Uchwyty pewag VNMW, VNMAW

  • Published on
    02-Apr-2016

  • View
    215

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Uchwyty do podnoszenia pewag winner VNMW, VNMAW

Transcript

<ul><li><p>PLD Uchwyt do bezpiecznego podnoszenia </p><p>E</p><p>F Pinces de </p><p>N </p><p>Instrukcja obsugi Uchwyt do bezpiecznego podnoszenia pewag VNMW VNMAW</p><p>Owners Manualpewag safety lifting clamp VNMW VNMAW</p><p>Mode demploiPinces de levage de scurit pewag VNMW VNMAW</p><p>Gebruikershandleidingpewag veiligheids-hijsklem VNMW </p><p>VNMAW</p></li><li><p>Przed zastosowaniem produktu prosimy o staranne przeczytanie niniejszej instrukcji obsugi. W przypadku pyta prosz zwrci si do dostawcy. Instrukcja obsugi suy przez cay okres uytkowania produktu, stanowic stae rdo informacji. Dzikujemy za wszelkie wskazwki i uwagi dotyczce udoskonalenia treci niniejszej instrukcji. Ze wzgldu na cigy proces bada i rozwoju zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i / lub zmiany cech zewntrznych osprztu do podnoszenia. </p><p>Please read the safety instructions of this owners manual carefully before using the safety lifting clamp. In case of any doubts, please refer to your dealer! Our manuals are intended to be a reference source throughout the lifetime of your product. We appreciate any suggestions, and/or comments regarding this manual. Due to continuing research and development activities, product specifications are subject to change without notice. </p><p>Lisez attentivement ce mode demploi avant dutiliser la pince. En cas de doute: demandez conseil votre fournisseur. Nos modes demploi ont pour but de servir de rfrence durant la dure de vie de votre produit. Nous apprcions les suggestions et/ou les remarques concernant ce mode demploi. En raison des activits continues de recherche et de dveloppement, les spcifications techniques et lapparence des pinces peuvent tre changs sans avis pralable. </p><p>Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, nog voordat u de hijsklem gebruikt. Bij twijfel raadpleeg uw leverancier! Deze gebruikershandleiding is bedoeld als referentiebron gedurende de levenscyclus van uw product. Commentaar en op- of aanmerkingen met betrekking tot de inhoud van deze handleiding wordt op prijs gesteld. In verband met voortdurende onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten, kunnen technische specificaties en/of uiterlijke kenmerken van de hijsklemmen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. </p><p>PL </p><p>E </p><p>F </p><p>N </p></li><li><p>Instrukcja obsugi uchwytu do bezpiecznego podnoszenia VNMW VNMAW firmy pewag Spis treci </p><p>1. Informacje oglne 32. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem 33. Opis funkcji 34. Przepisy bezpieczestwa 45. Podnoszenie 56. Konserwacja/Przegld 57. Demonta/Monta 58. Kontrola 59. Usuwanie 610. Rozwizywanie problemw lista kontrolna 611. Gwarancja 612. Warunki i postanowienia 613. Kontrola bezpieczestwa 714. Harmonogram kontroli 7Zacznik Bezpieczne podnoszenie 23</p><p>1. Informacje oglne Dzikujemy, e zdecydowali si Pastwo na zakup jednego z naszych wysokiej jakoci produktw. pewag austria GmbH posiada certyfikat ISO 9001 i w oparciu o wieloletnie dowiadczenie gwarantuje optymaln jako i bezpieczestwo. Uchwyty do podnoszenia firmy pewag s produkowane z wysokiej jakoci stali i speniaj wymagania wszystkich norm oraz samego produktu, m.in.: europejskiej normy EN 13155, australijskiej normy 4991, amerykaskiej normy ASME B30.20-2010 oraz dyrektywy maszynowej 2006/42/WE. </p><p>2. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Uchwyt do bezpiecznego podnoszenia VNMW firmy pewag ma dwie szczki wyposaone w ochronne nakadki z tworzywa sztucznego. Uchwyt suy do podnoszenia, obracania i pionowego transportu midzy innymi stali nierdzewnej, aluminium, drewna i kamienia naturalnego (ale nie betonu surowego), jeeli istotne jest, aby podnoszony element nie zosta uszkodzony. Uchwyt nie pozostawia ladw na przenoszonych elementach. Uchwyt jest zablokowany zarwno w pozycji otwartej, jak i zamknitej. Uchwytem VNMW mona podnosi lub transportowa w jednej operacji jedynie jedn pyt. Uchwyt do bezpiecznego podnoszenia jest wyposaone w mechanizm, zapewniajcy bezpieczestwo podnoszenia i pionowego transportu. Uchwyty do bezpiecznego podnoszenia VNMW mog by stosowane do podnoszenia wymienionych materiaw pojedynczo, parami lub mona stosowa kilka uchwytw jednoczenie. W celu zagwarantowania rwnomiernego obcienia zaleca si w przypadku uywania kilku uchwytw jednoczenie zastosowanie elementu wywaajcego. Uzupeniajc dokumentacj techniczn otrzymaj Pastwo u producenta. </p><p>3. Opis funkcji Uchwyt w pozycji otwartej zaoy prawidowo na pyt tak, aby cae szczki przylegay do pyty. Nastpnie zaoy mechanizm bezpieczestwa. Uchwyt zamknie si i bdzie przytrzymywa pyt z napreniem wstpnym. Pyta jest gotowa do podniesienia. Po odoeniu adunku w miejscu przeznaczenia mona zdj uchwyt. W tym celu hak dwigu naley opuci na tyle nisko, aby uchwyt by cakowicie nieobciony. Wtedy acuch dwigowy nie bdzie napity, a ucho none z acuchem bdzie mogo si swobodnie porusza. </p><p>3 </p><p>PL </p></li><li><p>Nastpnie mechanizm bezpieczestwa mona przesun w kierunku szczi pozostanie w pozycji otwartej. Teraz uchwyt hakowy mona ponownie u</p><p>4. Przepisy bezpieczestwa Prosz zawsze pamita o bezpieczestwie swoim i osb trzecich! Przed zastosowaniem uchwytu do podnoszenia VNMW prosimy o staranne przeczytanie poniszych przepisw bezpiecze</p><p>Dla Pastwa wasnego bezpieczestwa oraz bezpieczestwa produktu wymaga sico najmniej raz (1x) w roku sprawdzony, przetestowany i jeeli zachodzi taka koniecznoprzez pewag austria GmbH lub inny autoryzowany zakad specjalistyczny. Patrz tedokonywa adnych zmian w konstrukcji uchwytw (np. spawanie, szlifowanie itp.). W celu uzyskania dalszych informacji prosz zwrci si do pewag austria GmbH. </p><p>Temperatura Uchwyt do podnoszenia VNMW firmy pewag moe by eksploatowany w temperaturze od W przypadku innych temperatur eksploatacji naley zasign porady dostawcy.