Turystyka przyrodnicza, ekoturystyka, turystyka wiejska

  • Published on
    11-Jan-2017

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>Turystyka przyrodnicza, ekoturystyka, turystyka wiejska, agroturystyka i turystyka kulinarna (NERAF) </p><p> definicje, koncepcje, przykady</p><p>Micha Gazdecki Katedra Rynku i Marketingu </p><p>UP w Poznaniu </p><p>Seminarium: "Perspektywy rozwoju turystyki przyrodniczej, ekoturystyki, turystyki wiejskiej, agroturystyki i turystyki ..."</p></li><li><p>1. Co zamierzamy?</p><p>1.1. Przeksztacenie koncepcji w projekt</p><p>1.2. Pojcia i definicje</p><p>2. Jak? </p><p>2.1. Odbiorcy NERAF i ich segmentacja </p><p>2.2. Propozycje produktw NERAF tourism</p><p>3. Po co korzyci?</p><p>3.1. Beneficjenci</p><p>3.1. Przykadowe korzyci </p><p>Seminarium: "Perspektywy rozwoju turystyki przyrodniczej, ekoturystyki, turystyki wiejskiej, agroturystyki i turystyki ..." 2</p><p>Agenda</p></li><li><p>1. Co zamierzamy?</p><p>1.1. Przeksztacenie koncepcji w projekt1.2. Pojcia i definicje</p><p>2. Jak? </p><p>2.1. Odbiorcy NERAF i ich segmentacja </p><p>2.2. Propozycje produktw NERAF tourism</p><p>3. Po co korzyci?</p><p>3.1. Beneficjenci</p><p>3.1. Przykadowe korzyci </p><p>Seminarium: "Perspektywy rozwoju turystyki przyrodniczej, ekoturystyki, turystyki wiejskiej, agroturystyki i turystyki ..." 3</p><p>Agenda</p></li><li><p>Seminarium: "Perspektywy rozwoju turystyki przyrodniczej, ekoturystyki, turystyki wiejskiej, agroturystyki i turystyki ..." 4</p><p>Turystyka przyrodnicza, ekoturystyka, turystyka wiejska, agroturystyka i turystyki kulinarna </p><p>na obszarach metropolitalnych </p><p>Projekt</p><p>Wymiar naukowy Wymiar praktyczny</p><p>Rozwinicie teorii agroturystyki Stworzenie platformy rozwoju produktw agroturystycznych </p><p>Poznaskiego Obszaru Metropolitalnego </p><p>Przeksztacenie koncepcji w projekt</p></li><li><p>1. Co zamierzamy?</p><p>1.1. Przeksztacenie koncepcji w projekt</p><p>1.2. Pojcia i definicje</p><p>2. Jak? </p><p>2.1. Odbiorcy NERAF i ich segmentacja </p><p>2.2. Propozycje produktw NERAF tourism</p><p>3. Po co korzyci?</p><p>3.1. Beneficjenci</p><p>3.1. Przykadowe korzyci </p><p>Seminarium: "Perspektywy rozwoju turystyki przyrodniczej, ekoturystyki, turystyki wiejskiej, agroturystyki i turystyki ..." 5</p><p>Agenda </p></li><li><p>Seminarium: "Perspektywy rozwoju turystyki przyrodniczej, ekoturystyki, turystyki wiejskiej, agroturystyki i turystyki ..." 6</p><p>Agroturystyka jest form turystyki wiejskiej cile zwizan z rolnictwem i funkcjonujcym gospodarstwem rolnym, ktra </p><p>umoliwia zarwno turystom, jak i odwiedzajcym wspuczestniczenie w yciu gospodarstwa rolnego. </p><p>Klasyczne podejcie do agroturystyki </p><p>Potrzeba nowego, </p><p>szerokiego podejcia</p><p>Turysta aktywno czowieka, ktry zamierza pozna produkcjrolnicz i/lub wypoczywa w rodowisku rolniczym.</p><p>Usugodawca rne formy hotelarstwa, gastronomii, wypoczynku, sportu, lecznictwa a nawet rehabilitacji</p><p>Pojcia i definicje</p><p>Potrzeba nowego podejcia do agroturystyki </p></li><li><p>NERAF tourism </p><p>Seminarium: "Perspektywy rozwoju turystyki przyrodniczej, ekoturystyki, turystyki wiejskiej, agroturystyki i turystyki ..." 