Trkiye'de sol hareketler ve partiler - Sosyalist Forum - Sosyalizm Okulu

 • Published on
  21-Oct-2015

 • View
  28

 • Download
  8

Transcript

 • 10.02.14 23:24Trkiye'de sol hareketler ve partiler - Sosyalist Forum - Sosyalizm Okulu

  Page 1 sur 9http://www.sosyalistforum.net/turkiyede-sinif-hareketi/28210-turkiye'de-sol-hareketler-ve-partiler.html

  Ana Sayfa Bugnki Mesajlar Forumlar Okundu Kabul Et

  Sosyalist Forum - Sosyalizm Okulu > SINIF MCADELES VESOSYALZM > Trkiyede Snf Hareketi

  Trkiye'de sol hareketler ve partiler SF'de AraNickiniz Nickiniz Beni hatrla

  ifreniz Giri

  Kayt ol Yardm Topluluk Arama

  0 LinkBack Seenekler Stil

  08 Haziran 2009, 10:40 #1

  devrim yolundayelii durduruldu

  Kullanc Profiliyelik tarihi: 28 Nisan2008ye No: 7781Mesajlar: 1.612

  Teekkr Grafikleri

  Ettii Teekkr: 1.154638 Mesajna 1.262Teekkr AldTecrbe Puan: 0

  Trkiye'de sol hareketler ve partiler

  ABACILARTP iindeki Mehmet Ali Aybar-Behice Boran-etin Altan evresi.

  ACLCLER1975 balarnda THKP-C'den Mahir ayan'n Politiklemi Askeri Sava Stratejisi grnden hareketlehemen nc savan balatlmas gerektiini syleyerek ayrlan grup, 1980 darbesi ile tamamen dald.Grubun nde gelen isimlerinden lker Akman, Hasan Basri Temizalp, Yusuf Ziya Gne MalatyaBeylerderesi'nde ldrld.

  ANA GERLLA BRLDevrimci Yol tarafndan 1980 darbesi sonras 1982 ylnda balatlan kr gerillas faaliyetlerindekiekirdek grup, 1985 ylnda kr faaliyetlerinin sona erdirilmesi ile datld.

  BRLEK DEVRMC GLER PLATFORMU(BDGP)

  Web Sitesi1988, Radikal Sol.Haziran 1998'de PKK, TKP(ML), MLKP, TKP/ML, TDP, DHP, DEVRMC SOL, TKP (Kvlcm)'nin ibirliiyapt Platform. Kasm 1999'da ibirlii anlamas sona ermitir.

  BOLEVK PARTS/KUZEY KRDSTAN(BP/KK-T)Web Sitesi

  1981, Eski Maoist-Stalinist.1981'de TKP/ML (Bolevik) olarak kuruldu.Yaynlar: Bolevik Partizan - Roja Bolevik

  DEVRMWeb Sitesi

  1990, Eski Maoist-Radikal Sol.TKP'den kopan bir grup.Yaynlar: Devrimci Halk

  DEVRMC HALK KURTULU PARTS-CEPHES(DHKP-C)Web Sitesi

  1994, Radikal Sol.Dev-Sol'un iinden gelen ana grup.Yaynlar: Yaadmz Vatan - Devrimci Sol - Kurtulu

  DEVRMC HALK PARTSWeb Sitesi

  1994, Radikal SolPKK'ya yakn bir grup.Yaynlar: Alternatif

  DEVRMC HALKIN BRL(DHB)

 • 10.02.14 23:24Trkiye'de sol hareketler ve partiler - Sosyalist Forum - Sosyalizm Okulu

  Page 2 sur 9http://www.sosyalistforum.net/turkiyede-sinif-hareketi/28210-turkiye'de-sol-hareketler-ve-partiler.html

  TKP/ML'den, faizme kar mcadele konusundaki anlamazlk sonucunda 1977'de ayrlan dar bir grup;ayn isimli dergi ile tannrlar.

  DEVRMC HALKIN YOLU(DHY)

  THKP-C kkenli grup nce Militan Genlik, daha sonra Halkn Yolu dergilerini kard; 1977 ylndakiblnmede bir grup TKP'ye (Aydnlk) katlrken, kalan unsurlar dar bir grup iinde Devrimci Halkn Yoludergisi etrafnda toplandlar.

  DEVRMC PARTS - NA RGT(DP-)

  TrokistYaynlar: Enternasyonal Blten

  DEVRMC KOMNST PARTS(DKP)

  1989 ylnda TKP/B'den kopan brahim Seven tarafndan kurulan parti 1991'de kendini feshetti.DEVRMC KURTULU

  (EYLEM BRL)THKP-C kkenli MLSPB'den kopan bir grup tarafndan 1976 ylnda kurulan, zmir ve Gaziantep'te faalolan rgt etkisiz kald.

  DEVRMC MCADELE1977, Radikal SolDevrimci Derleni olarak bilinen grup.Yaynlar: Devrimci Mcadele

  DEVRMC PART GLER(DPG)

  Radikal SolYaynlar: Maya - Parti Yolunda

  DEVRMC SAVATHKP-C kkenli kiilerce 1977'de kurulan ve Kahramanmara civarnda etkili olan grup.

