TUNTUTAN BAYARAN PAKAIAN SERAGAM

  • Published on
    30-Jan-2017

  • View
    231

  • Download
    8

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p> JENIS TUNTUTAN: *sila tandakan () pada ruangan yang berkenaan </p><p> SARUNG KAKI JUBAH GAMIS TUDUNG/SONGKOK </p><p> BUT GETAH BAJU MELAYU </p><p>(A) MAKLUMAT PEMOHON </p><p>1. Nama </p><p>2. UKM(PER) 3. Jawatan: </p><p>4. Fakulti/Institut/Pusat </p><p>5. Jumlah Tuntutan RM </p><p>(B) PENGESAHAN PEMOHON </p><p> 1. Saya mengesahkan semua maklumat dan dokumen yang diberikan bagi permohonan ini adalah betul dan benar. </p><p> 2. Saya memahami sekiranya saya membuat sebarang kenyataan yang tidak benar atau mengemukakan atau memberikan apa-apa </p><p>dokumen palsu, ia merupakan suatu kesalahan dan boleh menyebabkan saya didenda atau diambil tindakan tatatertib. </p><p> Tandatangan: Tarikh Permohonan: . </p><p>(C) PENGESAHAN KETUA JABATAN </p><p>Dengan ini saya mengesahkan kakitangan berkenaan: *sila tandakan () pada ruangan yang berkenaan </p><p> mematuhi garis panduan dan polisi pakaian seragam yang telah ditetapkan. pada setiap masa mengenakan pakaian seragam semasa menjalankan tugas. Tandatangan : Nama &amp; Cop Rasmi: Tarikh : </p><p>(D) KELULUSAN JABATAN PENDAFTAR </p><p> Permohonan ini diluluskan/ tidak diluluskan: Tandatangan : Nama &amp; Cop Rasmi: Tarikh : </p><p>Sila baca Peraturan Am di belakang borang ini. </p><p>UKM-SPKP-JP-PK09-BO02 No. Semakan: 03 TarikhKuatkuasa: 01/01/2016 </p><p>TUNTUTAN BAYARAN PAKAIAN SERAGAM </p></li><li><p>PERATURAN AM </p><p>1. Pembelian kelengkapan pakaian seragam (sarung kaki/jubah gamis/but getah/tudung/songkok) hendaklah mengikut spesifikasi seperti yang ditetapkan dalam Polisi dan Garis Panduan Pembekalan Pakaian Seragam serta pindaannya dari semasa ke semasa. </p><p>2. Tuntutan bayaran balik pembelian kelengkapan pakaian seragam bermula dari 1 Januari sehingga 31 Mac pada tahun semasa. Tuntutan selepas tempoh yang dinyatakan adalah tidak dibenarkan. Pihak Bahagian Governan dan Pentadbiran tidak akan memperakukan tuntutan selepas tarikh tersebut. </p><p> 3. Setiap tuntutan hanya boleh dibuat sekali sahaja dalam setahun. </p><p> 4. Setiap permohonan hendaklah disertakan dengan resit asal pembelian. Hanya resit rasmi dianggap sebagai bukti </p><p>pembelian. Resit yang dibenarkan adalah seperti berikut: </p><p> DITERIMA </p><p> Resit rasmi bercetak </p><p> Perincian pembelian sarung kaki dan lain-lain dinyatakan dengan jelas. </p><p>X TIDAK DITERIMA </p><p> Resit bertulis tangan </p><p> 5. Kadar bayaran maksimum pembelian kelengkapan pakaian seragam adalah seperti berikut: </p><p>Bil Item Kadar Maksimum </p><p>(RM) </p><p>1. But Getah 150.00 sepasang </p><p>2. Sarung Kaki 15.00 </p><p>3. Tudung/Songkok 45.00 </p><p>4. Jubah Gamis &amp; Baju Melayu (tuntutan </p><p>bersekali untuk Imam dan Bilal sahaja) </p><p>500.00 </p><p> 6. Borang permohonan yang telah lengkap diisi hendaklah dimajukan ke Bahagian Governan dan Pentadbiran, </p><p>Jabatan Pendaftar, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 UKM Bangi. </p></li></ul>