7</p><p>Pojcia i definicje</p><p>Od agroturystyki do NERAF</p><p>Agroturystyka Agritourism </p><p>Turystyka wiejska Rural tourism </p><p>Turystyka przyrodnicza </p><p>Nature </p><p>tourism </p><p>Turystyka ekologiczna Eco tourism </p><p>Turystyka kulinarna Food tourism </p><p>Formy turystyki wypoczynkowej </p><p>i edukacyjnej </p></li><li><p>Moliwa do realizowania w oparciu o szeroko pojtgospodarkywnociow</p><p>Seminarium: "Perspektywy rozwoju turystyki przyrodniczej, ekoturystyki, turystyki wiejskiej, agroturystyki i turystyki ..." 8</p><p>Pojcia i definicje</p><p>NERAF definicje </p><p>Agroturystyka </p><p>Turystyka wiejska </p><p>Turystyka przyrodnicza </p><p>Turystyka ekologiczna</p><p>Turystyka kulinarna </p><p>Turystyka oparta on naturalne walory przyrodnicze, uwzgldniajca dbao o zrwnowaony rozwj regionu i elementy edukacyjne. </p><p>Podrowanie przyjazne rodowisku, ktre odbywa si z zwykle na obszarach atrakcyjnych przyrodniczo i krajobrazowo, konserwuje i ulepsza zwiedzany obszar</p><p>Turystyka odbywajca si w terenach wiejskich (nie musi by zwizana z gospodarstwem rolnym), np. ruch pielgrzymkowy.</p><p>Aktywno czowieka, ktry zamierza poznaprodukcj rolnicz i/lub wypoczywa w rodowisku rolniczym </p><p>Travelling to eat odwiedzanie miejsc wytwarzania i przetwarzania ywnoci, np. turystyka winiarska, mleczarska</p></li><li><p>Seminarium: "Perspektywy rozwoju turystyki przyrodniczej, ekoturystyki, turystyki wiejskiej, agroturystyki i turystyki ..." 9</p><p>Pojcia i definicje</p><p>Uzasadnienie rozwoju NERAF na terenach metropolitalnych</p><p>Potrzeby turystyczne mieszkacw metropolii</p><p>Czsto ograniczone zasoby czasu oraz rodkw finansowych na korzystanie z produktw turystycznych </p><p>Istniejcy potencja rozwoju: walory przyrodnicze, zakady przetwrcze, tereny zielone</p><p>Moliwo wymiernych korzyci dla podmiotw zaangaowanych w rozwj NERAF samorzdy lokalne, instytucje publiczne i podmioty gospodarcze </p></li><li><p>1. Co zamierzamy?</p><p>1.1. Przeksztacenie koncepcji w projekt</p><p>1.2. Pojcia i definicje</p><p>2. Jak? </p><p>2.1. Odbiorcy NERAF i ich segmentacja 2.2. Propozycje produktw NERAF tourism</p><p>3. Po co korzyci?</p><p>3.1. Beneficjenci: mieszkacy POM, wadze samorzdowe, przedsibiorstwa</p><p>3.1. Przykadowe korzyci </p><p>Seminarium: "Perspektywy rozwoju turystyki przyrodniczej, ekoturystyki, turystyki wiejskiej, agroturystyki i turystyki ..." 10</p><p>Agenda </p></li><li><p>Seminarium: "Perspektywy rozwoju turystyki przyrodniczej, ekoturystyki, turystyki wiejskiej, agroturystyki i turystyki ..." 11</p><p>Segmentacja odbiorcw NERAF</p><p>Podstawa segmentacji </p><p>Potrzeby fizjologiczne, konieczne</p><p>Potrzeby bezpieczestwa </p><p>Potrzeby przynalenoci</p><p>Potrzeby uznania</p><p>Potrzeby poznawcze </p><p>Potrzeby estetyczne</p><p>Potrzeby samorealizacji</p><p>Kontakt z przyrod</p><p>Moliwo ucieczki od miasta </p><p>Uczestniczenie w ruchu turystycznym,Spdzanie czasu w gronie rodziny </p><p>Szacunek ze strony znajomych, samouznanie </p><p>Zdobycie wiedzy o produkcji ywnoci</p><p>Obcowanie z piknem przyrody </p><p>Realizacja pasji yciowych</p><p>Piln</p><p>o</p><p>i pow</p><p>szec</p><p>hno</p><p>potr</p><p>zeb </p><p>Wa</p><p>no</p><p>dla </p><p>tury</p><p>sty </p></li><li><p>Seminarium: "Perspektywy rozwoju turystyki przyrodniczej, ekoturystyki, turystyki wiejskiej, agroturystyki i turystyki ..." 