  DEVRMC SOL1978'de Devrimci Yol'dan ayrlarak ayn isimli bir dergi karan stanbul merkezli grup. Devrimci Yol'unSSCB'de revizyonist diktatrln hkm srd tespitine katlmyarak, i sava tespitinin Mahirayan'n nc sava stratejisini reddettiini belirterek ve direni komiteleri nerisinin yatayrgtlenmeye yol aarak, yukardan aaya rgtlenmeyi trplediini sylyorlard. Ayrma sonrasniversitelerde Devrimci Genlik Federasyonu kuruldu, militan mcadeleye giriildi. Silahl devrimbirlikleri aracl ile faist odaklara saldrlar dzenleyen grup, MHP ileri gelenlerinden Gn Sazak veNihat Erim suikastlerini gerekletirdi. 1980 sonras en abuk toparlanan gruplardan olan Dev-Sol,sansasyonel eylemlerine zdemir Sabanc'nn ldrlmesi ile devam etti. 1990'larn banda Bedri Yaan(Darbeciler grubu) nderliinde bir grup Dev-Sol'dan ayrld. Hareket daha sonra Devrimci Halk KurtuluParti-Cephesi (DHKP-C) olarak adn deitirdi. Bedri Yaan ise 1993 ylnda stanbul'da polisle girdiiatmada ld.

  DEVRMC SOSYALST HAREKET(DSH)

  Radikal SolYaynlar: Kaldra

  DEVRMC SOSYALST PARTS(DSP)

  Web Sitesi1997, TrokistTrokist yasal parti.Yaynlar: Sosyalist i

  DEVRMC YOL1975, Radikal Sollk says 1 Mays 1977'de kan ayn isimli dergi etrafnda rgtlenen grup, byk bir blnme srecinegiren sosyalist gruplarn dikkatli bir analizini yaparak zgn bir mcadele yaratmay hedefliyordu; 1977-80 arasndaki siyasal atma ortamn da i sava olarak tanmlayarak, faizme kar savam n planakaryor, Direni Komiteleri nerisini getiriyordu. 1980 darbesine kar gerilla rgtlenmesininbaarszl, yurtdnda rgtlenme zorunluluunu dourdu. 1990'larda Yeniden (sonradan Bir Admdergisi oldu) dergisi etrafnda rgtlenen kadrolardan byk ksm DP iinde aktif haldedirler. Bununyansra Devrim, Yn, zgrlk, Devrimci Hareket dergileri de Dev-Yol geleneine sahip karak faalolan dier yan gruplardr.Yaynlar: Hareket - Devrimci Hareket - Bir Adm -Devrimci Gen

  DREN HAREKET1978, Radikal SolTHKP-C kkeni ile 1980 ncesi faal olan grup, THKP-C nc Yol rgtnn devam niteliindedir.

 • 10.02.14 23:24Trkiye'de sol hareketler ve partiler - Sosyalist Forum - Sosyalizm Okulu

  Page 3 sur 9http://www.sosyalistforum.net/turkiyede-sinif-hareketi/28210-turkiye'de-sol-hareketler-ve-partiler.html

  Yaynlar: OdakDRDNC SOL - NA RGT

  TrokistYaynlar: Son Kavga

  EMEK PARTSzgrlk Dnyas dergisi etrafnda rgtlenen, THKO-HK-TDKP geleneinden gelen grubun, 25 Mart1996'da kurduu parti. Parti kurucular arasnda Levent Tzel, Hseyin ver, Hanife Trkmen, OsmanNuri enol, Sunay Akn, Can Ycel, Necati Kotan, Cevriye Efteliolu, Hseyin Elita, Haydar Kaya,Glsm Akyz gibi isimler vard. Kat bir disiplin partisiydi.

  EMEN PARTS(EMEP)

  Web SitesiStalinistEmek Partisi kapatlnca, yerine 25 Kasm 1996'da kuruldu.Yaynlar: Evrensel Gazetesi - zgrlk Dnyas -Birlik ve Mcadele - Evrensel Kltr

  HALKIN BRLTKP/ML iinden ayrlan grup ve dergisi; 1976'da kan dergilerinde Dnya Teorisi'ni savunan grup,silahl mcadeleyi maceraclk olarak nitelendirerek, kitle almalarna arlk verilmesinin gerektiinisylyordu.

  HALKIN DEVRMC NCLER(HD)

  Web Sitesi1977, Radikal Sol12 Mart'tan kta THKP-C ve Mahir ayan tezlerini savunan ve pratie geirilmesini hedef olaraksaptayan gruptan 1977'de ayrlanlardan geri kalanlarn kendilerine verdii isim; 1980 sonras byklde dald (dier ismi ile THKP-C/HD).Yaynlar: Cephe - Kurtulu - Kurtulu Cephesi

  HALKIN KURTULUUTHKO geleneinden gelen insanlarn, 12 Mart ayrmas sonucu ilk saysn 1976 ylnda yaynladklarayn isimli dergi etrafnda rgtledikleri grup. Arnavutluk Emek Partisi taraftar olan grup, gl birrgtllk yaratt. Partiye doru evrim amac ile oluturulan bu grup daha sonra TDKP- ve TDKPilikilerine evrildi.