</p><p>Obcienia Ze wzgldu na gbokie szczki uchwyt VNMW nadaje si doskonale do podnoszenia pyt dzielonych. Szaciskowych nie wolno przykada do powierzchni ukonych lub stozabezpieczenia i/lub jest za duy lub za ciki, zaleca si zastosowanie zawiesia ao dugoci ok. 75 cm (30 cali) i udwigu, odpowiadajcym udwigowi uchwytu w celu uniknioperator dwigu zbyt nisko opuci adunek, przez co hak wypadnie z ucha noadunku na haku dwigowym z zabezpieczeniem naley zwrci uwagw uchu nonym. </p><p>Unikanie sytuacji niebezpiecznych dla ycia W celu uniknicia sytuacji niebezpiecznych dla ycia naley przestrzega nast Nie pracowa z uchwytem, ktry nie podlega kontroli. W trakcie podnoszenia zachowa bezpieczny odstp i nigdy nie przebywa Nie stosowa uszkodzonego uchwytu. Uszkodzony uchwyt odda do naprawy do pewag austria GmbH lub innego </p><p>autoryzowanego zakadu specjalistycznego. W przypadku wtpliwoci sko Nie podnosi wicej ni jedn pyt jednoczenie. Nie podnosi elementw ciszych ni maksymalny dopuszczalny ud</p><p>certyfikacie. Nie podnosi elementw grubszych lub cieszych ni rozwarcie szcz</p><p>certyfikacie. Przy jednoczesnym stosowaniu kilku uchwytw w ukadzie szeregowym zachowa</p><p>acuchw. Kt pomidzy nimi nie moe przekracza 60. Przy jednoczesnym stosowaniu kilku uchwytw w ukadzie rwnolegym zastosowa</p><p>balansow) i odpowiednio dugie liny lub acuchy tak, aby ucho nobocznymi. </p><p> Uchwytu nie zakada na powierzchnie adunku zbiegajce si ukonie lub sto Usun z pyty w punkcie mocowania uchwytu wszelkie zabrudzenia, </p><p>smary, olej, korozj. Uchwyt jest przeznaczony wycznie do stosowania w normalnych </p><p>warunkach atmosferycznych. </p><p>Ostrzeenie Swobodny spadek lub niekontrolowany ruch wahadowy haka moe </p><p>spowodowa uszkodzenie uchwytu. W takim przypadku uchwyt naley sprawdzi przed kolejnym uyciem pod ktem ewentualnego uszkodzenia. </p><p> Uchwyty do podnoszenia nie s przeznaczone do tworzenia staych po Uchwyt naley co miesic podda konserwacji zapobiegawczej. Patrz </p><p>te rozdzia 6 Konserwacja. Nie wolno dokonywa adnych zmian w konstrukcji uchwytw (np. </p><p>spawanie, szlifowanie itp.). Zmiany takie mog naruszy funkcjonalno i bezpieczestwo uchwytu. W przypadku samodzielnie dokonanych zmian ustaje odpowiedzialno za produkt oraz wygasa gwarancja. </p><p>4 </p><p>PL </p><p> w kierunku szczki, dziki czemu uchwyt si otworzy na ponownie uy lub zmagazynowa w pozycji otwartej. </p><p>stwie swoim i osb trzecich! Przed zastosowaniem uchwytu do szych przepisw bezpieczestwa! </p><p>stwa produktu wymaga si, aby uchwyt do podnoszenia by eli zachodzi taka konieczno poddany przegldowi cjalistyczny. Patrz te rozdzia 8 Kontrola. Nie wolno </p><p>adnych zmian w konstrukcji uchwytw (np. spawanie, szlifowanie itp.). W celu uzyskania dalszych </p><p> eksploatowany w temperaturze od -10C do +30C. porady dostawcy. </p><p> doskonale do podnoszenia pyt dzielonych. Szczk nych lub stokowych. Jeeli hak dwigowy nie ma </p><p> zastosowanie zawiesia acuchowego z szekl D wigowi uchwytu w celu uniknicia sytuacji, w ktrej </p><p>ci adunek, przez co hak wypadnie z ucha nonego. Przy bezporednim zawieszaniu uwag, aby hak mg swobodnie porusza si </p><p> nastpujcych wytycznych: p i nigdy nie przebywa pod wiszcym ciarem. </p><p> do naprawy do pewag austria GmbH lub innego ci skontaktowa si z dostawc. </p><p> maksymalny dopuszczalny udwig, podany wyranie na uchwycie lub </p><p> rozwarcie szczk, podane wyranie na uchwycie lub </p><p>Przy jednoczesnym stosowaniu kilku uchwytw w ukadzie szeregowym