12</p><p>Segmentacja odbiorcw NERAF</p><p>Potrzeby vs segmenty turystw </p><p>Potrzeby fizjologiczne, konieczne</p><p>Potrzeby bezpieczestwa </p><p>Potrzeby przynalenoci</p><p>Potrzeby uznania</p><p>Potrzeby poznawcze </p><p>Potrzeby estetyczne</p><p>Potrzeby samorealizacji</p><p>Turysta masowy</p><p>Zorientowany na siebie</p><p>Zorientowany na kontakt z grup</p><p>Poszukujcy wyzwa</p><p>Poszukujcy informacji </p><p>Poszukujcy pikna</p><p>Wymagajcy</p><p>Klasyfikacja potrzeb Segmentacja turystw</p><p>Licz</p><p>ebno</p><p>segm</p><p>entg</p><p>w</p><p>Wym</p><p>agan</p><p>ia tu</p><p>ryst</p><p>w</p></li><li><p>1. Co zamierzamy?</p><p>1.1. Przeksztacenie koncepcji w projekt</p><p>1.2. Pojcia i definicje</p><p>2. Jak? </p><p>2.1. Odbiorcy NERAF i ich segmentacja </p><p>2.2. Propozycje produktw NERAF tourism3. Po co korzyci?</p><p>3.1. Beneficjenci: mieszkacy POM, wadze samorzdowe, przedsibiorstwa</p><p>3.1. Przykadowe korzyci </p><p>Seminarium: "Perspektywy rozwoju turystyki przyrodniczej, ekoturystyki, turystyki wiejskiej, agroturystyki i turystyki ..." 13</p><p>Agenda </p></li><li><p>Seminarium: "Perspektywy rozwoju turystyki przyrodniczej, ekoturystyki, turystyki wiejskiej, agroturystyki i turystyki ..." 14</p><p>Propozycje produktw NERAF tourism</p><p>Segmentacja produktw </p><p>AGROHOTELARSTWO Pobyt w gospodarstwie, Pobyt w domu wiejskim, Agrohotel (agromotel), Nocleg samoobsugowy, Agrocamping, Agrohotelarstwo specjalne</p><p>AGROHOTELARSTWO Posiki domowe, StowkaRestauracja, Pola piknikowe</p><p>AGROTURYSTYKA WACIWA Obserwacja procesu produkcyjnego, Uczestnictwo w procesie produkcyjnymcieki dydaktyczne piesze i objazdowe, Gospodarskie ZOO, safari, bezporedni kontakt ze zwierztami domowymi i przyrod</p><p>Sprzeda bezporednia produktw z gospodarstwa, Sprzeda typu zbierz samSklepy gospodarskie lub przyzakadowe </p><p>SPRZEDA BEZPOREDNIA</p><p>Wypoczynek wakacyjny, Wypoczynek weekendowyPobyt witeczny</p><p>AGROWYPOCZYNEK</p><p>AGROSPORT Spacery, marsze, jazda na rowerze, Jazda konnaSporty wymagajce duej przestrzeni, Gry terenowe nowej generacji, owiectwo,wdkowanie</p><p>AGROZRYWKA</p><p>AGROTERAPIA</p><p>ETNOGRAFIA</p><p>Zwiedzanie parkw i ogrodw, wyjazdy i wycieczki na tereny wiejskie, labirynty z kukurydzy, i soi, somiane konstrukcje</p><p>Hipoterapia, Terapia wykorzystujca specyfiki rolinne i zwierzce, specyficzne diety, minisanatoria</p><p>Gospodarstwa historyczne stare farmy, wsie historyczne, muzea sztuki ludowej i rolnictwa, uroczystoci i festiwale rodzinne i wiejskie, pobyt na wsi o pewnym folklorze</p></li><li><p>Seminarium: "Perspektywy rozwoju turystyki przyrodniczej, ekoturystyki, turystyki wiejskiej, agroturystyki i turystyki ..." 