  HALKIN YOLU12 Mart sonras, THKP-C ML ad ile anlan grup, Halkn Yolu dergisini karak siyasallama yolunda admatt ve Kzl Bayrak dergisi ile de illegal yaplanmasn srdrd. Daha sonra THKP-C ML olan isimleriniTrkiye Kyl i Hareketi (TKH) olarak deitiler; ve TKH ise daha sonra TKP/ML ile birleerekMLKP'ye evrildi.

  DEMOKRASSWeb Sitesi

  1998, TrokistDSP'ten ayrlan bir grup.Yaynlar: i Demokrasisi

  PARTSWeb Sitesi

  1992, Eski Maoist-UlusalcDou Perinek evresinin kurduu SP kapatlnca, yerine alan parti.Yaynlar: Aydnlk - Teori - Bilim ve topya - Papirs

  KOMNST PARTS-NA RGT(KP-)

  1995, Eski Maoist-StalinistMarksist Leninist Komnist Partisi'ni (MLKP) ii hareketi ile sosyalist hareketi birletiremediinoktasnda eletirerek ayrlan grubun 1990'l yllarda kurduu parti.Yaynlar: Halkn Birlii

  KURTULU HAREKETTHKP-C kkenli olan hareket, 1974 aff ile salverilen kadrolardaki Mahir ayan tezlerininin ounureddeden bir gruptan olumutur. Haziran 1976'da Kurtulu Sosyalist Dergi (KSD) ile faal hale geldiler;ii kitlesi arasnda rgtlenmeyi temel hedef olarak saptamt. Kitleselleen hareket 1980 darbesindenemli lde zarar grd, ve bu srete verilen ricat karar ile anlmaktadr. i snf iinde uzunsoluklu bir almay hedef olarak saptayan gruptan 1982 ylnda kendisine Kurtulu rgt diyen birgrup ayrld. 1983 ylnda TKKK'ye evrilen, ancak 1985'de ald darbelerle olduka zayflayan grup,etkinliini daha ok Yeni nc dergisi etrafnda srdrd ve BSA, BSP ve DP iinde bulundu.

  KURTULU RGT1982 ylnda KSD'den kopan grup, Stalinizm kar tutumu ile Trokist bir yapya dnt. 1984 ylndaSosyalist i ismi ile yaynlanan dergi etrafnda faal olan grup, 25 Nisan 1997'de Devrimci Sosyalist i

 • 10.02.14 23:24Trkiye'de sol hareketler ve partiler - Sosyalist Forum - Sosyalizm Okulu

  Page 4 sur 9http://www.sosyalistforum.net/turkiyede-sinif-hareketi/28210-turkiye'de-sol-hareketler-ve-partiler.html

  Partisi'ni (DSP) kurdu.LENNST GERLLA BRL

  1990 ylnda TKEP'den kopan TKEP/L'nin askeri organizasyonu.MARKSST BRL

  (MB)Trokist

  MARKSST LENNST KOMNST PARTS(MLKP)

  Web Sitesi1995, StalinistTKP/ML-Hareketi, TKH, TKP/ML(Y) birlemesi ile ortaya kt.Yaynlar: Partinin Sesi - Yaamda Atlm

  MARKSST LENNST SLAHLI PROPAGANDABRL(MLSPB)

  1975, Radikal SolTHKP-C kkenli ve Mahir ayan tezlerini savunan rgt, 1975'te kuruldu. THKP-C'nin 12 Mart yenilgisinirgtsel bir yenilgi olarak nitelendiren grup, silahl propaganday temel alan bir rgtlenmenin aciliyetinisavunuyordu. inden THKP-C Savalar, ayan Sempatizanlar, Eylem Birlii gibi rgtler ayranMLSPB sansasyonel eylemler yapt. 1980 darbesini takiben rgtn st dzey yneticisi emsi zkan'nitirafl nedeni ile rgt byk lde kertildi.Yaynlar: Barikat

  MCADELEDE BRLKTHKO kkenli bir hareket, 12 Mart'ta cezaevi dnda kalan kadrolarn THKO ile hesaplamas sonucuortaya kt; Halkn Kurtuluu ile birleim sonralarn TKEP'ni ortaya kard.

  ZGRLK VE DAYANIMA PARTS(DP)

