Türkiye'de Avrupa Şüpheciliği.pdf

  • Published on
    14-Sep-2015

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>TRKYEDE AVRUPA-PHECL </p><p>KARILATIRMALI BULGULAR </p><p>2003-2012 </p></li><li><p>Proje Yneticisi: Prof. Dr. Hakan Ylmaz Boazii niversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararas likiler Blm Avrupa almalar Merkezi </p><p>Web: www.hakanyilmaz.info Email: yilmazh@boun.edu.tr Twitter: @yilmaz_hakan </p><p>Proje Destei: Ak Toplum Vakf ve Boazii niversitesi </p><p>Kamuoyu Aratrmas: Infakto Research Workshop Danmanlar: Dr. Emre Erdoan, Gl Atlgan Aratrma Asistanlar: Merve nce, Murat Can Kamuoyu Aratrmas Tarihi: Mart-Nisan 2012 </p></li><li><p>Ara%rma Hakknda... </p><p> Ara%rmann veri toplama aamas Mart-Nisan 2012 aylarnda, 16 ilin kentsel ve krsal yerleim birimlerinde gerekleBrilmiBr. </p><p> Ara%rmada Trkiye 18 ya ve st nfusunu temsil eden 1200 kiilik bir rneklem kullanlm%r. </p><p> Tm grmeler hanelerde yzyze grme yntemi ile gerekleBrilmiBr. </p><p>10 Mart 2006 Trkiye'de Muhafazakarlk - Aile, Din, </p><p>Devlet, Ba%... Sayfa 3 </p></li><li><p>AVRUPALILAR HAKKINDA GENEL ALGILAR... </p><p>4 </p></li><li><p>Avrupallar hakkndaki dnceleriniz olumlu mudur yoksa olumsuz mu? </p><p>%64,5 </p><p>%48,6 </p><p>%26,5 </p><p>%42,5 </p><p>%9,0 </p><p>%9,0 </p><p>%0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100 </p><p>2003 </p><p>2012 </p><p>Olumlu Olumsuz Fikri yok / Bilmiyor </p><p>5 Yzde Dalm </p></li><li><p>Toplumlar iin sylenebilecek kimi zellikler var, Bunlar Trkiyeye mi, Avrupaya m, yoksa her ikisine de </p><p>mi uygun? </p><p>2003 2012 2003 2012 </p><p>Trkiye'ye uygundur </p><p>Trkiye'ye uygundur </p><p>Avrupa'ya uygundur </p><p>Avrupa'ya uygundur </p><p> Misarperver %92,2 %94,5 %1,7 %0,9 Aklc %42,4 %56,3 %42,0 %27,9 Irk %28,7 %21,9 %58,7 %65,8 Temiz %57,7 %73,0 %24,8 %13,6 Bakalarnn haklarna saygl %35,8 %58,5 %55,6 %28,0 Hogrl %64,3 %76,0 %25,3 %12,6 Bireyci %39,2 %46,9 %49,6 %40,1 Kurallara uyan/Sistemli %23,3 %38,0 %70,0 %49,4 </p><p> Komuluk ilikileri iyi %84,4 %86,3 %9,8 %6,8 Aile balar salam %93,9 %93,8 %3,2 %2,3 </p><p> Byklerine saygl %92,5 %94,0 %4,1 %1,9 Cinsel adan serbest %3,8 %8,2 %93,0 %84,9 Pis %24,7 %20,5 %59,4 %64,3 </p><p>6 Yzde Dalm </p></li><li><p>AVRUPALILARLA TOPLUMDAN TOPLUMA KURULAN LKLER... </p><p>7 </p></li><li><p>imdiye kadar herhangi bir Avrupa Birlii lkesini ziyaret eeniz mi? </p><p>%11,2 </p><p>%11,0 </p><p>%88,3 </p><p>%87,8 </p><p>%0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100 </p><p>2003 </p><p>2012 </p><p>Evet Hayr Fikri yok / Bilmiyor </p><p>8 Yzde Dalm </p></li><li><p>Haya%nzda hi Avrupallarla arkadalk kurdunuz mu? </p><p>%31,0 </p><p>%27,0 </p><p>%68,7 </p><p>%71,6 </p><p>%0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100 </p><p>2003 </p><p>2012 </p><p>Evet Hayr Fikri yok / Bilmiyor </p><p>9 Yzde Dalm </p></li><li><p>Gemite herhangi bir Avrupa