Typy systemów informacyjnych

 • View
  98

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Typy systemw informacyjnych. Ewolucja systemw informatycznych do wspomagania zarzdzania. SET - Systemy ewidencyjno-transakcyjne SID - Systemy informacyjno-decyzyjne SWD - Systemy wspomagania decyzji ZSI - Zintegrowane systemy informatyczne SIK - Systemy informowania kierownictwa - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • Typy systemw informacyjnych

 • Ewolucja systemw informatycznych do wspomagania zarzdzaniaSET - Systemy ewidencyjno-transakcyjneSID - Systemy informacyjno-decyzyjneSWD - Systemy wspomagania decyzjiZSI- Zintegrowane systemy informatyczneSIK - Systemy informowania kierownictwa

  SE - Systemy eksperckieSSI - Systemy sztucznej inteligencjiZSISESSI

 • Systemy ewidencyjno-transakcyjne SET (TPS- Transaction Processing Systems) S to systemy zorientowane na biec ewidencj dziaalnoci gospodarczej obiektu oraz na obsug transakcji. Przykadami mog by systemy: ewidencji sprzeday, rachunkowoci i kosztw, gospodarki rodkami trwaymi, gospodarki materiaowej, ewidencji rodkw finansowych, ewidencji zatrudnienia, ewidencji pac itp. Ze wzgldu na to, e informacje dostarczane s przez tego typu systemy z duym opnieniem maj one ma przydatno dla potrzeb zarzdzania

 • Systemy informacyjno-decyzyjne SID (MIS Management Information Systems) S to systemy zapewniajce firmie efektywne gromadzenie danych, organizacj ich przepywu i sprawnego dostpu do danych z wykorzystaniem duych systemw komputerowych. Dziaaj one w oparciu o bazy danych, ktre w prosty sposb przetwarzaj a wyniki prezentuj w postaci raportw. Przykadami s tutaj midzy innymi systemy: finansowo-ksigowe, kadry-pace, gospodarka magazynowa.

 • Systemy wspomagania decyzji SWD (DSS- Decision Support Systems)S to systemy, ktrych gwnym zadaniem jest wspomaganie podejmowania decyzji strategicznych i taktycznych. W systemach tych zastosowano bazy metod, ktre ukierunkowane s na podejmowanie decyzji z czciowo lub sabo ustrukturalizowanymi problemami. Do podstawowych obszarw wspomaganych przez te systemy zalicza si: planowanie dziaalnoci gospodarczej, inwestycje, zaopatrzenie, sprzeda wyrobw i usug, gospodarka finansowa.

 • Zintegrowane systemy informatyczne ZSI (IMIS- Integrated Management Information Systems)W systemach tych wymagana jest realizacja kilku poziomw integracji:Integracja systemu informacyjnego czyli integracja funkcji, wynikw przedsibiorstwa, struktury organizacyjnej,Integracja zastosowa - w tym integracja oprogramowania uytkowego, rodkw komunikacji z uytkownikami, Integracja danych rozumiana jako integracja z baz danych, sownikw danych,Integracja systemw chodzi o systemy sieci, oprogramowanie komunikacyjne, oprogramowanie systemowe.

 • Obecnie najpowszechniej uywane s ZSI klasy ERP Do Zintegrowanych Systemw Informatycznych cieszcych si ogromnym powodzeniem zalicza si systemy klasy ERP (Enterprise Resource Planning- Planowanie Zasobw Przedsibiorstwa). Definiuje si je, jako systemy optymalizujce procesy biznesowe zarwno wewntrzne w firmie (banku), jak i zachodzce w najbliszym jego otoczeniu, dziki zastosowaniu gotowych narzdzi pozwalajcych automatyzowa wymian danych z kooperantami w caym acuchu logistycznym.

 • Systemy informowania kierownictwa SIK (EIS Executive Information Systems)S to systemy pozwalajce skupi uwag raczej na oglnym, sprawnym dziaaniu firmy, ni na optymalizacji decyzji. Su temu rozbudowane systemy zapyta oraz indywidualizacja przedstawionych raportw i narzdzi komunikacji z systemem. Dostarczaj informacji gwnie kierownictwu najwyszego szczebla.