  Web Sitesi1996, Radikal Sol23 Ocak 1996'da kurulan parti, farkl mcadele ve rgtlenme geleneklerine sahip olan gruplar kitleselbir sol parti slogan altnda biraraya getiren bir yaplanma iinde olutu. Halen parti varolan eitliplatform ve gruplar unlardr:* Emek ve Demokrasi Grubu; eski TKP, TP, TSP yelerinin birliktelii ile oluan Geni AGrubunun kendisini feshettikten sonra Yeniden-Dev Yol, ya da dier adyla zgrlk Sol evresi ilebirlemesi sonucunda domutur.* Ekmek ve Gl Platformu; Yurdaer Erkocann temsil ettii Sosyalist Alternatif ile Kenan Kalyonunda iinde yer ald Emek ve Hikmet Kvlcmlnn tezlerinin savunucusu bir grup olan Toplumsalzgrlkn birlemesi ile meydana gelmi. DP kurucularndan Erturul Krk de bu platformunyesi. Ekmek ve Gl Platformu, DPdeki merkezi hatt, baka bir deyile ounluk grubunun egemenhattn, partinin kendi geliiminin nnde bir sorun olarak grp, parti ii yaamn yenidenharmanlanmas ve parti iinde gemi aidiyetlerin yaratt particiklerin ortadan kalkmas iin DPyiyeniden kurma arsnda bulunuyor.* Sosyalist Eylem Platformu (SEP); Sungur Savrann iinde olduu Sosyalizm evresi ile Kurtuluve Sosyalist Demokrasi iin Kurtulu gruplarnn birliktelii ile olumu. SEP, DPnin, rgtlenmeomurgas ii ve emekilere dayandrlmadan ve iyerleri temel alnmadan emek eksenli devrimci birparti olamayacan vurguluyor.* Sosyalist Politika (SP); Metin ulhaolunun temsil ettii ve Kongreye Sosyalizm ve Parti ad iletek bana kan bir platform. SP, DPnin kurulu ncleri ve felsefesi olarak tarif ettii u yaklamlarbenimsemediini ve eletirdiini sylyor: Gmrk Birliine scak bak, yurtta bilinci ile neredeysesnfszla ak bir garip sosyalizm, karln bireylerin zgrlemesinde bulan zgrlklk,zelletirme pisliine kar zerkletirme samal vb. ikircikli tutumlar, reel sosyalizm deneylerindenen yanl sonularn karlmas ve neredeyse burjuva egemen ideolojinin kutsanmas, her tr kartlktanc yol kolaycl, tembellik hakk sylemi, parti olmayan parti syleminin i boaltcl vs.. .Bu grup ve platformlarn yannda Masis Krkgilin iinde yer ald Yeniyol, Dev Yoldan kopmuHareket ve Devrimci Sosyalist Yn gibi birok grup da DP iinde alyor.Yaynlar: zgrlk.

  SLHLI PROPAGANDA BRLKLER(SPB)

  DHKP/C''nin askeri organizasyonu.SOSYALST ALTERNATF

  Web SitesiTrokistYurdaer Erkoca'nn temsil ettii grup, DP iinde "Ekmek ve Gl Platformu"nda yer almaktadr.Yaynlar: Sosyalist Alternatif

  SOSYALST BRLK

 • 10.02.14 23:24Trkiye'de sol hareketler ve partiler - Sosyalist Forum - Sosyalizm Okulu

  Page 5 sur 9http://www.sosyalistforum.net/turkiyede-sinif-hareketi/28210-turkiye'de-sol-hareketler-ve-partiler.html

  12 Eyll sonras kurulan ilk parti olan Sosyalist Parti iindeki ayrlk sonucu doan grup ve ayn adldergi. Halil Berktay, Gn Zileli, Oral allar, lkay Demir, Oktay Kutlu, Necmi Demir, KamilAslantrkolu, Yavuz Alagon, Atilla Aytemur gibi isimlerin bulunduu grup Perinek'i eletirerek,SSCB'nin sosyal emperyalist olarak grlmesine kar ktlar, ancak uzun soluklu bir oluumyaratamadlar.

  SOSYALST DEVRM PARTS(SDP)

  Mehmet Ali Aybar, Cenan Bak, Uur Cankoak, Kemal Nebiolu evresi tarafndan 1975 ylndakurulan Sosyalist Parti'nin yeni ismi. zellikle sosyalist mcadelede brokratizme kar kan SDP, 12Eyll ile beraber kapatld, 1995 ylnda ise devam olan SDP kendisini feshederek GBK srecine katld.

  SOSYALST KTDAR PARTS - KOMNST PART(SP)

  Web Sitesi1993, Komnist1993'de kurulan yasal parti (tasfiyeler ve ayrlmalardan sonra kalan STP'liler).Yaynlar: Sosyalist ktidar - Sol - Komnist - Snf Tavr - Gelenek - Dnce ve Eylem - Okul ve lke &2nci

  SOSYALST PART(SP)

  Dou Perinek evresi tarafndan 1 ubat 1988'de kuruldu; Ferit lsever'in bakanln yapt partianayasa mahkemesi tarafndan kapatlanca i Partisi'ne dnt.

  SOSYALST POLTKAWeb Sitesi

  DP iinde faal olan grup.Yaynlar: Sosyalist Politika

  SOSYALST TRKYE PARTS(STP)

  Eski TP yneticisi Metin ulhaolu evresi tarafndan 1990'larn balarnda kurulan parti, anayasamahkemesi tarafndan kapatlanca SP ad ile yeniden kuruldu; bir ksm nce BSP'ye, sonra da DP'yekatld.

  TOPLUMSAL ZGRLK PLATFORMUKvlcml'nn tezlerini savunan, DP iinde "Ekmek ve Gl Platformu" iinde yer alan grup.