lkesine gmen olarak gitmek hi aklnzdan geB mi? </p><p>%25,3 </p><p>%17,7 </p><p>%71,2 </p><p>%79,0 </p><p>%0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100 </p><p>2003 </p><p>2012 </p><p>Evet Hayr Zaten gitmiBm Bilmiyor, cevap yok </p><p>10 Yzde Dalm </p></li><li><p>Trkiyenin refah seviyesinin Avrupa Birlii lkelerindekine benzer bir duruma gelmesi halinde, bir Avrupa Birlii lkesine g etmeyi dnr mydnz? </p><p>%16,6 </p><p>%14,7 </p><p>%78,7 </p><p>%78,5 </p><p>%0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100 </p><p>2003 </p><p>2012 </p><p>Evet Hayr Karar veremiyorum Bilmiyor, cevap yok </p><p>11 Yzde Dalm </p></li><li><p>Ailenizden bir kadn, Avrupal bir erkekle evlenmek isterse, buna kar kar mydnz? </p><p>%44,6 </p><p>%40,0 </p><p>%52,5 </p><p>%54,2 </p><p>%3,0 </p><p>%5,8 </p><p>%0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100 </p><p>2003 </p><p>2012 </p><p>Evet, kar kardm, Hayr, kar kmazdm Bilmiyor, cevap yok </p><p>12 Yzde Dalm </p></li><li><p>AVRUPAYLA LKLERDEN DUYULAN KAYGILAR... </p><p>13 </p></li><li><p>Trkiye Avrupann Bir Parasdr Grne Ka%lanlar... </p><p>%7,0 </p><p>%28,0 </p><p>%61,0 </p><p>%28,0 </p><p>%70,0 </p><p>%10,0 </p><p>%21,0 </p><p>%33,0 </p><p>%37,0 </p><p>%46,0 </p><p>%0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100 </p><p> Dinsel olarak </p><p> Kltrel olarak </p><p> Tarihsel olarak </p><p> Ekonomik olarak </p><p> Cora olarak </p><p>2012 2003 </p><p>14 Yzde Dalm </p></li><li><p>Avrupa ile Gemiten Bugne likilerimizde Fayda m Grdk, Zarar m? </p><p>%40,3 </p><p>%40,6 </p><p>%41,8 </p><p>%34,7 </p><p>%17,9 </p><p>%24,7 </p><p>%0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100 </p><p>2003 </p><p>2012 </p><p>Avrupa ile ilikilerde faydadan ok zarar grdk </p><p>Avrupa ile ilikilerimiz yararl oldu. </p><p>Fikri yok / Bilmiyor </p><p>15 Yzde Dalm </p></li><li><p>%63,3 </p><p>%56,4 </p><p>%25,9 </p><p>%30,0 </p><p>%10,8 </p><p>%13,7 </p><p>%0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100 </p><p>2003 </p><p>2012 </p><p>Trkiye kendi deerlerine ve geleneklerine bal kalsayd daha iyi bir yerde olurdu Ba%llama abalar sonucunda Trkiye daha iyi bir yere gelmiBr </p><p>Bilmiyor, cevap yok </p><p>16 Yzde Dalm </p><p>Hangi Gre Yaknsnz: Trkiye, Ba%llamaya ynelmek yerine kendi deerlerine ve geleneklerine bal kalm olsayd u anda daha iyi bir yerde olurdu X Trkiye, Ba%llama abalar sonucunda daha iyi bir yere geldi </p></li><li><p>Avrupa ile likilerden Duyulan Kayglar 1: Gndelik Hayata likin Kayglar Ka%lanlar... </p><p>%57,4 </p><p>%49,4 </p><p>%42,0 </p><p>%51,3 </p><p>%55,8 </p><p>%64,8 </p><p>%60,1 </p><p>%54,3 </p><p>%59,6 </p><p>%64,5 </p><p>Avrupayla ilikilerin artmas genlerimizin ahlakn bozacak%r. </p><p>Avrupayla ilikilerin artmas aile yapmz bozacak%r. </p><p>Avrupayla ilikilerin artmas komuluk ilikilerimize zarar verecekBr. </p><p>Avrupayla ilikilerin artmas dilimize zarar