 • Systemy eksperckie SE (ES- Expert Systems) Okrelane s czsto jako komputerowe systemy rozwizujce problemy z wykorzystaniem opisu (reprezentacji) wiedzy i procesu rozumowania. Systemy te generuj swoje decyzje w oparciu o bazy wiedzy i mechanizmy sztucznej inteligencji. Dziki temu mog tworzy rnorodne modele sytuacji decyzyjnej, uwidacznia otrzymane rozwizania i objania je. Do rozstrzygania problemu posuguj si programami zawierajcymi tzw. reguy heurystyczne, ktre odzwierciedlaj wiedz ekspertw dziedzinowych.

 • Systemy sztucznej inteligencji SSI (AIS Artifical Intelligence Systems) S to systemy uczce si na podstawie wasnego dowiadczenia. Podstawowymi narzdziami SSI s obecnie tzw. sieci neuronowe, ktre skadaj si ze sztucznych neuronw przetwarzajcych sygnay wejciowe w pojedynczy sygna wyjcia. Zbiory poczonych neuronw tworz sie, ktrej struktura i organizacja jest rezultatem uczenia si oraz gromadzenia dowiadcze. Mog wspomaga podejmowanie decyzji w wielu dziedzinach: usugi finansowe, marketing, analiza procesu produkcji itp.

 • System informacyjny a informatyczny

 • Rozwj systemw informacyjnych zarzdzania

 • System informacyjny a system zarzdzania

 • System informacyjny w otoczeniu biznesowym

 • Klasy systemw informacyjnych zarzdzania przedsibiorstwem

 • Rozwj systemw informatycznych zarzdzania: systemy dziedzinowe

  GOSPODARKA MAGAZYNOWA

  FINANSE I KSIGOWO

  RODKI TRWAE

  KADRY I PACE

 • Rozwj systemw informatycznych zarzdzania: systemy zintegrowane MRP/MRPII

  GOSPODARKA MAGAZYNOWA

 • Rozwj systemw informatycznych zarzdzania: systemy ERP

  ?

  ?

 • Rozwj systemw informatycznych zarzdzania: systemy ERPII technologia internetowa

  ?

  ?

 • Schemat informacji wejciowych i wyjciowych systemu MRP

  MRP planowanie potrzeb materiaowych

  ZESTAWIENIA MATERIAOWE

  CZASY OPERACJI

  ZASOBY MAGAZYNW

  HARMONOGRAM ZAOPATRZENIA MATERIAOWEGO

  HARMONOGRAM PRODUKCJI

 • Schemat dziaania modelu closed loop MRP

  MPSHARMONOGRAMOWANIE PRODUKCJI

  KONTROLA ZAKUPW

  CRPPLANOWANIE ZDOLNOCI PRODUKCYJNYCH

  SFCKONTROLA PRODUKCJI

  ZARZDZANIE MAGAZYNAMI

  MRP PLANOWANIE POTRZEB MATERIAOWYCH

  ZESTAWIENIA MATERIAOWE

  MARSZRUTYPRODUKCYJNE

  Zapotrzebowanie brutto na wyrb gotowy

  Gwny harmonogram produkcji

  Stany magazynowe materiaw

  Plan wykorzystania zdolnoci produkcyjnych

  Planowane zlecenia produkcyjne

  Zlecenie produkcyjne

  Polecenie zaopatrzenia

  Stany magazynowe wyrobw gotowych

  Informacja o moliwoci zrealizowania zlece

 • Schemat modelu MRP II

  Planowanie zasobw produkcyjnych (RRP)

  Zarzdzanie popytem

  Planowanie produkcji

  Informacja o dostpnych zasobach

  Plan wykorzystania zasobw

  Przewidywany popyt

  Bilansowanie zdolnoci produkcyjnych (RCCP)

  Monitorowanie kosztw produkcji

  MRP o zamknitej ptli

  Informacje o dostpnych zdolnociach

  Koszty produkcji

  Plan wykorzystania zasobw

  Plan produkcji

  Potwierdzenie zamwie klienta

  Przewidywany popyt

  Zamwienia klienta

  Plan finansowy

  Plan dziaalnoci gospodarczej

  Plan marketingowy

 • Schemat modelu ERP

  Strategiczne zarzdzanie przedsibiorstwem

  Planowanie i kontrola produkcji (MRP II)

  Planowanie i kontrola finansowa

  Strategiczne zarzdzanie przedsibiorstwem

  Zarzdzanie dystrybucj