  TRKYE BRLEK KOMNST PARTS(TBKP)

  TP ile SBKP'ne yaknl ile bilinen TKP'nin 7 Ekim 1987'de birlemesi ile oluan parti. TP genel bakanNihat Sargn'n genel bakanla, TKP genel bakan Haydar Kutlu'nun ise genel sekreterlie getirildiiparti Anayasa Mahkemesi tarafndan kapatld.

  TRKYE DEVRM PARTS(TDP)

  Web Sitesi , Web SitesiRadikal Sol, 19781986 ylnda TKP/B'nin kendini fesh etmesi ile kurulan illegal parti, demokratik devrim hedefierevesinde olutu.Yaynlar: Hedef

  TRKYE DEVRMC KOMNST PARTS(TDKP)

  Web Sitesi1980, Eski Maoist - StalinistTHKO ve HK geleneinden gelen kadrolarn 2 ubat 1980'de zmir kongresi ile kurduklar illegal parti,ii snfna dayandn aklayarak, THKO'yu kk burjuva bir hareket olarak deerlendiriyordu.1975'te olumaya balayan bu muhalif hareket, 1978'de TDKP-na rgt sreci sonucundakurumsallat. Yukardan aaya rgtlenme iinde kat disiplin prensibini ileten parti, Trkiye GenKomnistler Birlii adl bir genlik rgtlenmesine gitti. 1975-80 arasnda kitlesel bir destek oluturangrup, 1980'e kadar Parti Bayra isimli bir dergiyi karyordu. llegal olarak ise Devrimin Sesi ve Yoldaisimli dergileri yaynlayan parti, Ulusal Demokratik Halk Devrimi teorisi ile proleterya diktatrlnhedefliyordu, uluslararas alanda ise Arnavutlk Emek Partisi'ne yakn bir izgi izliyordu. SSCB'ni sosyalemperyalist olarak nitelendiren TDKP, Stalin sonras tm SSCB liderlerini revizyonist olmakla suluyordu.Halen yasal zeminde varolan EMEP'in kadrolarn oluturmaktadr.Yaynlar: Devrimin Sesi.

  TRKYE DEVRMNN YOLU(TDY)

  THKO'nun kurucularndan ve 1972'de idam edilen Hseyin nan'n HK tarafndan eletirilmesi sonucu,1975 ylnda HK'ndan kopan grup snrl etki alan yaratabildi.

  TRKYE EMEK PARTS (TEP)Mihri Belli evresi tarafndan 1975'te kurulan ve Emeki isimli bir dergi karan parti, etkisiz kalan bir

 • 10.02.14 23:24Trkiye'de sol hareketler ve partiler - Sosyalist Forum - Sosyalizm Okulu

  Page 6 sur 9http://www.sosyalistforum.net/turkiyede-sinif-hareketi/28210-turkiye'de-sol-hareketler-ve-partiler.html

  parti oldu.TRKYE HALK KURTULU ORDUSU (THKO)

  4 Mart 1971'de bir deklarasyon ile kurulan THKO, 1960'larn toplumsal mcadelesi sonucunda aadanykselen bir rgtt. Kurucular arasnda yer alan Deniz Gezmi, Hseyin nan, Cihan Alptekin, merAyna, Yusuf Aslan, Sinan Cemgil, Teslim Tre, Hac Tonak, Mustafa Yalner, Kadir Manga, Alpaslanzdoan, Nahit Tren, Fevzi Bal, Yavuz Yldrmtrk gibi genlik ve kyl nderleri bulunuyordu.nanllk ve iyimserlik havas iinde teorik katklar snrl olan grup, ksa srede yaptklar sansasyoneleylemlerle adlarn duyurdular. 12 Mart sonras HK-TDKP ve Mcadelede Birlik-TKEP ayrmas yaayanTHKO eylem izgisi nedeni ile eletirilen bir yap olarak anlmaktadr. - THKO- THKO Kurulu Bildirisi

  TRKYE HALK KURTULU PART-CEPHES(THKP-C)

  Mahir ayan nderliinde kurulan parti; devrimin, ancak silahl bir mcadele yoluylagerekleebileceinin altn net bir teorik altyap ile izen ilk harekettir. Kadrolar 1960'larda FKF ve TPiinde yetimi, ve MDD grlerini sol iinde aktif olarak savunmu kiilerden oluuyordu. Mahir ayan,Ula Bardak, Erturul Krk, Yusuf Kpeli, Mnir Ramazan Aktolga, rfan Uar, Hseyin Cevahir gibigenlerin aralarnda bulunduu kadro, 1969 ylnda bir grup niversiteli rencinin TP ve Dev-Gen'inerevesini belirledii mcadeleyi reddetmeleri ve illegal bir yaplann gerekliliini ortaya koymalar ileekillenmeye balad. 1970 yl sonbaharnda Ankara'da resmiletirilen oluum, Kurtulu dergisinikartmaya balad, ve bu nedenle de Kurtuluular olarak anlmaya baland. ehir gerillas oluumunuhedefleyen grup, bu erevede ses getiren eylemler yaptlar. Nisan 1971'de THKP-C'nin resmenkurulduunu sansasyonel bir eylemle kamu oyuna aklamaya karar veren grup, srail BakonsolosuEfraim Elrom'u kard. Grmeler olumsuz sonulanp, Elrom ldrlnce, rgt zerine youn biroperasyon balatld, kadrolarn ou yakaland, darda kalan grup yeleri ise bir hesaplama iinegirdiler. Mahir ayan'n hapisten kan Yusuf Kpeli ve Mnir Ramazan Aktolga'nn partiden ihracizledi, ardndan kr gerillas oluturarak Deniz Gezmi ve arkadalarnn idamlarn engellemek iin eylemkarar alnd. 30 Mart 1972'de Kzldere'de atma sonucu ldrldler. inden Devrimci Yol, Kurtulu,Acilciler, MLSPB, nc Yol Eylem Birlii gibi pek ok sol grup kan THKP-C, sol fikri dzleme bykbir teorik katk salamtr.

