TUNTUTAN BAYARAN PAKAIAN SERAGAM - Jabatan Pendaftar...Dengan ini saya mengesahkan kakitangan berkenaan:…

  • Published on
    16-Mar-2019

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p> JENIS TUNTUTAN: *sila tandakan () pada ruangan yang berkenaan </p> <p> KASUT KULIT JUBAH GAMIS TUDUNG/SONGKOK </p> <p> SARUNG KAKI BUT GETAH BAJU MELAYU/BAJU BATIK </p> <p> (A) MAKLUMAT PEMOHON </p> <p>1. Nama </p> <p>2. UKM(PER) 3. Jawatan: </p> <p>4. Fakulti/Institut/Pusat </p> <p>5. Jumlah Tuntutan RM </p> <p>(B) PENGESAHAN PEMOHON </p> <p> 1. Saya mengesahkan semua maklumat dan dokumen yang diberikan bagi permohonan ini adalah betul dan benar. </p> <p> 2. Saya memahami sekiranya saya membuat sebarang kenyataan yang tidak benar atau mengemukakan atau memberikan apa-apa </p> <p>dokumen palsu, ia merupakan suatu kesalahan dan boleh menyebabkan saya didenda atau diambil tindakan tatatertib. </p> <p> Tandatangan: Tarikh Permohonan: . </p> <p>(C) PENGESAHAN KETUA JABATAN </p> <p>Dengan ini saya mengesahkan kakitangan berkenaan: mematuhi garis panduan dan polisi pakaian seragam yang telah ditetapkan. pada setiap masa mengenakan pakaian seragam semasa menjalankan tugas. Tandatangan : Nama &amp; Cop Rasmi: Tarikh : </p> <p>(D) KELULUSAN JABATAN PENDAFTAR </p> <p> Permohonan ini diluluskan/ tidak diluluskan: Tandatangan : Nama &amp; Cop Rasmi: Tarikh : </p> <p>Sila baca Peraturan Am di belakang borang ini. </p> <p>UKM-SPKP-JP-PK09-BO02 No. Semakan: 01 Tarikh Kuatkuasa: 01/01/2013 </p> <p>TUNTUTAN BAYARAN PAKAIAN SERAGAM </p> <p>PERATURAN AM </p> <p>1. Pembelian kelengkapan pakaian seragam (kasut/sarung kaki/tudung/songkok/but getah/jubah gamis/baju melayu/baju batik) hendaklah mengikut spesifikasi seperti yang ditetapkan dalam Polisi dan Garis Panduan Pembekalan Pakaian Seragam serta pindaannya dari semasa ke semasa. </p> <p>2. Tuntutan bayaran balik pembelian kelengkapan pakaian seragam bermula dari 1 Januari sehingga 30 Jun pada tahun semasa. Tuntutan selepas tempoh yang dinyatakan adalah tidak dibenarkan. Pihak Bahagian Pentadbiran Am tidak akan memperakukan tuntutan selepas tarikh tersebut. </p> <p> 3. Setiap permohonan hendaklah disertakan dengan resit asal pembelian. Hanya resit rasmi dianggap sebagai bukti </p> <p>pembelian. Resit yang dibenarkan adalah seperti berikut: </p> <p> DITERIMA </p> <p> Resit rasmi bercetak </p> <p> Perincian pembelian kasut, sarung kaki dan lain-lain dinyatakan dengan jelas. </p> <p>X TIDAK DITERIMA </p> <p> Resit bertulis tangan </p> <p> 4. Kadar bayaran maksimum pembelian kelengkapan pakaian seragam adalah seperti berikut: </p> <p>Bil Item Kadar Maksimum </p> <p>1. Kasut Kulit RM 150.00 sepasang </p> <p>2. But Getah RM 150.00 sepasang </p> <p>3. Sarung Kaki RM 15.00 </p> <p>4. Tudung/Songkok RM 45.00 </p> <p>5. Jubah Gamis RM 200.00 </p> <p>6. Baju Melayu/ Baju Batik RM 300.00 </p> <p> 5. Borang permohonan yang telah lengkap diisi hendaklah dimajukan ke Bahagian Pentadbiran Am, Jabatan </p> <p>Pendaftar, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 UKM Bangi. </p>