt xung t. Phn hi 360 . Nhng tnh hung truyn thng. 24. Kt lun.Truyn thng hiu qu l mt yu tquan trng ca ngi ng u.Nh lnh o phi l nhng nginghe ch ng.Hc pht hin ra nhngth lc ngm tim n c th ny sinh.</p>