  - THKP/C- THKP Bildirisi - htilalin Yolu- THKC 1 No'lu Bildirisi

  TRKYE HALK KURTULU PARTS-CEPHES -DEVRMC SOL

  (THKP/C - Dev Sol)Web Sitesi

  1993, Radikal SolDev-Sol'dan 1993'teki ayrma sonu kopan grup.Yaynlar: Devrimci zm

  TRKYE HALK KURTULU PARTS-CEPHESMARKSST LENNST

  (THKP-C ML)Dier ad Halkn Yolu'dur.

  TRKYE HALK KURTULU PARTS-CEPHESSAVAILARI

  (THKP-C S)THKP-C kkenli olan ve ayan grlerini savunan gruplarn oluturduu MLSPB'den kopan kk veetkisiz bir rgt.

  TRKYE HALK KURTULU PARTS-CEPHESX

  (THKP-C X)12 Mart'tan kta THKP-C'nin ideolojik ve teorisine sahip kan niversiteli renci grubu daha sonraAcilciler, Eylem Birlii ve MLSPB olarak blnd.

  TRKYE HTLALC KYL PARTS(TKP)

  Dou Perinek evresi tarafndan 1971'de kuruldu. TP iindeki tartmalarda MDD tezleri savunan;Dou Perinek, Cneyt Akaln, mer Madra, Bora Gzen, Hasan Yaln, Halil Berktay, Gn Zileli, Oralallar, brahim Kaypakkaya, Atl Ant, Ferit lsever, Nuri olakolu gibi isimlerin arasnda bulunduugrup, i Kyl ve Aydnlk dergileri evresinde ekillendi. Kurulma karar Mays 1969'da alnan illegalparti, silahl mcadele konusunda blnmeler yaad. nce Garbis Altnolu, sonra da brahimKaypakkaya silahl mcadele konusunda oluan fikir ayrl sonucunda partiden ayrldlar. Uluslararassaflamada in KP'nin grlerini benimseyen TKP, mcadelenin krlardan kente doru ve iktidarnpara para ele geirilmesi ile baarl olacan savundu. 12 Mart sonras afak isimli illegal dergi

 • 10.02.14 23:24Trkiye'de sol hareketler ve partiler - Sosyalist Forum - Sosyalizm Okulu

  Page 7 sur 9http://www.sosyalistforum.net/turkiyede-sinif-hareketi/28210-turkiye'de-sol-hareketler-ve-partiler.html

  karmaya balayan parti, hzla toparlanmay baard. Halkn Sesi isimli dergi evresinde varln devamettiren TKP, 1977'de ilk kongresini toplad; ancak parti devamllna ramen kitlesellie ulaamad.Kurduklar TKP ile legal mcadele iine giren Aydnlklar zerinde hep tartlan bir parti oldular.

  TRKYE HTLALC KOMNSTLER BRL(TKB)

  Web Sitesi1977, Eski Maoist1979'da kurulan illegal rgt, Dev-Gen kaynakl, AEP ve KP'ne yakn olan, MDD saflarnda yer alan birkesimce ekillenmiti. 12 Mart sonras Halkn Kurtuluu ile birleen evre, 1977'de bu gruptan ayrld.Aktan nce nderliinde kurulan grup, AEP'ne yaknl ile tannr. 1980 sonras sava karar alanrgtn pek ok yesi ldrld, Orak eki isimli bir illegal yayn karmaktadr.Yaynlar: htilalci Komnist - Orak eki - Devrimci Proletarya - Alnterimiz - Devrimci Proleter Genlik- Emeki Memur - renci Birlii.

  TRKYE HTLALC KOMNSTLER BRL - BOLEVK(TKB-B)

  Radikal SolTKB'nden ayrlan bir grup.Yaynlar: Devrimci Duru

  TRKYE KYL PARTS(TKP)

  TKP'nin legal bir uzants olarak 29 Ocak 1978'de kurulan partinin genel bakan Dou Perinek'ti. KPyanls tutum izleyen partinin gnlk gazetesi Aydnlk'ta yaymlanan "Sahte Sol Dizisi", partinin sol iiyaplanmalardan ve derneklerden tecrit edilmesine neden oldu. 1980 darbesi ile kapatld.