zachowa odpowiedni dugo lin lub adzie rwnolegym zastosowa trawers (usztywnion belk </p><p>aby ucho none uchwytu nie byy obcione siami </p><p>nie lub stokowo. </p><p>e y </p><p>tem ewentualnego </p><p>staych pocze. </p><p>adnych zmian w konstrukcji uchwytw (np. naruszy </p><p>stwo uchwytu. W przypadku samodzielnie za produkt oraz wygasa </p></li><li><p> Z tego te powodu naley stosowa wycznie oryginalne czci zamienne firmy pewag. Nierozsdne uytkowanie uchwytu i/lub nieprzestrzeganie wszystkich polece i ostrzee, zawartych w niniejszej </p><p>instrukcji obsugi, moe skutkowa zagroeniem zdrowia uytkownika i/lub osb w jego otoczeniu. </p><p>5. Podnoszenie Naley sprawdzi, czy maksymalne dopuszczalne obcienie robocze (WLL) oraz rozwarcie szczk uchwytu </p><p>(wygrawerowane w szczkach) odpowiadaj podnoszonemu ciarowi. Zamocowa uchwyt na podnoniku. Albo </p><p>- bezporednio na haku z blokad bezpieczestwa, - za pomoc ogniwa spinajcego lub szekli D, - albo za pomoc liny lub acucha, ewentualnie w poczeniu z ogniwem spinajcym lub szekl D. </p><p> Naley upewni si, e wszystkie elementy mocujce zostay sprawdzone i charakteryzuj si odpowiedni obcialnoci. </p><p> Naley pamita, aby ogniwa mocujce i czniki miay odpowiednie rozmiary i aby uchwyt porusza si swobodnie w haku. </p><p> Naley sprawdzi, czy uchwyt nie ma widocznych uszkodze. Naley sprawdzi ucho none i acuch pod ktem ewidentnie widocznych ladw zuycia i/lub uszkodze. Sprawdzi spryn. Spryna zamknitego uchwytu musi charakteryzowa si wyranym napiciem. Naley sprawdzi szczki pod ktem zuycia i uszkodze (szczki musz by wolne od zabrudze, suche </p><p>i nieuszkodzone). Sprawdzi obudow i rozwarcie szczk pod ktem uszkodzenia, pkni i odksztacenia (moj to by oznaki </p><p>przecienia). Dwigni sprawdzi, czy uchwyt atwo si otwiera i zamyka (jeeli ciko, naley go przed zastosowaniem </p><p>sprawdzi). W miejscu mocowania uchwytu usun z pyty smar i brud. Uchwyt otworzy dwigni. Uchwyt nasun w caoci na pyt, zwracajc uwag na to, aby by tak zamocowany, eby ciar zachowa </p><p>rwnowag rwnie w czasie operacji podnoszenia. Sprawdzi, czy ucho none jest skierowane na rodek pyty lub konstrukcji. Zamkn uchwyt, podnoszc do koca dwigni. Rozpocz podnoszenie, pozwalajc na zadziaanie siy. Sprawdzi, czy uchwyt nie zsuwa si. Jeeli adunek wysuwa si, ponownie wykona czynnoci opisane w tym rozdziale. Jeeli adunek nadal wysuwa si, prosz zapozna si z rozdziaem 6 Konserwacja/Przegld. Przed wypiciem uchwytu naley zwrci uwag na stabilne pooenie adunku. </p><p>6. Konserwacja/Przegld Dla zapewnienia optymalnego bezpieczestwa uchwyt naley kompletnie sprawdzi co najmniej raz w miesicu. Nie uywa uchwytu, jeeli: uchwyt jest pknity lub odksztacony, szczeglnie w naroach szczk, ucho none i acuch s w widoczny sposb odksztacone, spryna jest rozcignita lub pknita, osie s w widoczny sposb odksztacone, brak jest kokw, bok(i) obudowy uchwytu jest(s) wgnieciona w obszarze kokw dystansowych, rozwarcie szczki jest uszkodzone lub zanieczyszczone. W przypadku stwierdzenia jednej z powyszych wad patrz rozdzia 7 i rozdzia 8. </p><p>7. Demonta/Monta Ze wzgldu na stopie zoonoci uchwyt moe by zdemontowany i zmontowany wycznie przez pewag austria GmbH