Turismo Hiztegia

  • View
    33

  • Download
    14

Embed Size (px)

Transcript

Turismo HiztegiaVitoria-Gasteiz, 2009Argitaraldia: 1.a, 2009ko apirilaAle-kopurua: 1.500 ale argitaraldi honena: Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio OrokorraArgitaratzailea: Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco Donostia-San Sebastin, 1 - 01010 Vitoria-GasteizInternet: www.euskadi.net/euskara21Azala: Antton OlariagaInprimaketa: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXISBN: XXXXXXXXXXXXXXLege gordailua: XXXXXXXXXLan honen bibliografa-erregistroa Eusko Jaurlaritzaren Liburutegi Nagusiaren katalogoan aurki daiteke:http://www.euskadi.net/ejgvbiblioteka3HITZAURREAHizkuntza eroso eta erraz hitz egin eta erabiliko bada, ba-liabide eta tresna egokiak behar-beharrezkoak dira. Hizkuntzak etengabe aldatzen ari dira bizirik badaude, eta, hortaz, hizkuntza baten modernizazioaren eta eguneratzearen prozesua ez da inoiz amaitzen. Hori dela eta, hizkuntza elikatu egin behar da eta eus-kararen elikadurak bi arlo nagusi ditu: sorkuntza eta kontsumoa. Helburu horri jarraituta argitaratzen dugu eskuartean duzun hiztegi hau, zalantzarik gabe, euskararen erabilera erraztuko duena.Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiak, corpus-plangintzari eta eus-kararen kalitateari dagokienez, Hiztegi Batua amaitu eta argi ta-ratzea eta datozen urteotarako terminologia-lanaren plangintza egitea agindu zuen (EBPN VI.3.3.a).Hori horrela, Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak (HPS) EBPNk agindutakoa gauzatzeko, hainbat ekimen jarri zuen mar-txan: batetik, EUSKALTERM Euskal Terminologia Banku Publikoa sortu zuen 2001ean, UZEIk 87an egindako EUSKALTERM bankua oina rri hartuta; eta, bestetik, Terminologia Batzordea eratu zuen Eus kararen Aholku Batzordearen barruan.EUSKALTERM erabilera publikoko bankua da Eusko Jaurlaritzak bideratu eta sustatu nahi duen terminologiaren produkzioaren, ku-4deaketaren eta hedapenaren muina, metodologia eta irizpide jakin batzuen arabera eguneratu eta elikatzen ari dena, hain zuzen ere Terminologia Batzordeak onartutako jarduketa-planen arabera.Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza IVAPekin lankidetzan, eus-kal terminologiaren normalizazioari eta zabalkundeari ekin eta eusteko, EUSKALTERM Terminologia Banku Publikoa etengabe elikatzen eta zabaltzen ari da. Terminologia Batzordeak termino-logia-alorrean dauden lehentasunak fnkatu, lan-proposamenak egin, terminologia-lanerako irizpideak ezarri eta termino lehiakideen artean lehentasunak jartzeko ponderazio-markak fnkatu zituen, hain zuzen ere, terminoen erabilera onesteko eta gomendatzeko.Hemen duzuen hiztegia da aurretik aipatutako lanen fruitua, orain guztien eskuetan jarri nahi duguna. Espero dugu hiztegiak jorra-tzen duen eremuko erabiltzaileen premiak asetzeko oso baliagarri izatea, bai eta gure hizkuntzaren normalizazioaren bidean urrats garrantzitsua ere. Hiztegi hau eta honekin batera argitaratzen di-tugun guztiak eguneroko jardunean erabiltzera animatzen zaituz-tegu guztiok.Patxi Baztarrika GalparsoroHizkuntza Politikarako sailburuordea5HiztegiaRi BURUzKO aRgiBiDeaKHiztegi hau UZEI Terminologia eta Lexikografia Zentroak egin du EUSKALTERM Terminologia Banku Publikoa (www.euskara.euskadi.net/ euskalterm) eguneratzeko eta elikatzeko entitate horrek Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzarekin (HPS) izenpetutako kontratuen barruan. Kontratuok HPSk eta IVAPek fnantzatu dituzte, bi erakunde horiek si natutako hitzarmenen bidez. EUSKALTERM Terminologia Banku Publikoa da Terminologia Batzordeak fnkatutako terminologialana zabaltzeko ardatza. Aldi berean esan behar da Terminologia Batzordeak onartutako jarduketaplanen barruan ezarritako lehentasunen arabera eguneratzen dela Terminologia Banku Publikoa.Euskararen Aholku Batzordeko Terminologia Batzordeak1 euskarazko terminologialanerako fnkatu zuen metodologiari jarraituta, hiztegi hau, lehenengoz, hizkuntzalariez eta eremuko adituez osatutako batzorde teknikoak aztertu eta landu zuen, Terminologia Batzordeari behin betiko proposamena luzatzeko. Normalizazioprozesuaren azken urratsa Terminologia Batzordeak onartzea izan da. Beraz, hemen duzue eremu honetako terminologiaren erabiltzaileei Terminologia Batzordeak gomendatzen dien terminologia.1 176/2007 DEKRETUA, urriaren 16koa, Euskararen Aholku Batzordeari buruzkoa 6Hiztegian erabilitako ponderazio-markak:(4) Termino normalizatua / gomendatua(3) Termino onartua (baina ez lehenetsia, beste bat gomendatzen delako)Hiztegian erabilitako laburtzapenak:eu euskaraes espaol fr franaisen EnglishSin. sinonimoaIk. ikus7NORmalizaziOaBATZORDE TEKNIKOAIrune Zufaurre (Industria, Komertzio eta Turismo Saila)Joxin Etxezarreta (Euskal Irakaslegoa Turismoko Unibertsitate Eskola Deustuko Unibertsitatea)Joxean Zapiain (UZEI)Koordinatzailea: Lourdes Arruti (HPS)TERMINOLOGIA BATZORDEAPatxi Baztarrika, Hizkuntza Politikarako sailburuordea, batzordeataleko lehendakariaJon Koldobika Urrutia, IVAPeko zuzendari nagusia, batzordeataleko lehendakariordeaErramun Osa, EABko eta batzordeataleko idazkariaAraceli Daz de Lezana, HPSko ordezkariaMertxe Olaizola, IVAPeko ordezkariaAndoni Sagarna, Euskaltzaindiaren ordezkariaIker Etxebeste, UZEIko ordezkariaXabier Alberdi, EHUko Euskara Institutuko ordezkariaIbon Olaziregi, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren Euskara Zerbitzuaren ordezkariaAlberto Atxabal, adituaJoseba Erkizia, aditua Miel Loinaz, adituaAsier Larrinaga, aditua Alfontso Mujika, aditua8eRemU - zUHaitza01 Ostatua02 Jatetxearloa03 Garraioak04 Bidaien antolaketa05 Aisialdirako eskaintza06 Animazio turistikoa07 Merkataritza08 Sustapen eta antolamendu turistikoa09 Teknologia berriak10 Azokak eta biltzarrak9UZEIREN LANKIDE IZANDAKO ADITUAKJoxin Etxezarreta (Euskal Irakaslegoa Turismoko Unibertsitate Eskola Deustuko Unibertsitatea)Idoia Ezkurdia (EAEko Landa Turismoko Etxeen eta Turismo Baserrien Elkartea)Fernando Landazuri (ZUBIRI Manteo Ikastetxea)Leire Uriarte (Eroski Bidaiak)Javier Yarza (Eusko Jaurlaritza. Turismoa antolatzeko zuzendaritza)10aURKiBiDeaBokabularioa sailka01. Ostatua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1202. Jatetxearloa. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2003. Garraioak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2104. Bidaien antolaketa . . . . . . . . . . . . . 3005. Aisialdirako eskaintza. . . . . . . . . . . 3506. Animazio turistikoa . . . . . . . . . . . . 3707. Merkataritza . . . . . . . . . . . . . . . . . 