verecekBr. </p><p>Avrupayla ilikilerin artmas dini deerlerimizi zedeleyecekBr. </p><p>2012 2003 </p><p>17 Yzde Dalm </p></li><li><p>Avrupa ile likilerden Duyulan Kayglar 2: Blnme Kaygs Ka%lanlar... </p><p>%53,0 </p><p>%41,8 </p><p>%51,4 </p><p>%57,0 </p><p>%54,0 </p><p>%56,7 </p><p> AB yelii Trkiyede blc rgtlerin artmasna sebep olacak%r </p><p> AB yelii Trkiyenin blnmesine sebep olacak%r </p><p> ABye girmek Trkiyenin milli egemenlik esasn zedeleyecekBr </p><p>2012 2003 </p><p>18 Yzde Dalm </p></li><li><p>Avrupa ile likilerden Duyulan Kayglar 3: Tarihsel Hamzadan Kaynaklanan Kayglar Ka%lanlar... </p><p>%57,5 </p><p>%60,3 </p><p>%72,3 </p><p>%61,9 </p><p>%63,1 </p><p>%76,4 </p><p>%56,3 </p><p>%58,9 </p><p>%62,4 </p><p>%62,6 </p><p>%63,6 </p><p>%66,4 </p><p> Avrupa Birlii'nin Trkiye'den talep eei reformlar gemite Sevr Anlamas'nda istenenlerle benzerdir. </p><p> Avrupa Birlii'ne ye olmak iin yaplan reformlar kapitlasyonlardan farkszdr. </p><p> Trkiye'de ba%llama abalar Ba% taklitiliinden teye gitmemiBr. </p><p> Avrupal devletler, gemite Osmanl devleBni blp paraladklar gibi, imdi de Trkiye'yi blp </p><p>paralamak istemektedirler. </p><p> Avrupallarn Trkiye'ye kar tutumlarnn arkasnda Hal Ruhu yatmaktadr. </p><p> Avrupa Trkiye'de PKK gibi blc rgtlerin glenmesine yardm etmiBr. </p><p>2012 2003 </p><p>19 Yzde Dalm </p></li><li><p>AB HAKKINDAK GENEL TUTUMLAR... </p><p>20 </p></li><li><p>Genel olarak dndnzde kendinizi Avrupa Birlii poliBkalar ve kurumlar hakknda ne kadar bilgili </p><p>sayyorsunuz? (1-10 Aras Ortalama) </p><p>4,1 </p><p>5,0 </p><p>0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 </p><p>2003 </p><p>2012 </p><p>Ortalama </p><p>Ortalama </p><p>21 1-10 Aras Ortalama </p></li><li><p>Avrupa Birlii hakkndaki dnceleriniz olumlu mudur yoksa olumsuz mu? </p><p>%69,3 </p><p>%47,4 </p><p>%21,8 </p><p>%43,4 </p><p>%8,9 </p><p>%9,2 </p><p>%0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100 </p><p>2003 </p><p>2012 </p><p>Olumlu Olumsuz Fikri yok / Bilmiyor </p><p>22 Yzde Dalm </p></li><li><p>Kimileri, Avrupa Birliinin dier aday lkelerden istemedii baz artlar Trkiyeden istediini, yani </p><p>Trkiyeye iqe standart uyguladn ne srmektedir, </p><p>%19,9 </p><p>%29,1 </p><p>%61,7 </p><p>%53,8 </p><p>%18,4 </p><p>%17,2 </p><p>%0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100 </p><p>2003 </p><p>2012 </p><p>Ka%lmyorum Ka%lyorum Bilmiyor, cevap yok </p><p>23 Yzde Dalm </p></li><li><p>TRKYENN ABye YEL KONUSUNDAK GENEL TUTUMLAR... </p><p>24 </p></li><li><p>Sizce, lkemizin Avrupa Birliine yelii iyi bir ey midir yoksa kt bir ey midir? </p><p>%69,5 </p><p>%50,0 </p><p>%12,8 </p><p>%36,1 </p><p>%10,4 </p><p>%4,6 </p><p>%7,4 </p><p>%9,3 </p><p>%0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100 </p><p>2003 </p><p>2012 </p><p>yi bir eydir Kt bir eydir </p><p>Ne iyi ne de kt bir eydir Fikri yok / Bilmiyor </p><p>25 Yzde Dalm </p></li><li><p>Sizce, lkemizin Avrupa Birliine yelii iyi bir ey midir yoksa kt bir ey midir? </p><p>%70 </p><p>%62 %59 </p><p>%44 </p><p>%52 %49 %48 </p><p>%38 </p><p>%48 %50 </p><p>0 </p><p>10 </p><p>20 </p><p>30 </p><p>40 </p><p>50 </p><p>60 </p><p>70 </p><p>80 </p><p>2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 </p><p>Trkiye'nin Avrupa Birlii'ne Tam yelii... </p><p>yi Bireydir </p><p>26 </p></li><li><p>Sizce Trkiyenin Avrupa Birlii yesi olmas size kiisel bir fayda salar m yoksa salamaz m? </p><p>%63,6 </p><p>%46,1 </p><p>%26,3 </p><p>%44,6 </p><p>%10,2 </p><p>%9,3 </p><p>%0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100 </p><p>2003 </p><p>2012 </p><p>Salar Salamaz Fikri yok / Bilmiyor </p><p>27 Yzde Dalm </p></li><li><p>Her eyi gz nnde turuunuzda, sizce Trkiyenin Avrupa Birlii yesi olmas lkemize bir fayda salar m </p><p>yoksa salamaz m? </p><p>%78,8 </p><p>%53,7 </p><p>%13,3 </p><p>%36,4 </p><p>%7,9 </p><p>%9,9 </p><p>%0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100 </p><p>2003 </p><p>2012 </p><p>Salar Salamaz Fikri yok / Bilmiyor </p><p>28 Yzde Dalm </p></li><li><p>ABye Tam yelik in Yaplmas Gereken Siyasi Reformlara Verilen Onay (1-10 lei zerinden </p><p>Ortalama) 2012 2005 2002 </p><p>Dnceyi ifade zgrlnn nndeki yasal engellerin tmyle kaldrlmas 7.2 7.9 8.2 </p><p>dam cezasnn her su ve herkes iin tamamen kaldrlmas 5.9 5.8 5.8 </p><p>Anadili Trke olmayan vatandalarn kendi anadillerinde (mesela Krte) renim grmelerini engelleyen yasalarn kaldrlmas 5.5 </p><p>Anadili Trke olmayan vatandalarn kendi anadillerinde (mesela Krte) radyo ve televizyon yayn yapmalarn engelleyen yasalarn kaldrlmas 5.8 6.1 6.1 </p><p>Ordunun Trk siyaseB zerindeki rolnn azal%lmas 6.0 6.3 6.2 </p><p>Din ve vicdan zgrlnn ifadesi iin gerekli koullarn btn dinleri ve btn mezhepleri kapsayacak ekilde oluturulmas 7.2 7.4 8.3 </p><p>Ermenistanla olan sorunlarn karlkl tavizler verme yoluyla zmlenmesi 3.9 </p><p>Kbrstaki mevcut sorunlarn karlkl tavizler verme yoluyla zmlenmesi 4.0 5.2 8.1 </p><p>29 </p></li><li><p>Sizce, Trkiye Avrupa Birliine ne zaman tam ye olabilecekBr? </p><p>%16,6 </p><p>%18,2 </p><p>%17,8 </p><p>%25,5 </p><p>%21,9 </p><p>%16,0 </p><p>%32,2 </p><p>%10,7 </p><p>%19,8 </p><p>%21,4 </p><p>Fikri yok / Bilmiyor </p><p>Hibir zaman </p><p>nmzdeki 5 sene iinde </p><p>nmzdeki 10 sene iinde </p><p>Olur ama grmeye benim mrm yetmez </p><p>2012 2003 </p><p>30 Yzde Dalm </p></li><li><p>Bugn Trkiyenin Avrupa Birliine tam yelii hakknda bir halk oylamas yaplacak olsa, oyunuz ne </p><p>ynde olur? </p><p>%74,4 </p><p>%51,8 </p><p>%17,3 </p><p>%39,4 </p><p>%8,3 </p><p>%8,9 </p><p>%0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100 </p><p>2003 </p><p>2012 </p><p>Trkiye'nin Avrupa Birlii'ne yeliini destekler ynde oy kullanrdm </p><p>Trkiye'nin Avrupa Birlii'ne yeliine kar oy kullanrdm </p><p>Fikri yok / Bilmiyor </p><p>31 Yzde Dalm </p></li></ul>