lub autoryzowany zakad specjalistyczny. </p><p>8. Kontrola Co najmniej raz (1x) w roku lub w przypadku uszkodzenia uchwyt musi zosta sprawdzony, przetestowany i jeeli zachodzi taka konieczno poddany przegldowi przez pewag austria GmbH lub inny autoryzowany zakad specjalistyczny. </p><p>5 </p><p>PL </p></li><li><p>9. Usuwanie Na kocu uytkowania uchwytu do bezpiecznego podnoszenia WVMW mona go zezomowa po uprzednim upewnieniu si, e uchwyt jest cakowicie niezdatny do uytku. </p><p>10. Rozwizywanie problemw lista kontrolna </p><p>Problem Potencjalna przyczyna rodki zaradcze adunek zsuwa si adunek zabrudzony </p><p>Ucho none i acuch odksztacone Szczka wygita </p><p>Oczyci adunek Wymieni Wymieni </p><p>Obudowa wygita Uchwyt przeciony Wybrakowa Ucho none owalne Uchwyt przeciony Wybrakowa Spryna uszkodzona Spryna zuyta Uchwyt podda przegldowi Osie wygite lub zgniecione </p><p>Uchwyt przeciony Wybrakowa </p><p>Brak kokw Nieprawidowy monta Zamontowa nowe koki Uchwyt ciko si otwiera/zamyka </p><p>Zuycie uchwytu Uchwyt zabrudzony </p><p>Wybrakowa Oczyci </p><p>11. Gwarancja Na swoje uchwyty do podnoszenia pewag austria GmbH udziela uytkownikom kocowym picioletniej gwarancji. Gwarancja ta obowizuje wycznie dla pierwotnego uytkownika kocowego uchwytu do podnoszenia oraz pod warunkiem, e osprzt do podnoszenia bdzie w caym okresie gwarancji poddawany kontroli, przegldom i konserwacji zgodnie ze wskazwkami producenta i sprzedawcy. Okres gwarancji wynosi 5 lat od daty zakupu. Dla gwarancji obowizuj wymienione poniej warunki i postanowienia. </p><p>12. Warunki i postanowienia Gwarancj objte s jedynie wady, jakie wystpi w toku normalnego uytkowania produktu w wyniku bdw produkcji. Gwarancj nie jest objte zuycie czci, np. piercieni zbatych, szczk, spryn itd. Jeeli w okresie gwarancji stwierdzona zostanie wada, to producent wedug wasnego uznania albo wymieni uchwyt do podnoszenia, albo go naprawi. </p><p>Gwarancj nie s objte uchwyty z wadami powstaymi w wyniku: normalnego zuycia, przecienie, niewaciwego lub niedbaego uytkowania, uszkodzenia, niedotrzymania okrelonych przepisami procedur i dziaa, podnoszenia innego adunku ni okrelony na uchwycie lub w instrukcji obsugi, dokonania modyfikacji/zmian w uchwycie firmy pewag, niefachowego uytkowania uchwytu i niedotrzymania wskazwek zawartych we waciwej instrukcji obsugi, przeprowadzenia prac konserwacyjnych i/lub przegldowych przez nieupowanionego przez pewag przedstawiciela </p><p>handlowego. </p><p>Producent nie odpowiada za szkody porednie lub szkody wynikajce z bdnego uycia uchwytu do podnoszenia lub naruszenia warunkw gwarancji. </p><p>6 </p><p>PL </p></li><li><p>13. Kontrola bezpieczestwa Wszelkie przegldy i naprawy naley wpisywa do ksiki przegldw. Dotyczy to nie tylko przegldw wasnych, lecz rwnie przegldw przeprowadzonych przez upowanionego przedstawiciela handlowego firmy pewag. W przypadku oddania uchwytu do przegldu lub konserwacji naley zawsze zaczy ksik przegldw. </p><p>Uszkodzenie uchwytu do podnoszenia W przypadku stwierdzenia zuycia lub uszkodzenia naley podj nastpujce dziaania: </p><p> Wycofa uchwyt z eksploatacji (odnotowa dat wycofania). Sprbowa ustali przycz...</p></li></ul>