  TRKYE PARTS(TP)

  13 ubat 1961'de kurulan partinin kurucular arasnda Rza Kuas, aban Yldz, Kemal Nebiolu, brahimGzelce, Kemal Trkler bulunuyordu. 1964'de Mehmet Ali Aybar'n genel bakanla seilmesi ilesosyalist yelpazeye alan parti, 1965 seimlerinde 15 milletvekili karmay baard. 12 Mart'ta kapatlanTP, Behice Boran tarafndan Nisan 1975'te tekrar kuruldu. Etkisiz kalan TP 1980 darbesi ile kapatld.Behice Boran'n lm ile Nihat Sargn baa getirildi, TP daha sonra TKP ile birleerek TBKP adn ald.

  TRKYE KOMNST EMEK PARTS(TKEP)

  1980, KomnistTHKO'dan gelen grup halen DP iinde aktiftir.

  TRKYE KOMNST EMEK PARTS/LENNST(TKEP/L)Web Sitesi

  1990, KomnistTKEP'yi pasifist ve sac bulan bir grubun ayrlarak 1 Eyll 1990'da kurduu illegal parti, devrim iinaskeri yaplanmann aciliyeti konusunda rgtlenmeyi amalamaktadr.Yaynlar: Devrimci Emek - Devrim in Mcadele Birlii -Gen Yolda- Kurulu Bildirisi

  TRKYE KOMNST HAREKET(TKH)

  Dier ad Halkn Yolu'dur.TRKYE KOMNST PARTS

  (TKP)Web Sitesi

  1998, Eski Maoist-Radikal SolTKP/Ekim tarafndan kuruldu.Yaynlar: Ekim - Kzl Bayrak - Ekim Genlii- Kurulu Bildirisi

  TRKYE KOMNST PARTS(TKP)

  Web Sitesi1980, Komnist10 Eyll 1920'de Bak'de kuruldu. 1970'lere kadar yurtiinde fazla etkinlii olmad. smail Bilen'in genelsekreterlie getirilmesi ile rgtlenme faaliyetlerine hz veren TKP, 1979'da blnd. ngiltere kadrolarinin Sesi dergisi etrafnda rgtlenerek, SKBP'ne yakn bir izgi izleyen TKP'yi pasiflikle sulad.1988'de TP ile birleerek TBKP adn ald. 1973'te kmaya balayan Atlm dergisi illegal olarakyaynlanyordu.En son olarak 2001'de eski adyla SP(Sosyalist i Partisi) yoluna TKP adyla devametti.Yaynlar: inin Sesi

  TRKYE KOMNST PARTS/BRLK(TKP/B)

 • 10.02.14 23:24Trkiye'de sol hareketler ve partiler - Sosyalist Forum - Sosyalizm Okulu

  Page 8 sur 9http://www.sosyalistforum.net/turkiyede-sinif-hareketi/28210-turkiye'de-sol-hareketler-ve-partiler.html

  1972 ylnda TKP/Reorganizyon ad ile kuruldu, legal destek balamnda ilikilerinin gelitii TSP ilebirlikteliklerini, TSP'in legalizm batanda pasifletii sulamas ile sona erdirdiler ve TKP/B adn aldlar.Banda brahim Seven'in olduu grup Hikmet Kvlcml'nn tezlerine yakn bir izgi izliyordu. 1986ylndaki ikinci kongresinde yani almlar yaratmak amac ile kendisini fesh etti ve TDP'ye dnt.1989'daki 3.Kongre'de ise brahim Seven liderliindeki bir grup ayrlarak DKP'yi kurdular.

  TRKYE KOMNST PARTS/ MARKSST-LENNST(TKP/ML)Web Sitesi

  1972, Maoist1972 ylnda Aydnlk grubundan ayrlan brahim Kaypakkaya evresi tarafndan kuruldu. Mao'nunyolundan gidilerek Kr Gerillas'nn rgtlenmesini ana hedef olarak seen grup, Tunceli krsalndafaaliyetlerde bulundu, etkinlii hala srmektedir. Devrim iin kurulacak olan Kzl Ordu'nun gen veyetimi insanlara olan ihtiyacn karlamak iin Trkiye Marksist Leninist Genlik Birlii (TMLGB) adlgenlik tekilat oluturuldu. TKP/ML'den Halkn Birlii, Mcadele Bayra, Kurtulu Yolu, Dou AnadoluBlge Komitesi (DABK) gibi gruplar ayrld.Yaynlar: Partizan - i Kyl Kurtuluu - zgr Gelecek TRKYE KOMNST PARTS (MARKSST-LENNST)[TKP(ML)]Web Sitesi1994, MaoistTKP/ML'den ortaya kan grup (DABK kaynakl).Yaynlar: i Kyl Kurtuluu - Devrimci Demokrasi - nc Partizan

  TRKYE KOMNST PARTS/ MARKSST-LENNST(MAOST PART MERKEZ)

  [TKP/ML (Maoist Hareket Merkezi)]Web Sitesi

  1987, MaoistTKP/ML'den ortaya kan grup.Yaynlar: ktidara

  TRKYE KOMNST PARTS/ MARKSST LENNST HAREKET(TKP/ML H)

  1973 ylnda TKP/ML ilikilerini tekrar toparlamak amac ile balatlan TKP/ML KoordinasyonKomitesi'ndeki ayrma sonucu oluan grup, Halkn Birlii etrafnda topland. Dnya Teorisi etrafnda,sosyal faizm vurgusu ile kitle almasna arlk vermeyi hedefleyen grup, Haziran 1977'de partilemesrecini kabul ederek TKP/ML Hareket'i kurdu. Tunceli, Kahramanmara ve Malatya'da etkin olan grup,tabanlarnn Aydnlklara kaymas ile giderek etkisizleti ve 1980 darbesi ile tamamen dald.