3908. Sustapen eta antolamendu turistikoa 4109. Teknologia berriak. . . . . . . . . . . . . 4510. Azokak eta biltzarrak . . . . . . . . . . . 46Euskarazko aurkibidea . . . . . . . . . . . . . . . . 49Gaztelaniazko aurkibidea . . . . . . . . . . . . . . 59Frantsesezko aurkibidea. . . . . . . . . . . . . . . 69Ingelesezko aurkibidea . . . . . . . . . . . . . . . 79Erreferentzia bibliografkoa. . . . . . . . . . . . . 89eUsKaRa eRDaRaK12Turismoa01. OSTATUAagroturismo Ik. nekazaritzaturismoko establezimenduagroturismo- establezimendu Ik. nekazaritzaturismoko establezimendu1 apartamentu (4) Gutxienez, logela bat eta bainugela bat dituen etxebizitza. Antzeko etxebizitza gehiagoko eraikin batean egoten da. es apartamento fr appartement en flat 2 apartamentu turistiko (4) Turismoko etxebizitzamota, janariak kontserbatzeko, prestatzeko eta jateko egitura nahiz zerbitzu egokiak izan ohi dituena. Hiru motatakoa izan daiteke: apartamentua, bungalowa eta txaleta. es apartamento turstico 3 aterpe (4) Egunkopuru mugatu baterako ostatua merke ematen duen turismoestablezimendua. es albergue fr auberge en hostel 4 aterpekide (4) es alberguista fr aubergiste en hosteller 5 bainuetxe (4) Bainuak hartzeko prestatutako etxea. es estacin termal; balneario fr station balnaire; station thermale en thermal resort; thermal spa; health resort; spa resort 6 bainuetxe-hotel (4) Bainuetxe batean dagoen hotela. es hotel balneario fr htel thermal en spa hotel 7 bainugela (4) es bao; cuarto de bao fr salle de bain en bathroom 8 bainugela oso (4) Bainuontzia, konketa, komunontzia eta bideta duen komuna. Batzuetan, bereiz dagoen dutxa ere izan ohi du. es bao completo fr salle de bain complte en complete bathroom 9 banako gela (4) es habitacin individual fr chambre pour une personne; chambre individuelle; chambre un lit en single room 10 banako landetxe es alojamiento rural independiente fr gte rural indpendant en selfcatering cottage Turismoa1317 egonaldi-zerga (4) Herrialde batzuetan, turistek egonaldigau bakoitzeko ordaintzen duten eta ostatuemaileek biltzen duten zerga. Bertako udalerriak turismoan inbertitzeko erabili ohi du horrela bildutako dirua. es impuesto sobre la estancia fr taxe de sjour en resort tax 18 egonaldiaren luzapen (4) es prolongacin de estancia fr prolongation de sjour en extended day 19 erregimen (4) Ostatuhartzeko moduetako bakoitzean jarraitu beharreko araumultzoa. es rgimen de alojamiento fr rgime en plan 20 erregistro-fitxa (4) Bezeroak ostatu hartzerakoan bete beharreko inprimakia. Besteak beste, bezeroaren datuak eta ostatuestablezimendua noiz utziko duen idazten dira inprimakian. es ficha de entrada; ficha de registro fr fiche de voyageur; fiche dinscription; bulletin darrive en registration card; registration form 21 errepide-hotel (4) Errepidetik hurbil dagoen hotel aparkalekuduna. es hotel de carretera fr htel de route en motor hotel 11 banako ohe (4) es cama individual fr lit simple; lit pour une personne; lit une place en single bed 12 berokuntza zentral (4) es calefaccin central fr chauffage central en central heating 13 beteta (4) es completo fr complet en no vacancy 14 bezeroaren kontu (4) es cuenta de husped; estado de cuenta fr note; compteclient en guest bill; guest folio; guest account 15 bungalow (4) Sol