15</p><p>Propozycje produktw NERAF tourism</p><p>Segmentacja produktw </p><p>Licz</p><p>ebno</p><p>prod</p><p>ukt</p><p>w</p><p>Agrohotelarstwo</p><p>Agrogastronomia </p><p>Agroturystyka waciwa </p><p>Sprzeda bezporednia </p><p>Agrowypoczynek </p><p>Agrosport </p><p>Agrorozrywka</p><p>Agroterapia </p><p>Etnografia </p><p>Klasyfikacja produktw agroturystycznych </p><p>Turysta masowy</p><p>Zorientowany na siebie</p><p>Zorientowany na kontakt z grup</p><p>Poszukujcy wyzwa</p><p>Poszukujcy informacji </p><p>Poszukujcy pikna</p><p>Wymagajcy</p><p>Segmenty turystw</p></li><li><p>Seminarium: "Perspektywy rozwoju turystyki przyrodniczej, ekoturystyki, turystyki wiejskiej, agroturystyki i turystyki ..." 16</p><p>Propozycje produktw NERAF tourism</p><p>Segmentacja produktw </p><p>Licz</p><p>ebno</p><p>prod</p><p>ukt</p><p>w</p><p>Agrorozrywka, agrosport, agrowypoczyek, </p><p>Np. szlaki piesze, spacerowe</p><p>Organizacja wycieczek, grupy pielgrzymkowe, grupy zakadw pracy itp. </p><p>Pomoc w gospodarstwie </p><p>Moliwo zwiedzania zakadw przetwrczych, uczestniczenia w produkcji ywnoci, </p><p>Miejsca obserwacji przyrody </p><p>Utworzenie miejsc, grup rozwoju i pogbiania zainteresowa</p><p>Przykady produktw do rozwinicia</p><p>Turysta masowy</p><p>Zorientowany na siebie</p><p>Zorientowany na kontakt z grup</p><p>Poszukujcy wyzwa</p><p>Poszukujcy informacji </p><p>Poszukujcy pikna</p><p>Wymagajcy</p><p>Konieczno wsppracy pomidzy instytucjami, ktre mog kreowa</p><p>rozwj NERAF</p><p>Segmenty turystw</p></li><li><p>1. Co zamierzamy?</p><p>1.1. Przeksztacenie koncepcji w projekt</p><p>1.2. Pojcia i definicje</p><p>2. Jak? </p><p>2.1. Odbiorcy NERAF i ich segmentacja </p><p>2.2. Propozycje produktw NERAF tourism</p><p>3. Po co korzyci?</p><p>3.1. Beneficjenci3.1. Przykadowe korzyci </p><p>Seminarium: "Perspektywy rozwoju turystyki przyrodniczej, ekoturystyki, turystyki wiejskiej, agroturystyki i turystyki ..." 17</p><p>Agenda </p></li><li><p>Seminarium: "Perspektywy rozwoju turystyki przyrodniczej, ekoturystyki, turystyki wiejskiej, agroturystyki i turystyki ..." 18</p><p>Beneficjenci</p><p>Beneficjenci i moliwe korzyci</p><p>Beneficjenci Korzyci wymierne Korzyci niewymierne </p><p>Mieszkacy obszarw metropolitalnych </p><p>1. Moliwo zatrudnienia </p><p>1. Poprawa jakoci i zadowolenia ycia </p><p>2. Poprawa zdrowia 3. Korzyci poznawcze</p><p>Wadze samorzdowe 1. Efekt mnonikowy </p><p>zwikszenie dochodw wadz samorzdowych </p><p>1. Moliwo wykorzystania w celach promocyjnych</p><p>Przedsibiorstwa 1. Nowe rda przychodw1. Moliwo nawizania </p><p>wsppracy z innymi podmiotami</p></li><li><p>Seminarium: "Perspektywy rozwoju turystyki przyrodniczej, ekoturystyki, turystyki wiejskiej, agroturystyki i turystyki ..." 19</p><p>Beneficjenci</p><p>Przykadowe korzyci</p><p>Wadze samorzdowe </p><p>Wykorzystanie w dziaaniach promocyjnychZwikszenie dochodw </p><p>Szkoy Moliwo organizowania tzw. ZIELONYCH SZK</p><p>Koci Rozwinicie ruchu pielgrzymkowego</p><p>Przedsibiorstwa Moliwoci inwestowaniaRozszerzenie zakresu dziaalnoci</p><p>Przedsibiorstwa przetwrcze </p><p>Uprawianie dziaalnoci turystycznejDziaania promocyjne</p><p>Projekt Promocja NERAF na ternach metropolitalnych, moliwe stworzenie platformy wsppracy i rozwoju NERAF </p></li><li><p>Dzikuj za uwag</p><p>Seminarium: "Perspektywy rozwoju turystyki przyrodniczej, ekoturystyki, turystyki wiejskiej, agroturystyki i turystyki ..." 20</p></li></ul>

Recommended

View more >