  TRKYE KOMNST PARTS - KIVILCIM(TKP - Kvlcm)

  Web Sitesi1989, KomnistSosyalist Vatan Partisi'nden ayrlanlarca kuruldu.Yaynlar: Kvlcm - Zafere Kadar Direni - Widerstand - Yol

  TRKYE SOSYALST PARTS(TSP)

  1993, Komnist12 Mart sonras kurulan ilk sosyalist parti olan TSP, TP'i solu birletirememek, toplumsal muhalefetinihtiyalarna yant verememek ve pasifizm ile sulad. Demokratik Halk ktidar hedefi ile yola kanTSP; Sovyet yandal ile tannsa da, TKP'yi de Sovyet ablonculuu sulamas ile reddediyordu.Partinin Hikmet Kvlcml'nn izgisini terk ettiini syleyen Demir Kkaydn grubunun Vatan Partisinekatlmas ile balayan blnme, ynetici kadronun bir ksmnn da TKP'ye gemesi ile devam etti.1978'de ise TSP'i illegal bir kanadn ynetmesi gerektiini syleyen TKP/B'nin ayrlmas ile parti iyicezayflad. Bu sre parti ii muhalefetin g kazanp partinin yayn organ Kitle'yi ele geirmesi ilesonuland. 1980 darbesi ile kapatlan parti, 1993'te Turgut Kolak'n genel bakanlnda yenidenkuruldu. ubat 1979 ile Eyll 1979 arasnda toplam 30 say yaynlanan Birlik yaynna sahiptirler.Yaynlar: Kitle

  TRKYE'DE MARKSST-LENNST PARTWeb Sitesi

  1980, Stalinist1980'de TKP/ML Spartaks olarak kuruldu.Yaynlar: Spartaks - Bilimsel Komnizm Sanca Altnda

  NC YOLTHKP-C kkenli olan gruplar ve zellikle de Dev-Yol ve Dev-Sol'u birletirmeyi hedefleyen grubun aldad. ehir gerillas temelinde rgtlenen kadrolarnn byk bir ksmnn subay olmas ile dikkat ekti.

  VATAN PARTSHikmet Kvlcml'nn grlerini savunanlar tarafndan 21 Ocak 1975 tarihinde kurulan parti, 1957'deKvlcml tarafndan kurulan partinin yeniden canlandrlmasn hedefliyordu. Etkisiz olan partiden, silahl

 • 10.02.14 23:24Trkiye'de sol hareketler ve partiler - Sosyalist Forum - Sosyalizm Okulu

  Page 9 sur 9http://www.sosyalistforum.net/turkiyede-sinif-hareketi/28210-turkiye'de-sol-hareketler-ve-partiler.html

  mcadele gereklilii saptamas ile ayrlan bir grup Mehmet zler liderliinde Sosyalist Vatan Partisi(SVP)'ni kurdu.

  YEN YOLTrokistDP iinde yer almaktadr.Yaynlar: Yeni Yol

  Trkiye'de radikal solun soy aac:http://www.broadleft.org/tr_left_part_hist_diag.pdf

  Konu devrim yolunda tarafndan (08 Haziran 2009 Saat 11:11 ) deitirilmitir..

  08 Haziran 2009, 14:33 #2

  Xan-Xraveyelii durduruldu

  Kullanc Profiliyelik tarihi: 27 Mays 2009ye No: 22373Mesajlar: 32

  Teekkr Grafikleri

  Ettii Teekkr: 3813 Mesajna 22Teekkr AldTecrbe Puan: 0

  Cevap: Trkiye'de sol hareketler ve partiler

  yaz gzel ayrca almada. ama TKP srecini anlatrken etkisiz kald 1970 lere kadar dedinde neden aynfikirde deilim 51 tevhikat var, tip sreci var, yani gelenei bilmiyorsun sanrsam . Haydar kutlu amaz fazlabu konuyu. AYrca devami SP olarak getirmissin. oda gzel.

  nceki Konu | sonraki Konu

  Konuyu Toplam 1 ye okuyor. (0 Kaytl ye ve 1 Misafir)

  Yetkileriniz

  Konu Acma Yetkiniz YokCevap Yazma Yetkiniz YokEklenti Ykleme Yetkiniz YokMesajnz Deitirme Yetkiniz Yok

  BB code is AkSmileler Ak[IMG] Kodlar AkHTML-Kodu KapalTrackbacks are AkPingbacks are AkRefbacks are Kapal

  Forum Rules

  Hukuk, iktidarn fahiesidiru Anki Zaman: 00:09.

  -- TR Bize Yazin Sosyalist Forum - Sosyalizm Okulu Ariv Kullanm szlemesi Yukar git

  Powered by vBulletinCopyright 2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.

  Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.1

Recommended

View more >